Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 môn Vật lý 10 năm học 2019-2020 trường THPT Châu Văn Liêm

15/04/2022 - Lượt xem: 10
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 89669

Câu nào sau đây là đúng:

 • A.

  Độ lớn của vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.  

 • B. Độ lớn của vận tốc tức thời bằng tốc độ tức thời.
 • C.

  Vận tốc tức thời cho biết chiều chuyển động, do đó bao giờ cũng có giá trị dương.

 • D. Khi chất điểm chuyển động thẳng chỉ theo một chiều thì bao giờ vận tốc trung bình bằng tốc độ trung bình.
Câu 2
Mã câu hỏi: 89670

Khi vật chuyển động đều thì:

 • A.

   quỹ đạo là một đường thẳng.    

 • B.  vectơ gia tốc bằng không.   
 • C. phương vectơ vận tốc không đổi.  
 • D. độ lớn vận tốc không đổi.
Câu 3
Mã câu hỏi: 89671

Khi vật chuyển động thẳng biến đổi đều, đồ thị vận tốc - thời gian có dạng:

 • A.

  luôn đi qua gốc tọa độ.  

 • B.  luôn song song với trục vận tốc.  
 • C. luôn có hướng xiên lên.   
 • D. không song song với trục thời gian.
Câu 4
Mã câu hỏi: 89672

Khi vật rơi tự do thì

 • A.

  chuyển động của vật là chuyển động thẳng đều.             

 • B.  gia tốc của vật tăng dần.
 • C.

  lực cản của không khí nhỏ hơn so với trọng lượng của vật.         

 • D. vận tốc của vật tăng tỷ lệ với thời gian.
Câu 5
Mã câu hỏi: 89673

Độ lớn vận tốc của vật sẽ tỉ lệ thuận với thời gian nếu vật:

 • A.

  chuyển động chậm dần đều.         

 • B. Rơi tự do.  
 • C. bị ném thẳng đứng lên trên.                       
 • D. bị ném ngang.
Câu 6
Mã câu hỏi: 89674

Phương trình tọa độ của một vật là x = 3t - 3 (x tính bằng m, t tính bằng giây). Thông tin nào sau đây là đúng?

 • A.

  Vật chuyển động thẳng đều với vận tốc 3m/s.    

 • B. Tọa độ ban đầu của vật là 3m.
 • C. Trong 5s vật đi được 12m.         
 • D. Gốc thời gian được chọn tại thời điểm bất kỳ. 
Câu 7
Mã câu hỏi: 89675

Chọn câu đúng. Chuyển động cơ học:

 • A.

  Là sự thay đổi vị trí của vật so với các vật khác theo thời gian.  

 • B. Là sự thay đổi trạng thái của vật theo thời gian.
 • C.

  Là sự thay đổi tốc độ của vật theo thời gian.                  

 • D.  Là sự thay đổi năng lượng của vật theo thời gian.
Câu 8
Mã câu hỏi: 89676

Khi vật chuyển động đều thì:

 • A.

  quỹ đạo là một đường thẳng. 

 • B. vectơ gia tốc bằng không.   
 • C. phương vectơ vận tốc không đổi.    
 • D. độ lớn vận tốc không đổi.
Câu 9
Mã câu hỏi: 89677

Khi vật chuyển động thẳng biến đổi đều, đồ thị vận tốc - thời gian có dạng:

 • A.

  luôn đi qua gốc tọa độ.   

 • B.  luôn song song với trục vận tốc.   
 • C.  luôn có hướng xiên lên.
 • D. không song song với trục thời gian.
Câu 10
Mã câu hỏi: 89678

Khi vật rơi tự do thì

 • A.

  chuyển động của vật là chuyển động thẳng đều.    

 • B. gia tốc của vật tăng dần.
 • C.

  lực cản của không khí nhỏ hơn so với trọng lượng của vật.   

 • D. vận tốc của vật tăng tỷ lệ với thời gian.
Câu 11
Mã câu hỏi: 89679

Độ lớn vận tốc của vật sẽ tỉ lệ thuận với thời gian nếu vật:

 • A.

  chuyển động chậm dần đều.    

 • B. Rơi tự do. 
 • C.  bị ném thẳng đứng lên trên.          
 • D. bị ném ngang.
Câu 12
Mã câu hỏi: 89680

Chọn câu sai. Chuyển động của một chất điểm là thẳng nhanh dần đều khi gia tốc là một đại lượng vectơ:

 • A.

  cùng phương, cùng chiều với vectơ vận tốc.   

 • B. cùng phương, ngược chiều với vectơ vận tốc.
 • C.  có độ lớn là một hằng số luôn dương.   
 • D. cùng phương trùng với quỹ đạo và hướng theo chiều chuyển động.
Câu 13
Mã câu hỏi: 89681

Nói gia tốc của vật  1 m/s2 nghĩa là:

 • A.

  Trong 1s, vận tốc của vật giảm 1m/s.           

 • B. Trong 1s, vận tốc của vật tăng 1m/s.
 • C.

  Trong 1s, vận tốc của vật biến thiên một lượng là 1m/s. 

 • D. Tại thời điểm t = 1s, vận tốc của vật là 1 m/s.
Câu 14
Mã câu hỏi: 89682

Trong chuyển động thẳng đều, nếu gọi v là vận tốc, t là thời gian chuyển động thì công thức đường đi của vật là:

 • A.

  s=vt2/2                   

 • B. s=x0+vt2/2                         
 • C.  s = x0 +  vt            
 • D. s = vt
Câu 15
Mã câu hỏi: 89683

Khi vật chuyển động tròn đều thì tốc độ góc luôn:

 • A.

  hướng vào tâm.  

 • B. bằng hằng số.    
 • C.

  thay đổi theo thời gian.            

 • D. có phương tiếp tuyến với quỹ đạo.
Câu 16
Mã câu hỏi: 89684

Phương án nào dưới đây là sai?

 • A.

  Hệ quy chiếu được dùng để xác định vị trí của chất điểm.  

 • B. Hệ quy chiếu là hệ trục tọa độ được gắn với vật làm mốc.
 • C. Chuyển động và trạng thái đứng yên có tính chất tuyệt đối.     
 • D. Gốc thời gian là thời điểm t = 0.
Câu 17
Mã câu hỏi: 89685

Đối với chuyển động thẳng đều thì

 • A.

  vận tốc của vật không đổi.        

 • B. đồ thị của nó đi qua gốc tọa độ.       
 • C.

  chuyển động của nó có gia tốc.                 

 • D. Cả A, B và C đều đúng.
Câu 18
Mã câu hỏi: 89686

Đồ thị nào dưới đây biểu diễn chuyển động thẳng đều?

 • A.

  I, II, III.        

 • B. II, III, IV.                         
 • C. I, II, IV.               
 • D.  I, III, IV
Câu 19
Mã câu hỏi: 89687

Lúc 7h sáng, một ô tô khởi hành từ A, chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h. Nếu chọn trục tọa độ trùng với đường chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc thời gian lúc 7h, gốc tọa độ ở A thì phương trình chuyển động của ô tô là:

 • A.

  x = 36t  (km).     

 • B. x = 36(t - 7)  (km).           
 • C. x = -36t  (km).          
 • D. x = -36(t - 7)  (km).
Câu 20
Mã câu hỏi: 89688

Một chiếc canô đi từ A đến B xuôi dòng mất thời gian 10phút, từ B trở về A ngược dòng mất 15phút. Nếu canô tắt máy và thả trôi theo dòng nước thì nó đi từ A đến B mất thời gian là

 • A.

  25   phút.          

 • B.  1   giờ.         
 • C. 40   phút.     
 • D. 30   phút
Câu 21
Mã câu hỏi: 89689

 Một vật chuyển động với phương trình: s = 5t - 0,2t2  (m; s). Phương trình vận tốc của chuyển động này là

 • A.

  vt = -5 + 0,4t.    

 • B.  vt = 5 - 0,2t .             
 • C. vt = -5 - 0,2t.   
 • D.  vt = 5 - 0,4t.
Câu 22
Mã câu hỏi: 89690

Một vật nhỏ bắt đầu trượt chậm dần đều lên một đường dốc. Thời gian nó trượt lên cho tới khi dừng lại mất 10 s. Thời gian nó trượt được 1/4 s đoạn đường cuối trước khi dừng lại là

 • A.

  1 s.                  

 • B. 3 s.                        
 • C. 5 s.            
 • D.  7 s.
Câu 23
Mã câu hỏi: 89691

Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều không vận tốc đầu và đi được quãng đường s mất thời gian 3s. Thời gian vật đi 8/9 đoạn đường cuối là

 • A.

  1s      

 • B.  4/3s        
 • C. 2s
 • D. 8/3s
Câu 24
Mã câu hỏi: 89692

Một vật RTD từ độ cao h với gia tốc g = 10m/s2. Trong giây cuối cùng vật rơi được 35m. Thời gian vật rơi hết độ cao h là

 • A.

  3s.                

 • B. 4s.                    
 • C.  5s.                    
 • D. 6s.
Câu 25
Mã câu hỏi: 89693

Chọn câu đúng. Gia tốc của chuyển động tròn đều:

 • A.

  Là đại lượng vectơ luôn tiếp tuyến với quỹ đạo.

 • B. Là đại lượng vectơ cùng phương, cùng chiều với vectơ vận tốc.
 • C. Là đại lượng vectơ luôn hướng về tâm quỹ đạo.  
 • D. Là đại lượng vectơ cùng phương, ngược chiều với vectơ vận tốc.
Câu 26
Mã câu hỏi: 89694

Một chất điểm chuyển có phương trình chuyển động là: x = -4t2 + 10t -6 (m;s). Kết luận nào sau đây là đúng:

 • A.

  Vật di qua gốc tọa độ ở các thời điểm t1 = 1s, t2 = 1,5s.

 • B. Vật có gia tốc -2m/s2 và vận tốc đầu là 10m/s.
 • C. Vật có gia tốc -4m/s2 và vận tốc đầu là 10m/s.          
 • D. Phương trình vận tốc của vật là v = -4t + 10 (m/s).
Câu 27
Mã câu hỏi: 89695

Trong các phương trình sau phương trình nào thể hiện chất đểm chuyển động thẳng đều:

 • A.

  x  + 6 = 1/2t2 (m).          

 • B. v = 2t2 + 4 (m/s).               
 • C. v = 3t +2 (m/s).  
 • D. x = -( 3t -1) (m).
Câu 28
Mã câu hỏi: 89696

Chọn câu trả lời đúng. Với v1,vtương ứng là vận tốc chạm đất của vật 1, vật 2. Bỏ qua sức cản không khí. Nếu hai vật có khối lương m1 > m2 RTD tại cùng một độ cao thì:

 • A.

  Vận tốc chạm đất v> v2.        

 • B. Vận tốc chạm đất v< v2.
 • C.  Vận tốc chạm đất v1 = v2.                       
 • D. Không đủ cơ sở để kết luận.
Câu 29
Mã câu hỏi: 89697

Chọn câu đúng. Một ôtô đang chuyển động với vận tốc 54km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều và dừng lại sau 10s. Chọn chiều dương là chiều chuyển động của ôtô. Vận tốc của ôtô sau khi được 6s có độ lớn là:

 • A.

  2,5 m/s        

 • B. 6m/s.                          
 • C. 7,5m/s         
 • D. 9m/s.
Câu 30
Mã câu hỏi: 89698

Hai bạn Giang và Vân đi chơi ở một tòa nhà cao tầng. Từ tầng 19 của tòa nhà, Giang thả rơi viên bi A thì 1s sau thì Vân thả rơi viên bi B ở tầng thấp hơn 10m. Hai viên bi sẽ gặp nhau lúc nào, ở đâu cho g = 9,8 m/s2

 • A.

  1,5s; 11,25m      

 • B. 2,5s; 1,25m           
 • C. 3,5s; 11,25m           
 • D. 1,5s; 1,25m
Câu 31
Mã câu hỏi: 89699

ừ một đỉnh tháp cao 20m, người ta buông một vật. Sau 2s thì người ta lại buông vật thứ 2 ở tầng thấp hơn đỉnh tháp 5m. cho g = 10 m/s2. Hai vật có chạm đất cùng một lúc hay không và vận tốc lúc chạm đất của mỗi vật là bao nhiêu? 

 • A.

  Không chạm đất cùng một lúc; v1 = 20m/s; v2 = 15,3m/s    

 • B. Chạm đất cùng một lúc; v1 = 300m/s; v2 = 14,3m/s   
 • C.

  Không chạm đất cùng một lúc; v1 = 100m/s; v2 = 16,3m/s    

 • D. Chạm đất cùng một lúc; v1 = 200m/s; v2 = 17,3m/s  
Câu 32
Mã câu hỏi: 89700

Ở một tầng tháp cách mặt đất 45m, một người thả rơi một vật. Một giây sau, người đó ném vật thứ hai xuống theo hướng thẳng đứng. Hai vật chạm đất cùng lúc. Tính vận tốc ném vật thứ hai. ( g = 10m/s2

 • A.

  15/3 m/s           

 • B. 25/3 m/s                 
 • C. 35/3 m/s         
 • D. 20/3 m/s
Câu 33
Mã câu hỏi: 89701

Một viên bi A được thả rơi từ độ cao 30m. Cùng lúc đó, một viên bi B được bắn theo phương thẳng đứng từ dưới đất lên với vận tốc  25m/s tới va chạm vào bi A. Cho g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí. Tính thời điểm và tọa độ 2 viên bi gặp nhau. 

 • A.

  1,2s      

 • B. 2,1s               
 • C.  3,1s                    
 • D. 1,3s
Câu 34
Mã câu hỏi: 89702

Một viên bi A được thả rơi từ độ cao 30m. Cùng lúc đó, một viên bi B được bắn theo phương thẳng đứng từ dưới đất lên với vận tốc  25m/s tới va chạm vào bi A. Cho g = 10m/s2. Bỏ qua sức cản không khí.Vận tốc mỗi viên bi khi gặp nhau. 

 • A.

   – 11m/s            

 • B. – 12m/s                       
 • C. – 15m/s       
 • D.  – 13m/s
Câu 35
Mã câu hỏi: 89703

Người ta thả rơi tự do hai vật A và B ở cùng một độ cao. Vật B được thả rơi sau vật A một thời gian là 0,1s. Hỏi sau bao lâu kể từ lúc thả vật A thì khoảng cách giữa chúng là 1m. Lấy g = 10m/s. 

 • A.

   1,04s            

 • B. 1,01s                        
 • C. 1,05s        
 • D. 1,03s
Câu 36
Mã câu hỏi: 89704

Một chất điểm chuyển động đều trên đường tròn tâm O, bán kính R, chu kì T. Tốc độ trung bình của vật sau khi quay được n vòng có giá trị là 

 • A.

   \(\frac{{2\pi R}}{T}\).          

 • B. \(\frac{{2\pi R}}{T}\)
 • C. \(\frac{{2\pi nR}}{T}\)
 • D. 0
Câu 37
Mã câu hỏi: 89705

Một đĩa tròn quay đều quanh trục đi qua tâm của nó. Hai điểm M và N nằm trên đĩa có khoảng cách đến tâm đĩa là . Tỷ số các tốc độ dài của điểm M so với của điểm N là 

 • A.

  1:2.        

 • B. 4:1.                         
 • C.  1:4.                
 • D. 2:1.
Câu 38
Mã câu hỏi: 89706

Nếu kim giây của một đồng hồ dài gấp 2 lần kim phút thì tốc độ dài của kim giây gấp bao nhiêu lần kim phút? 

 • A.

  60 lần.         

 • B. 1/60 lần.           
 • C. 120 lần.             
 • D. 1/120 lần.
Câu 39
Mã câu hỏi: 89707

Mặt Trăng quay 1 vòng quanh Trái Đất hết 27 ngày đêm. Tốc độ góc của Mặt Trăng quay quanh Trái Đất là 

 • A.

  9,7. 10-3 rad/s.        

 • B. 2,33. 106 rad/s.             
 • C.  2,7. 10-6 rad/s.        
 • D. 6,5. 10-5 rad/s.
Câu 40
Mã câu hỏi: 89708

Một chiếc tàu thủy neo tại một điểm trên đường xích đạo. Tốc độ góc của tàu đối với trục quay của Trái Đất là 

 • A.

  7,3.10-4 rad/s.     

 • B. 7,3.10-5 rad/s.               
 • C. 6,2.10-5 rad/s.          
 • D. 6,2.10-4 rad/s.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ