Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 8 năm 2021-2022 Trường THCS Phan Bội Châu

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 49539

Nhận định nào đúng nhất về Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) đối với Lịch sử nhân loại trong thế kỉ XX?

 • A. Cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, gây thiệt hại to lớn về người và của.
 • B. Cuộc chiến tranh lớn nhất, kéo dài nhất, khốc liệt nhất và tàn phá nặng nề nhất.
 • C. Gây nhiều đau khổ, mất mát cho nhân loại và thiệt hại lớn nhất về vật chất.
 • D. Chiến tranh chứng tỏ các nước không thể điều hòa và giải quyết các mâu thuẫn.
Câu 2
Mã câu hỏi: 49540

Vai trò của Liên Xô, Mỹ, Anh trong chiến tranh thế giới thứ hai trong giai đoạn 1944 – 1945 là gì?

 • A. Lực lượng nòng cốt và quan trọng nhất trong việc đánh bại Nhật Bản.
 • B. Hậu phương vững chắc đánh bại chủ nghĩa phát xít Nhật Bản.
 • C. Lực lượng trụ cột, giữ vai trò quyết định tiêu diệt Nhật Bản.
 • D. Giữ vai trò quyết định trực tiếp trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít Đức.
Câu 3
Mã câu hỏi: 49541

Suốt thập niên 30 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh chống thực dân Anh ở Ấn Độ diễn ra dưới hình thức nào?

 • A. Bất hợp tác với thực dân Anh
 • B. Bạo động chống thực dân Anh
 • C. Bất bạo động
 • D. Thương lượng với thực dân Anh.
Câu 4
Mã câu hỏi: 49542

Từ những năm 20 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở châu Á xuất hiện một nét mới, đó là gì?

 • A. Giai cấp vô sản trưởng thành và lãnh đạo phong trào cách mạng.
 • B. Chủ nghĩa Mác Lê-nin được truyền bá rộng rãi.
 • C. Sự kiên minh giữa Đảng Cộng sản và các đảng phái khác để chống chủ nghĩa phát xít.
 • D. Giai cấp tư sản đứng ra tập hợp và lãnh đạo cách mạng.
Câu 5
Mã câu hỏi: 49543

Thế kỉ XX phong trào độc lập ở Đông Nam Á phát triển theo xu hướng nào?

 • A. Xu hướng vô sản
 • B. Xu hướng tư sản
 • C. Xu hướng thỏa hiệp
 • D. Phát triển song song tư sản và vô sản
Câu 6
Mã câu hỏi: 49544

Trong thời gian từ năm 1914 - 1919 sản lượng công nghiệp của Nhật Bản tăng mấy lần?

 • A. 5 lần
 • B. 7 lần
 • C. 3 lần
 • D. 2 lần
Câu 7
Mã câu hỏi: 49545

Ngành công nghiệp phát triển nhất của Mỹ trong thập niên 20 là gì?

 • A. Sản xuất ô tô
 • B. Dầu lửa
 • C. Thép
 • D. Than
Câu 8
Mã câu hỏi: 49546

Bí quyết thành công của chính sách mới là gì?

 • A. Giải quyết nạn thất nghiệp.
 • B. Đạo luật về ngân hàng.
 • C. Đạo luật phục hưng công nghiệp.
 • D. Nhà nước can thiệp vào đời sống kinh tế.
Câu 9
Mã câu hỏi: 49547

Tại Đại hội lần thứ hai Quốc tế cộng sản đã thông qua vấn đề gì quan trọng?

 • A. Sự cần thiết phải khởi nghĩa giành chính quyền từ tay tư sản.
 • B. Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa do Lê-nin dự thảo.
 • C. Nghị quyết thành lập Đảng cộng sản ở các nước.
 • D. Nghị quyết chống chiến tranh đế quốc.
Câu 10
Mã câu hỏi: 49548

Quốc tế cộng sản trở thành một tổ chức của lực lượng nào?

 • A. Giai cấp công nhân thế giới.
 • B. Đảng cộng sản của các nước trên thế giới.
 • C. Khối liên minh công – nông tất cả các nước.
 • D. Giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.
Câu 11
Mã câu hỏi: 49549

Vì sao giai đoạn 1924 – 1929 các nước tư bản châu Âu ổn định được về chính trị?

 • A. Các chính quyền tư sản củng cố được nền thống trị của mình.
 • B. Đàn áp, đẩy lùi các cuộc đấu tranh của quần chúng.
 • C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh.
 • D. Mâu thuẫn xã hội được điều hòa.
Câu 12
Mã câu hỏi: 49550

Hoàn cảnh nào cơ bản nhất dẫn đến sự ra đời của Quốc tế cộng sản?

 • A. Cao trào cách mạng dâng cao ở các nước thuộc châu Âu dẫn đến sự thành lập các đảng cộng sản ở nhiều nước.
 • B. Chính quyền tư sản đàn áp khủng bố phong trào của quần chúng.
 • C. Những hoạt động tích cực của Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích Nga.
 • D. Quốc tế thứ hai giải tán.
Câu 13
Mã câu hỏi: 49551

Đạo luật nào giữ vai trò quan trọng nhất trong các đạo luật giải quyết khủng hoảng kinh tế ở Mỹ?

 • A. Đạo luật về ngân hàng
 • B. Đạo luật về tài chính
 • C. Đạo luật phục hưng công nghiệp
 • D. Đạo luật phục hưng thương mại
Câu 14
Mã câu hỏi: 49552

Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933 ở Mỹ bắt đầu từ ngành nào?

 • A. Nông nghiệp
 • B. Công nghiệp
 • C. Tài chính ngân hàng
 • D. Năng lượng
Câu 15
Mã câu hỏi: 49553

Khó khăn lớn nhất của Nhật Bản trong thời kì khủng hoảng kinh tế giai đoạn 1929 – 1933 là gì?

 • A. Thiếu nhan công để sản xuất.
 • B. Thiếu nguyên liệu và thị trường tiêu thụ hàng hóa
 • C. Sự cạnh tranh quyết liệt của Mỹ và Tây Âu.
 • D. Thiếu nguồn vốn để đầu tư và sản xuất.
Câu 16
Mã câu hỏi: 49554

Vì sao Nhật Bản lại tiến hành xâm lược, bành trướng ra bên ngoài?

 • A. Nhật chưa có thuộc địa.
 • B. Nhật tham vọng mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình.
 • C. Nhật thiếu nguyên liệu, nhiên liệu, thiếu thị trường.
 • D. Nhật muốn làm bá chủ thế giới.
Câu 17
Mã câu hỏi: 49555

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến Chiến tranh thế giới thứ hai là gì?

 • A. Mâu thuẫn về quyền lợi giữa các nước đế quốc theo hệ thống Véc-xai Oa-sinh-tơn.
 • B. Do chính sách thỏa hiệp nhượng bộ của các nước Anh, Pháp, Mỹ.
 • C. Do hậu quả của Hiệp ước Xô-Đức không xâm phạm lẫn nhau.
 • D. Do hậu quả nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933)
Câu 18
Mã câu hỏi: 49556

Kết quả lớn nhất của cuộc cách mạng Mông Cổ 1921 – 1924 là gì?

 • A. Đảng nhân dân Mông Cổ thành lập.
 • B. Thoát khỏi sự lệ thuộc vào phong kiến Trung Quốc.
 • C. Đưa giai cấp công nhân lên nắm chính quyền.
 • D. Nhà nước dân chủ nhân dân Mông Cổ thành lập.
Câu 19
Mã câu hỏi: 49557

Bước tiến của phong trào dân chủ tư sản ở Đông Nam Á là gì?

 • A. Xuất hiện các nhóm
 • B. Xuất hiện các phái
 • C. Xuất hiện các chính đảng.
 • D. Xuất hiện các hội.
Câu 20
Mã câu hỏi: 49558

Đâu không phải là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai 1939 – 1945?

 • A. Đức muốn làm bá chủ châu Âu và thống trị thế giới.
 • B. Sự xuất hiện chủ nghĩa Phát xít.
 • C. Chính sách thỏa hiệp, nhượng bộ phát xít của các nước (Anh, Pháp, Mỹ).
 • D. Do hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 – 1933).
Câu 21
Mã câu hỏi: 49559

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) đã để lại hậu quả nghiêm trọng gì đối với các nước tư bản châu Âu?

 • A. Xuất hiện một số quốc gia mới.
 • B. Các nước thắng trận và bại trận đều bị suy sụp về kinh tế.
 • C. Sự khủng hoảng về chính trị.
 • D. Cao trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ.
Câu 22
Mã câu hỏi: 49560

Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đối với kinh tế Nhật Bản?

 • A. Kìm hãm sự phát triển kinh tế Nhật Bản
 • B. Biến Nhật Bản thành bãi chiến trường
 • C. Kinh tế Nhật Bản vẫn ổn định trước chiến tranh
 • D. Thúc đẩy nền kinh tế Nhật Bản phát triển mạnh mẽ
Câu 23
Mã câu hỏi: 49561

Chiến thắng nào của Đồng minh tạo nên bước ngoặt làm xoay chuyển tình thế chiến tranh thế giới thứ hai?

 • A. Chiến thắng Xta-lin-grat ( 2/2/1943)
 • B. Chiến thắng liên quân Anh, Mỹ đổ bộ vào Bắc Pháp (6/6/1944)
 • C. Chiến thắng của Liên Xô ở trận Béc-lin (9/5/1945)
 • D. Mỹ ném bom nguyên tử xuống Nhật Bản (6 và 9/8/1945)
Câu 24
Mã câu hỏi: 49562

Giai cấp tầng lớp nào đã hướng cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc ở nhiều nước Đông Nam Á theo con đường dân chủ tư sản?

 • A. Tầng lớp trí thức mới
 • B. Tầng lớp trí thức
 • C. Giai cấp tư sản
 • D. Tầng lớp công nhân.
Câu 25
Mã câu hỏi: 49563

Thời kì hoàng kim nhất của nền kinh tế Mỹ vào khoảng thời gian nào?

 • A. Thập niên 40 của thế kỉ XX
 • B. Thập niên 20 của thế kỉ XX
 • C. Thập niên 30 của thế kỉ XX
 • D. Thập niên 10 của thế kỉ XX
Câu 26
Mã câu hỏi: 49564

Tháng 1/1942, mặt trận Đồng minh thành lập nhằm mục đích gì?

 • A. Chống lại sự tấn công của phát xít Đức ở châu Âu.
 • B. Trả thù sự tấn công của Nhật vào hạm đội Mỹ.
 • C. Đoàn kết và tập hợp các lực lượng trên thế giới để tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.
 • D. Liên kết giữa khối phát xít và khối các nước đế quốc để chống Liên Xô.
Câu 27
Mã câu hỏi: 49565

Tính chất chống đế quốc của phong trào ngũ tứ thể hiện rõ nhất ở đâu?

 • A. Qui mô của phong trào
 • B. Hình thức đấu tranh
 • C. Lực lượng tham gia
 • D. Khẩu hiệu đấu tranh
Câu 28
Mã câu hỏi: 49566

Lực lượng chủ yếu của phong trào Ngũ tứ giai đoạn sau là gì?

 • A. Học sinh
 • B. Công nhân
 • C. Nông dân
 • D. Trí thức
Câu 29
Mã câu hỏi: 49567

Tác động của chính sách mới đối với chế độ chính trị nước Mỹ là gì?

 • A. Duy trì chế độ dân chủ
 • B. Giải quyết nạn thất nghiệp
 • C. Tạo thêm nhiều việc làm
 • D. Xoa dịu mâu thuẫn xã hội
Câu 30
Mã câu hỏi: 49568

Cuộc cách mạng nào được xem là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới?

 • A. Cách mạng tư sản Pháp.
 • B. Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.
 • C. Cách mạng tư sản Anh.
 • D. Cách mạng Hà Lan.
Câu 31
Mã câu hỏi: 49569

Điểm nổi bật của nền kinh tế Pháp trước cách mạng là gì?

 • A. Nền kinh tế phát triển nhất châu Âu
 • B. Nông nghiệp lạc hậu, công thương nghiệp đã phát triển
 • C. Máy móc được sử dụng trong sản xuất ngày càng nhiều
 • D. Các công ti thương mại Pháp có quan hệ buôn bán với nhiều nước
Câu 32
Mã câu hỏi: 49570

Cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra đầu tiên ở nước nào?

 • A.
 • B. Pháp
 • C. Anh
 • D. Đức
Câu 33
Mã câu hỏi: 49571

Trong nửa đầu thế kỉ XIX, giai cấp công nhân đã thành lập tổ chức gì?

 • A. Công đoàn
 • B. Nghiệp đoàn
 • C. Phường hội
 • D. Đảng cộng sản
Câu 34
Mã câu hỏi: 49572

Để xoa dịu mâu thuẫn trong nước và ngăn cản quá trình thống nhất nước Đức, chính phủ Pháp đã có hành động gì?

 • A. Tiến hành cải cách sâu rộng đất nước.
 • B. Thành lập chính phủ lâm thời.
 • C. Gây chiến với Phổ.
 • D. Giao chính quyền cho tư sản.
Câu 35
Mã câu hỏi: 49573

Cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, Anh là một nước gì?

 • A. Quân chủ lập hiến
 • B. Quân chủ chuyên chế
 • C. Cộng hòa tổng thống
 • D. Cộng hòa liên bang
Câu 36
Mã câu hỏi: 49574

Lực lượng chủ yếu tham gia phong trào cách mạng 1905 – 1907 ở Nga là ai?

 • A. Công nhân, nông dân
 • B. Công nhân, nông dân, binh lính
 • C. Công nhân, nông dân, tiểu tư sản
 • D. Công nhân, nông dân, tư sản
Câu 37
Mã câu hỏi: 49575

Năm 1807, nước Mĩ đã đạt được thành tựu gì trong lĩnh vực kĩ thuật?

 • A. Sáng tạo ra đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước.
 • B. Đóng được tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước đầu tiên.
 • C. Phát minh ra máy điện tín.
 • D. Chế tạo được loại xe lửa có nhiều toa.
Câu 38
Mã câu hỏi: 49576

Đến giữa thế kỉ XIX, nước thực dân nào đã đặt được ách thống trị ở Ấn Độ?

 • A. Bồ Đào Nha.
 • B. Pháp.
 • C. Hà Lan.
 • D. Anh.
Câu 39
Mã câu hỏi: 49577

Sự kiện nào là mốc mở đầu cho quá trình xâm lược của thực dân phương Tây vào Trung Quốc?

 • A. Cuộc chiến tranh thuốc phiện của thực dân Anh
 • B. Đức xâm chiếm tỉnh Sơn Đông
 • C. Triều đình Mãn Thanh kí hiệp ước Nam Kinh
 • D. Triều đình Mãn Thanh kí hiệp ước Tân Sửu
Câu 40
Mã câu hỏi: 49578

Đến cuối thế kỉ XIX, quốc gia nào ở khu vực Đông Nam Á vẫn giữ được nền độc lập tương đối?

 • A. In-đô-nê-xi-a
 • B. Xiêm
 • C. Mã Lai
 • D. Phi-líp-pin

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ