Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 7 năm 2018 Trường THCS Lương Thế Vinh

15/04/2022 - Lượt xem: 18
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21473

Nếu  y = \(\frac{{ - 1}}{2}x\) , thì y tỉ lệ thuận với x theo hệ là:

 • A. 2
 • B. \(\frac{{ - 1}}{2}x\)
 • C. \(\frac{{ - 1}}{2}\)
 • D. -1
Câu 2
Mã câu hỏi: 21474

Cho hàm số  y = f(x) = 2x+1. Giá trị của f(0) bằng:

 • A. 0
 • B. 1
 • C. 2
 • D. 3
Câu 3
Mã câu hỏi: 21475

Nếu điểm  M có hoành độ bằng 2, tung độ bằng -2  thì tọa độ điểm M là 

 • A. 0
 • B. (2 ;-2)
 • C. (-2 ;2)
 • D. (0 ;0)
Câu 4
Mã câu hỏi: 21476

Điểm M(m, 5) thuộc góc phần tư thứ II trong mặt phẳng tọa độ Oxy thì :

 • A. m<0
 • B. m<5
 • C. m > 0
 • D. m > 5
Câu 5
Mã câu hỏi: 21477

Trong các điểm  M(1; 0), N(0; 1), P(1; 1), Q(-1; -1). Điểm thuộc trục tung là:

 • A. Điểm M
 • B. Điểm N
 • C. Điểm P
 • D. Điểm Q
Câu 6
Mã câu hỏi: 21478

Nếu đại lượng a tỉ lệ nghịch với đại lượng b theo hệ số tỉ lệ nghịch bằng 3 thì:

 • A. a = 3b
 • B. 3a = b
 • C. ab = 3
 • D. \(\frac{a}{3} = b\)
Câu 7
Mã câu hỏi: 21479

Cho đại lượng y tỉ lệ nghịch với đại lương x. Biết yx = 60       

            a/ Xác định hệ số tỉ lệ nghịch của y đối với x.

            b/ Viết công thức biểu diễn tính y theo x rồi tính y khi x= 12

Câu 8
Mã câu hỏi: 21480

Trong một buổi lao động trồng cây tại trường, cứ 12 học sinh thì trồng  được 60 cây xanh. Hỏi Lớp 7A trồng được bao nhiêu cây xanh, biết rằng lớp 7A có 30 học sinh. (Biết số cây trồng được của mỗi học sinh là như nhau).

Câu 9
Mã câu hỏi: 21481

Cho hàm số y =  \(\frac{1}{2}x\) có đồ thị là đường thẳng (d)

a/  Vẽ (d) trên mặt phẳng tọa độ Oxy,

b/ Điểm A(4; 2) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?

c/  Tìm m để 3 điểm A(4; 2), B (2; 1) và C(16; m2- 1) thẳng hàng.

Câu 10
Mã câu hỏi: 21482

Cho biết 30 công nhân xây xong một ngôi nhà hết 90 ngày . Hỏi 15 công nhân xây ngôi nhà đó hết  bao nhiêu ngày? (giả sử năng suất làm việc của mỗi  công nhân là như nhau)

Câu 11
Mã câu hỏi: 21483

Biết rằng y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ là  2 và z tỉ lệ nghịch với y theo hệ số tỉ lệ là 3. Hỏi z và x tỉ lệ thuận hay tỉ lệ nghịch và hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ