Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin học 10 năm 2019 Trường THPT Nguyễn Trãi

15/04/2022 - Lượt xem: 26
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 107687

Hãy chọn phương án đúng. Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận

 • A. Tên máy tính và mật khẩu;
 • B. Họ tên người dùng và tên máy tính;
 • C. Tên và mật khẩu của người dùng đăng kí trong tài khoản.
 • D. Họ tên người dùng và mật khẩu
Câu 2
Mã câu hỏi: 107688

Tính chất của thuật toán là

 • A. Tính dừng
 • B. Tính xác định
 • C. Tính đúng đắn
 • D. Cả A, B, C
Câu 3
Mã câu hỏi: 107689

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng  là 

 • A. Cho phép nhiều người dùng được đăng nhập vào hệ thống, mỗi người dùng chỉ có thể cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình
 • B. Các chương trình phải được thực hiện lần lượt và mỗi lần làm việc chỉ được một người đăng nhập vào hệ thống .
 • C. Chỉ có một người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình
 • D. Đáp án  B và C đều đúng
Câu 4
Mã câu hỏi: 107690

Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành

 • A. Hệ điều hành có nhiều tính năng hơn;
 • B. Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của máy tốt hơn;
 • C. Hệ điều hành có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn;
 • D. Chương trình hệ điều hành trở nên đơn giản hơn;
Câu 5
Mã câu hỏi: 107691

Theo em hệ điều hành nào đang được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam?

 • A. UNIX
 • B. LINUX  
 • C. WINDOWS
 • D. MS – DOS
Câu 6
Mã câu hỏi: 107692

Hãy chọn tên tệp hợp lệ trong hệ điều hành Windows trong những tên tệp sau đây.

 • A. Ha?noi.TXT
 • B. Popye\Oliver.PAS
 • C. Pop_3*.EXE
 • D. Le-lan.DOC
Câu 7
Mã câu hỏi: 107693

Hãy chọn các phương án ghép đúng. Để thực hiện một chương trình ứng dụng ta thực hiện:

 • A. nháy chọn Start => Programs =>...=> Tên chương trình ứng dụng;
 • B. Nháy chuột phải vào tên hoặc biểu tượng. chương trình.
 • C. nháy chuột vào biểu tượng tùy ý trên màn hình nền;
 • D. gõ trên bàn phím tên chương trình muốn chạy;
Câu 8
Mã câu hỏi: 107694

Câu nào sai trong các câu dưới đây?

 • A. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người với máy tính và giữa người với mạng máy tính;
 • B. Hệ điều hành kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi
 • C. Học sử dụng máy tính nghĩa là học sử dụng hệ điều hành;
 • D. Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy một cách tối ưu.
Câu 9
Mã câu hỏi: 107695

Khi dùng máy tính giải toán ta cần quan tâm đến các yếu tố

 • A. Phương pháp giải toán
 • B. Đưa vào máy thông tin gì ( Input ), cần lấy ra thông tin gì ( Output )
 • C. Thuật toán giải bài toán
 • D. Các tính chất của thuật toán
Câu 10
Mã câu hỏi: 107696

Tìm các câu sai trong những câu sau

 • A. Một hệ điều hành phải có các dịch vụ kết nối Internet, trao đổi thư điện tử;
 • B. Hệ điều hành có các chương trình để quản lí bộ nhớ;
 • C. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống;
 • D. Hệ điều hành cung cấp các dịch vụ tiện hệ thống
Câu 11
Mã câu hỏi: 107697

10 byte bằng

 • A. 260 bit             
 • B. 70 bit             
 • C. 80 bit               
 • D. 120 bit
Câu 12
Mã câu hỏi: 107698

Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về hệ điều hành Windows

 • A. Windows là hệ điều hành đơn nhiệm
 • B. Hệ điều hành Windows có giao diện đồ họa
 • C. Hệ điều hành Windows ra mắt tháng 10 năm 2008
 • D. Windows XP là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng
Câu 13
Mã câu hỏi: 107699

Chọn câu ghép đúng. Hệ điều hành được khởi động

 • A. trước khi các chương trình ứng dụng được thực hiện;
 • B. sau khi các chương trình ứng dụng được thực hiện.
 • C. trong khi các chương trình ứng dụng được thực hiện;
 • D. Cả a, b, c đều sai
Câu 14
Mã câu hỏi: 107700

Đổi tên thư mục

 • A. Rename/ đặt tên/ ok
 • B. Kích chuột phải vào thư mục cần đổi tên/ Rename/ đặt tên/ ok
 • C. Kích đúp vào thư mục cần đổi/ Rename/ đặt tên/ ok
 • D. Kích chuột trái vào thư mục cần đổi tên/ Rename/ đặt tên/ ok
Câu 15
Mã câu hỏi: 107701

Khẳng định nào sau đây là đúng?

 • A. Nút Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows;
 • B. Bảng chọn menu Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows;
 • C. Thanh công việc TaskBar chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows.
 • D. Cả a, b, c đều đúng
Câu 16
Mã câu hỏi: 107702

Trong Windows, để xoá vĩnh viễn ngay một thư mục hoặc tệp, ta làm theo cách nào trong các cách dưới đây?

 • A. Không thực hiện được.
 • B. Giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím Delete
 • C. Giữ phím Shift trong khi nhấn phím Delete
 • D. Giữ phím Alt trong nhấn phím Delete
Câu 17
Mã câu hỏi: 107703

Hãy chọn câu đúng. Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện

 • A. Kích thước của tệp;
 • B. Tên thư mục chứa tệp.
 • C. Ngày giờ thay đổi tệp;
 • D. Kiểu tệp;
Câu 18
Mã câu hỏi: 107704

Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của hệ điều hành dưới đây

 • A. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính;
 • B. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet;
 • C. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác.
 • D.  Tổ chức quản lí và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính;
Câu 19
Mã câu hỏi: 107705

Hệ điều hành đảm nhiệm việc nào trong những việc dưới đây

 • A. Chơi trò chơi điện tử;
 • B. Soạn thảo văn bản;
 • C. Giao tiếp với ổ đĩa cứng;
 • D. Dịch chương trình viết bằng ngôn ngữ bặc cao sang ngôn ngữ máy.
Câu 20
Mã câu hỏi: 107706

Tìm các câu sai trong các câu dưới đây

 • A. Một thư mục và một tệp cùng tên phải ở trong các thư mục mẹ khác nhau
 • B. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó.
 • C. Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau;
 • D. Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau;
Câu 21
Mã câu hỏi: 107707

Nhược điểm của hệ điều hành UNIX là

 • A. Là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng
 • B. Không có khả năng làm việc trong môi trường mạng
 • C. Có tính mở rất cao
 • D. Các phiên bản không có tính kế thừa và đồng bộ
Câu 22
Mã câu hỏi: 107708

Hãy chọn câu ghép đúng. Hệ điều hành là

 • A. Phần mềm hệ thống
 • B. Phần mềm ứng dụng
 • C. Phần mềm tiện ích    
 • D. Phần mềm công cụ
Câu 23
Mã câu hỏi: 107709

Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất?

 • A. Hibernate       
 • B. Stand By
 • C.  Restart
 • D. Turn off
Câu 24
Mã câu hỏi: 107710

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Hệ điều hành “ đa nhiệm một người dùng ” là

 • A. Các chương trình phải được thực hiện lần lượt và mỗi lần làm việc chỉ được một người đăng nhập vào hệ thống .
 • B. Chỉ có một người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình                             
 • C. Cho phép nhiều người dùng được đăng nhập vào hệ thống, mỗi người dùng chỉ có thể cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình
 • D.  Cả 3 câu A, B, C đều đúng
Câu 25
Mã câu hỏi: 107711

 Những đặc tính nào sau đây là không đúng với một hệ điều hành làm việc trong môi trường mạng?

 • A. Bảo mật;
 • B. Đơn nhiệm
 • C. Đa nhiệm
 • D. Cho phép chia sẻ tài nguyên trên mạng.
Câu 26
Mã câu hỏi: 107712

Trong hệ điều hành WINDOWS , tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự

 • A. 255  kí tự       
 • B. 12  kí tự
 • C. 256  kí tự
 • D. 11  kí tự
Câu 27
Mã câu hỏi: 107713

Hãy chọn phương án đúng. Để quản lí tệp, thư mục,... ta dùng chương trình

 • A. Internet Explorer;     
 • B. Windows Explorer;  
 • C. Microsoft Word;      
 • D. Microsoft Excel.
Câu 28
Mã câu hỏi: 107714

Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong tin học, thư mục là một

 • A. tệp đặc biệt không có phần mở rộng
 • B. phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp tập tin. .
 • C. mục lục để tra cứu thông tin
 • D. tập hợp các tệp và thư mục con
Câu 29
Mã câu hỏi: 107715

Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?

 • A. Bộ nhớ ngoài
 • B. Bộ nhớ trong
 • C. USB
 • D. Đĩa mềm
Câu 30
Mã câu hỏi: 107716

Trong danh sách dưới đây, mục nào là tên của hệ điều hành?

 • A. BASIC;
 • B. PASCAL
 • C. Microsoft Word;
 • D. UNIX;

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ