Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 7 năm 2018 - 2019 Trường THCS Bác Ái

15/04/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21447

Chọn từ thích hợp vào chỗ trống (…..) để hoàn thiện câu sau:

Hai góc có mỗi cạnh của góc này là tia đối của một cạnh góc kia được gọi là hai góc……………….

 • A. phụ nhau
 • B. đối đỉnh
 • C. bù nhau
 • D. kề bù
Câu 2
Mã câu hỏi: 21448

Hai dường thẳng a và a’ vuông góc với nhau được kí hiệu là : 

 • A. a \( \bot \) a'
 • B. a // a'
 • C. a = a'
 • D. \(a \equiv a'\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 21449

Góc xOy có số đo là 1000 .Góc đối đỉnh với góc xOy có số đo là:

 • A. 500   
 • B. 800   
 • C. 1000   
 • D. 1200   
Câu 4
Mã câu hỏi: 21450

Góc tạo bởi hai đường thẳng vuông góc có số đo là:

 • A. 45
 • B. 60
 • C. 80
 • D. 90
Câu 5
Mã câu hỏi: 21451

Trong các phát biểu sau phát biểu nào đúng với nội dung tiên đề Ơ-clit:

 • A. Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng a, có vô số đường thẳng đi qua M và song song với a
 • B. Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước.
 • C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
 • D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song đường thẳng đó.
Câu 6
Mã câu hỏi: 21452

Nếu hai dường thẳng song song thì:

 • A. Cặp góc trong cùng phía bù nhau   
 • B. Cặp góc trong cùng phía bù nhau   
 • C. Cặp góc đồng vị bù nhau     
 • D. Tất cả các ý trên điều đúng
Câu 7
Mã câu hỏi: 21453

Trong định lí đươc phát biểu dưới dạng nếu…thì thì phần giả thiết đứng ở:

 • A. Trước từ “thì”    
 • B. Sau từ “thì”     
 • C. Trước từ “nếu”   
 • D. Một kết quả khác
Câu 8
Mã câu hỏi: 21454

Cho đường thẳng a // b, nếu đường thẳng c \( \bot \) a thì:

 • A. a \( \bot \) b
 • B. b \( \bot \) c
 • C. c // a
 • D. b // c
Câu 9
Mã câu hỏi: 21455

Cho hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại O. Biết \(\widehat {xOy}\) = 1200 .Tính \(\widehat {x'Oy'}\)

Câu 10
Mã câu hỏi: 21456

a.  Vẽ đường thẳng  a \( \bot \) c

b.  Vẽ đường thẳng  b \( \bot \) c

c. Đường thẳng a và đường thẳng b có song song với nhau không? Vì sao?

Câu 11
Mã câu hỏi: 21457

Cho hình vẽ . Biết a // b và \(\widehat {{A_1}} = \,{65^0}\)

a/ Tính \(\widehat {{B_3}}\).

b/ Tính  \(\widehat {{B_2}}\).

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ