Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Tin học 10 năm 2021-2022 Trường THPT Định Thành

15/04/2022 - Lượt xem: 9
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 106921

Hệ thống tin học gồm những thành phần:

 • A. Phần mềm, dữ liệu, hệ điều hành.
 • B. Phần mềm, phần cứng, sự quản lý và điều khiển của con người.
 • C. Hệ điều hành, phần cứng, dữ liệu.          
 • D. Hệ điều hành, dữ liệu, sự quản lý và điều khiển của con người.
Câu 2
Mã câu hỏi: 106922

Đặc điểm nổi bật của sự phát triển trong xã hội hiện nay là gì?

 • A.  Sự ra đời của máy tính điện tử.  
 • B. Sự ra đời của máy bay. 
 • C. Sự ra đời của các phương tiện giao thông.   
 • D.  Sự ra đời của máy cơ khí.
Câu 3
Mã câu hỏi: 106923

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

 • A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lí thông tin
 • B. Máy tính giúp con người giải tất cả các bài toán khó
 • C. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập Internet để tìm kiếm thông tin
 • D. Máy tính tính toán cực kỳ nhanh và chính xác
Câu 4
Mã câu hỏi: 106924

Hệ thống tin học dùng để

 • A. Nhập, xuất, truyền và lưu trữ thông tin .  
 • B. Nhập, xử lí, xuất, truyền và lưu trữ thông tin.
 • C.  Nhập, xử lí, xuất và lưu trữ thông tin .      
 • D. Nhập, xử lí, xuất  và truyền thông tin .
Câu 5
Mã câu hỏi: 106925

Các việc nào dưới đây là ?

 • A. Sao chép phần mềm trên các đĩa lậu.
 • B. Sử dụng các phần mềm có bản quyền
 • C. Sử dụng mã nguồn chương trình của người khác đưa vào chương trình của mình mà không xin phép.
 • D. Phát tán các hình ảnh đồi truỵ lên mạng.
Câu 6
Mã câu hỏi: 106926

Một vài ứng dụng chính của Tin học là : 

 • A. Mạng cục bộ . 
 • B. Tự động hoá và điều khiển . 
 • C. Mạng máy tính . 
 • D. Không đáp án nào đúng
Câu 7
Mã câu hỏi: 106927

Máy tính trở thành công cụ không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì.

 • A. Máy tính giúp con người giải tất cả các bài toán khó.
 • B. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào mạng Internet để tìm kiếm thông tin.
 • C. Máy tính tính toán cực kỳ nhanh và chính xác.
 • D. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lí thông tin.
Câu 8
Mã câu hỏi: 106928

Số 17F16 được biểu diễn trong hệ thập phân là: 

 • A. 383
 • B. 833
 • C. 288
 • D. 338
Câu 9
Mã câu hỏi: 106929

Có thể phân loại thông tin thành:  

 • A. 1 loại. 
 • B. 2 loại .
 • C. 3 loại.
 • D. 4 loại.
Câu 10
Mã câu hỏi: 106930

Số 3930(10) được biểu diễn trong hệ cơ số 16 là:

 • A. F5A 
 • B. FA5 
 • C. 5AF
 • D. A5F
Câu 11
Mã câu hỏi: 106931

Số 1010.0101.1100.1001(2) được biểu diễn trong hệ cơ số 16 là:

 • A. A5C9
 • B. 5AC9
 • C. 9C5A     
 • D. A9C5
Câu 12
Mã câu hỏi: 106932

Hex là hệ đếm:

 • A. hệ nhị phân
 • B. hệ bát phân
 • C. Hệ thập phân
 • D. hệ thập lục phân
Câu 13
Mã câu hỏi: 106933

Phát biểu nào sau đây là chính xác nhất khi nói về lĩnh vực Tin học?

 • A. Tin học là môn học nghiên cứu và phát triển máy tính điện tử
 • B. Tin học có ứng dụng trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người
 • C. Tin học có mục tiêu là phát triển máy tính điện tử
 • D. Tin học là môn học sử dụng máy tính điện tử
Câu 14
Mã câu hỏi: 106934

Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

 • A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lí thông tin
 • B. Máy tính giúp con người giải tất cả các bài toán khó
 • C. Máy tính tính toán cực kỳ nhanh và chính xác
 • D. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào mạng Internet để tìm kiếm thông tin.
Câu 15
Mã câu hỏi: 106935

Những hành vi nào vi phạm pháp luật trong sử dụng Tin học:

 • A. Tung những hình ảnh, phim đồi trị lên mạng
 • B. Xâm phạm thông tin cá nhân hoặc của tập thể nào đó. Sao chép bản quyền không hợp pháp
 • C. Lây lan virus qua mạng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16
Mã câu hỏi: 106936

Quốc hội đã ban hành một số điều luật chống tội phạm tin học trong bộ luật hình sự vào ngày tháng năm nào:

 • A. 12/12/2005
 • B. 13/01/2000
 • C. 12/2005
 • D. 31/01/2005
Câu 17
Mã câu hỏi: 106937

Việc phóng các vệ tinh nhân tạo hay bay lên vũ trụ là ứng dụng của Tin học trong:

 • A. Giải trí
 • B. Hỗ trợ việc quản lý
 • C. Giáo dục
 • D. Tự động hóa và điều khiển
Câu 18
Mã câu hỏi: 106938

Việc chế tạo rô bốt được chế tạo nhằm hỗ trợ con người trong nhiều lĩnh vực sản xuất và nghiên cứu khoa học là ứng dụng của Tin học trong….

 • A. Văn phòng
 • B. Trí tuệ nhân tạo
 • C. Giải trí
 • D. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật
Câu 19
Mã câu hỏi: 106939

Học qua mạng Internet, học bằng giáo án điện tử là ứng dụng của Tin học trong:

 • A. Giải trí
 • B. Giáo dục
 • C. Trí tuệ nhân tạo
 • D. Truyền thông
Câu 20
Mã câu hỏi: 106940

Việc thiết kế ôtô hay dự báo thời tiết là ứng dụng của Tin học trong:

 • A. Trí tuệ nhân tạo
 • B. Giải các bài toán khoa học kỹ thuật
 • C. Văn phòng
 • D. Giải trí
Câu 21
Mã câu hỏi: 106941

Các bước giải bài toán trên máy tính được tiến hành theo thứ tự nào sau đây:

 • A. Xác định bài toán – Lựa chọn thuật toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
 • B. Xác định bài toán – Viết chương trình – Lựa chọn thuật toán – Viết tài liệu
 • C. Lựa chọn thuật toán – Xác định bài toán – Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
 • D. Viết chương trình – Hiệu chỉnh – Viết tài liệu
Câu 22
Mã câu hỏi: 106942

Tiêu chuẩn lựa chọn thuật toán:

 • A. Lượng tài nguyên thuật toán đòi hỏi và lượng tài nguyên cho phép
 • B. Độ phức tạp của thuật toán
 • C. Các tài nguyên như thời gian thực hiện, số lượng ô nhớ...
 • D. Cả 3 ý trên đều đúng
Câu 23
Mã câu hỏi: 106943

Giải bài toán trên máy tính được tiến hành qua mấy bước?

 • A. 3
 • B. 4
 • C. 5
 • D. 6
Câu 24
Mã câu hỏi: 106944

Tiêu chí lựa chọn hoặc thiết kế thuật toán là?

 • A. Hiệu quả về thời gian
 • B. Hiệu quả về không gian
 • C. Khả thi khi cài đặt
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 25
Mã câu hỏi: 106945

Chương trình dịch là chương trình:

 • A. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • B. Chuyển đổi chương trình viết bằng hợp ngữ hoặc ngôn ngữ lập trình bậc cao sang ngôn ngữ máy
 • C. Chuyển đổi hợp ngữ sang ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • D. Chuyển đổi ngôn ngữ máy sang hợp ngữ
Câu 26
Mã câu hỏi: 106946

Ngôn ngữ lập trình không cần chương trình dịch là:

 • A. Hợp ngữ
 • B. Ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • C. Ngôn ngữ máy
 • D. Pascal
Câu 27
Mã câu hỏi: 106947

Câu nào là sai khi nói về đặc điểm của ngôn ngữ lập trình bậc cao:

 • A. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch máy mới hiểu và thực hiện được
 • B. Ngôn ngữ bậc cao gần với ngôn ngữ tự nhiên
 • C. Có tính độc lập cao, ít phụ thuộc vào các loại máy cụ thể
 • D. Thực hiện được trên mọi loại máy
Câu 28
Mã câu hỏi: 106948

Ngôn ngữ nào sau đây máy có thể trực tiếp hiểu và thực hiện?

 • A. Ngôn ngữ bậc cao
 • B. Hợp ngữ
 • C. Pascal
 • D. Ngôn ngữ máy
Câu 29
Mã câu hỏi: 106949

Trong tin học sơ đồ khối là:

 • A. Ngôn ngữ lập trình bậc cao
 • B. Sơ đồ mô tả thuật toán
 • C. Sơ đồ về cấu trúc máy tính
 • D. Sơ đồ thiết kế vi điện tử
Câu 30
Mã câu hỏi: 106950

Chọn phát biểu đúng khi nói về Bài toán và thuật toán:

 • A. Trong phạm vi Tin học, ta có thể quan niệm bài toán là việc nào đó mà ta muốn máy tính thực hiện
 • B. Thuật toán (giải thuật) để giải một bài toán là một dãy hữu hạn các thao tác được sắp xếp theo một trình tự xác định sao cho sau khi thực hiện dãy thao tác đó, từ Input của bài toán này, ta nhận được Output cần tìm
 • C. Sơ đồ khối là sơ đồ mô tả thuật toán
 • D. Cả ba câu trên đều đúng
Câu 31
Mã câu hỏi: 106951

Thuật toán sắp xếp bằng đổi chỗ cho dãy số A theo trật tự tăng dần dừng lại khi nào?

 • A. Khi M =1 và không còn sự đổi chỗ
 • B. Khi số lớn nhất trôi về cuối dãy
 • C. Khi ai > ai + 1
 • D. Tất cả các phương án
Câu 32
Mã câu hỏi: 106952

Các lệnh và dữ liệu của chương trình đang thực hiện được lưu trên thiết bị:

 • A. ROM
 • B. RAM
 • C. Băng từ
 • D. Đĩa từ
Câu 33
Mã câu hỏi: 106953

Hệ thống tin học gồm các thành phần:

 • A. Người quản lí, máy tính và Internet
 • B. Sự quản lí và điều khiển của con người, phần cứng và phần mềm
 • C. Máy tính, phần mềm và dữ liệu
 • D. Máy tính, mạng và phần mềm
Câu 34
Mã câu hỏi: 106954

Thiết bị nào vừa là thiết bị vào vừa là thiết bị ra:

 • A. Máy chiếu
 • B. Màn hình
 • C. Modem
 • D. Webcam
Câu 35
Mã câu hỏi: 106955

Bộ nhớ ngoài bao gồm những thiết bị:

 • A. Đĩa cứng, đĩa mềm
 • B. Các loại trống từ, băng từ
 • C. Đĩa CD, flash
 • D. Tất cả các thiết bị nhớ ở trên
Câu 36
Mã câu hỏi: 106956

Một hệ thống máy tính có bao nhiêu ổ đĩa:

 • A. Một ổ đĩa mềm và một ổ đĩa cứng
 • B. Một ổ đĩa mềm và hai ổ đĩa cứng
 • C. Một ổ đĩa mềm, một ổ đĩa cứng và một ổ CD-ROM
 • D. Tuỳ theo sự lắp đặt
Câu 37
Mã câu hỏi: 106957

Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

 • A. Hình ảnh
 • B. Văn bản
 • C. Dãy bit
 • D. Âm thanh
Câu 38
Mã câu hỏi: 106958

Phát biểu nào dưới đây là sai? Vì sao?

 • A. Giá thành máy tính ngày càng hạ nhưng tốc độ, độ chính xác của máy tính ngày càng cao.
 • B. Các chương trình trên máy tính ngày càng đáp ứng được nhiều ứng dụng thực tế và dễ sử dụng hơn.
 • C. Máy tính ra đời làm thay đổi phương thức quản lí và giao tiếp trong xã hội.
 • D. Máy tính tốt là máy tính nhỏ, gọn và đẹp.
Câu 39
Mã câu hỏi: 106959

Hãy chọn phương án ghép đúng nhất: Máy tính trở thành công cụ lao động không thể thiếu được trong xã hội hiện đại vì:

 • A. Máy tính cho ta khả năng lưu trữ và xử lý thông tin
 • B. Máy tính giúp cho con người giải tất cả các bài toán khó
 • C. Máy tính là công cụ soạn thảo văn bản và cho ta truy cập vào Internet để tìm kiếm thông tin
 • D. Máy tính tính toán cực kì nhanh và chính xác
Câu 40
Mã câu hỏi: 106960

Nền văn minh thông tin gắn liền với loại công cụ nào?

 • A. Động cơ hơi nước
 • B. Máy điện thoại
 • C. Máy tính điện tử
 • D. Máy phát điện

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ