Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 10 năm 2021-2022 Trường THPT Đào Duy Từ

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 106961

Chọn phương án ghép đúng nói về thuật ngữ tin học trong các câu sau. Tin học là:

 • A. Áp dụng máy tính trong các hoạt động xử lý thông tin.
 • B. Ngành khoa học về xử lí thông tin trên máy tính điện tử.
 • C. Máy tính và các công việc có liên quan đến chế tạo máy tính điện tử.
 • D. Lập chương trình cho máy tính.
Câu 2
Mã câu hỏi: 106962

Hệ đếm nhị phân được sử dụng phổ biến trong Tin học vì:

 • A. một mạch điện có 2 trạng thái (có điện/ kô có điện) có thể dùng để thể hiện tương ứng “1” và “0”
 • B. dễ dùng
 • C. là số nguyên tố chẵn duy nhất
 • D. dễ biến đổi thành dạng biểu diễn trong hệ đếm 10
Câu 3
Mã câu hỏi: 106963

Hai phần mềm cần được lưu trên đĩa cứng trong 1 máy tính cá nhân. Hãy xác định dung lượng tối thiểu của đĩa cứng cần thiết để lưu và thực hiện các phần mềm này. Giả sử 2 phần mềm không được sử dụng đồng thời. Kích thước các phần mềm được cho như sau: (Đơn vị đo là MB).

 

Hệ điều hành

Phần mềm 1 Phần mềm 2
Dung lượng để lưu trữ 250 120 80

Dung lượng vùng đĩa tạm thời cho thực hiện chương trình

90 60 90
 • A. 290
 • B. 690
 • C. 630
 • D. 450
Câu 4
Mã câu hỏi: 106964

Tại sao không nên sao chép một trò chơi CD Rom mà bạn không có giấy đăng ký bản quyền.

 • A. Bởi vì đó là quá trình phức tạp.
 • B. Bởi vì đó là vi phạm bản quyền.
 • C. Bởi vì những tệp tin trên đĩa CD gốc sẽ bị hỏng.
 • D. Bởi vì máy tính có thể bị hư hại.
Câu 5
Mã câu hỏi: 106965

Khi đăng ký một tài khoản sử dụng Email, bạn cần những thông số nào dưới đây: 

 • A. Địa chỉ email + số điện thoại kết nối
 • B. Mật khẩu + tên của SMTP server và POP3 server
 • C. Tên tài khoản + tên SMTP server và POP3 server
 • D. Tất cả các thông số của a, b, c.
Câu 6
Mã câu hỏi: 106966

Trong phần mềm thư điện tử Outlook, ý nghĩa của biểu tượng ″Kẹp giấy″ xuất hiện bên cạnh các email mà bạn nhận được là:

 • A. Cẩn thận, có virus gắn kèm email đó.
 • B. Email có thông tin quan trọng
 • C. Có tập tin đính kèm thư đó
 • D. Bạn bắt buộc phải trả lới email ngay khi đọc.
Câu 7
Mã câu hỏi: 106967

Điền vào chỗ trống cho thích hợp

Thuật toán để giải một bài toán là dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác ấy từ.........của bài toán ta nhận được.............cần tìm

 • A. Input – Output
 • B. Output – Input 
 • C. Phương pháp – Kết quả 
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8
Mã câu hỏi: 106968

Biểu diễn số 340 từ hệ thập phân sang hệ hecxa

 • A. 145
 • B. 154
 • C. 155
 • D. 156
Câu 9
Mã câu hỏi: 106969

Việc xác định bài toán là đi xác định các thành phần nào?

 • A. Input 
 • B. Output  
 • C. Input và Output 
 • D. Không có thành phần nào
Câu 10
Mã câu hỏi: 106970

Có mấy cách trình bày thuật toán?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 11
Mã câu hỏi: 106971

Input là gì?

 • A. Thông tin vào
 • B. Thông tin ra   
 • C. Thuật toán  
 • D. Chương trình
Câu 12
Mã câu hỏi: 106972

Khi biểu diễn thuật toán bằng lưu đồ (sơ đồ khối), hình chữ nhật có ý nghĩa gì?

 • A. thể hiện thao tác so sánh và tính toán;
 • B. thể hiện các thao tác ghi nhập;
 • C. quy định trình tự thực hiện các thao tác;
 • D. thể hiện các thao tác nhập, xuất dữ liệu;
Câu 13
Mã câu hỏi: 106973

Nguyên lí Phôn Nôi-Man đề cập đến vấn đề nào?

 • A. Mã nhị phân, điều khiển bằng chương trình, truy cập theo địa chỉ.
 • B. Mã nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập bất kỳ.
 • C. Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ.
 • D. Điều khiển bằng chương trình và lưu trữ chương trình, truy cập theo địa chỉ .
Câu 14
Mã câu hỏi: 106974

Trong Windows Explorer khi ta ấn tổ hợp phím Alt + Phím mũi tên qua trái thì tương ứng với việc Click chuột vào nút gì trên thanh công cụ:

 • A. Up
 • B. Forward
 • C. Cut
 • D. Back
Câu 15
Mã câu hỏi: 106975

Trong Windows Explore, để tạo Folder mới ta thực hiện lệnh:

 • A. File - New - Shorcut
 • B. File - New - Folder
 • C. File - Folder
 • D. File - Folder - New
Câu 16
Mã câu hỏi: 106976

Trong Windows Explorer để hiển thị các tập tin theo dạng chi tiết ta có thể thao tác:

 • A. Kích chuột chọn File - Close
 • B. Kích chuột chọn View - Details
 • C. Kích chuột chọn Viiew - Thumbnails
 • D. Kích chuột chọn View - Titles
Câu 17
Mã câu hỏi: 106977

Trong bảng bên phải của Window Explorer, để hiển thị chi tiết các thông tin về Folders hay Files, ta mở Menu View và chọn:

 • A. Tiles
 • B. Details
 • C. Thumbnails
 • D. Details Icons
Câu 18
Mã câu hỏi: 106978

Trong bảng bên phải của Window Explorer, để chọn (đánh dấu) các Folder, File liên tục ta thực hiện thao tác:

 • A. Click chọn đối tượng đầu tiên, ấn giữ phím Ctrl và click đối tượng cuối
 • B. Click chọn đối tượng đầu tiên, ấn giữ phím Shift và click đối tượng cuối
 • C. Click chọn đối tượng đầu tiên, ấn giữ phím Alt và click đối tượng cuối
 • D. Không có câu nào đúng
Câu 19
Mã câu hỏi: 106979

Thao tác Right click chuột vào biểu tượng My Computer rồi chọn Properties tương ứng với việc Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel 

 • A. Display
 • B. Date/Time
 • C. System
 • D. Regional Settings
Câu 20
Mã câu hỏi: 106980

Thao tác Right click chuột tại vùng trống trên Desktop rồi chọn Properties tương ứng với việc Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel:

 • A. Display
 • B. Date/Time
 • C. System
 • D. Regional Settings
Câu 21
Mã câu hỏi: 106981

Thao tác Right Click chuột tại chỗ trống trên Desktop chọn Properties tương ứng với thao tác nào sau đây:

 • A. Start - Settings - Control Panel - Display
 • B. Start - Settings - Control Panel - Date/Time
 • C. Start - Settings - Control Panel - System
 • D. Start - Settings - Control Panel - Add New Hardware
Câu 22
Mã câu hỏi: 106982

Thao tác nào sau đây tương đương với thao tác kích chọn nút số 8 trên thanh công cụ Windows Explorer:

 • A. Bấm tổ hợp phím Ctrl + F
 • B. Bấm tổ hợp phím Windows + F
 • C. Bấm tổ hợp phím Ctrl + 
 • D. Tất cả các thao tác trên
Câu 23
Mã câu hỏi: 106983

Tại màn hình Windows, để hiển thị giờ hệ thống trên thanh TaskBar, ta thực hiện:

 • A. Kích chuột phải trên nền trống của Desktop, chọn Properties và đánh dấu chọn Show the clock
 • B. Kích chuột phải trên thanh TaskBar, chọn Properties và đánh dấu chọn Show the clock
 • C. Chọn Start - Setting - ControlPanel, chọn Date/Time
 • D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 24
Mã câu hỏi: 106984

Tại cửa sổ Printers, để chọn máy in mặc định ta kích nút trái chuột vào tên máy in và thực hiện lần lượt các thao tác:

 • A. Chọn Menu View và chọn Set as Default Printer
 • B. Chọn Menu Edit và chọn Set as Default Printer
 • C. Chọn Menu File và chọn Set as Default Printer
 • D. Chọn Menu Tools và chọn Set as Default Printer
Câu 25
Mã câu hỏi: 106985

Kích chọn nút nào trong các nút sau thì tương đương với việc bấm tổ hợp phím Ctrl + X khi ta làm việc với Windows Explorer:

 • A. Nút số 1
 • B. Nút số 2
 • C. Nút số 3
 • D. Nút số 4
Câu 26
Mã câu hỏi: 106986

Khi xoá một Shortcut thì:

 • A. File nguồn cũng bị xoá
 • B. File nguồn không bị xoá
 • C. File bị di chuyển sang một Folder khác
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 27
Mã câu hỏi: 106987

Khi xem thuộc tính của một File hoặc Folder, thông tin nào trong các thông tin sau giúp người dùng phân biệt được File hoặc Folder:

 • A. Attribute
 • B. Location
 • C. Siz
 • D. Contains
Câu 28
Mã câu hỏi: 106988

Khi ta kích phải chuột vào biểu tượng Recycle Bin trên màn hình Desktop. Nếu ta kích chọn mục Empty Recycle Bin thì kết quả sẽ là:

 • A. Mở cửa sổ Recycle Bin để xoá dữ liệu
 • B. Xoá hết tất cả những gì có trong Recycle Bin
 • C. Báo rằng trong Recycle Bin đã rỗng
 • D. Mở cửa sổ Recycle Bin và cửa sổ không có gì cả vì trong đó đã rỗng
Câu 29
Mã câu hỏi: 106989

Khi ta kích phải chuột tại thanh Taskbar, kích chọn mục Properties, sẽ xuất hiện hộp thoại Taskbar and StartMenu Properties. Nếu ta đánh dấu chọn tại mục Auto-hide the Taskbar và chọn OK thì có kết quả sẽ là:

 • A. Thanh Taskbar tự động ẩn và tự động xuất hiện trên màn hình
 • B. Thanh Taskbar tự động xuất hiện trên màn hình
 • C. Thanh Taskbar tự động ẩn và sẽ xuất hiện trở lại khi ta di chuyển chuột đến vị trí bất kỳ trên thanh Taskbar
 • D. Thanh Taskbar tự động ẩn khi ta di chuyển chuột đến vị trí bất kỳ trên thanh Taskbar
Câu 30
Mã câu hỏi: 106990

Khi Right Click chuột vào biểu tượng tập tin và chọn Delete là để:

 • A. Sao chép tập tin
 • B. Xoá tập tin
 • C. Đổi tên tập tin
 • D. Di chuyển tập tin
Câu 31
Mã câu hỏi: 106991

Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào không phải là hệ điều hành:

 • A. MS Dos
 • B. Windows 2000
 • C. Windows 95
 • D. Acad
Câu 32
Mã câu hỏi: 106992

Trên cửa sổ List View của Windows Explorer, để hiển thị chi tiết các thông tin về Folder hay File, ta mở menu View và chọn:

 • A. Tiles
 • B. Thumbnails
 • C. List
 • D. Details
Câu 33
Mã câu hỏi: 106993

Thao tác thu hẹp hoặc nới rộng một cấp Folder được thực hiện trên cửa sổ nào của Windows Explorer:

 • A. ListView
 • B. TreeView - ListVie
 • C. TreeView
 • D. Các câu trên đều đúng
Câu 34
Mã câu hỏi: 106994

Trong các phần mềm dưới đây, phần mềm nào không phải là hệ điều hành:

 • A. Linux
 • B. Microsoft Office
 • C. Windows 2000
 • D. WindowsXP
Câu 35
Mã câu hỏi: 106995

Điền từ thích hợp vào chỗ trống(........)

Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình .............

 • A. Cần thiết cho việc nạp chương trình pascal
 • B. Cần thiết cho việc nạp Micsoft Word
 • C. Cần thiết cho việc nạp Excel   
 • D. Cần thiết cho việc nạp hệ điều hành
Câu 36
Mã câu hỏi: 106996

Để nạp hệ điều hành cần phải có đĩa khởi động, đĩa này chứa các chương trình cần thiết cho việc nạp hệ điều hành

 • A. Tổ chức quản lý và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính.
 • B. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính.
 • C. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác.
 • D. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên internet
Câu 37
Mã câu hỏi: 106997

Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của hệ điều hành dưới đây.

 • A. Cung cấp các phương tiện để thực hiện các chương trình khác.
 • B. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet.
 • C. Tổ chức và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính.
 • D. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính.
Câu 38
Mã câu hỏi: 106998

Hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng là hệ điều hành

 • A. Windows XP.
 • B. Windows98.
 • C. Windows 95.
 • D. MS - DOS.
Câu 39
Mã câu hỏi: 106999

Trong các cập tên tệp nào sau đây, cập tên tệp nào hợp lệ trong cả hai hệ điều hành MS-Dos và Windows.

 • A. *Tom.com và Pop_3.EXE.
 • B. Le_Nin.Doc và Oliver\boc.pas.
 • C. Ha Noi.TXT và Le-Nin. Doc.
 • D. HaNoi.TXT và Tong1.Pas.
Câu 40
Mã câu hỏi: 107000

Hệ điều hành Windown XP chính thức ra đời vào năm nào? 

 • A. 1998
 • B. 2000
 • C. 2001
 • D. 1999

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ