Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Địa Lý 6 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Ánh

15/04/2022 - Lượt xem: 22
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 14352

Các khoáng sản như dầu mỏ, khí đốt, than đá thuộc nhóm khoáng sản:

 • A. Phi kim loại
 • B. Năng lượng
 • C. Kim loại màu
 • D.  Kim loại đen
Câu 2
Mã câu hỏi: 14353

Khoáng sản nào sau đây không thuộc nhóm khoáng sản năng lượng?

 • A. Dầu mỏ
 • B. Than đá
 • C. Sắt
 • D. Khí đốt
Câu 3
Mã câu hỏi: 14354

Tầng khí quyển nằm sát mặt đất là:

 • A. Tầng đối lưu
 • B. Tầng cao của khí quyển
 • C. Tầng bình lưu
 • D.  Tầng ion nhiệt
Câu 4
Mã câu hỏi: 14355

Tầng đối lưu có độ cao trung bình khoảng:

 • A. 14km
 • B. 18km
 • C. 16km
 • D.  20km
Câu 5
Mã câu hỏi: 14356

Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 3 lần trong ngày vào các thời điểm:

 • A.  5 giờ, 13 giờ, 21 giờ
 • B. 7 giờ, 15 giờ, 23 giờ
 • C.  9 giờ, 16 giờ, 24 giờ
 • D. 6 giờ, 14 giờ, 22 giờ
Câu 6
Mã câu hỏi: 14357

Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào thời gian nào?

 • A. 14 giờ trưa
 • B. 13 giờ trưa
 • C. 15 giờ trưa
 • D. 12 giờ trưa
Câu 7
Mã câu hỏi: 14358

Trên Trái Đất gồm tất cả 7 đai khí áp cao và thấp, trong đó có:

 • A. 2 đai áp cao và 5 đai áp thấp
 • B. 3 đai áp cao và 4 đai áp thấp
 • C. 5 đai áp cao và 2 đai áp thấp
 • D. 4 đai áp cao và 3 đai áp thấp
Câu 8
Mã câu hỏi: 14359

Trên bề mặt Trái Đất có bao nhiêu đai khí áp thấp?

 • A. 2
 • B. 5
 • C. 4
 • D. 3
Câu 9
Mã câu hỏi: 14360

Loại gió thổi thường xuyên ở khu vực đới lạnh là:

 • A. gió Tây ôn đới.
 • B.  gió Đông cực.
 • C.  gió mùa.
 • D. Tín phong.
Câu 10
Mã câu hỏi: 14361

Trên Trái Đất có những đới khí hậu nào?

 • A. một đới nóng, hai đới ôn hoà, hai đới lạnh.
 • B. một đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
 • C. hai đới nóng, hai đới ôn hoà, một đới lạnh.
 • D. hai đới nóng, một đới ôn hoà, hai đới lạnh.
Câu 11
Mã câu hỏi: 14362

Chọn câu đúng. Khoáng sản là gì?

 • A. Các loại đá do nhiều loại khoáng vật khác nhau kết hợp lại.
 • B. Các loại nham thạch ở trong lớp vỏ Trái Đất.
 • C.  Những tích tụ tự nhiên của khoáng vật.
 • D. Khoáng vật và các loại đá có ích.
Câu 12
Mã câu hỏi: 14363

Dựa vào tính chất và công dụng, khoáng sản được chia thành mấy nhóm?

 • A. 5 nhóm
 • B. 4 nhóm
 • C. 3 nhóm
 • D. 2 nhóm
Câu 13
Mã câu hỏi: 14364

Dựa vào đặc tính của lớp khí, người ta chia khí quyển ra:

 • A. 4 tầng
 • B. 3 tầng
 • C. 5 tầng
 • D.  2 tầng
Câu 14
Mã câu hỏi: 14365

Các tầng khí quyển lần lượt từ mặt đất lên là:

 • A. đối lưu, bình lưu, tầng cao của khí quyển.
 • B. bình lưu, tầng cao của khí quyển, đối lưu.
 • C. đối lưu, tầng cao của khí quyển, bình lưu.
 • D. bình lưu, đối lưu, tầng cao của khí quyển.
Câu 15
Mã câu hỏi: 14366

Tại sao có sự khác biệt về nhiệt độ của đất và nước?

 • A. Do trên mặt đất có động thực vật sinh sống.
 • B. Do nước có nhiều thủy hảo sản cần nhiều không khí để hô hấp.
 • C. Do lượng nhiệt chiếu xuống đất và nước khác nhau.
 • D. Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau.
Câu 16
Mã câu hỏi: 14367

Đặc điểm nào dưới đây không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ?

 • A. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.
 • B. Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.
 • C. Nhiệt độ không khí thay đổi theo màu đất.
 • D. Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển.
Câu 17
Mã câu hỏi: 14368

Ở hai bên xích đạo, gió thổi một chiều quanh năm từ vĩ độ 30o Bắc và Nam về xích đạo là gió?

 • A. Gió Tín Phong.
 • B. Gió mùa đông Bắc.
 • C. Gió mùa đông Nam.
 • D. Gió Tây ôn đới.
Câu 18
Mã câu hỏi: 14369

Ở miền Trung nước ta, vào mùa hè có gió khô nóng thổi vào, đó là gió:

 • A. Gió Nam.
 • B. Gió Đông Bắc.
 • C. Gió Tây Nam.
 • D. Gió Đông.
Câu 19
Mã câu hỏi: 14370

Sự phân hóa khí hậu trên bề mặt Trái Đất phụ thuộc vào nhiều nhân tố nào?

 • A. Vị trí gần hay xa biển
 • B. Vĩ độ
 • C. Dòng biển
 • D. Địa hình
Câu 20
Mã câu hỏi: 14371

Đặc điểm nào không đúng với khí hậu đới nóng?

 • A. Lượng mưa trung bình năm từ 1.000 - 2.000 mm.
 • B. Có gió Tín phong thổi thường xuyên.
 • C. Quanh năm nóng.
 • D. Có góc chiếu của ánh sáng mặt trời rất nhỏ.
Câu 21
Mã câu hỏi: 14372

Việt Nam nằm trong đới khí hậu:

 • A. đới nóng
 • B. đới cận nhiệt
 • C. đới ôn hòa
 • D. đới lạnh
Câu 22
Mã câu hỏi: 14373

Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên được gọi là:

 • A. Chi lưu
 • B. Phụ lưu
 • C. Lưu vực sông
 • D. Cửa sông
Câu 23
Mã câu hỏi: 14374

Sông có tổng lượng nước chảy trong năm lớn nhất ở miền Bắc

 • A. Sông Thái Bình
 • B. Sông Hồng
 • C. Sông Đà
 • D. Sông Mã
Câu 24
Mã câu hỏi: 14375

 Nước ta có biển:

 • A. Biển Thái Lan
 • B. Biển Đông
 • C. Biển đen
 • D. Biển Bắc Bộ
Câu 25
Mã câu hỏi: 14376

Hiện tượng sóng thần là do:

 • A. Bão, lốc xoáy và áp thấp nhiệt đới
 • B. Sự thay đổi áp suất của biển
 • C. Chuyển động của dòng khí xoáy
 • D.  Động đất ngầm dưới đáy biển
Câu 26
Mã câu hỏi: 14377

Loài động vật thuộc loài động vật di cư là:

 • A. Các loài sống dưới nước
 • B. Các loài gặm ngấm
 • C. Các loại thuộc họ linh trưởng
 • D. Các loài chim
Câu 27
Mã câu hỏi: 14378

Đới khí hậu có các mùa trong năm thể hiện rất rõ là:

 • A. Đới nóng
 • B. Đới lạnh
 • C. Đới ôn hòa
 • D.  Đới cận nhiệt
Câu 28
Mã câu hỏi: 14379

Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính gọi là:

 • A. Chi lưu
 • B. Phụ lưu
 • C. Hợp lưu
 • D. . Chế độ dòng chảy
Câu 29
Mã câu hỏi: 14380

Nơi dòng chảy của 2 hay nhiều hơn các con sông gặp nhau gọi là:

 • A. Chi lưu
 • B. Phụ lưu
 • C. Hợp lưu
 • D. Chế độ dòng chảy
Câu 30
Mã câu hỏi: 14381

Dòng biển nóng là:

 • A. Dòng biển Gơn-xtrim
 • B. Dòng biển Pê-ru
 • C. Dòng biển Ca-li-phóc-ni-a
 • D. Dòng biển Ben-ghê-la

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ