Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Minh Phú

15/04/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 139514

Bản chất của phương pháp hàn hồ quang tay là gì?

 • A. Dùng nhiệt của ngọn lửa hồ quang làm nóng chảy kim loại chỗ hàn và kim loại que hàn để tạo thành mối hàn
 • B. Dùng nhiệt của ngọn lửa hồ quang làm nóng kim loại chỗ hàn để tạo thành mối hàn
 • C. Dùng điện áp làm nóng chảy kim loại chỗ hàn và kim loại que hàn để tạo thành mối hàn
 • D. Dùng dòng điện lớn làm nóng chảy kim loại chỗ hàn và kim loại que hàn để tạo thành mối hàn
Câu 2
Mã câu hỏi: 139515

Chi tiết nào thuộc cơ cấu trục khuỷu – thanh truyền?

 • A. Pittông
 • B. Xi lanh
 • C. Xupap
 • D. Nắp xilanh
Câu 3
Mã câu hỏi: 139516

Độ bền của vật liệu cơ khí biểu thị điều gì?

 • A. Khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực
 • B. Chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu khi bị nung nóng
 • C. Chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực
 • D. Chống lại biến dạng dẻo hay phá hủy của vật liệu dưới tác dụng của nội năng
Câu 4
Mã câu hỏi: 139517

Hỗn hợp xăng và không khí ở động cơ xăng không tự cháy được do đâu?

 • A. Áp suất và nhiệt độ cao
 • B. Tỉ số nén thấp
 • C. Tỉ số nén cao
 • D. Thể tích công tác lớn
Câu 5
Mã câu hỏi: 139518

Động cơ Điêzen không có chi tiết nào sau đây?

 • A. Thân máy 
 • B. Buzi
 • C. Trục khuỷu
 • D. Vòi phun
Câu 6
Mã câu hỏi: 139519

Khi áp suất trong mạch dầu của hệ thống bôi trơn cưỡng bức vượt quá trị số cho phép thì van nào sẽ hoạt động của van nào?

 • A. Van an toàn
 • B. Van hằng nhiệt
 • C. Van khống chế lượng dầu qua két
 • D. Không có van nào
Câu 7
Mã câu hỏi: 139520

Phương pháp dập thể tích (rèn khuôn) là gì?

 • A. Nung nóng chảy phôi liệu, dùng ngoại lực ép phôi liệu vào khuôn để định hình sản phẩm
 • B. Tác dụng ngoại lực để làm biến đổi hình dạng khuôn và vật liệu
 • C. Tác dụng ngoại lực có định hướng làm biến đổi hình dạng của phôi liệu định hình sản phẩm
 • D. Nung nóng phôi liệu, dùng ngoại lực ép phôi liệu vào khuôn để định hình sản phẩm
Câu 8
Mã câu hỏi: 139521

Phân loại ĐCĐT theo nhiên liệu, có các loại động cơ nào?

 • A. Động cơ 2 kỳ, động cơ 4 kỳ
 • B. Động cơ xăng, động cơ Diesel, động cơ khí Gas
 • C. Động cơ xăng, động cơ Diesel
 • D. Động cơ 4 kỳ, động cơ khí Gas
Câu 9
Mã câu hỏi: 139522

Ai là người đầu tiên chế tạo thành công ĐCĐT chạy nhiên liệu xăng?

 • A. Otto và Lăng ghen 
 • B. Lơnoa
 • C. Đemlơ
 • D. Lăng ghen
Câu 10
Mã câu hỏi: 139523

Ở ĐCĐT, khoảng cách giữa hai điểm chết được gọi là gì?

 • A. Thể tích buồng cháy
 • B. Thể tích công tác
 • C. Kỳ của chu trình
 • D. Hành trình pít tông
Câu 11
Mã câu hỏi: 139524

Độ dãn dài tương đối của vật liệu đặc trưng cho yếu tố nào?

 • A. Độ dẻo của vật liệu
 • B. Độ dài tương đối của vật liệu
 • C. Độ cứng của vật liệu
 • D. Độ bền của vật liệu
Câu 12
Mã câu hỏi: 139525

Đâu không phải là chi tiết của động cơ xăng:

 • A. Thanh truyền 
 • B. Bơm cao áp
 • C. Pit tông
 • D. Xupap
Câu 13
Mã câu hỏi: 139526

Khi piston ở ĐCT kết hợp với nắp máy và xilanh tạo thành thể tích nào?

 • A. Thể tích xilanh
 • B. Thể tích toàn phần
 • C. Thể tích buồng cháy
 • D. Thể tích công tác
Câu 14
Mã câu hỏi: 139527

Dầu bôi trơn đi tắt đến mạch dầu chính trong hệ thống bôi trơn là do đâu?

 • A. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt cao
 • B. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt thấp
 • C. Nhiệt độ dầu thấp, độ nhớt thấp
 • D. Nhiệt độ dầu cao, độ nhớt cao
Câu 15
Mã câu hỏi: 139528

Góc sắc của dao tiện tạo bởi mặt nào?

 • A. Mặt trước của dao với mặt phẳng song song với mặt đáy
 • B. Mặt sau của dao với mặt phẳng song song với mặt đáy
 • C. Mặt sau với tiếp tuyến của phôi đi qua mũi dao
 • D. Mặt trước và mặt sau của dao
Câu 16
Mã câu hỏi: 139529

Trong một chu trình làm việc của động cơ 4 kỳ, trục cam quay bao nhiêu vòng?

 • A. 1/ 2 vòng
 • B. 1 vòng
 • C. 2 vòng
 • D. 1/4 vòng
Câu 17
Mã câu hỏi: 139530

Chu trình làm việc của động cơ là gì?

 • A. Tổng hợp của 4 quá trình diễn ra theo trình tự: nạp, nén, nổ, xả
 • B. Số hành trình mà pit tông di chuyển trong xilanh
 • C. Tổng hợp của 4 kì diễn ra theo trình tự: nạp, nén, nổ, xả
 • D. Khoảng thời gian mà pit tông di chuyển từ ĐCT đến ĐCD
Câu 18
Mã câu hỏi: 139531

Trong các thể tích sau đây, thể tích nào được giới hạn bởi hai điểm chết:

 • A. Thể tích công tác
 • B. Thể tích toàn phần
 • C. Thể tích buồng cháy
 • D. Thể tích xilanh
Câu 19
Mã câu hỏi: 139532

Thứ tự làm việc của các kì trong chu trình làm việc của động cơ 4 kì là gì?

 • A. Nạp, cháy-dãn nở, nén, thải
 • B. Nạp, nén, cháy-dãn nở, thải
 • C. Nén, thải, nạp, cháy-dãn nở
 • D. Nén, nạp, cháy-dãn nở, thải
Câu 20
Mã câu hỏi: 139533

Độ dẻo của vật liệu biểu thị khả năng gì?

 • A. Khả năng chống lại sự bẻ cong vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực
 • B. Khả năng duy trì hình dạng của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực
 • C. Khả năng biến dạng dẻo của vật liệu dưới tác dụng của ngoại lực
 • D. Khả năng trả lại hình dạng của vật liệu sau tác dụng của ngoại lực
Câu 21
Mã câu hỏi: 139534

Trong 1 chu trình làm việc của động cơ 4 kì, pittông lên xuống tổng cộng bao nhiêu lần?

 • A. 4 lần 
 • B. 2 lần
 • C. 1 lần
 • D. 3 lần
Câu 22
Mã câu hỏi: 139535

Trong 1 chu trình làm việc của động cơ 4 kì, trục khuỷu quay bao nhiêu độ?

 • A. 360ᴼ 
 • B. 540ᴼ
 • C. 720ᴼ
 • D. 180ᴼ
Câu 23
Mã câu hỏi: 139536

Ở động cơ xăng 2 kì, khi cửa nạp mở thì hỗn hợp nhiên liệu sẽ được nạp vào trong bộ phận nào?

 • A. Buồng đốt
 • B. Nắp xilanh
 • C. Xilanh
 • D. Cacte
Câu 24
Mã câu hỏi: 139537

Tính chất đặc trưng về cơ học của vật liệu chế tạo cơ khí là gì?

 • A. Độ cứng, độ bền
 • B. Độ cứng, độ bền, độ dẻo
 • C. Độ dẻo, độ bền
 • D. Độ dẻo, độ cứng
Câu 25
Mã câu hỏi: 139538

Bản chất của phương pháp hàn là gì?

 • A. Cả 3 phương án đã nêu
 • B. Dùng keo điền đầy khe hở giữa hai vật cần hàn
 • C. Nung nóng chảy cục bộ chỗ cần hàn, chờ nguội kim loại kết tinh tạo mối liên kết giữa hai vật cần hàn
 • D. Nung nóng chỗ cần hàng, chờ nguội tạo mối liên kết giữa hai vật cần hàn
Câu 26
Mã câu hỏi: 139539

Điểm chết trên (ĐCT) được xác định mép đỉnh pittông khi nào?

 • A. Pit tông gần tâm trục khuỷu
 • B. Pit tông ở trung tâm của trục khuỷu và đổi chiều chuyển động
 • C. Pit tông gần tâm trục khuỷu và đang đổi chiều chuyển động
 • D. Pit tông xa tâm trục khuỷu và đang đổi chiều chuyển động
Câu 27
Mã câu hỏi: 139540

Các rãnh xecmăng được bố trí ở phần nào của pit tông?

 • A. Phần bên ngoài 
 • B. Phần thân
 • C. Phần đỉnh
 • D. Phần đầu
Câu 28
Mã câu hỏi: 139541

Chi tiết nào không phải là của hệ thống bôi trơn?

 • A. Van an toàn 
 • B. Bầu lọc dầu
 • C. Quạt gió
 • D. Bơm dầu
Câu 29
Mã câu hỏi: 139542

Phương pháp rèn thường áp dụng với loại vật liệu nào?

 • A. Kim loại dẻo
 • B. Kim loại cứng giòn không uốn được bằng tay
 • C. Gang và hợp kim của gang
 • D. Nhựa
Câu 30
Mã câu hỏi: 139543

Ai là người đầu tiên chế tạo thành công ĐCĐT?

 • A. Lơnoa
 • B. Điezen
 • C. Đemlơ
 • D. Otto và Lăng ghen
Câu 31
Mã câu hỏi: 139544

Mặt sau của dao tiện là gì?

 • A. Mặt phẳng tì của dao
 • B. Mặt tiếp xúc với phôi
 • C. Mặt sau với tiếp tuyến của phôi đi qua mũi dao
 • D. Đối diện với bề mặt gia công của phôi
Câu 32
Mã câu hỏi: 139545

Van an toàn trong hệ thống bôi trơn tuần hoàn cưỡng bức được mắc ra sao?

 • A. Song song với van khống chế
 • B. Song song với bầu lọc
 • C. Song song với két làm mát
 • D. Song song với bơm dầu
Câu 33
Mã câu hỏi: 139546

Chi tiết tạo nồng độ hỗn hợp của hệ thống nhiên liệu trong động cơ xăng là gì?

 • A. Bộ chế hòa khí
 • B. Bầu lọc dầu
 • C. Bơm xăng
 • D. Bầu lọc khí
Câu 34
Mã câu hỏi: 139547

Epoxi là gì?

 • A. Vật liệu compozit 
 • B. Vật liệu vô cơ
 • C. Nhựa nhiệt cứng
 • D. Nhựa nhiệt dẻo
Câu 35
Mã câu hỏi: 139548

Bản chất của phương pháp đúc kim loại là gì?

 • A. Các phương án đã nêu
 • B. Rót kim loại nóng chảy vào khuôn định hình, chờ nguội kim loại kết tinh thành sản phẩm đúc
 • C. Đổ kim loại nóng vào khuôn định hình, chờ nguội kim loại tạo thành sản phẩm đúc
 • D. Cho kim loại vào khuôn định hình rồi nung nóng chảy, chờ nguội kim loại kết tinh thành sản phẩm đúc
Câu 36
Mã câu hỏi: 139549

Ruột que hàn của phương pháp hàn hồ quang tay làm từ vật liệu nào?

 • A. Phải là vật liệu siêu dẫn để dễ tạo hồ quang
 • B. Chỉ cần là kim loại
 • C. Phải là dây đồng chất lượng cao
 • D. Cùng vật liệu với vật cần hàn
Câu 37
Mã câu hỏi: 139550

Đâu không phải là chi tiết của hệ thống đánh lửa?

 • A. Thanh kéo
 • B. Máy biến áp đánh lửa
 • C. Ma-nhê-tô
 • D. Tụ điện CT
Câu 38
Mã câu hỏi: 139551

Mặt trước của dao tiện là mặt là gì?

 • A. Tiếp xúc với phoi
 • B. Tiếp xúc với phôi
 • C. Đối diện với bề mặt đã gia công của phôi
 • D. Đối diện với bề mặt đang gia công của phoi
Câu 39
Mã câu hỏi: 139552

Phương pháp rèn tự do là gì?

 • A. Nung nóng chảy phôi liệu, dùng ngoại lực ép phôi liệu vào khuôn để định hình sản phẩm
 • B. Tác dụng lực tự do để làm biến đổi hình dạng phôi liệu
 • C. Nung nóng phôi liệu, dùng ngoại lực ép phôi liệu vào khuôn để định hình sản phẩm
 • D. Tác dụng ngoại lực có định hướng làm biến đổi hình dạng của phôi liệu định hình sản phẩm
Câu 40
Mã câu hỏi: 139553

Tỉ số nén của động cơ là tỉ số ra sao?

 • A. Giữa thể tích buồng cháy và thể tích toàn phần
 • B. Giữa thể tích công tác và thể tích toàn phần
 • C. Giữa thể tích buồng cháy và thể tích công tác
 • D. Giữa thể tích toàn phần và thể tích buồng cháy

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ