Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh học 9 năm 2021 - Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (32 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 70949

Thành phần cấu trúc hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh thái nhân tạo là hệ sinh thái tự nhiên có?

 • A. thành phần loài phong phú, số lượng cá thể nhiều,…
 • B. kích thước cá thể đa dạng, các cá thể có tuổi khác nhau,…
 • C. có đủ sinh vật sản xuất, sinh vật tiêu thụ và sinh vật phân giải, phân bố không gian nhiều tầng,…
 • D. cả A, B và C
Câu 2
Mã câu hỏi: 70950

Các hệ sinh thái được sắp xếp theo chiều tăng dần của vĩ độ từ xích đạo lên Bắc Cực lần lượt là:

 • A. thảo nguyên, rừng mưa nhiệt đới, đồng rêu hàn đới, rừng Taiga
 • B. đồng rêu hàn đới, rừng mưa nhiệt đới, rừng Taiga, thảo nguyên
 • C. rừng Taiga, rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, đồng rêu hàn đới
 • D. savan, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới
Câu 3
Mã câu hỏi: 70951

Hệ sinh thái bền vững nhất khi sự chênh lệch về sinh khối giữa các bậc sinh dưỡng

 • A. lớn nhất
 • B. tương đối lớn
 • C. ít nhất
 • D. tương đối ít
Câu 4
Mã câu hỏi: 70952

Hệ sinh thái tự nhiên khác hệ sinh thái nhân tạo ở?

 • A. thành phần cấu trúc, chu trình dinh dưỡng, chuyển hóa năng lượng
 • B. thành phần cấu trúc, chu trình dinh dưỡng
 • C. chu trình dinh dưỡng , chuyển hóa năng lượng
 • D. thành phần cấu trúc, chuyển hóa năng lượng
Câu 5
Mã câu hỏi: 70953

Dấu hiệu nào sau đây có ở quần xã mà không có ở quần thể ?

 • A. Mật độ
 • B. Tỉ lệ đực/cái
 • C. Thành phần mhóm tuổi
 • D. Độ đa dạng
Câu 6
Mã câu hỏi: 70954

Sinh vật nào sau đây thường là mắt xích cuối cùng của chuỗi thức ăn?

 • A. Thực vật
 • B. Động vật ăn thực vật
 • C. Động vật ăn thịt
 • D. VSV phân giải
Câu 7
Mã câu hỏi: 70955

Sinh vật tiêu thụ gồm những đối tượng nào sau đây?

 • A. Động vật ăn thực vật, động vật ăn thịt bậc 1 động vật ăn thịt bậc 2
 • B. Động vật ăn thịt bậc 1, động vật ăn thịt bậc 2, thực vật
 • C. Động vật ăn thịt bậc 2, động vật ăn thực vật, thực vật
 • D. Thực vật, động vật ăn thịt bậc 2, động vật ăn thực vật
Câu 8
Mã câu hỏi: 70956

 “Cạnh tranh khác loài thường thấy ở các sinh vật có ………………………”. Từ còn thiếu trong dấu “………………………” là

 • A. Nhu cầu sống (thức ăn, nơi ở, …) gần nhau.
 • B. Nhu cầu sống (thức ăn, nơi ở, …) xa nhau.
 • C. Nhu cầu giao phối gần nhau.
 • D. Nhu cầu giao phối xa nhau. 
Câu 9
Mã câu hỏi: 70957

Mục đích của việc thực hiện Pháp lệnh dân số ở Việt Nam là?

 • A. Bảo đảm chất lượng cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội 
 • B. Bảo vệ môi trường không khí trong lành 
 • C. Bảo vệ tài nguyên khoáng sản của quốc gia 
 • D. Nâng cao dân trí cho người có thu nhập thấp
Câu 10
Mã câu hỏi: 70958

Để góp phần cải thiện và năng cao chất lượng cuộc sống của người dân, điều cần làm là?

 • A. Xây dựng gia đình với qui mô nhỏ, mỗi gia đình chỉ nên có từ 1 đến 2 con 
 • B. Tăng cường và tận dụng khai thác nguồn tài nguyên 
 • C. Chặt, phá cây rừng nhiều hơn 
 • D. Tăng tỉ lệ sinh trong cả nước
Câu 11
Mã câu hỏi: 70959

Hậu quả dẫn đến từ sự gia tăng dân số quá nhanh là?

 • A. Điều kiện sống của người dân được nâng cao hơn 
 • B. Trẻ được hưởng các điều kiện để học hành tốt hơn
 • C. Thiếu lương thực, thiếu nơi ở, trường học và bệnh viện 
 • D. Nguồn tài nguyên ít bị khai thác hơn
Câu 12
Mã câu hỏi: 70960

Hiện tượng tăng dân số cơ học là do?

 • A. Tỉ lệ sinh cao hơn nhiều so với tỉ lệ tử vong 
 • B. Tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong bằng nhau 
 • C. Số người nhập cư nhiều hơn lượng người xuất cư 
 • D. Lượng người xuất cư nhiều hơn lượng người nhập cư
Câu 13
Mã câu hỏi: 70961

Ở cừu, xét 1 gen có 2 alen nằm trên NST thường: A quy định có sừng, a quy định không sừng. Biết rằng, ở cơ thể cừu đực, A trội hơn a, nhưng ngược lại, ở cừu cái, a lại trội hơn A. Trong 1 quần thể cân bằng di truyền có tỉ lệ đực: cái bằng 1:1, cừu có sừng chiếm 70%. Người ta cho những con cừu không sừng giao phối tự do với nhau. Tỉ lệ cừu không sừng thu được ở đời con là:

 • A. 7/34 
 • B. 10/17
 • C. 17/34 
 • D. 27/34 
Câu 14
Mã câu hỏi: 70962

Một tập hợp các cá thể cùng loài, có kiểu gen giống nhau và đồng hợp về tất cả các cặp gen thì được gọi là dòng thuần. Xét các đặc điểm:

(1) Có tính di truyền ổn định.

(2) Luôn mang các gen trội có lợi.

(3) Không phát sinh các biến dị tổ hợp.

(4) Thường biến đồng loạt và luôn theo một hướng.

(5) Luôn có ưu thế lai cao.

Dòng thuần có những đặc điểm nào

 • A. (1), (2), (3).
 • B. (1), (2), (4).
 • C. (1), (3), (4).
 • D. (2), (4), (5).
Câu 15
Mã câu hỏi: 70963

Một quần thể đậu Hà Lan đang cân bằng di truyền về tính trạng hình dạng hạt có tỷ lệ kiểu là: 24 trội: 1 lặn. Tần số alen a của quần thể đó là:

 • A. 0,1
 • B. 0,2
 • C. 0,25
 • D. 0,15
Câu 16
Mã câu hỏi: 70964

Quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền khi nào?

 • A. tần số alen của mỗi gen, kiểu hình được ổn định qua các thế hệ.
 • B. tần số tương đối của các alen về mỗi gen duy trì ổn định qua các thế hệ.
 • C. tỉ lệ các loại kiểu gen trong quần thể được duy trì ổn định qua các thế hệ.
 • D. tỉ lệ các loại kiểu hình trong quần thể được duy trì ổn định qua các thế hệ.
Câu 17
Mã câu hỏi: 70965

Có 4 quần thể của cùng một loài cỏ sống ở 4 môi trường khác nhau, quần thể sống ở môi trường nào sau đây có kích thước lớn nhất? 

 • A. Quần thể sống ở môi trường có diện tích 3050m2 và có mật độ 9 cá thể/1m2
 • B. Quần thể sống ở môi trường có diện tích 2150m2 và có mật độ 12 cá thể/1m2
 • C. Quần thể sống ở môi trường có diện tích 835m2 và có mật độ 33 cá thể/1m2.
 • D. Quần thể sống ở môi trường có diện tích 800m2và có mật độ 34 cá thể/1m2.
Câu 18
Mã câu hỏi: 70966

Nghiên cứu 1 quần thể chim cánh cụt gồm 2000 cá thể người ta nhận thấy tỉ lệ sinh sản, tử vong hàng năm khoảng 4,5% và 1,25% so với tổng số cá thể của quần thể. Kích thước của quần thể là bao nhiêu sau thời gian 2 năm?

 • A. 2132
 • B. 2097
 • C. 2067
 • D. 2130
Câu 19
Mã câu hỏi: 70967

Không hút thuốc là và vận động mọi người không nên hút thuốc có tác dụng gì?

 • A. Điều hòa thành phần không khí theo hướng có lợi cho hô hấp.
 • B. Hạn chế ô nhiễm không khí từ bụi.
 • C. Hạn chế ô nhiễm không khí từ các vi sinh vật gây bệnh.
 • D. Hạn chế ô nhiễm không khí từ các chất khí độc ( NOX, SOX, CO, nicotin…. ).
Câu 20
Mã câu hỏi: 70968

Đảm bảo nơi ở, nơi làm việc đủ nắng, gió, tránh ẩm thấp có tác dụng gì?

 • A. Điều hòa thành phần không khí theo hướng có lợi cho hô hấp.
 • B. Hạn chế ô nhiễm không khí từ bụi.
 • C. Hạn chế ô nhiễm không khí từ các vi sinh vật gây bệnh.
 • D. Hạn chế ô nhiễm không khí từ các chất khí độc ( NOX, SOX, CO, nicotin…. ).
Câu 21
Mã câu hỏi: 70969

Nên đeo khẩu trang khi dọn vệ sinh và ở những nơi có bụi có tác dụng gì?

 • A. Điều hòa thành phần không khí theo hướng có lợi cho hô hấp.
 • B. Hạn chế ô nhiễm không khí từ bụi.
 • C. Hạn chế ô nhiễm không khí từ các vi sinh vật gây bệnh.
 • D. Hạn chế ô nhiễm không khí từ các chất khí độc ( NOX, SOX, CO, nicotin…. ).
Câu 22
Mã câu hỏi: 70970

Nito oxit gây tác hại gì?

 • A. Gây bệnh bụi phổi
 • B. Gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí, có thể gây chết ở liều cao
 • C. Làm các bệnh đường hô hấp thêm trầm trọng
 • D. Chiếm chỗ của oxi trong máu (hồng cầu), làm giảm hiệu quả hô hấp, có thể gây chết
Câu 23
Mã câu hỏi: 70971

Bụi gây tác hại gì?

 • A. Gây bệnh bụi phổi
 • B. Gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí, có thể gây chết ở liều cao
 • C. Làm các bệnh đường hô hấp them trầm trọng
 • D. Chiếm chỗ của oxi trong máu (hồng cầu), làm giảm hiệu quả hô hấp, có thể gây chết
Câu 24
Mã câu hỏi: 70972

Cacbon oxit gây tác hại gì?

 • A. Gây bệnh bụi phổi
 • B. Gây viêm, sưng lớp niêm mạc, cản trở trao đổi khí, có thể gây chết ở liều cao
 • C. Làm các bệnh đường hô hấp them trầm trọn
 • D. Chiếm chỗ của oxi trong máu (hồng cầu), làm giảm hiệu quả hô hấp, có thể gây chết
Câu 25
Mã câu hỏi: 70973

Trồng nhiều cây xanh 2 bên đường phố, nơi công sở, trường học, bệnh viên, nơi ở có tác dụng gì?

 • A. Điều hòa thành phần không khí theo hướng có lợi cho hô hấp.
 • B. Hạn chế ô nhiễm không khí từ bụi.
 • C. Hạn chế ô nhiễm không khí từ các vi sinh vật gây bệnh.
 • D. Hạn chế ô nhiễm không khí từ các chất khí độc( NOX, SOX, CO, nicotin…. ).
Câu 26
Mã câu hỏi: 70974

Xói mòn, thoái hóa đất, lũ lụt, khí hậu bất thường, mất cân bằng sinh thái là do con người đã làm gì?

 • A. Săn bắt thú quý hiếm
 • B. Khai thác rừng bừa bãi
 • C. Xả rác, chất thải bừa bài
 • D. Cả A, B và C
Câu 27
Mã câu hỏi: 70975

Gây tiệt chủng ở một số loài làm mất cân bằng sinh thái là do con người đã làm gì?

 • A. Săn bắt thú quý hiếm
 • B. Xả rác, chất thải bừa bài
 • C. Khai thác rừng bừa bãi
 • D. Cả A và B
Câu 28
Mã câu hỏi: 70976

Chọn câu sai trong các câu sau?

 • A. Con người hoàn toàn có khả năng hạn chế ô nhiễm môi trường
 • B. Trách nhiệm của chúng ta là phải góp phần bảo vệ môi trường sống cho chính mình và cho các thế hệ mai sau
 • C. Con người không có khả năng hạn chế ô nhiễm môi trường
 • D. Nâng cao ý thức của con người trong việc phòng chống ô nhiễm môi trường là biện pháp quan trọng nhất để hạn chế ô nhiễm môi trường
Câu 29
Mã câu hỏi: 70977

 Hệ sinh thái dưới đây không phải là hệ sinh thái trên cạn?

 • A. Rừng lá rộng rụng lá theo mùa vùng ôn đới
 • B. Rừng ngập mặn
 • C. Vùng thảo nguyên hoang mạc
 • D. Rừng mưa nhiệt đới
Câu 30
Mã câu hỏi: 70978

Tổng tất cả các hệ sinh thái trên Trái Đất được gọi là?

 • A. Hệ sinh thái trên cạn
 • B. Thủy quyển
 • C. Thạch quyển
 • D. Sinh quyển
Câu 31
Mã câu hỏi: 70979

Dấu hiệu đặc trưng của quần xã là?

 • A. thành phần nhóm tuổi.
 • B. tỉ lệ giới tính.
 • C. kinh tế- xã hội
 • D. số lượng các loài trong quần xã.
Câu 32
Mã câu hỏi: 70980

Các chỉ số phản ánh đặc trưng về số lượng các loài trong quần xã là?

 • A. Độ đa dạng, độ thường gặp, độ nhiều
 • B. Độ thường gặp, độ nhiều.
 • C. Độ nhiều, độ đa dạng. 
 • D. Độ đa dạng, độ thường gặp.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ