Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa lớp 8 năm 2020 - Trường THCS Thanh Trạch

08/07/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (10 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 235821

Dãy gồm các chất thuộc loại oxit bazơ là:

 • A. FeO, CaO, CO2, NO2.   
 • B. CaO, Al2O3, MgO, Fe3O4.
 • C. CaO, NO2, P2O5, MgO.  
 • D. CuO, Mn2O3, CO2, SO3.
Câu 2
Mã câu hỏi: 235822

Người ta thu khí oxi bằng cách đẩy không khí là vì:

 • A. Khí oxi nhẹ hơn không khí.       
 • B. Khí oxi nặng hơn không khí.
 • C. Khí oxi dễ trộn lẫn với không khí.     
 • D. Khí oxi ít tan trong nước.
Câu 3
Mã câu hỏi: 235823

Đốt cháy 6,4 gam lưu huỳnh  trong bình chứa 2,24 lit oxi (ở đktc). Sau phản ứng chất nào còn dư?

 • A. Oxi.      
 • B. Lưu huỳnh.                        
 • C. Hai chất vừa hết.   
 • D. Không xác định được.
Câu 4
Mã câu hỏi: 235824

Một loại đồng oxit có tỉ lệ khối lượng giữa Cu và O là 8 : 1. Công thức hóa học của oxit đồng là:

 • A. CuO.       
 • B. Cu2O.       
 • C. CuO2.       
 • D. Cu2O2.
Câu 5
Mã câu hỏi: 235825

Trong oxit A, kim loại có hóa trị III và chiếm 70% về khối lượng. A là:

 • A. Cr2O3.    
 • B. Al2O3.    
 • C. As2O3.    
 • D. Fe2O3.
Câu 6
Mã câu hỏi: 235826

Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng hóa hợp?

 • A. 3Fe  +  2O2  →  Fe3O4.       
 • B. S  +  O2  →  SO2.
 • C. CuO  +  H2  →  Cu  +  H2O.      
 • D. 4P  +  5O2  →  2P2O5.
Câu 7
Mã câu hỏi: 235827

So sánh sự giống và khác nhau giữa phản ứng phân hủy và phản ứng hóa hợp? Cho mỗi loại phản ứng 1 ví dụ ?

Câu 8
Mã câu hỏi: 235828

Nêu ý nghĩa của việc làm sau:

 a, Cấm hút thuốc hay bật lửa trong hầm lò.

 b, Cấm dùng lửa trong rừng; cấm đốt nương rẫy vào mùa khô.

Câu 9
Mã câu hỏi: 235829

Phân loại các chất thuộc nhóm oxit với công thức oxit đúng và đọc tên các oxit đó: KMnO4 ; Na2O  ; CO4 ; KO2 ;  N2O5 ; SO3  ; NH3 ; Ca2O ; CuO ; MgO; Fe3O4; CO2 ; NO2

Câu 10
Mã câu hỏi: 235830

Đốt cháy hoàn toàn sắt  kim loại trong bình chứa khí O2, thu được 174g oxit sắt từ.

a. Hãy viết PTPU xảy ra.

b. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) đã tham gia phản ứng trên.

c. Tính khối lượng KClO3 cần dùng để khi phân huỷ thì thu được một thể tích khí O2 (ở đktc) bằng với thể tích khí O2  đã sử dụng ở phản ứng trên.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ