Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Địa Lý 6 năm 2021 Trường THCS Trần Xuân Soạn

15/04/2022 - Lượt xem: 31
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 14322

Có tất cả bao nhiêu khối khí hậu trên bề mặt của Trái Đất?

 • A. 4
 • B. 3
 • C. 6
 • D. 5
Câu 2
Mã câu hỏi: 14323

Đới nóng (hay nhiệt đới) nằm giữa những đường giới hạn nào?

 • A. chí tuyến và vòng cực.
 • B. hai chí tuyến.
 • C. hai vòng cực.
 • D. 66o33 B và 66o33 N.
Câu 3
Mã câu hỏi: 14324

Loại gió nào thổi thường xuyên trong khu vực đới nóng ?

 • A. Tín phong.
 • B. gió Đông cực.
 • C. gió Tây ôn đới.
 • D. gió phơn tây nam.
Câu 4
Mã câu hỏi: 14325

Các mùa trong năm được thể hiện rất rõ là đặc điểm của đới khí hậu nào?

 • A. Nhiệt đới.
 • B. Ôn đới.
 • C. Hàn đới.
 • D. Cận nhiệt đới.
Câu 5
Mã câu hỏi: 14326

Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh là:

 • A. gió Tây ôn đới.
 • B. gió mùa.
 • C. Tín phong.
 • D. gió Đông cực.
Câu 6
Mã câu hỏi: 14327

Các đới khí hậu trên Trái Đất là:

 • A. một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
 • B. hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
 • C. một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.
 • D. hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.
Câu 7
Mã câu hỏi: 14328

Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai nhiệt:

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 8
Mã câu hỏi: 14329

Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố trong đó quan trọng nhất là:

 • A.  Dòng biển
 • B. Địa hình
 • C. Vĩ độ
 • D. Vị trí gần hay xa biển
Câu 9
Mã câu hỏi: 14330

Đặc điểm nào sau đây không đúng với khí hậu đới nóng?

 • A. Quanh năm nóng.
 • B. Có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ.
 • C. Lượng mưa trung bình năm từ 1.000 mm đến trên 2.000 mm.
 • D. Có gió Tín phong thổi thường xuyên.
Câu 10
Mã câu hỏi: 14331

Việt Nam nằm ở vùng đới khí hậu nào?

 • A. Cận nhiệt đới
 • B. Hàn đới
 • C. Cận nhiệt
 • D. Nhiệt đới
Câu 11
Mã câu hỏi: 14332

Khi đo nhiệt độ không khí người ta phải đặt nhiệt kế theo cách nào?

 • A. Ngoài trời nắng, cách mặt đất 3m
 • B. Nơi mát, cách mặt đất 1m
 • C. Ngoài trời, sát mặt đất
 • D. Trong bóng râm, cách mặt đất 2m.
Câu 12
Mã câu hỏi: 14333

Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 3 lần trong ngày vào các thời điểm:

 • A. 9 giờ, 16 giờ, 24 giờ
 • B. 6 giờ, 14 giờ, 22 giờ
 • C. 5 giờ, 13 giờ, 21 giờ
 • D. 7 giờ, 15 giờ, 23 giờ
Câu 13
Mã câu hỏi: 14334

Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào:

 • A. 12 giờ trưa
 • B. 13 giờ trưa
 • C. 11 giờ trưa
 • D. 14 giờ trưa
Câu 14
Mã câu hỏi: 14335

Tại sao có sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất và nước:

 • A. Do trên mặt đất có động thực vật sinh sống.
 • B. Do lượng nhiệt chiếu xuống đất và nước khác nhau.
 • C. Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau.
 • D. Do nước có nhiều thủy hảo sản cần nhiều không khí để hô hấp.
Câu 15
Mã câu hỏi: 14336

Điều nào là không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ?

 • A. Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.
 • B. Nhiệt độ không khí thay đổi theo màu đất.
 • C. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.
 • D. Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển.
Câu 16
Mã câu hỏi: 14337

Khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2 mét vì:

 • A. Hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.
 • B. Không ảnh hưởng đến sức khỏe và hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.
 • C. Hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và không ảnh hưởng đến sức khỏe.
 • D. Bảo quản nhiệt kế để sử dụng lâu hơn và không ảnh hưởng đến sức khỏe người đo.
Câu 17
Mã câu hỏi: 14338

Tại sao về mùa hạ, những vùng miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?

 • A. Do mùa hạ, miền gần biển có ngày ngắn hơn đêm, mùa đông ngày dài hơn đêm.
 • B. Do mùa hạ, miền gần biển có ngày dài hơn đêm, mùa đông ngày ngắn hơn đêm.
 • C. Do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên chậm và nguội đi chậm hơn nước.
 • D. Do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên nhanh và nguội đi nhanh hơn nước.
Câu 18
Mã câu hỏi: 14339

Thời tiết là hiện tượng khí tượng:

 • A. Xảy ra trong một thời gian dài ở một nơi.
 • B. Xảy ra trong một thời gian ngắn nhất định ở một nơi.
 • C. Xảy ra khắp mọi nơi và không thay đổi.
 • D. Cả A, B, C đều sai.
Câu 19
Mã câu hỏi: 14340

Nhiệt độ không khí thay đổi:

 • A. Theo vĩ độ.
 • B. Theo độ cao.
 • C. Gần biển hoặc xa biển.
 • D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 20
Mã câu hỏi: 14341

Giả sử có một ngày ở thành phố Hà Nội, người ta đo đưực nhiệt độ lúc 5 giờ được 22oC, lúc 13 giờ được 26oC và lúc 21 giờ được 24oC. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?

 • A. 22o
 • B.  23o
 • C. 24o
 • D. 25o
Câu 21
Mã câu hỏi: 14342

Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có:

 • A. 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp
 • B. 2 đai áp cao và 5 đai áp thấp
 • C. 3 đai áp cao và 4 đai áp thấp
 • D. 5 đai áp cao và 2 đai áp thấp
Câu 22
Mã câu hỏi: 14343

Trên bề mặt Trái Đất có tất cả bao nhiêu đai khí áp thấp?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 23
Mã câu hỏi: 14344

Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?

 • A. Gió Tây ôn đới.
 • B. Gió Tín Phong.
 • C. Gió mùa đông Bắc.
 • D. Gió mùa đông Nam.
Câu 24
Mã câu hỏi: 14345

Ở miền Trung nước ta, vào mùa hè có gió khô nóng thổi vào, đó là gió:

 • A. Gió Nam.
 • B. Gió Đông Bắc.
 • C. Gió Tây Nam.
 • D. Cả 3 câu trên đều sai.
Câu 25
Mã câu hỏi: 14346

Gió Tây ôn đới là gió thổi thường xuyên từ:

 • A. Vĩ độ 30o Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 60o Bắc, Nam.
 • B. Vĩ độ 60o Bắc, Nam lên khoảng vĩ độ 90o Bắc, Nam.
 • C. Cả A và B đều đúng.
 • D. Cả A và B đều sai.
Câu 26
Mã câu hỏi: 14347

Trên bề mặt trái đất có bao nhiêu vành đai khí áp:

 • A. 4
 • B. 5
 • C. 6
 • D. 7
Câu 27
Mã câu hỏi: 14348

Đai áp thấp "T" nằm ở vĩ độ bao nhiêu:

 • A. 0o, 60o
 • B. 0o, 30o
 • C. 0o, 90o
 • D. 30o, 90o
Câu 28
Mã câu hỏi: 14349

Đai áp cao chữ "C" nằm ở vĩ độ bao nhiêu?

 • A. 30o, 90o
 • B. 0o, 30o
 • C. 0o, 60o
 • D. 0o, 90o
Câu 29
Mã câu hỏi: 14350

Không khí luôn luôn chuyển động từ:

 • A. Nơi áp thấp về nơi áp cao. 
 • B. Biển vào đất liền.
 • C. Nơi áp cao về nơi áp thấp.
 • D. Đất liền ra biển.
Câu 30
Mã câu hỏi: 14351

Gió Tín Phong còn được gọi là gió gì?

 • A. Gió núi - thung lũng
 • B. Gió Phơn
 • C. Gió Mậu Dịch
 • D. Gió Đông cực

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ