Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học 9 năm 2021 - Trường THCS Phan Văn Trị

15/04/2022 - Lượt xem: 37
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (32 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 70981

Trong quần xã loài ưu thế là loài là gì?

 • A. Có số lượng ít nhất trong quần xã
 • B. Có số lượng nhiều trong quần xã
 • C. Phân bố nhiều nơi trong quần xã
 • D. Có vai trò quan trọng trong quần xã
Câu 2
Mã câu hỏi: 70982

Quá trình biến đổi tuần tự của quần xã, từ dạng khởi đầu được thay thế bằng các quần xã khác nhau và cuối cùng dẫn đến một quần xã ổn định, được gọi là

 • A. Biến đổi số lượng cá thể sinh vật
 • B. Diễn thế sinh thái
 • C. Điều hòa mật độ cá thể của quần xã
 • D. Cân bằng sinh thái
Câu 3
Mã câu hỏi: 70983

Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

 • A. Số lượng các loài trong quần xã.
 • B. Thành phần loài trong quần xã
 • C. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã
 • D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã
Câu 4
Mã câu hỏi: 70984

Cây ưa bóng thường sống nơi nào?

 • A. Nơi ít ánh sáng tán xạ.
 • B. Nơi có độ ẩm cao.
 • C. Nơi ít ánh sáng và ánh sáng tán xạ chiếm chủ yếu.
 • D. Nơi ít ánh sáng tán xạ hoặc dưới tán cây khác
Câu 5
Mã câu hỏi: 70985

Theo khả năng thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau của động vật, người ta chia động vật thành các nhóm nào sau đây?

 • A. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa khô.
 • B. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa bóng.
 • C. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa tối.
 • D. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa ẩm.
Câu 6
Mã câu hỏi: 70986

Những cây sống ở vùng ôn đới, về mùa đông thường có hiện tượng?

 • A. Tăng cường hoạt động hút nước và muối khoáng
 • B. Tăng cường hoạt động hút nước và muối khoáng
 • C. Cây rụng nhiều lá
 • D. Tăng cường ôxi hoá chất để tạo năng lượng giúp cây chống lạnh
Câu 7
Mã câu hỏi: 70987

Giải thích nào về hiện tượng cây ở sa mạc có lá biến thành gai là đúng?

 • A. Cây ở sa mạc có lá biến thành gai giúp cho chúng chống chịu với gió bão.
 • B. Cây ở sa mạc có lá biến thành gai giúp cho chúng tự vệ khỏi con người phá hoại
 • C. Cây ở sa mạc có lá biến thành gai giúp cho chúng giảm sự thoát hơi nước trong điều kiện khô hạn của sa mạc
 • D. Cây ở sa mạc có lá biến thành gai giúp cây hạn chế tác động của ánh sáng.
Câu 8
Mã câu hỏi: 70988

Những cây sống ở vùng nhiệt đới, để hạn chế sự thoát hơi nước khi nhiệt độ không khí cao, lá có đặc điểm thích nghi nào sau đây?

 • A. Bề mặt lá có tầng cutin dầy
 • B. Số lượng lỗ khí của lá tăng lên
 • C. Lá tổng hợp chất diệp lục tạo màu xanh cho nó
 • D. Lá tăng kích thước và có bản rộng ra
Câu 9
Mã câu hỏi: 70989

Quá trình quang hợp của cây chỉ có thể diễn ra bình thường ở nhiệt độ môi trường nào?

 • A. 0oC- 40oC
 • B. 10oC- 40oC
 • C. 20oC- 30oC
 • D. 25oC-35o
Câu 10
Mã câu hỏi: 70990

Nhân tố nhiệt độ ảnh hưởng đến?

 • A. Sự biến dạng của cây có rễ thở ở vùng ngập nước
 • B. Cấu tạo của rễ
 • C. Sự dài ra của thân
 • D. Hình thái, cấu tạo, hoạt động sinh lý và sự phân bố của thực vật
Câu 11
Mã câu hỏi: 70991

Vào buổi trưa và đầu giờ chiều, tư thế nằm phơi nắng của thằn lằn bóng đuôi dài như thế nào?

 • A. Luân phiên thay đổi tư thế phơi nắng theo hướng nhất định 
 • B. Tư thế nằm phơi nắng không phụ thuộc vào cường độ chiếu sáng của mặt trời 
 • C. Phơi nắng nằm theo hướng tránh bớt ánh nắng chiếu vào cơ thể. 
 • D. Phơi nắng theo hướng bề mặt cơ thể hấp thu nhiều năng lượng ánh sáng mặt trời.
Câu 12
Mã câu hỏi: 70992

Động vật nào sau đây là động vật ưa sáng?

 • A. Thằn lằn 
 • B. Muỗi 
 • C. Dơi 
 • D. Cả A, B và C đều đúng
Câu 13
Mã câu hỏi: 70993

Tuỳ theo khả năng thích nghi của động vật với ánh sáng, người ta phân chia chúng thành 2 nhóm động vật là?

 • A. Nhóm động vật ưa bóng và nhóm ưa tối 
 • B. Nhóm động vật ưa sáng và nhóm kị tối 
 • C. Nhóm động vật ưa sáng và nhóm ưa tối 
 • D. Nhóm động vật kị sáng và nhóm kị tối
Câu 14
Mã câu hỏi: 70994

Vai trò quan trọng nhất của ánh sáng đối với động vật là?

 • A. Kiếm mồi. 
 • B. Nhận biết các vật 
 • C. Định hướng di chuyển trong không gian. 
 • D. Sinh sản.
Câu 15
Mã câu hỏi: 70995

Khi chuyển những cây đang sống trong bóng râm ra sống nơi có cường độ chiếu sáng mạnh thì khả năng sống của chúng như thế nào?

 • A. Vẫn sinh trưởng và phát triển bình thường 
 • B. Khả năng sống tăng mạnh 
 • C. Khả năng sống bị giảm, nhiều khi bị chết 
 • D. Không thể sống được.
Câu 16
Mã câu hỏi: 70996

Nếu ánh sáng tác động vào cây xanh từ một phía nhất định, sau một thời gian cây mọc như thế nào?

 • A. Cây vẫn mọc thẳng. 
 • B. Cây luôn quay về phía mặt trời. 
 • C. Ngọn cây rũ xuống. 
 • D. Ngọn cây sẽ mọc cong về phía có nguồn sáng.
Câu 17
Mã câu hỏi: 70997

Cây thông mọc riêng rẽ nơi quang đãng thường có tán rộng hơn cây thông mọc xen nhau trong rừng vì?

 • A. Ánh sáng mặt trời tập trung chiếu vào cành cây phía trên 
 • B. Cây có nhiều chất dinh dưỡng. 
 • C. Ánh sáng mặt trời chiếu được đến các phía của cây 
 • D. Cây có nhiều chất dinh dưỡng và phần ngọn của cây nhận nhiều ánh sáng.
Câu 18
Mã câu hỏi: 70998

Lá cây ưa sáng có đặc điểm hình thái như thế nào?

 • A. Phiến lá rộng, màu xanh sẫm. 
 • B. Phiến lá dày, rộng, màu xanh nhạt. 
 • C. Phiến lá hẹp, dày, màu xanh nhạt. 
 • D. Phiến lá hẹp. mòng, màu xanh sẫm
Câu 19
Mã câu hỏi: 70999

Cây thích nghi với nơi quang đãng là?

 • A. Cây ráy
 • B. Cây thông
 • C. Cây vạn niên thanh
 • D. Cây me đất
Câu 20
Mã câu hỏi: 71000

Cây phù hợp với môi trường râm mát là?

 • A. Cây vạn niên thanh
 • B. Cây xà cừ
 • C. Cây phi lao
 • D. Cây bach đàn
Câu 21
Mã câu hỏi: 71001

Hiện tượng tỉa cành tự nhiên là gì?

 • A. Cành chỉ tập trung ở phần ngọn cây, các cành cây phía dưới sớm bị rụng.
 • B. Hiện tượng cây mọc trong rừng có tán lá hẹp, ít cành.
 • C. Cây trồng tỉa bớt các cành ở phía dưới.
 • D. Hiện tượng cây mọc trong rừng có thân cao, mọc thẳng.
Câu 22
Mã câu hỏi: 71002

Điều nhận xét nào sau đây về giới hạn sinh thái là không đúng?

 • A. Giới hạn sinh thái của mỗi loài là khác nhau
 • B. Loài có giới hạn sinh thái rộng với nhiều nhân tố sinh thái thì thường có phạm vi phân bố rộng
 • C. Sinh vật đẳng nhiệt không có giới hạn sinh thái
 • D. Ruồi nhà là loài có giới hạn rộng về nhiều nhân tố sinh thái
Câu 23
Mã câu hỏi: 71003

Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định được gọi là gì?

 • A. Giới hạn sinh học.
 • B. Giới hạn sinh thái
 • C. Giới hạn sinh giới.
 • D. Giới hạn sinh vật
Câu 24
Mã câu hỏi: 71004

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Giới hạn sinh thái là khoảng nhiệt độ mà sinh vật có thể tồn tại và phát triển.
 • B. Giới hạn sinh thái là giới hạn chịu đựng của sinh vật đôi với một loại nhân tố sinh thái nào đó của môi trường.
 • C. Trong giới hạn sinh thái, sinh vật sẽ bị chết.
 • D. Cả A, B và
Câu 25
Mã câu hỏi: 71005

Có mấy loại môi trường sống của sinh vật?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 26
Mã câu hỏi: 71006

Khi chuyển sinh vật ra khỏi nơi sống quen thuộc thì khả năng sống của sinh vật sẽ như thế nào?

 • A. Khả năng sống của sinh vật giảm
 • B. Nhiều khi sinh vật không thể sống được
 • C. Sinh vật có thể sống ở nơi mới
 • D. Khả năng sống của sinh vật giảm, nhiều khi không thể sống được
Câu 27
Mã câu hỏi: 71007

Cá chép có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 20C đến 440C. điểm cực thuận là 280C. Cá rô phi có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là: 50C đến 420C. điểm cực thuận là 300C. Nhận định nào sau đây là đúng?

 • A. Vùng phân bố cá chép hẹp hơn cá rô phi vì có điểm cực thuận thấp hơn.
 • B. Vùng phân bố cá rô phi rộng hơn cá chép vì có giới hạn dưới cao hơn.
 • C. Cá chép có vùng phân bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn chịu nhiệt rộng hơn.
 • D. Cá chép có vùng phàn bố rộng hơn cá rô phi vì có giới hạn dưới thấp hơn.
Câu 28
Mã câu hỏi: 71008

Đặc điểm nào của cây không phải do ảnh hưởng của ánh sáng tới thực vật.

 • A. Những cây sống nơi quang đãng có thân thấp, tán lá rộng, nhiều cành, phiến lá nhỏ hẹp. màu lá xanh nhạt.
 • B. Những cây sống trong bóng râm có thân cao trung bình hoặc cao, tán rộng vừa phải, ít cành, phiến lá lớn, màu lá xanh thẫm.
 • C. Những cây mọc trong rừng có thân vươn cao và thẳng, cành tập trung ở phần ngọn, các cành cây phía dưới sớm bị rụng.
 • D. Những cây mọc chìm trong nước thường có thân mềm và dài, phiến lá nhỏ.
Câu 29
Mã câu hỏi: 71009

Ánh sáng ảnh hưởng tới đời sống thực vật như thế nào?

 • A. Làm thay đổi hình thái bên ngoài của thân, lá và khả năng quang hợp của thực vật.
 • B. Làm thay đổi các quá trình sinh lí quang hợp, hô hấp.
 • C. Làm thay đổi những đặc điềm hình thái và hoạt động sinh lí của thực vật
 • D. Làm thay đổi đặc điểm hình thái của thân, lá và khả năng hút nước của rễ
Câu 30
Mã câu hỏi: 71010

Môi trường sống của giun đũa là?

 • A. Đất, nước và không khí
 • B. Ruột của động vật và người
 • C. Da của động vật và người; trong nước
 • D. Tất cả các loại môi trường
Câu 31
Mã câu hỏi: 71011

Môi trường sống của vi sinh vật là?

 • A. Đất, nước và không khí
 • B. Đất, nước, không khí và cơ thể sinh vật
 • C. Đất, không khí và cơ thể động vật
 • D. Không khí, nước và cơ thể thực vật
Câu 32
Mã câu hỏi: 71012

Những cây sống ở vùng ôn đới, về mùa đông thường có hiện tượng gì?

 • A. Tăng cường hoạt động hút nước và muối khoáng
 • B. Tăng cường hoạt động hút nước và muối khoáng
 • C. Cây rụng nhiều lá
 • D. Tăng cường ôxi hoá chất để tạo năng lượng giúp cây chống lạnh

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ