Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Tin học 10 năm 2018 - 2019 Trường THPT An Minh

15/04/2022 - Lượt xem: 30
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 107717

Bộ mã Unicode có thể mã hóa được bao nhiêu kí tự?

 • A. 255.   
 • B. 256.    
 • C. 65535.      
 • D. 65536.
Câu 2
Mã câu hỏi: 107718

Chọn câu SAI.

 • A. Quá trình nghiên cứu và triển khai các ứng dụng tin học không tách rời việc phát triển và sử dụng máy tính điện tử.
 • B. Máy tính là một thiết bị tính toán có độ chính xác cao.
 • C. Giá thành máy tính ngày càng hạ.
 • D. Học tin học là học sử dụng máy vi tính.
Câu 3
Mã câu hỏi: 107719

Số thập phân 15 có biểu diễn trong hệ nhị phân là

 • A. 0111.      
 • B. 1111.      
 • C. 1010.   
 • D. 1011.
Câu 4
Mã câu hỏi: 107720

Thiết bị trong hình bên có tên gọi là

 • A. ROM.          
 • B. Network Card.      
 • C. RAM.   
 • D. CPU.
Câu 5
Mã câu hỏi: 107721

Bộ phận nào sau đây KHÔNG có trong bộ xử lí trung tâm (CPU)?

 • A. CU-Control Unit.  
 • B. DD-RAM.   
 • C. Cache.   
 • D. Register.
Câu 6
Mã câu hỏi: 107722

Thiết bị nào sau đây KHÔNG cùng loại với những thiết bị còn lại?

 • A. Máy in.   
 • B. Con chuột.      
 • C. Máy quét.      
 • D. Bàn phím.
Câu 7
Mã câu hỏi: 107723

Tên file nào dưới đây là KHÔNG hợp lệ trong hệ điều hành Windows?

 • A. Ghost Friend.E01.mkv    
 • B. Chiếc lá thu phai – Quang Dũng.mp3
 • C. “Tom&Jerry”-Part2.avi        
 • D. Sinh-hoc-phan-tu_2.xhtml
Câu 8
Mã câu hỏi: 107724

Chọn câu ĐÚNG.

 • A. Tên tệp luôn bắt buộc phải có phần mở rộng.
 • B. Trong Windows, tên tệp được phép có tối đa 256 kí tự.
 • C. Phần mở rộng của tệp được hệ điều hành sử dụng để phân loại tệp.
 • D. Trong một tệp có thể chứa nhiều tệp con.
Câu 9
Mã câu hỏi: 107725

Cho đường dẫn E:\Music\C-Pop\WangLeeHom\HeartBeat.mp3. Chọn câu SAI.

 • A. E:\ là kí hiệu thư mục gốc của ổ đĩa lôgic E.
 • B. C-Pop là thư mục cha của thư mục WangLeeHom.
 • C. Trong thư mục WangLeeHom chỉ có một file duy nhất tên là HeartBeat.mp3.
 • D. C-Pop là thư mục con của thư mục Music.
Câu 10
Mã câu hỏi: 107726

Tệp nào sau đây là tệp dữ liệu ảnh?

 • A. Data1.pdf    
 • B. 010203.png      
 • C. xtXX.mht       
 • D. Setup.exe
Câu 11
Mã câu hỏi: 107727

Lợi ích lớn nhất của việc tin học hóa xã hội là

 • A. phát triển thương mại điện tử, xây dựng xã hội tiêu thụ mạnh.
 • B. xây dựng ý thức bảo vệ thông tin trong cộng đồng.
 • C. nâng cao năng suất lao động, cải thiện chất lượng cuộc sống.
 • D. xây dựng nền công nghiệp giải trí hấp dẫn, rẻ tiền.
Câu 12
Mã câu hỏi: 107728

Phần mềm xử lí hình ảnh Adobe Photoshop là

 • A. phần mềm ứng dụng.   
 • B. phần mềm hệ thống.
 • C. tiện ích hệ thống.      
 • D. phần mềm công cụ.
Câu 13
Mã câu hỏi: 107729

Trong hệ nhị phân, tổng của hai số 101 và 11 là

 • A. 1000.   
 • B. 1011.    
 • C. 1010.       
 • D. 1100.
Câu 14
Mã câu hỏi: 107730

Chọn câu ĐÚNG.

 • A. Mọi bài toán đều có thể giải bằng máy vi tính.
 • B. Mỗi bài toán luôn có duy nhất một thuật toán để giải.
 • C. Một thuật toán đúng đòi hỏi phải có tính dừng.
 • D. Output là dữ liệu cần để giải bài toán.
Câu 15
Mã câu hỏi: 107731

Chọn câu SAI.

 • A. 1 byte = 8 bit.      
 • B. Đơn vị cơ bản đo lượng thông tin là bit.
 • C. 1 kilobyte = 1000 byte.   
 • D. Trong máy tính, thông tin được mã hóa thành một dãy bit.
Câu 16
Mã câu hỏi: 107732

Theo phân loại phần mềm, chương trình diệt virus Norton Antivirus là

 • A. phần mềm ứng dụng.      
 • B. phần mềm hệ thống.
 • C. tiện ích hệ thống.     
 • D. phần mềm công cụ.
Câu 17
Mã câu hỏi: 107733

Mã ASCII của kí tự “A” là 01000001. Mã ASCII của kí tự “C” là

 • A. 01000010.        
 • B. 01000011.   
 • C. 01000100.       
   
 • D. 01000101.
Câu 18
Mã câu hỏi: 107734

Phần cứng (Hardware) là

 • A. máy tính và một số thiết bị liên quan.   
 • B. chương trình ứng dụng và chương trình hệ thống.
 • C. máy tính và người điều khiển.        
 • D. máy tính và các chương trình cài đặt trong máy.
Câu 19
Mã câu hỏi: 107735

Sản phẩm nào sau đây KHÔNG phải là ngôn ngữ lập trình?

 • A. Visual Basics.NET     
 • B. C++.     
 • C. Java.              
 • D. Microsoft Frontpage.
Câu 20
Mã câu hỏi: 107736

Cho thuật toán sau.

Bước 1. Nhập hai số thực a, b.

Bước 2. Gán a:= a + b; b:= a – b; a:= a – b.

Bước 3. Xuất a, b rồi kết thúc.

Nếu cho Input a = 1, b = 100 thì Output ta nhận được là

 • A. a = 100, b = 1.    
 • B. a = 1, b = 100.     
 • C. a = 101, b = 1. 
 • D. a = 101, b = 100.
Câu 21
Mã câu hỏi: 107737

Trong hệ điều hành Windows 7, thư mục có tên gọi là

 • A. folder.   
 • B. directory.      
 • C. file.      
 • D. path.
Câu 22
Mã câu hỏi: 107738

Thiết bị trong hình bên có tên gọi là

 • A. đĩa cứng.     
 • B. đĩa mềm.         
 • C. đĩa flash.     
 • D. CPU.
Câu 23
Mã câu hỏi: 107739

Nội dung nào dưới đây KHÔNG có trong thông tin về một lệnh trong hoạt động của máy tính?

 • A. Địa chỉ của lệnh trong ô nhớ.    
 • B. Mã của thao tác cần thực hiện.
 • C. Địa chỉ các ô nhớ có liên quan.     
 • D. Tên phần mềm xử lí lệnh.
Câu 24
Mã câu hỏi: 107740

Biểu diễn của số thập phân 32 trong hệ đếm cơ số 16 là

 • A. 10
 • B. 1F
 • C. 20
 • D. 100
Câu 25
Mã câu hỏi: 107741

Cho thuật toán sau:

Bước 1. Nhập số nguyên dương N.

Bước 2. Gán i:= 1; Tich:= 1.

Bước 3. Nếu i > N thì chuyển sang bước 5.

Bước 4. Gán Tich:= Tich*i; i:= i + 1 rồi quay lại bước 3.

Bước 5. Đưa ra Tich rồi kết thúc.

Nếu cho Input N = 5, thì Output ta nhận được là

 • A. Tich = 5.      
 • B. Tich = 10.       
 • C. Tich = 120.    
 • D. Tich = 24.
Câu 26
Mã câu hỏi: 107742

Muốn lưu văn bản vào đĩa, ta thực hiện:

 • A. Chọn lệnh File/ Save      
 • B. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S
 • C. Cả A và B đều đúng       
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 27
Mã câu hỏi: 107743

Để thay đổi kiểu chữ của một nhóm kí tự đã chọn ta thực hiện lệnh Format  Font và chọn kiểu chữ trong ô:

 • A. Font Style         
 • B. Font    
 • C. Size       
 • D. Small caps
Câu 28
Mã câu hỏi: 107744

Để xóa kí tự bên phải con trỏ khi soạn thảo văn bản ta sử dụng phím

 • A. Shift       
 • B. End    
 • C. Delete       
 • D. Back Space
Câu 29
Mã câu hỏi: 107745

Muốn định dạng dữ liệu trong M.Word, trước hết ta phải:

 • A. Edit/ Copy       
 • B. Edit/ Paste     
 • C. Xóa dữ liệu     
 • D. Bôi đen (chọn) dữ liệu
Câu 30
Mã câu hỏi: 107746

Lệnh Edit/Paste tương đương với tổ hợp phím:

 • A. Ctrl + X          
 • B. Ctrl + V   
 • C. Ctrl + O   
 • D. Ctrl + C
Câu 31
Mã câu hỏi: 107747

Điền vào chỗ trống (….) trong câu sau: “ Mạng máy tính chỉ hoạt động được  khi các … trong mạng được … với nhau và tuân thủ các… thống nhất”

 • A. máy tính / kết nối vật lý / quy tắc truyền thông   
 • B. kết nối vật lý / quy tắc truyền thông / máy tính.
 • C. máy tính / quy tắc truyền thông / kết nối vật lý    
 • D. quy tắc truyền thông / kết nối vật lý / máy tính
Câu 32
Mã câu hỏi: 107748

Điền từ thích hợp vào chỗ trống (…): ………cung cấp tài nguyên chung cho người dùng mạng.

 • A. tài nguyên chung          
 • B. máy chủ        
 • C. máy khách      
 • D. máy con
Câu 33
Mã câu hỏi: 107749

Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

 • A. Tính toán và lập bản         
 • B. Tạo các tệp đồ họa
 • C. Soạn thảo văn bản     
 • D. Chạy các chương trình ứng dụng khác
Câu 34
Mã câu hỏi: 107750

Phông chữ Time New Roman thuộc bảng mã :

 • A. VNI   
 • B. Unicode    
 • C. TCVN3       
 • D. ASCII
Câu 35
Mã câu hỏi: 107751

Nút lệnh trên thanh công cụ dùng để:

 • A. Căn lề giữa cho đoạn văn bản      
 • B. Căn lề trái cho đoạn văn bản
 • C. Căn đều 2 bên cho đoạn văn bản       
 • D. Căn lề phải cho đoạn văn bản
Câu 36
Mã câu hỏi: 107752

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống (…): Máy khách chạy các chương trình ứng dụng và có thể yêu cầu ………cung cấp……..

 • A. máy khách/ tài nguyên chung       
 • B. máy chủ/máy khách
 • C. tài nguyên chung/máy chủ         
 • D. máy chủ/ tài nguyên chung
Câu 37
Mã câu hỏi: 107753

Những nội dung nào dưới đây là quan trọng mà em cần phải biết khi sử dụng Internet:

 • A. Nguyên tắc bảo mật khi trao đổi thông tin trên Internet  
 • B. Nguy cơ lây nhiễm virut
 • C. Các luật bản quyền liên quan đến sử dụng Internet   
 • D. Cả a,b,c
Câu 38
Mã câu hỏi: 107754

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi giải thích lí do các máy tính trên Internet phải có địa chỉ:

 • A. Để biết tổng số máy tính trên Internet.    
 • B. Để tăng tốc độ tìm kiếm
 • C. Để xác định duy nhất máy tính trên mạng  
 • D. Để xác định máy đang truy cập
Câu 39
Mã câu hỏi: 107755

Để tách một ô thành nhiều ô ta thực hiện lệnh:

 • A. Table Merge cell            
 • B. TableSplit cell
 • C. FormatSplit cell      
 • D. Các câu trên sai
Câu 40
Mã câu hỏi: 107756

Để kết nối mạng không dây đơn giản cần có:

 • A. Điểm truy cập không dây WAP  
 • B. Mỗi máy tính tham gia mạng có vỉ mạng không dây
 • C. Môđem         
 • D. A và B

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ