Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Lịch Sử 8 năm 2021-2022 Trường THCS Đống Đa

15/04/2022 - Lượt xem: 5
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 49259

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

 • A. Các nước châu Phi
 • B. Các nước Đông Nam Á
 • C. Trung Quốc
 • D. Hoa Kì
Câu 2
Mã câu hỏi: 49260

Vì sao Lê-nin gọi chủ nghĩa đế quốc Anh là: "Chủ nghĩa đế quốc thực dân”?

 • A. Nước Anh có thuộc địa và lãnh thổ rộng lớn.
 • B. Tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa.
 • C. Tư sản Anh xâm chiếm và bóc lột một hệ thống thuộc địa rộng lớn trên thế giới.
 • D. Anh có một nền kinh tế công nghiệp phát triển bậc nhất thế giới.
Câu 3
Mã câu hỏi: 49261

Quốc tế thứ hai không có đóng góp nào sau đây?

 • A. Xây dựng một lực lượng quân sự mạnh ở các nước.
 • B. Thúc đẩy việc thành lập chính phủ vô sản ở nhiều nước.
 • C. Đoàn kết các phong trào đấu tranh ở châu Âu và Bắc Mỹ.
 • D. Làm chậm quá trình chiến tranh đế quốc ở các nước.
Câu 4
Mã câu hỏi: 49262

“Linh hồn của Quốc tế thứ hai” là ai?

 • A. Mác
 • B. Ăng-ghen
 • C. Lê-nin
 • D. Xanh Xi-mông
Câu 5
Mã câu hỏi: 49263

Ý nghĩa quan trọng nhất của những phát minh về khoa học tự nhiên thế kỉ XVIII-XIX là gì?

 • A. Giúp con người hiểu biết thêm về thế giới vật chất xung quanh.
 • B. Khẳng định vạn vật chuyển biến, vận động theo quy luật.
 • C. Đặt cơ sở cho những nghiên cứu ứng dụng sau này thúc đẩy sản xuất và kỹ thuật phát triển.
 • D. Tấn công mạnh mẽ vào những giáo lý của thần học.
Câu 6
Mã câu hỏi: 49264

Hạn chế lớn nhất của các nhà chủ nghĩa xã hội không tưởng là gì?

 • A. Chưa đánh giá đúng vai trò của giai cấp công nhân.
 • B. Chưa đề ra được phương pháp đấu tranh cho giai cấp công nhân.
 • C. Chưa thấy được bản chất của giai cấp tư sản.
 • D. Chưa vạch ra con đường đúng để thủ tiêu chế độ bóc lột, xây dựng xã hội mới.
Câu 7
Mã câu hỏi: 49265

Mặc dù thất bại, nhưng cuộc vận động Duy Tân ở Trung Quốc (1898) có ý nghĩa gì?

 • A. Làm lung lay trật tự, nền tảng chế độ phong kiến Trung Quốc.
 • B. Mở đường cho trào lưu tư tưởng tiến bộ xâm nhập vào Trung Quốc.
 • C. Mâu thuẫn giữa các thế lực trong triều đình Mãn Thanh phát triển gay gắt.
 • D. Lôi kéo được đông đảo quần chúng tham gia, tạo nền tảng cho các cuộc cách mạng sau này.
Câu 8
Mã câu hỏi: 49266

Mục tiêu đấu tranh của phong trào Nghĩa Hòa đoàn Trung Quốc là gì?

 • A. Chống triều đình phong kiến Mãn Thanh.
 • B. Chống sự xâm lược của các nước đế quốc.
 • C. Chống lại Từ Hi Thái hậu vì ra lệnh bắt vua Quang Tự.
 • D. Chống lại các thế lực phong kiến cát cứ ở Trung Quốc.
Câu 9
Mã câu hỏi: 49267

Các nước thực dân phương Tây mở rộng và hoàn thành việc xâm lược các nước Đông Nam Á vào thời gian nào?

 • A. Đầu thế kỉ XIX
 • B. Giữa thế kỉ XIX
 • C. Cuối thế kỉ XIX
 • D. Đầu thế kỉ XX
Câu 10
Mã câu hỏi: 49268

Năm 1905, diễn ra sự kiện gì gắn liền với phong trào đấu tranh của công nhân In-đô-nê-xi-a?

 • A. Hiệp hội công nhân đường sắt được thành lập.
 • B. Hiệp hội công nhân xe lửa ra đời.
 • C. Liên minh xã hội dân chủ In-đô-nê-xi-a.
 • D. Đảng cộng sản In-đô-nê-xi-a ra đời.
Câu 11
Mã câu hỏi: 49269

Tư bản Anh xuất khẩu tư bản chủ yếu đến khu vực nào?

 • A. Các nước châu Phi
 • B. Các nước Đông Nam Á
 • C. Trung Quốc
 • D. Hoa Kì
Câu 12
Mã câu hỏi: 49270

Đầu thế kỉ XX, Lê-nin đã thành lập một chính đảng do giai cấp công nhân lãnh đạo. Chính đảng này có gì mới so với các tổ chức trước đây?

 • A. Chính đảng của những người lao động Nga.
 • B. Đấu tranh vì lợi ích của giai cấp vô sản.
 • C. Kết hợp chủ nghĩa Mác với phong trào công nhân.
 • D. Lần đầu tiên giai cấp vô sản Nga có chính đảng.
Câu 13
Mã câu hỏi: 49271

Mục tiêu của Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga là gì?

 • A. Lật đổ chính quyền Nga hoàng.
 • B. Lật đổ tư sản Nga, giành chính quyền về giai cấp vô sản.
 • C. Chống chiến tranh đế quốc.
 • D. Lật đổ Nga hoàng, tư bản, thành lập nhà nước chuyên chính vô sản.
Câu 14
Mã câu hỏi: 49272

Thành tựu lớn nhất trong lĩnh vực quân sự cuối thế kỉ XVIII đầu thế kỉ XIX là gì?

 • A. Nhiều vũ khí mới được sản xuất: Đại bác, thủy lôi,…
 • B. Chế tạo được đại bác bắn nhanh và xa.
 • C. Chiến hạm chân vịt có trọng tải lớn.
 • D. Khí cầu dùng để giám sát trận địa đối phương.
Câu 15
Mã câu hỏi: 49273

Mở đầu cuộc cách mạng Tân Hợi ( 1911) là cuộc khởi nghĩa ở đâu?

 • A. Sơn Đông
 • B. Nam Kinh
 • C. Vũ Xương
 • D. Bắc Kinh
Câu 16
Mã câu hỏi: 49274

Tại sao có rất nhiều nước cùng xâu xé, xâm lược Trung Quốc?

 • A. Vì triều đình phong kiến Mãn Thanh còn rất mạnh.
 • B. Vì Trung Quốc đất rộng, người đông.
 • C. Vì triều đình phong kiến không chấp nhận con đường thỏa hiệp.
 • D. Vì phong trào đấu tranh của nhân dân Trung Quốc chống phong kiến mạnh.
Câu 17
Mã câu hỏi: 49275

Vì sao Thái Lan còn giữ được hình thức độc lập?

 • A. Nhà nước phong kiến rất mạnh.
 • B. Thái Lan được Mỹ giúp đỡ.
 • C. Thái Lan đã bước sang giai đoạn tư bản chủ nghĩa.
 • D. Chính sách ngoại giao khôn khéo.
Câu 18
Mã câu hỏi: 49276

Vì sao Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản?

 • A. Chính quyền từ phong kiến trở thành tư sản hóa.
 • B. Do giai cấp tư sản lãnh đạo.
 • C. Lật đổ chế độ phong kiến.
 • D. Xóa bỏ chế độ nông dân.
Câu 19
Mã câu hỏi: 49277

Ý nghĩa quan trọng nhất của cuộc duy tân Minh Trị là gì?

 • A. Sau cải cách nền kinh tế - xã hôi ổn định.
 • B. Nhật có điều kiện phát triển công thương nghiệp nhất ở châu Á.
 • C. Nhật giữ vững độc lập, chủ quyền và phát triển chủ nghĩa tư sản.
 • D. Nhật trở thành nước tư bản đầu tiên ở châu Á.
Câu 20
Mã câu hỏi: 49278

Điểm hạn chế của Hiến pháp 1787 của Mĩ là gì?

 • A. Thiết lập chế độ cộng hòa liên bang
 • B. Chưa giải phóng được toàn bộ đất nước
 • C. Quyền lợi kinh tế- chính trị không bao gồm phụ nữ, nô lệ
 • D. Có sự thỏa hiệp với các thế lực phong kiến
Câu 21
Mã câu hỏi: 49279

Trước cách mạng, trong xã hội Pháp tồn tại những đẳng cấp nào?

 • A. Quý tộc, tư sản và công nhân
 • B. Quý tộc, tư sản và nông dân
 • C. Quý tộc, tăng lữ và nông dân
 • D. Quý tộc, tăng lữ và đẳng cấp thứ ba
Câu 22
Mã câu hỏi: 49280

Sự phát triển của máy móc và đường sắt đã kéo theo sự lớn mạnh của ngành sản xuất nào?

 • A. Sản xuất gang, thép, than đá
 • B. Sản xuất dầu mỏ
 • C. Dệt vải
 • D. Thuộc da
Câu 23
Mã câu hỏi: 49281

Vì sao trong giai đoạn đầu đấu tranh công nhân lại sử dụng hình thức đập phá máy móc?

 • A. Do thiếu một đường lối đấu tranh đúng đắn
 • B. Do trình độ nhận thức hạn chế của công nhân
 • C. Do thiếu một tổ chức lãnh đạo thống nhất
 • D. Do giai cấp công nhân chưa giác ngộ được sứ mệnh lịch sử
Câu 24
Mã câu hỏi: 49282

Chính phủ tư sản lâm thời ra đời sau cuộc khởi nghĩa ngày 4-9-1870 có tên gọi là gì?

 • A. Chính phủ tư sản.
 • B. Chính phủ lâm thời.
 • C. Chính phủ vệ quốc.
 • D. Chính phủ phản quốc.
Câu 25
Mã câu hỏi: 49283

Nguyên nhân chính nào dẫn tới tình trạng tụt hậu về công nghiệp của nước Anh cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX?

 • A. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào thuộc địa hơn là đổi mới, phát triển công nghiệp trong nước
 • B. Giai cấp tư sản Anh chú trọng đầu tư vào các khai mỏ.
 • C. Anh chú trọng phát triển nông nghiệp để đảm bảo lương thực cho người dân.
 • D. Sự vươn lên, cạnh tranh mạnh mẽ của công nghiệp Mĩ, Đức.
Câu 26
Mã câu hỏi: 49284

Sự kiện nào sau đây được xem là “Ngày chủ nhật đẫm máu”?

 • A. Cuộc tổng bãi công của nhân dân Mat-xcơ-va (1905) bị đàn áp
 • B. Phong trào cách mạng của nông dân và binh lính (1905) bị đàn áp
 • C. Các cuộc bãi công và biểu tình của quần chúng (1904) bị đàn áp
 • D. Công nhân Pê-téc-bua kéo đến Cung điện mùa đông (9/1/1905) đưa yêu sách nhưng bị đàn áp
Câu 27
Mã câu hỏi: 49285

Nhà khoa học nào đã tìm ra thuyết vạn vật hấp dẫn?

 • A. Niu- tơn
 • B. Lô-mô-nô-xốp
 • C. Men-đê-lê-ép
 • D. Rơn-ghen
Câu 28
Mã câu hỏi: 49286

Đảng Quốc đại được thành lập nhằm mục đích gì?

 • A. Lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng dân tộc
 • B. Thỏa hiệp với thực dân Anh
 • C. Dựa vào Anh đem lại tiến bộ và văn minh cho Ấn Độ
 • D. Giành quyền tự trị, phát triển kinh tế dân tộc
Câu 29
Mã câu hỏi: 49287

Trước sự xâm lược của thực dân phương Tây, triều đình Mãn Thanh có phản ứng như thế nào?

 • A. Kiên quyết đấu tranh chống đế quốc đến cùng
 • B. Thỏa hiệp với đế quốc để đàn áp phong trào đấu tranh của nhân dân
 • C. Vừa đánh vừa đàm phán để từng bước gạt bỏ ảnh hưởng của thực dân phương Tây
 • D. Kêu gọi sự giúp đỡ của các nước chư hầu chống lại thực dân phương Tây
Câu 30
Mã câu hỏi: 49288

Cuộc cách mạng 1896-1898 ở Phi-líp-pin đã đưa đến kết quả gì?

 • A. Tây Ban Nha trao trả độc lập cho Phi-lip-pin.
 • B. Phi-líp-pin rơi vào ách đô hộ của Mĩ.
 • C. Nước Cộng hòa Phi-líp-pin ra đời.
 • D. Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở Phi-lip-pin.
Câu 31
Mã câu hỏi: 49289

Khu vực nào ở Trung Quốc là vùng ảnh hưởng của Nhật Bản đầu thế kỉ XX?

 • A. Bắc Kinh
 • B. Đài Loan và Đông Bắc Trung Quốc
 • C. Hồng Kông
 • D. Thượng Hải
Câu 32
Mã câu hỏi: 49290

Vì sao đầu thế kỉ XX, ở châu Âu lại hình thành hai khối quân sự kình địch nhau?

 • A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề kinh tế
 • B. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề chính trị
 • C. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề quân sự
 • D. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa
Câu 33
Mã câu hỏi: 49291

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản chống lại giới chủ là gì?

 • A. Đập phá máy móc
 • B. Bãi công
 • C. Thành lập các tổ chức công đoàn
 • D. Khởi nghĩa vũ trang
Câu 34
Mã câu hỏi: 49292

Chính phủ tư sản lâm thời sau khi thành lập đã có thái độ như thế nào về cuộc chiến tranh đế quốc của nước Nga?

 • A. Rút nước Nga ra khỏi chiến tranh đế quốc
 • B. Tiếp tục theo đuổi chiến tranh đế quốc
 • C. Thờ ơ với vấn đề chiến tranh đế quốc
 • D. Phản đối của cuộc chiến tranh đế quốc
Câu 35
Mã câu hỏi: 49293

Vùng đất Nê- Đéc –Lan nay thuộc hai nước nào?

 • A. Hà Lan và Pháp
 • B. Hà Lan và Bỉ
 • C. Hà Lan và Nga
 • D. Hà Lan và Đức
Câu 36
Mã câu hỏi: 49294

Lê Nin gọi đế quốc Anh là gì?

 • A. Thực dân
 • B. Đế Quốc
 • C. Thực dân đế quốc
 • D. Chủ nghĩa đế quốc thực dân
Câu 37
Mã câu hỏi: 49295

“Chủ nghĩa quân phiệt hiếu chiến” là đặc trưng của đế quốc nào đầu thế kỉ XX?

 • A. Pháp
 • B. Anh
 • C. Đức
 • D. Hà Lan
Câu 38
Mã câu hỏi: 49296

Vào đầu thế kỉ XX, Pháp có hệ thống thuộc địa đứng thứ mấy thế giới?

 • A. Thứ nhất
 • B. Thứ hai
 • C. Thứ ba
 • D. Thứ tư
Câu 39
Mã câu hỏi: 49297

Từ thế kỉ XVI, ngành sản xuất nổi tiếng nhất ở Anh là gì?

 • A. Thủ công nghiệp
 • B. Nông nghiệp
 • C. Len dạ
 • D. Thủy tinh
Câu 40
Mã câu hỏi: 49298

Giai cấp nào ở Pháp trước cách mạng được đánh giá là nghèo khổ nhất?

 • A. Nông dân.
 • B. Công nhân.
 • C. Tư sản.
 • D. Bình dân thành thị.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ