img

Chương trình học Lớp 10

Các môn có lời giải chi tiết
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Phần một: Một số vấn đề chung

Phần hai : Địa lí tự nhiên

Phần ba: Địa lí kinh tế - xã hội

Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế
Lớp 10

Chương 9: Các nguồn lực, một số tiêu chí đánh giá sự phát triển kinh tế

2 Bài học
Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
Lớp 10

Chương 13: Phát triển bền vững và tăng trưởng xanh

2 Bài học
 
 
Chia sẻ