Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin học 10 năm 2019 - Trường THPT Nguyễn Công Phương

15/04/2022 - Lượt xem: 22
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 107757

Phát biểu nào sai trong các phát biểu sau?

Xem đáp án
 • A. Mạng có dây kết nối các máy tính bằng cáp.
 • B. Mạng không dây kết nối các máy tính bằng sóng radio, sóng truyền qua vệ tinh, bức xạ hồng ngoại.
 • C. Mạng không dây không chỉ kết nối các máy tính mà còn cho phép kết nối các điện thoại di động.
 • D. Mạng có dây có thể đặt cáp đến bất cứ địa điểm và không gian nào
Câu 2
Mã câu hỏi: 107758

Có mấy kiểu cơ bản để bố trí các máy tính trong mạng?

Xem đáp án
 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 3
Mã câu hỏi: 107759

WAN làm cụm từ chỉ:

Xem đáp án
 • A. Mạng cục bộ.       
 • B. Mạng diện rộng.
 • C. Mạng toàn cầu.      
 • D. Điểm truy cập không dây.
Câu 4
Mã câu hỏi: 107760

Mạng máy tính của trường THPT Nguyễn Công Phương thuộc loại:

Xem đáp án
 • A. Mạng cục bộ.     
 • B. Mạng diện rộng.
 • C. Mạng toàn cầu.        
 • D. Mạng không dây.
Câu 5
Mã câu hỏi: 107761

Trong mô hình mạng khách – chủ (client – server), từ server chỉ:

Xem đáp án
 • A. Vừa là máy khách, vừa là máy chủ.
 • B. Máy chủ.    
 • C. Máy tính đang kết nối internet.
 • D. Máy khách.
Câu 6
Mã câu hỏi: 107762

Phát biểu nào chưa đúng về internet?

Xem đáp án
 • A. Là mạng máy tính toàn cầu.
 • B. Là mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính.
 • C. Là mạng cung cấp khối lượng thông tin lớn nhất.
 • D. Là mạng máy tính phục vụ cho những người giàu có.
Câu 7
Mã câu hỏi: 107763

Hiện nay có bao nhiêu cách kết nối internet?

Xem đáp án
 • A. Chỉ có một cách là kết nối qua đường điện thoại.
 • B. Có hai cách kết nối là qua đường điện thoại và đường truyền riêng.
 • C. Có hai cách kết nối là qua đường điện thoại và đường truyền ADSL.
 • D. Có nhiều cách kết nối khác nhau
Câu 8
Mã câu hỏi: 107764

TCP/IP là:

Xem đáp án
 • A. Phương tiện truyền thông.   
 • B. Cách kết nối internet.
 • C. Bộ giao thức truyền thông.
 • D. Địa chỉ của máy tính trên mạng.  
Câu 9
Mã câu hỏi: 107765

Hãy chỉ ra địa chỉ IP trong các địa chỉ sau:

Xem đáp án
 • A. 250.154.32.10      
 • B. quangngai.gov.vn
 • C. nghiahanh@vnn.vn      
 • D. 172.154.net
Câu 10
Mã câu hỏi: 107766

HTML là:

Xem đáp án
 • A. siêu văn bản.       
 • B. ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản.
 • C. tên miền.   
 • D. trang chủ.
Câu 11
Mã câu hỏi: 107767

Giao thức truyền tin siêu văn bản là:

Xem đáp án
 • A. WAP       
 • B. HTML     
 • C. HTTP         
 • D. WWW
Câu 12
Mã câu hỏi: 107768

Đối tượng nào sau đây giúp tìm kiếm thông tin trên internet?

Xem đáp án
 • A. Máy chủ DNS.  
 • B. Máy tìm kiếm.
 • C. Bộ giao thức TCP/IP.  
 • D. Địa chỉ IP.
Câu 13
Mã câu hỏi: 107769

Để gởi một bức thư điện tử chúng ta cần sử dụng dịch vụ nào trên internet?

Xem đáp án
 • A. Chat        
 • B. Truy cập trang web.    
 • C. Tìm kiếm thông tin.   
 • D. E-mail.
Câu 14
Mã câu hỏi: 107770

Phát biểu nào sau đây chưa đúng về thư điện tử?

Xem đáp án
 • A. Không thể gởi kèm một bản nhạc qua thư điện tử.
 • B. Cùng một lúc có thể gởi kèm nhiều tệp văn bản qua thư điện tử.
 • C. Có thể gởi qua thư điện tử tệp văn bản, âm thanh, hình ảnh,…
 • D. Để gởi và nhận thư điện tử, chúng ta phải đăng ký hộp thư điện tử.
Câu 15
Mã câu hỏi: 107771

Website nào sau đây cung cấp máy tìm kiếm do người Việt Nam sáng lập?

Xem đáp án
 • A. xalo.vn    
 • B. msn.com      
 • C. yahoo.com 
 • D. google.com.vn
Câu 16
Mã câu hỏi: 107772

Địa chỉ thư điện tử nào sau đây không hợp lệ?

Xem đáp án
 • A. aabbcc@gmail.com        
 • B. abccba@hotmail.com
 • C. abc321.vnn@vn      
 • D. abc123@yahoo.com.vn
Câu 17
Mã câu hỏi: 107773

Phát biểu nào sau đây chưa đúng về thư điện tử?

Xem đáp án
 • A. Không thể gởi kèm một bản nhạc theo thư điện tử.
 • B. Có thể gởi kèm tệp văn bản, âm thanh, hình ảnh,… theo thư điện tử.
 • C. Có thể gởi kèm cùng một lúc nhiều tệp theo thư điện tử.
 • D. Để gởi và nhận thư điện tử cần phải đăng ký hộp thư điện tử.
   
Câu 18
Mã câu hỏi: 107774

Địa chỉ website nào sau đây chưa đúng?

Xem đáp án
 • A. http://www.vtv.vn  
 • B. http:://www.quangngai.gov.vn
 • C. www.thanhnien.com.vn     
 • D. google.com.vn
Câu 19
Mã câu hỏi: 107775

Hãy cho biết tên miền của website www.yahoo.com.vn do nước nào quản lý?

Xem đáp án
 • A. Mỹ.     
 • B. Pháp.    
 • C. Việt Nam.   
 • D. Trung Quốc.
Câu 20
Mã câu hỏi: 107776

Nội dung gói tin gồm những thành phần nào?

Xem đáp án
 • A. Địa chỉ nhận, địa chỉ gởi; dữ liệu, độ dài.
 • B. Thông tin kiểm soát lỗi và các thông tin phụ khác.
 • C. Cả A, B đều không đúng.
 • D. Cả A, B đều đúng.
Câu 21
Mã câu hỏi: 107777

Gộp nhiều ô trong bảng thành một ô ta thực hiện lệnh :

Xem đáp án
 • A. Table Merge cell       
 • B. TableSplit cell
 • C. FormatSpit cell       
 • D. Các câu trên đều sai
Câu 22
Mã câu hỏi: 107778

Định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:

Xem đáp án
 • A. Edit / Page Setup        
 • B. Format / Page Setup
 • C. File / Page Setup    
 • D. File/ Print Setup
Câu 23
Mã câu hỏi: 107779

Để thay thế một từ hay cụm từ trong văn bản ta thực hiện lệnh:

Xem đáp án
 • A. Ctrl + H      
 • B. Edit Replace      
 • C. FileReplace        
 • D. A,B đúng
Câu 24
Mã câu hỏi: 107780

Để chọn một ô nào đó trong bảng, ta thực hiện:

Xem đáp án
 • A. Nháy chuột tại cạnh phải của ô đó          
 • B. Nháy chuột tại cạnh trái ô đó
 • C. Table Select Cell     
 • D. B, C đúng
Câu 25
Mã câu hỏi: 107781

Cách nào sau đây là sai, khi chọn lệnh để in văn bản:

Xem đáp án
 • A. File / Print         
 • B. File / Page Setup        
 • C. Ctrl + P      
 • D. Nháy nút trên thanh công cụ
Câu 26
Mã câu hỏi: 107782

Phát biểu nào sau đây đúng:

Xem đáp án
 • A. Nếu OVR  sáng là chế độ ghi chèn
 • B. Nếu OVR sáng là vừa ở chế độ ghi chèn và ghi đè
 • C. Nếu OVR sáng là ở chế độ ghi đè  
 • D. Không có câu nào đúng
Câu 27
Mã câu hỏi: 107783

Microsoft Word là phần mềm:

Xem đáp án
 • A. ứng dụng    
 • B. Hệ thống    
 • C. Tiện ích         
 • D. Đóng gói
Câu 28
Mã câu hỏi: 107784

Phát biểu nào sau đây về website là phù hợp nhất:

Xem đáp án
 • A. Là một máy chủ cung cấp dịch vụ web      
 • B. Là một trang chủ
 • C. Là một hoặc một số trang web được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập
 • D. Là trang web không cung cấp chức năng tìm kiếm
Câu 29
Mã câu hỏi: 107785

Trong các thiết bị sau đây, thiết bị nào không phải là thiết bị mạng?

Xem đáp án
 • A. Vỉ mạng          
 • B. Mođem        
 • C. WebCam       
 • D. Hub
Câu 30
Mã câu hỏi: 107786

Để gõ tắt một từ hay cụm từ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong văn bản thực hiện lệnh:

Xem đáp án
 • A. Insert / Auto / Correct        
 • B. Format / Auto / Correct
 • C. Tools / Auto / Correct   
 • D. Table / Auto / Correct
Câu 31
Mã câu hỏi: 107787

WWW là từ viết tắt của?

Xem đáp án
 • A. World Wide Web         
 • B. Word Windows Web
 • C. Word Area NetWork        
 • D. Web Wide World
Câu 32
Mã câu hỏi: 107788

Phần mềm nào dưới đây không phải là trình duyệt Web

Xem đáp án
 • A. Netscape Navigator       
 • B. Internet Explorer
 • C. Microsoft FrontPage      
 • D. A và B
Câu 33
Mã câu hỏi: 107789

Các dữ liệu đã được chọn trong bảng, để thực hiện xoá toàn bộ dữ liệu trong bảng ta chọn:

Xem đáp án
 • A. Table / Delete / Rows     
 • B. Nhấn phím Delete
 • C. Table / Delete    
 • D. Edit / Delete
Câu 34
Mã câu hỏi: 107790

Để chọn Font chữ mặc nhiên cho một văn bản trong Word ta thực hiện lệnh:

Xem đáp án
 • A. Format / Font / Font Default  
 • B. Font / Font color / Default
 • C. Format / Font / Default         
 • D. Font  / Font style / Default
Câu 35
Mã câu hỏi: 107791

Tìm phát biểu sai về mạng kết nối kiểu hình sao dưới đây:

Xem đáp án
 • A. Cần ít cáp hơn các mạng kết nối kiểu đường thẳng và mạng kết nối kiểu vòng.
 • B. Dễ mở rộng mạng
 • C. Các máy tính được nối cáp vào một thiết bị trung tâm là Hu
 • D. Nếu Hub bị hỏng thì toàn bộ mạng ngừng truyền thông
Câu 36
Mã câu hỏi: 107792

Khi trình bày văn bản, không thể thực hiện việc nào sau đây?

Xem đáp án
 • A. Thay đổi khoảng cách giữa các đoạn         
 • B. Sửa chính tả
 • C. Chọn cỡ chữ     
 • D. Thay đổi hướng giấy
Câu 37
Mã câu hỏi: 107793

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống(...) trong khái niệm sau:

" Toàn bộ văn bản thấy được tại một thời điểm nào đó trên màn hình được gọi là(...)

Xem đáp án
 • A. trang nằm ngang        
 • B. trang văn bản      
 • C. trang màn hình     
 • D. trang đứng
Câu 38
Mã câu hỏi: 107794

Chọn các câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án
 • A. Trang màn hình và trang in ra giấy có cùng kích thước
 • B. Các hệ soạn thảo văn bản phần mềm xử lý chữ Việt nên ta có thể soạn thảo văn bản chữ Việt
 • C. Hệ soạn thảo văn bản tự động phân cách các từ trong một câu
 • D. Hệ soạn thảo văn bản quản lý việc tự động xuống dòng trong khi ta gõ văn bản
Câu 39
Mã câu hỏi: 107795

Đối tượng nào dưới đây giúp ta tìm kiếm thông tin trên Internet?

Xem đáp án
 • A. Máy tìm kiếm     
 • B. Bộ giao thức TCP/IP       
 • C. Máy chủ DNS     
 • D. Tất cả đều sai
Câu 40
Mã câu hỏi: 107796

Nhấn các phím Ctrl và End đồng thời sẽ giúp thực hiện việc nào trong những việc dưới đây?

Xem đáp án
 • A. Đặt con trỏ văn bản đến cuối văn bản
 • B. Đặt con trỏ văn bản đến cuối từ hiện hành
 • C. Đặt con trỏ văn bản đến cuối dòng hiện hành
 • D. Đặt con trỏ văn bản đến cuối đoạn hiện hành

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ