Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK1 môn Công nghệ 12 năm 2020 - Trường THPT Hùng Vương

15/04/2022 - Lượt xem: 23
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 230776

Nếu phân loại mạch điện tử theo phương pháp gia công xử lí tín hiệu thì có những mạch nào?

 • A. Mạch tạo xung và mạch chỉnh lưu
 • B. Mạch điện tử tương tự và mạch điện tử số
 • C. Mạch khuếch đại và mạch tạo sóng hình sin
 • D. Mạch điện tử số và mạch ổn áp
Câu 2
Mã câu hỏi: 230777

Linh kiện điện tử cho dòng ngược đi qua là?

 • A. Điốt thường.
 • B. Điốt Zêne
 • C. Tirixto
 • D. Điốt tiếp mặt chỉnh lưu.
Câu 3
Mã câu hỏi: 230778

Điều kiện để Tirixto dẫn điện là?

 • A. UAK > 0 và UGK = 0.
 • B. UAK > 0 và UGK > 0.
 • C. UAK = 0 và UGK > 0.
 • D. UAK = 0 và UGK = 0.
Câu 4
Mã câu hỏi: 230779

Trong một mạch chỉnh lưu cầu, nếu một điốt bị cháy thì?

 • A. mạch vẫn hoạt động cả chu kì
 • B. các điốt còn lại không bị cháy.
 • C. điốt còn lại của nửa chu kì đó cháy nốt.
 • D. cả ba điốt còn lại đều bị cháy.
Câu 5
Mã câu hỏi: 230780

Mạch chỉnh lưu nửa chu kì mắc tụ hoá (có điện dung lớn) song song với tải thì?

 • A. điện áp ra liên tục, bằng phẳng.
 • B. điện áp ra nhấp nhô, gián đoạn.
 • C. điện áp ra liên tục và đỡ nhấp nhô hơn.
 • D. tín hiệu ra của máy thu không bị ù, bị méo.
Câu 6
Mã câu hỏi: 230781

Phân loại mạch điện tử theo phương thức gia công xử lí tín hiệu có?

 • A. 2 loại mạch
 • B. 3 loại mạch
 • C. 4 loại mạch
 • D. 5 loại mạch
Câu 7
Mã câu hỏi: 230782

Một điện trở có các vòng màu theo thứ tự: Đen - Đỏ - Đỏ - Đỏ. Trị số đúng của nó là?

 • A. 20 . 102 Ω \(\pm \) 2%
 • B. 20 . 102 Ω \(\pm \) 20%
 • C. 2 . 102 Ω \(\pm \) 20%
 • D. 2 . 102 Ω \(\pm \) 2%
Câu 8
Mã câu hỏi: 230783

Phân loại mạch điện tử theo chức năng và nhiệm vụ thì có?

 • A. 3 loại mạch.
 • B. 4 loại mạch.
 • C. 2 loại mạch.
 • D. 5 loại mạch.
Câu 9
Mã câu hỏi: 230784

Trong sơ đồ khối chức năng của mạch nguồn một chiều, khối thứ 3 là khối?

 • A. mạch bảo vệ.   
 • B. mạch chỉnh lưu.
 • C. mạch lọc nguồn.
 • D. mạch ổn áp.
Câu 10
Mã câu hỏi: 230785

Linh kiện điện tử có 3 lớp tiếp giáp p - n là?

 • A. Tranzito.
 • B. Đinixto.
 • C. Tirixto.
 • D. Triac
Câu 11
Mã câu hỏi: 230786

Triac có mấy lớp tiếp giáp p - n?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 12
Mã câu hỏi: 230787

Khi cho vào trong lòng cuộn cảm một lõi sắt từ thì?

 • A. điện áp hai đầu cuộn cảm giảm.
 • B. trị số điện cảm tăng lên.
 • C. trị số điện cảm không thay đổi.
 • D. trị số điện cảm giảm xuống.
Câu 13
Mã câu hỏi: 230788

Tranzito n-p-n trong mạch điện khi nó hoạt động?

 • A. cho dòng điện đi từ cực C sang cực E.
 • B. cho dòng điện đi từ cực B sang cực
 • C. cho dòng điện đi từ cực E sang cực
 • D. cho dòng điện đi từ cực E sang cực
Câu 14
Mã câu hỏi: 230789

Loại tụ điện có thể thay đổi được điện dung là?

 • A. Tụ gốm
 • B. Tụ dầu
 • C. Tụ xoay.
 • D. Tụ hóa
Câu 15
Mã câu hỏi: 230790

Cuộn cảm chặn được dòng điện cao tần là do?

 • A. do dòng điện qua cuộn cảm lớn
 • B. điện áp đặt vào lớn.
 • C. tần số dòng điện lớn.
 • D. hiện tượng cảm ứng điện từ.
Câu 16
Mã câu hỏi: 230791

Trong mạch khuếch đại điện áp dùng OA thường thay đổi hệ số khuếch đại bằng cách?

 • A. thay đổi Ura 
 • B. thay đổi Rht 
 • C. thay đổi R1 
 • D. thay đổi Uvào .
Câu 17
Mã câu hỏi: 230792

Thông số của linh kiện nào không phụ thuộc vào tần số dòng điện?

 • A. Điac và Triac.
 • B. Điện trở.
 • C. Cuộn cảm.
 • D. Tụ điện.
Câu 18
Mã câu hỏi: 230793

Mạch khuếch đại dùng linh kiện nào sau đây làm lớn tín hiệu?

 • A. OA
 • B. Điốt.
 • C. Tụ điện.
 • D. Điện trở.
Câu 19
Mã câu hỏi: 230794

Điốt, Tirixto, Triac, Điac, Tranzito chúng đều giống nhau ở điểm nào?

 • A. Vật liệu chế tạo.
 • B. Nguyên lí làm việc.
 • C. Công dụng.
 • D. Số điện cực.
Câu 20
Mã câu hỏi: 230795

Trong mạch tạo xung đa hài, làm thay đổi điện áp thông tắc của hai Tranzito là do?

 • A. Điện trở R1,R2 và Tranzito T1, T2.
 • B. Điện trở R1 và R2.
 • C. Tụ điện C1 và C2.
 • D. Tranzito T1 và T2.
Câu 21
Mã câu hỏi: 230796

Trong mạch ổn áp dùng Điốt Zêne mắc?

 • A. Mắc Điốt song song với phụ tải.
 • B. Mắc Điốt chịu điện áp thuận.
 • C. Mắc Điốt song song với tải và chịu điện áp ngược.
 • D. Mắc Điốt nối tiếp với tải.
Câu 22
Mã câu hỏi: 230797

Trong mạch khuếch đại thuật toán (AO)?

 • A. Tín hiệu vào và tín hiệu ra luôn ngược pha.
 • B. Tín hiệu đưa đến đầu vào đảo thì tín hiệu ra cùng pha.
 • C. Tín hiệu vào và tín hiệu ra luôn cùng pha.
 • D. Tín hiệu đưa đến đầu vào đảo thì tín hiệu ra ngược pha.
Câu 23
Mã câu hỏi: 230798

Trong mạch chỉnh lưu cầu, phát biểu nào sau đây về sự dẫn của điốt là đúng?

 • A. Bốn điốt cùng dẫn điện trong từng nửa chu kì.
 • B. Trong từng nửa chu kì, hai điốt phân cực thuận dẫn, hai điốt phân cực ngược không dẫn.
 • C. Trong từng nửa chu kì, hai điốt phân cực thuận không dẫn, hai điốt phân cực ngược dẫn.
 • D. Trong từng nửa chu kì cả 4 điốt đều không dẫn.
Câu 24
Mã câu hỏi: 230799

Chức năng của mạch tạo xung đa hài là biến đổi tín hiệu?

 • A. xoay chiều thành tín hiệu không tần số.
 • B. một chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.
 • C. một chiều thành tín hiệu điện có sóng và tần số theo yêu cầu.
 • D. xoay chiều thành tín hiệu điện có xung và tần số theo yêu cầu.
Câu 25
Mã câu hỏi: 230800

100nF bằng bao nhiêu Fara?

 • A. 10-3 F.
 • B. 10-6 F.
 • C. 10-7 F.
 • D. 10-12 F.
Câu 26
Mã câu hỏi: 230801

250μF bằng bao nhiêu Fara?

 • A. 2,5 . 10-6 F.
 • B. 2,5 . 104 F.
 • C. 2,5 . 106 F.
 • D. 2,5 . 10-4 F.
Câu 27
Mã câu hỏi: 230802

500pF bằng bao nhiêu Fara?

 • A. 5 . 10-7 F.
 • B. 5 . 10-12 F.
 • C. 5 . 10-10 F.
 • D. 5 . 10-4 F.
Câu 28
Mã câu hỏi: 230803

Trên một cuộn cảm có ghi 150mH, điều đó có nghĩa là?

 • A. Trị số điện cảm của nó là 0,15 H.
 • B. Điện áp định mức của nó là 15 V.
 • C. Điện áp định mức của nó là 150 V.
 • D. Trị số điện cảm của nó là 1,5 H.
Câu 29
Mã câu hỏi: 230804

Mạch dao động đa hài là mạch tạo xung nào sau đây?

 • A. Xung hình chữ nhật
 • B. Xung răng cưa 
 • C. Một loại xung khác.
 • D. Xung kim.
Câu 30
Mã câu hỏi: 230805

Linh kiện điện tử có thể cho điện áp ngược đánh thủng mà không hỏng là?

 • A. Điốt tiếp mặt.
 • B. Điốt tiếp điểm.
 • C. Điốt zêne.
 • D. Tirixto.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ