Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2020 - Trường THPT Lê Hồng Phong

15/04/2022 - Lượt xem: 18
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 230806

Hình bên là?

 • A. Kí hiệu của Tranzito PNP.
 • B. Kí hiệu của Tranzito NPN.
 • C. Cấu tạo Tranzito PNP.
 • D. Cấu tạo Tranzito NPN.
Câu 2
Mã câu hỏi: 230807

Hình bên là kí hiệu cấu tạo nào?

 • A. Cấu tạo Tranzito PNP.
 • B. Cấu tạo Tranzito NPN.
 • C. Kí hiệu của Tranzito PNP.
 • D. Kí hiệu của Tranzito NPN.
Câu 3
Mã câu hỏi: 230808

Chức năng của mạch chỉnh lưu là?

 • A. Biến đổi dòng điện một chiều thành dòng điện xoay chiều.
 • B. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều.
 • C. Ổn định điện áp xoay chiều.
 • D. Ổn định dòng điện và điện áp một chiều.
Câu 4
Mã câu hỏi: 230809

Trong các nhận xét sau đây về mạch chỉnh lưu nửa chu kì, nhận xét nào không chính xác?

 • A. Mạch điện tương đương với nguồn một chiều có cực dương luôn nằm về phía anôt của điôt chỉnh lưu.
 • B. Mạch điện đơn giản, chỉ dùng một điôt.
 • C. Mạch điện chỉ làm việc trong mỗi nửa chu kì.
 • D. Dạng sóng ra có tần số gợn sóng là 50Hz, rất khó lọc.
Câu 5
Mã câu hỏi: 230810

Nhược điểm của mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì dùng 2 điôt là?

 • A. Dạng sóng ra có tần số gợn sóng cao (khoảng 100Hz) nên rất khó lọc.
 • B. Vì hai điôt phải luân phiên làm việc nên dạng sóng ra ở hai điôt thường không cùng biên độ.
 • C. Mỗi điôt phải chịu điện áp ngược cao và biến áp nguồn phải có yêu cầu đặc biệt.
 • D. Điện áp một chiều lấy ra trên tải có độ gợn sóng nhỏ.
Câu 6
Mã câu hỏi: 230811

Trong mạch chỉnh lưu cầu phải dùng tối thiểu bao nhiêu điôt?

 • A. 2 điôt
 • B. 3 điôt
 • C. 1 điôt
 • D. 4 điôt
Câu 7
Mã câu hỏi: 230812

Điểm giống nhau giữa mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì dùng hai điôt và mạch chỉnh lưu cầu là?

 • A. Các điôt đều chịu điện áp ngược gấp đôi.
 • B. Dạng sóng ra đều có tần số gợn sóng nhỏ nên rất dễ lọc.
 • C. Dạng sóng ra giống nhau, đều có tần số gợn sóng là 100Hz.
 • D. Sử dụng máy biến áp nguồn giống nhau.
Câu 8
Mã câu hỏi: 230813

Trong các sơ đồ mạch điện sau đây, sơ đồ ở hình nào là của mạch chỉnh lưu cầu?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Câu 9
Mã câu hỏi: 230814

Trong mạch chỉnh lưu cầu, nếu có một trong các điôt bị đánh thủng hoặc mắc ngược chiều thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • A. Biến áp nguồn vẫn hoạt động tốt, nhưng không có dòng điện chạy qua tải tiêu thụ
 • B. Không có dòng điện chạy qua cuộn thứ cấp của biến áp nguồn.
 • C. Dòng điện sẽ chạy qua tải tiêu thụ theo chiều ngược lại.
 • D. Cuộn thứ cấp của biến áp nguồn bị ngắn mạch, làm cháy biến áp nguồn.
Câu 10
Mã câu hỏi: 230815

Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối?

 • A. 3 khối
 • B. 4 khối
 • C. 5 khối
 • D. 6 khối
Câu 11
Mã câu hỏi: 230816

Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều, ta có thể bỏ bớt những khối nào mà vẫn đảm bảo mạch điện còn hoạt động được?

 • A. Khối 2 và khối 5.
 • B. Khối 1 và khối 2.
 • C. Khối 2 và khối 4.
 • D. Khối 4 và khối 5
Câu 12
Mã câu hỏi: 230817

Trong mạch lọc hình \(\pi \) (hình pi) gồm có?

 • A. 2 điện trở và 1 tụ điện.
 • B. 2 tụ điện và một điện trở.   
 • C. 2 tụ điện và 1 cuộn cảm.
 • D. 2 cuộn cảm và 1 tụ điện
Câu 13
Mã câu hỏi: 230818

Trong mạch nguồn một chiều thực tế, nếu tụ C1 hoặc C2 bị đánh thủng thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • A. Mạch điện bị ngắn mạch làm cháy biến áp nguồn.
 • B. Mạch không còn chức năng chỉnh lưu, điện áp ra vẫn là điện áp xoay chiều.
 • C. Dòng điện chạy qua tải tiêu thụ tăng vọt, làm cháy tải tiêu thụ.
 • D. Điện áp ra sẽ ngược pha với điện áp vào.
Câu 14
Mã câu hỏi: 230819

Mạch chỉnh lưu cầu tương đương với nguồn một chiều có cực dương luôn nằm về phía…?

 • A. catôt của bốn điôt.
 • B. catôt của bốn điôt.
 • C. anôt của hai điôt.
 • D. catôt của hai điôt.
Câu 15
Mã câu hỏi: 230820

Trong các mạch chỉnh lưu, để giảm bớt độ gợn sóng của tín hiệu ra người ta có thể…?

 • A. Mắc nối tiếp với tải tiêu thụ một tụ điện.
 • B. Mắc song song với tải tiêu thụ một tụ điện.
 • C. Mắc song song với tải tiêu thụ một điện trở.
 • D. Mắc nối tiếp với tải tiêu thụ một điện trở.
Câu 16
Mã câu hỏi: 230821

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không liên quan đến IC khuếch đại thuật toán?

 • A. Tín hiệu ở đầu ra luôn có chu kì và tần số lớn hơn tín hiệu ở đầu vào.
 • B. Tín hiệu ở đầu ra luôn cùng dấu với tín hiệu ở đầu vào không đảo.
 • C. Tín hiệu ở đầu ra luôn ngược dấu với tín hiệu ở đầu vào đảo.
 • D. Tín hiệu ở đầu ra và đầu vào luôn có cùng chu kì và tần số.
Câu 17
Mã câu hỏi: 230822

Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không liên quan đến mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

 • A. Đầu vào không đảo được nối mass (nối đất).
 • B. Điện áp ra luôn ngược pha với điện áp vào.
 • C. Tín hiệu Uvào được đưa tới đầu vào đảo thông qua điện trở R1.
 • D. Điện áp ra và điện áp vào luôn có cùng chu kì, tần số và cùng pha.
Câu 18
Mã câu hỏi: 230823

Người ta có thể làm gì để thay đổi hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA?

 • A. Thay đổi tần số của điện áp vào.
 • B. Chỉ cần thay đổi giá trị của điện trở hồi tiếp (Rht).
 • C. Thay đổi biên độ của điện áp vào.
 • D. Đồng thời tăng giá trị của điện trở R1 và Rht lên gấp đôi.
Câu 19
Mã câu hỏi: 230824

Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, nếu thay các điện trở R1 và R2 bằng các đèn LED thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?

 • A. Mạch sẽ không còn hoạt động được nữa.
 • B. Các đèn LED sẽ luân phiên chớp tắt.
 • C. Xung ra sẽ không còn đối xứng nữa.
 • D. Các tranzito sẽ bị hỏng.
Câu 20
Mã câu hỏi: 230825

Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để có xung đa hài đối xứng thì ta cần phải làm gì?

 • A. Chỉ cần chọn các các điện trở có trị số bằng nhau.
 • B. Chỉ cần chọn các tranzito và các tụ điện có thông số kĩ thuật giống nhau.
 • C. Chỉ cần chọn hai tụ điện có điện bằng nhau.
 • D. Chỉ cần chọn các tranzito, điện trở và tụ điện giống nhau.
Câu 21
Mã câu hỏi: 230826

Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để biến đổi xung đa hài đối xứng thành xung đa hài không đối xứng thì ta cần phải làm gì?

 • A. Chỉ cần thay đổi hai tụ điện đang sử dụng bằng hai tụ điện có điện dung khác nhau.
 • B. Chỉ cần tăng điện dung của các tụ điện.
 • C. Chỉ cần giảm điện dung của các tụ điện.
 • D. Chỉ cần thay đổi giá trị của các điện trở R3 và R4.
Câu 22
Mã câu hỏi: 230827

Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, để tăng chu kì của xung đa hài thì phương án tối ưu nhất là?

 • A. Tăng trị số của các điện trở.
 • B. Tăng điện dung của các tụ điện.
 • C. Giảm điện dung của các tụ điện.
 • D. Giảm trị số của các điện trở.
Câu 23
Mã câu hỏi: 230828

IC khuếch đại thuật toán có bao nhiêu đầu vào và bao nhiêu đầu ra?

 • A. Hai đầu vào và một đầu ra.
 • B. Một đầu vào và một đầu ra
 • C. Một đầu vào và hai đầu ra.
 • D. Hai đầu vào và hai đầu ra.
Câu 24
Mã câu hỏi: 230829

Hệ số khuếch đại của mạch khuếch đại điện áp dùng OA phụ thuộc vào…?

 • A. độ lớn của điện áp vào.
 • B. trị số của các điện trở R1 và Rht
 • C. chu kì và tần số của tín hiệu đưa vào.
 • D. độ lớn của điện áp ra.
Câu 25
Mã câu hỏi: 230830

Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, sự thông – khóa của hai tranzito T1 và T2 là do sự…?

 • A. điều khiển của hai điện trở R3 và R4.
 • B. điều khiển của nguồn điện cung cấp cho mạch tạo xung.
 • C. điều khiển của hai điện trở R1 và R2.
 • D. phóng và nạp điện của hai tụ điện C1 và C2.
Câu 26
Mã câu hỏi: 230831

Trong mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito, người ta đã sử dụng những loại linh kiện điện tử nào?

 • A. Tranzito, đèn LED và tụ điện
 • B. Tranzito, điện trở và tụ điện.
 • C. Tirixto, điện trở và tụ điện.
 • D. Tranzito, điôt và tụ điện.
Câu 27
Mã câu hỏi: 230832

Công dụng chính của IC khuếch đại thuật toán (OA) là?

 • A. Khuếch đại điện áp.
 • B. Khuếch đại công suất.
 • C. Khuếch đại dòng điện một chiều.
 • D. Khuếch đại chu kì và tần số của tín hiệu điện.
Câu 28
Mã câu hỏi: 230833

Chức năng của mạch tạo xung là?

 • A. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có sóng và tần số theo yêu cầu.
 • B. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện không có tần số.
 • C. Biến đổi tín hiệu điện xoay chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.
 • D. Biến đổi tín hiệu điện một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.
Câu 29
Mã câu hỏi: 230834

Trong mạch khuếch đại điện áp dùng OA, tín hiệu ra và tín hiệu vào luôn…?

 • A. ngược dấu và ngược pha nhau.
 • B. ngược dấu và cùng pha nhau.
 • C. cùng dấu và cùng pha nhau.
 • D. cùng dấu và ngược pha nhau.
Câu 30
Mã câu hỏi: 230835

Người ta phân loại tụ điện căn cứ vào đâu?

 • A. Vật liệu làm chân của tụ điện.
 • B. Vật liệu làm lớp điện môi.
 • C. Vật liệu làm vỏ của tụ điện.
 • D. Vật liệu làm hai bản cực của tụ điện..

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ