Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 7 năm 2018 Trường THCS Văn Đức

15/04/2022 - Lượt xem: 31
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21404

\(\frac{3}{5} + \left( { - \frac{1}{4}} \right)\)  Kết quả là:

 • A. \(\frac{6}{{20}}\)
 • B. \(\frac{7}{{20}}\)
 • C. \(\frac{8}{{20}}\)
 • D. \(\frac{9}{{20}}\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 21405

\(\left( { - \frac{5}{{18}}} \right).\left( { - \frac{9}{{10}}} \right)\) Kết quả là: 

 • A. \(\frac{1}{3}\)
 • B. \(\frac{1}{2}\)
 • C. \(\frac{1}{4}\)
 • D. \(\frac{1}{5}\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 21406

\(4\frac{3}{5}:\frac{2}{5}\)    Kết quả là:    

 • A. \(\frac{{23}}{5}\)
 • B. \(\frac{{23}}{3}\)
 • C. \(\frac{{23}}{2}\)
 • D. 23
Câu 4
Mã câu hỏi: 21407

\({81^3}:{3^5}\)   Kết quả là:     

 • A. 32
 • B. 34
 • C. 36
 • D. 37
Câu 5
Mã câu hỏi: 21408

\({16.2^4}.\frac{1}{{32}}{.2^3}\)  Kết quả là:  

 • A. 24
 • B. 25
 • C. 26
 • D. 27
Câu 6
Mã câu hỏi: 21409

\(\frac{{12}}{x} = \frac{3}{4}\) Giá trị x là:      

 • A. 16
 • B. 28
 • C. 30
 • D. 27
Câu 7
Mã câu hỏi: 21410

Tìm x biết \(x:{\left( {\frac{{ - \,1}}{3}} \right)^3} = \,\,{\left( {\frac{{ - 1}}{3}} \right)^2}\).

 • A. \(\frac{1}{{81}}\)
 • B. \(\frac{1}{{243}}\)
 • C. \(\frac{-1}{{27}}\)
 • D. \(\frac{-1}{{243}}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 21411

Cho |m| = - 3 thì :

 • A. m = 3
 • B. m = -3
 • C. m = 3 hoặc m = - 3
 • D. \(m \in \emptyset \)
Câu 9
Mã câu hỏi: 21412

Tính

a) \(\frac{{ - \,5}}{9}\,\,.\,\,\left( {\frac{3}{{10}}\, - \,\frac{2}{5}} \right)\)

b) \(\frac{1}{2}\sqrt {64}  - \sqrt {\frac{4}{{25}}} {\rm{ }} + {\rm{ }}{1^{2012}}\)

Câu 10
Mã câu hỏi: 21413

Tìm x , biết :

a) \(\frac{{ - \,11}}{{12}}\,.\,\user2{x}\, + \,0,25\, = \,\frac{5}{6}\)                     

b) \({\left( {\user2{x} - 1} \right)^5} =  - 32\)

Câu 11
Mã câu hỏi: 21414

Các cạnh của một tam giác có số đo tỉ lệ với các số 3; 4; 5. Tính các cạnh của tam giác biết chu vi của nó là 13,2 cm.

Câu 12
Mã câu hỏi: 21415

a) So sánh 290 và 536

b) Viết các số 227 và 318 dưới dạng luỹ thừa có số mũ là 9

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ