Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học 9 năm 2021 - Trường THCS Chu Văn An

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (32 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 71013

Tuỳ theo mức độ phụ thuộc của nhiệt độ cơ thể vào nhiệt độ môi trường người ta chia làm hai nhóm động vật là?

 • A. Động vật chịu nóng và động vật chịu lạnh
 • B. Động vật ưa nhiệt và động vật kị nhiệt
 • C. Động vật biến nhiệt và động vật hằng nhiệt
 • D. Động vật biến nhiệt và động vật chịu nhiệt
Câu 2
Mã câu hỏi: 71014

Nhiệt độ ảnh hưởng như thế nào lên đời sống động vật?

 • A. Tới hoạt động sống (quá cao ngủ hè, quá thấp ngủ đông)
 • B. Tới hình thái cơ thể (động vật hằng nhiệt, sống ở nơi càng lạnh thì kích thước các phần: tai, chi, đuôi, mỏ càng nhọn)
 • C. Tới hoạt động sinh lí và mức độ trao đổi chất
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3
Mã câu hỏi: 71015

Về mùa đông giá lạnh, các cây xanh ở vùng ôn đới thường rụng nhiều lá có tác dụng gì?

 • A. Tăng diện tích tiếp xúc với không khí lạnh và giảm sự thoát hơi nước.
 • B. Làm giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh.
 • C. Giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh và giảm sự thoát hơi nước.
 • D. Hạn sự thoát hơi nước.
Câu 4
Mã câu hỏi: 71016

Về mùa đông giá lạnh, các cây xanh ở vùng ôn đới thường rụng nhiều lá có tác dụng gì?

 • A. Tăng diện tích tiếp xúc với không khí lạnh và giảm sự thoát hơi nước.
 • B. Làm giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh.
 • C. Giảm diện tích tiếp xúc với không khí lạnh và giảm sự thoát hơi nước.
 • D. Hạn sự thoát hơi nước.
Câu 5
Mã câu hỏi: 71017

Trong các nhóm động vật sau, nhóm thuộc động vật biến nhiệt là?

 • A. Cá sấu, ếch đồng, giun đất, mèo
 • B. Cá voi, cá heo, mèo, chính bồ câu
 • C. Thằn lằn bóng đuôi dài, tắc kè, cá chép
 • D. Cá rô phi, tôm đồng, cá thu, thỏ
Câu 6
Mã câu hỏi: 71018

Quan hệ giữa hai loài sinh vật, trong đó một bên có lợi, còn bên kia không có lợi và cũng không có hại là mối quan hệ?

 • A. Ký sinh
 • B. Cạnh tranh
 • C. cộng sinh
 • D. Hội sinh
Câu 7
Mã câu hỏi: 71019

Địa y bám trên cây, giữa địa y và cây có mối quan hệ gì?

 • A. Hội sinh
 • B. Cộng sinh
 • C. Kí sinh
 • D. Nửa kí sinh
Câu 8
Mã câu hỏi: 71020

Thế nào là quần xã sinh vật?

 • A. Tập hợp các sinh vật cùng loài
 • B. Tập hợp các cá thể sinh vật khác loài
 • C. Tập hợp các quần thể sinh vật cùng loài
 • D. Tập hợp toàn bộ các sinh vật trong tự nhiên
Câu 9
Mã câu hỏi: 71021

Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là

 • A. Có số cá thể cùng một loài
 • B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định
 • C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật
 • D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản
Câu 10
Mã câu hỏi: 71022

Điểm giống nhau giữa quần xã sinh vật và quần thể sinh vật là

 • A. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật
 • B. Tập hợp nhiều cá thể sinh vật
 • C. Gồm các sinh vật trong cùng một loài
 • D. Gồm các sinh vật khác loài
Câu 11
Mã câu hỏi: 71023

Tập hợp nào sau đây không phải là quần xã sinh vật?

 • A. Một đàn chuột đồng
 • B. Một khu rừng
 • C. Một hồ tự nhiên
 • D. Một ao cá
Câu 12
Mã câu hỏi: 71024

Trong quần thể, tỉ lệ giới tính cho ta biết điều gì?

 • A. Tiềm năng sinh sản của loài.
 • B. Giới tính nào được sinh ra nhiều hơn
 • C. Giới tính nào có tuổi thọ cao hơn
 • D. Giới tính nào có tuổi thọ thấp hơn
Câu 13
Mã câu hỏi: 71025

Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?

 • A. Làm tăng thêm sức thổi của gió
 • B. Làm tăng thêm tốc độ gió thổi dừng lại, cây không bị đổ
 • C. Làm cho tốc độ thổi gió dừng lại, cây không bị đổ
 • D. Làm giảm bớt sức thổi của gió, cây ít bị đổ
Câu 14
Mã câu hỏi: 71026

Theo khả năng thích nghi với các điều kiện chiếu sáng khác nhau của động vật, người ta chia động vật thành các nhóm nào sau đây?

 • A. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa ẩm
 • B. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa khô.
 • C. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa bóng.
 • D. Nhóm động vật ưa sáng, nhóm động vật ưa tối.
Câu 15
Mã câu hỏi: 71027

Nhóm thú sau đây hoạt động vào ban đêm?

 • A. Chồn, dê, cừu 
 • B. Trâu, bò, dơi 
 • C. Cáo, sóc, dê 
 • D. Dơi, chồn, sóc
Câu 16
Mã câu hỏi: 71028

Điều nào sau đây đúng khi nói về chim cú mèo?

 • A. Là loài động vật biến nhiệt 
 • B. Tìm mồi vào buổi sáng sớm 
 • C. Chỉ ăn thức ăn thực vật và côn trùng 
 • D. Tìm mồi vào ban đêm
Câu 17
Mã câu hỏi: 71029

Cây xanh nào sau đây thuộc nhóm thực vật ưa ẩm?

 • A. Xương rồng 
 • B. Cây rêu, cây thài lài 
 • C. Cây mía 
 • D. Cây hướng dương
Câu 18
Mã câu hỏi: 71030

Lớp động vật nào có cơ thể hằng nhiệt?

 • A. Chim, thú, bò sát 
 • B. Bò sát, lưỡng cư 
 • C. Cá, chim, thú 
 • D. Chim, thú 
Câu 19
Mã câu hỏi: 71031

Thế nào là quan hệ cộng sinh?

 • A. Hai loài sống với nhau, loài này tiêu diệt loài kia 
 • B. Hai loài sống với nhau và cùng có lợi 
 • C. Hai loài sống với nhau và gây hại cho nhau 
 • D. Hai loài sống với nhau và không gây ảnh hưởng cho nhau
Câu 20
Mã câu hỏi: 71032

Hai mối quan hệ chủ yếu nào giữa các sinh vật khác loài?

 • A. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch 
 • B. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế 
 • C. Quan hệ đối địch và quan hệ ức chế 
 • D. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ quần tụ
Câu 21
Mã câu hỏi: 71033

Hiện tượng các cá thể tách ra khỏi nhóm dẫn đến kết quả gì?

 • A. Làm tăng khả năng cạnh tranh giữa các cá thể 
 • B. Làm cho nguồn thức ăn cạn kiệt nhanh chóng 
 • C. Hạn chế sự cạnh tranh giữa các các thể 
 • D. Tạo điều kiện cho các cá thể hỗ trợ nhau tìm mồi có hiệu quả hơn
Câu 22
Mã câu hỏi: 71034

Yếu tố nào xảy ra sau đây dẫn đến các cá thể cùng loài phải tách nhóm?

 • A. Nguồn thức ăn trong môi trường dồi dào 
 • B. Chỗ ở đầy đủ, thậm chí thừa thãi cho các cá thể 
 • C. Số lượng cá thể trong bầy tăng lên quá cao 
 • D. Vào mùa sinh sản và các cá thể khác giới tìm về với nhau
Câu 23
Mã câu hỏi: 71035

Các cá thể động vật sống thành bầy có lợi ích gì so với sống riêng rẽ?

 • A. Chống chọi với kẻ thù tốt hơn.
 • B. Chống chịu với các điều kiện bất lợi khác tốt hơn.
 • C. Kiếm ăn tốt hơn
 • D. Cả A, B và C
Câu 24
Mã câu hỏi: 71036

Khi có gió bão, thực vật sống thành nhóm có lợi gì so với sống riêng rẽ?

 • A. Làm tăng thêm sức thổi của gió.
 • B. Làm tăng thêm sự xói mòn của đất
 • C. Làm cho tốc độ gió thổi dừng lại, cây không bị đổ
 • D. Làm giảm bớt sức thổi của gió, cây ít bị đổ.
Câu 25
Mã câu hỏi: 71037

Giữa các cá thể sinh vật cùng loài có những mối quan hệ nào sau đây?

 • A. Hội sinh
 • B. Sinh vật ăn sinh vật khác
 • C. Cộng sinh
 • D. Hỗ trợ và cạnh tranh
Câu 26
Mã câu hỏi: 71038

Giữa các cá thể cùng loài, sống trong cùng một khu vực có các biểu hiện quan hệ là?

 • A. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ đối địch
 • B. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ cạnh tranh
 • C. Quan hệ hỗ trợ và quan hệ đối địch
 • D. Quan hệ cạnh tranh và quan hệ ức chế
Câu 27
Mã câu hỏi: 71039

Quan hệ sinh vật cùng loài là gì?

 • A. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài với nhau
 • B. Quan hệ giữa các cá thể sống gần nhau
 • C. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài với sống gần nhau
 • D. Quan hệ giữa các cá thể cùng loài sống ở các khu vực xa nhau
Câu 28
Mã câu hỏi: 71040

Loài động vật dưới đây có tập tính ngủ đông khi nhiệt độ môi trường quá lạnh?

 • A. Gấu Bắc cực 
 • B. Chim én 
 • C. Hươu, nai 
 • D. Cừu
Câu 29
Mã câu hỏi: 71041

Yếu tố nào xảy ra sau đây dẫn đến các cá thể cùng loài phải tách nhóm?

 • A. Nguồn thức ăn trong môi trường dồi dào
 • B. Chỗ ở đầy đủ, thậm chí thừa thãi cho các cá thể
 • C. Số lượng cá thể trong bầy tăng lên quá cao
 • D. Vào mùa sinh sản và các cá thể khác giới tìm về với nhau
Câu 30
Mã câu hỏi: 71042

Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở điều gì?

 • A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã
 • B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã
 • C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã
 • D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã
Câu 31
Mã câu hỏi: 71043

Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

 • A. Thành phần loài trong quần xã
 • B. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã
 • C. Số lượng các loài trong quần xã
 • D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã
Câu 32
Mã câu hỏi: 71044

Quần xã sinh vật có những dấu hiệu điển hình nào?

 • A. Thành phần loài trong quần xã
 • B. Số lượng các cá thể của từng loài trong quần xã
 • C. Số lượng các loài trong quần xã
 • D. Số lượng và thành phần loài trong quần xã

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ