Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021 - Trường THPT Lê Văn Hưu

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 139954

Động cơ đốt trong không được sử dụng trong lĩnh vực nào?

 • A. Lâm nghiệp
 • B. Ngư nghiệp
 • C. Quân sự
 • D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 2
Mã câu hỏi: 139955

Nguyên tắc ứng dụng của động cơ đốt trong là gì?

 • A. Tốc độ quay
 • B. Công suất
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và b đều sai
Câu 3
Mã câu hỏi: 139956

Nguyên tắc về công suất:

 • A. NĐC = (NCT . NTT) + K
 • B. NĐC = (NCT + NTT) . K
 • C. NCT = (NĐC + NTT) . K
 • D. NTT = (NĐC + NCT) . K
Câu 4
Mã câu hỏi: 139957

Động cơ đốt trong đặt ở trước buồng lái thì gây hậu quả gì?

 • A. Lái xe chịu ảnh hưởng của tiếng ồn động cơ
 • B. Lái xe chịu ảnh hưởng của nhiệt thải động cơ
 • C. Tầm quan sát mặt đường bị hạn chế
 • D. Khó khăn cho việc sửa chữa, bảo dưỡng
Câu 5
Mã câu hỏi: 139958

Theo phương pháp điều khiển người ta chia hệ thống truyền lực ra làm mấy loại?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 6
Mã câu hỏi: 139959

Động cơ đốt trong dùng cho xe máy không có đặc điểm nào sau đây?

 • A. Là động cơ xăng 2 kì cao tốc
 • B. Là động cơ xăng 4 kì cao tốc
 • C. Li hợp, hộp số bố trí riêng vỏ
 • D. Thường có 1 hoặc 2 xilanh
Câu 7
Mã câu hỏi: 139960

Đâu là sơ đồ khối hệ thống truyền lực trên xe máy?

 • A. Động cơ → li hợp →hộp số → xích hoặc cacđăng → bánh xe
 • B. Động cơ → hộp số → li hợp → xích hoặc cacđăng → bánh xe
 • C. Li hợp → động cơ →hộp số → xích hoặc cacđăng → bánh xe
 • D. Hộp số → động cơ → li hợp → xích hoặc cacđăng → bánh xe
Câu 8
Mã câu hỏi: 139961

Bộ phận nào thuộc hệ thống truyền lực trên xe máy?

 • A. Li hợp
 • B. Hộp số
 • C. Xích hoặc cacđăng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 9
Mã câu hỏi: 139962

Đặc điểm động cơ đốt trong trên tàu thủy là gì?

 • A. Thường là động cơ điêzen
 • B. Chỉ được phép sử dụng một động cơ làm nguồn động lực cho một tàu
 • C. Chỉ được phép sử dụng nhiều động cơ làm nguồn động lực cho một tàu
 • D. Số lượng xilanh ít
Câu 10
Mã câu hỏi: 139963

Chọn phát biểu đúng về động cơ:

 • A. Một động cơ có thể truyền momen cho hai chân vịt
 • B. Một động cơ có thể truyền momen cho ba chân vịt
 • C. Một chân vịt có thể nhận momen từ nhiều động cơ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 11
Mã câu hỏi: 139964

Đâu là đặc điểm hệ thống truyền lực trên tàu thủy?

 • A. Khoảng cách truyền momen quay từ động cơ đến chân vịt rất nhỏ
 • B. Trên tàu thủy có hệ thống phanh
 • C. Đối với hệ thống truyền lực có hai chân vịt trở lên, chân vịt có thể giúp cho quá trình lái được mau lẹ
 • D. Tàu thủy chuyển động với quán tính nhỏ
Câu 12
Mã câu hỏi: 139965

Đặc điểm động cơ đốt trong dùng cho máy nông nghiệp là gì?

 • A. Công suất nhỏ
 • B. Tốc độ cao
 • C. Làm mát bằng nước
 • D. Hệ số dự trữ công suất nhỏ
Câu 13
Mã câu hỏi: 139966

Máy kéo được giới thiệu trong chương trình công nghệ 11 là loại nào?

 • A. Máy kéo bánh hơi
 • B. Máy kéo xích
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 14
Mã câu hỏi: 139967

Động cơ đốt trong nối trực tiếp máy phát có đặc điểm thế nào?

 • A. Là phương án đơn giản nhất
 • B. Chất lượng dòng điện cao
 • C. Tốc độ quay động cơ bằng tốc độ máy phát
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 15
Mã câu hỏi: 139968

Để tạo ra dòng điện có chất lượng cao thì cần làm gì?

 • A. Động cơ nối trực tiếp máy phát
 • B. Động cơ nối gián tiếp máy phát
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 16
Mã câu hỏi: 139969

Phương pháp bôi trơn bằng vung té lợi dụng chuyển động của chi tiết nào?

 • A. Má khuỷu
 • B. Đầu to thanh truyền
 • C. Bánh răng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 17
Mã câu hỏi: 139970

Hệ thống bôi trơn có bộ phận nào?

 • A. Đường dây dẫn
 • B. Van an toàn bơm dầu
 • C. Van khống chế lượng dầu qua két
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 18
Mã câu hỏi: 139971

Khi động cơ làm việc bình thường, hệ thống bôi trơn có van như thế nào?

 • A. Van an toàn bơm dầu mở
 • B. Van khống chế lượng dầu qua két mở
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 19
Mã câu hỏi: 139972

Hệ thống làm mát có những loại nào?

 • A. Hệ thống làm mát bằng nước
 • B. Hệ thống làm mát bằng không khí
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 20
Mã câu hỏi: 139973

Hệ thống làm mát bằng nước có bộ phận nào?

 • A. Puli
 • B. Đai truyền
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 21
Mã câu hỏi: 139974

Nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng ước có trường hợp?

 • A. Nhiệt độ nước trong áo nước dưới giới hạn cho phép
 • B. Nhiệt độ nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn cho phép
 • C. Nhiệt độ nước trong áo nước vượt quá giới hạn cho phép
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 22
Mã câu hỏi: 139975

Van hằng nhiệt mở cửa thông với đường vào két làm mát khi nào?

 • A. Nhiệt độ nước trong áo nước dưới giới hạn cho phép
 • B. Nhiệt độ nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn cho phép
 • C. Nhiệt độ nước trong áo nước vượt quá giới hạn cho phép
 • D. Cả B và C đều đúng
Câu 23
Mã câu hỏi: 139976

Động cơ làm mát bằng không khí có bộ phận nào?

 • A. Cửa thoát gió
 • B. Bầu lọc
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 24
Mã câu hỏi: 139977

Cấu tạo hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí gồm mấy bộ phận chính?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 25
Mã câu hỏi: 139978

Ở hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí có bộ phận nào?

 • A. Bầu lọc xăng
 • B. Bầu lọc khí
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Bầu lọc hòa khí
Câu 26
Mã câu hỏi: 139979

Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí có bộ phận nào?

 • A. Các cảm biến
 • B. Bộ điều chỉnh áp suất
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 27
Mã câu hỏi: 139980

Ở hệ thống phun xăng, bộ phận nào giữ áp suất xăng ở vòi phun luôn ở trị số nhất định?

 • A. Các cảm biến
 • B. Bộ điều khiển phun
 • C. Bộ điều chỉnh áp suất
 • D. Đáp án khác
Câu 28
Mã câu hỏi: 139981

Hệ thống phun xăng có ưu điểm nổi bật nào?

 • A. Động cơ vẫn làm việc bình thường khi bị nghiêng
 • B. Tạo hòa khí có lượng phù hợp với các chế độ làm việc
 • C. Tạo hòa khí có tỉ lệ phù hợp với các chế độ làm việc
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 29
Mã câu hỏi: 139982

Theo cấu tạo bộ chia điện, hệ thống đánh lửa có những loại nào?

 • A. Hệ thống đánh lửa thường
 • B. Hệ thống đánh lửa điện tử
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 30
Mã câu hỏi: 139983

Ở hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm, ĐĐK mở khi nào?

 • A. ĐĐK phân cực thuận
 • B. Có điện áp dương đặt vào cực điều khiển
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 31
Mã câu hỏi: 139984

Ở hệ thống đánh lửa điện tử không tiếp điểm, biến áp đánh lửa có các thành phần nào?

 • A. Cuộn sơ cấp
 • B. Cuộn thứ cấp
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 32
Mã câu hỏi: 139985

Có mấy tính chất đặc trưng về cơ học?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 33
Mã câu hỏi: 139986

Độ cứng Rocven kí hiệu là gì?

 • A. HB
 • B. HRC
 • C. HV
 • D. Đáp án khác
Câu 34
Mã câu hỏi: 139987

Độ cứng HRC dùng đo độ cứng của vật liệu có tính chất thế nào?

 • A. Độ cứng thấp
 • B. Độ cứng cao
 • C. Độ cứng trung bình
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 35
Mã câu hỏi: 139988

Vật liệu hữu cơ là gì?

 • A. Nhựa nhiệt cứng
 • B. Nhựa nhiệt dẻo
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 36
Mã câu hỏi: 139989

Chương trình công nghệ 11 giới thiệu mấy loại đúc?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 37
Mã câu hỏi: 139990

Chi tiết đúc là gì?

 • A. Vật đúc được sử dụng ngay
 • B. Vật đúc phải qua gia công cắt gọt
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 38
Mã câu hỏi: 139991

Gia công áp lực vai trò gì?

 • A. Chế tạo dụng cụ gia đình
 • B. Chế tạo phôi cho gia công cơ khí
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 39
Mã câu hỏi: 139992

Phương pháp gia công áp lực là những loại nào?

 • A. Rèn tự do
 • B. Dập thể tích
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 40
Mã câu hỏi: 139993

Trong hệ thống phun xăng, hòa khí được hình thành ở đâu?

 • A. Hòa khí được hình thành ở xi lanh
 • B. Hòa khí được hình thành ở vòi phun
 • C. Hòa khí được hình thành bộ chế hòa khí
 • D. Hòa khí được hình thành ở đường ống nạp

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ