Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử HK1 môn Hóa học 11 năm 2019-2020 Sở GD&ĐT Quảng Nam

15/04/2022 - Lượt xem: 36
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (18 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 124251

Dẫn từ từ CO2 vào dung dịch chỉ chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Đồ thị dưới đây biểu diễn sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3 tạo thành theo số mol CO2.

Giá trị của x là 

 • A. 0,020.       
 • B. 0,015. 
 • C. 0,025.    
 • D. 0,005.
Câu 2
Mã câu hỏi: 124252

Phân đạm cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng gì?

 • A. Nitơ.     
 • B. Cacbon.     
 • C. Kali.        
 • D. Photpho.
Câu 3
Mã câu hỏi: 124253

Không nên bón phân urê cho cây trồng cùng lúc với

 • A. phân vi lượng.     
 • B. phân kali.     
 • C. vôi sống.      
 • D. phân lân.
Câu 4
Mã câu hỏi: 124254

Dung dịch HNO3 0,01M có pH bằng

 • A. 13.   
 • B. 1.     
 • C. 12.    
 • D. 2.
Câu 5
Mã câu hỏi: 124255

Dung dịch X gồm 0,05 mol Na+, 0,04 mol Cl-, 0,03 mol SO42- và Mg2+. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

 • A. 6,820.   
 • B. 5,690.    
 • C. 8,875.
 • D. 6,050.
Câu 6
Mã câu hỏi: 124256

Một loại nước thải công nghiệp có pH = 3,5. Nước thải đó có môi trường

 • A. trung tính.     
 • B. axit.      
 • C. bazơ.     
 • D. lưỡng tính.
Câu 7
Mã câu hỏi: 124257

Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch HNO3 loãng, thu được dung dịch Y chứa 8m gam muối và x mol một chất khí duy nhất là N2O. Cho dung dịch NaOH dư vào Y, kết thúc thí nghiệm có 25,84 gam NaOH đã phản ứng. Giá trị của x gần nhất với  

 • A. 0,060.   
 • B. 0,050.      
 • C. 0,030. 
 • D. 0,055.
Câu 8
Mã câu hỏi: 124258

Trong công nghiệp, axit nitric được tổng hợp từ amoniac qua ba giai đoạn với hiệu suất của toàn bộ quá trình đạt 96%. Theo quá trình trên, từ 4 tấn amoniac người ta thu được m tấn dung dịch HNO3 60%. Giá trị của m là

 • A. 24,71.
 • B. 23,72.
 • C. 25,74.   
 • D. 14,82.
Câu 9
Mã câu hỏi: 124259

Silic tan được trong d dịch của chất nào sau đây? 

 • A. NaOH.
 • B. HF.
 • C. NaCl.
 • D. HCl.
Câu 10
Mã câu hỏi: 124260

Chất nào sau đây là chất điện li?

 • A. C2H5OH.
 • B. HNO3.
 • C. C12H22O11.      
 • D. CO2.
Câu 11
Mã câu hỏi: 124261

Nhỏ từ từ dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaHCO3, hiện tượng xảy ra là

 • A. có kết tủa và sủi bọt khí. 
 • B. thoát ra khí không màu.
 • C. thoát ra khí mùi khai.
 • D. xuất hiện kết tủa trắng.
Câu 12
Mã câu hỏi: 124262

Ứng dụng phổ biến nhất của amoni nitrat là làm phân bón, thuốc nổ quân sự. Amoni nitrat có công thức hóa học là

 • A. NH4NO2.       
 • B. (NH4)2NO3.
 • C. NH4NO3.
 • D. (NH4)2NO2.
Câu 13
Mã câu hỏi: 124263

Phản ứng NaOH + HNO3 → NaNO3 + H2O có phương trình ion thu gọn là

 • A. H++OH→ H2O.
 • B. Na+ + NO3→ NaNO3.
 • C. H2+ + OH2- → H2O.
 • D. Na2++NO32- → NaNO3
Câu 14
Mã câu hỏi: 124264

Chất bột X màu đen, có khả năng hấp phụ các khí độc nên được dùng trong nhiều loại mặt nạ phòng độc. Chất X là      

 • A. silicagen.  
 • B. than hoạt tính.     
 • C. thạch anh. 
 • D. đá vôi.
Câu 15
Mã câu hỏi: 124265

Thực hiện thí nghiệm như hình vẽ dưới đây:

Bên trong bình, lúc đầu có chứa khí X. Hiện tượng xảy ra khi tiến hành thí nghiệm: nước phun mạnh vào bình và chuyển thành màu hồng. Khí X là

 • A. NH3.    
 • B. HCl.      
 • C. CO2.   
 • D. N2.
Câu 16
Mã câu hỏi: 124266

Một cái ao dùng để nuôi thủy sản chứa 5000 m3 nước có pH = 4,2. Trước khi nuôi, người ta làm tăng độ pH trong ao lên 7,0 bằng cách hòa m gam vôi sống (ngchất) vào nước trong ao. Tính giá trị m.

Câu 17
Mã câu hỏi: 124267

Hòa tan hoàn toàn m gam Mg vào dung dịch HNO3 dư, thu được 336 ml khí NO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Tính giá trị của m.

Câu 18
Mã câu hỏi: 124268

Hoàn thành phương trình hóa học cho các phản ứng sau:

a. KNO3 →        

b. Na2CO3 + HCl →  

c. P + Ca →               

d. Si + O2

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ