Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra Chương 2 Hình học 7 năm 2018 Trường THCS Lê Lợi

15/04/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (7 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21416

Tam giác ABC cân tại A biết góc B bằng 500. Số đo góc A bằng

 • A. 400  
 • B. 500  
 • C. 800  
 • D. 1300  
Câu 2
Mã câu hỏi: 21417

Trong các bộ 3 số sau, bộ 3 số nào là 3 cạnh của tam giác vuông?

 • A. 4cm, 7 cm, 10 cm   
 • B. 6cm; 8 cm; 10 cm
 • C. 5cm; 7 cm; 10 cm    
 • D. 20cm; 21 cm; 22cm.
Câu 3
Mã câu hỏi: 21418

Tam giác ABC và tam giác DEF có: AB = ED; AC = DF; BC = EF. Trong các ký hiệu sau, ký hiệu nào đúng

 • A. \(\Delta \)ABC = \(\Delta \)DEF     
 • B. \(\Delta \)ABC = \(\Delta \)DFE
 • C. \(\Delta \)ABC = \(\Delta \)EDF
 • D. \(\Delta \)ABC = \(\Delta \)FED
Câu 4
Mã câu hỏi: 21419

Tam giác ABC vuông tại A và có cạnh AB = 3cm; BC = 5cm. Vậy AC bằng:

 • A. 2cm
 • B. 8cm
 • C. 4cm
 • D. 16cm
Câu 5
Mã câu hỏi: 21420

 Đánh dấu x vào ô thích hợp

Câu

Đúng

Sai

a) Tam giác vuông có hai góc bù nhau.

 

 

b) Tam giác cân có một góc bằng 60o là tam giác đều.

 

 

c) Trong một tam giác cân, hai cạnh bên bằng nhau

 

 

d) Trong một tam giác đều, mỗi góc bằng 45o

 

 

 

Câu 6
Mã câu hỏi: 21421

Phát biểu nội dung định lý py-ta-go.

Câu 7
Mã câu hỏi: 21422

Cho \(\Delta \)ABC cân tại A, AB = AC = 5 cm; BC = 8 cm. Kẻ AH \( \bot \) BC (H BC)

a) Chứng minh HB = HC

b) Tính AH.

c) Kẻ HD  \( \bot \) AB (D c AB); HE \( \bot \) AC (E \( \in \)  AC). CMR: \(\Delta \)HDE là tam giác cân

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ