Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Sinh Học 7 năm 2021 Trường THCS Ngô Mây

15/04/2022 - Lượt xem: 39
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 27259

Lớp chim có những lợi ích gì?

 • A. Chăn nuôi để cung cấp thực phẩm, làm cảnh.
 • B. Hút mật ăn mật hoa giúp cho sự thụ phấn cây
 • C. Ăn các loại sâu bọ và gặm nhấm làm hại nông nghiệp, lâm nghiệp và gây bệnh dịch cho con người.
 • D. Tất cả những vai trò trên là đúng
Câu 2
Mã câu hỏi: 27260

Động vật nào dưới đây không thuộc bộ Gà?

 • A. Vịt trời
 • B. Gà rừng
 • C. Công
 • D. Trĩ sao
Câu 3
Mã câu hỏi: 27261

Hiện nay, trên thế giới có khoảng bao nhiêu loài chim?

 • A. 4600 loài
 • B. 5700 loài
 • C. 6500 loài
 • D. 9600 loài
Câu 4
Mã câu hỏi: 27262

Thỏ thuộc nhóm ĐV nào?

 • A. Động vật nguyên sinh
 • B. Bò sát
 • C. Lưỡng cư
 • D. Động vật có vú
Câu 5
Mã câu hỏi: 27263

Ở thỏ, sự thông khí ở phổi thực hiện nhờ sự co dãn?

 • A. Cơ liên sườn ngoài và cơ liên sườn trong.
 • B. Cơ liên sườn và cơ Delta.
 • C. Các cơ liên sườn và cơ hoành.
 • D. Cơ hoành và cơ Delta.
Câu 6
Mã câu hỏi: 27264

Ở thỏ, các phần của não đều phát triển, đặc biệt là?

 • A. Bán cầu não và thùy khứu giác.
 • B. Thùy khứu giác và tiểu não.
 • C. Bán cầu não và tiểu não.
 • D. Tiểu não và hành tủy.
Câu 7
Mã câu hỏi: 27265

Cấu tạo trong của thỏ bao gồm những bộ phận nào sau đây?

 • A. Bộ xương – hệ cơ, các cơ quan dinh dưỡng
 • B. Các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan
 • C. Da, hệ cơ quan dinh dưỡng
 • D. Da, bộ xương và hệ cơ, các cơ quan dinh dưỡng, thần kinh và giác quan
Câu 8
Mã câu hỏi: 27266

Bộ xương của thỏ gồm các phần theo thứ tự?

 • A. Đầu, thân, chi, đuôi
 • B. Đầu cổ, ngực, thắt lưng, chi
 • C. Đầu, thân, chi.
 • D. Đầu, thân, đuôi
Câu 9
Mã câu hỏi: 27267

Ở thỏ, lồng ngực được tạo thành từ sự gắn kết của?

 • A. Xương cột sống, xương sườn và xương mỏ ác.
 • B. Xương sườn, xương đòn và xương mỏ ác.
 • C. Xương trụ, xương đòn và xương quay.
 • D. Xương đòn, đốt sống lưng và xương sườn.
Câu 10
Mã câu hỏi: 27268

Xương cột sống của thỏ được phân chia thành các phần theo thứ tự sau?

 • A. Cổ, ngực, chậu, đuôi.
 • B. Cổ, ngực, đuôi.
 • C. Cổ, thắt lưng, ngực, đuôi.
   
 • D. Cổ, ngực, thắt lưng, đuôi.
Câu 11
Mã câu hỏi: 27269

Phát biểu nào dưới đây về thỏ là đúng?

 • A. Máu đi nuôi cơ thể là máu pha.
 • B. Tim bốn ngăn.
 • C. Có một vòng tuần hoàn.
 • D. Là động vật biến nhiệt.
Câu 12
Mã câu hỏi: 27270

Đặc điểm cơ thể nào của thỏ tiến hóa hơn so với ở thằn lằn?

 • A. Có cơ hoành.
 • B. Có bộ xương cơ thể
 • C. Hô hấp bằng phổi
 • D. Thận sau
Câu 13
Mã câu hỏi: 27271

Ở thỏ, các phần của não đều phát triển, đặc biệt là?

 • A. Thùy khứu giác và tiểu não.
 • B. Tiểu não và hành tủy.
 • C. Bán cầu não và tiểu não.
 • D. Bán cầu não và thùy khứu giác.
Câu 14
Mã câu hỏi: 27272

Hiện nay, lớp Thú có khoảng bao nhiêu loài?

 • A. 1600
 • B. 2600
 • C. 3600
 • D. 4600
Câu 15
Mã câu hỏi: 27273

Lớp Thú đều có?

 • A. Lông mao
 • B. Tuyến tiết sữa
 • C.
 • D. Ý A và B đúng
Câu 16
Mã câu hỏi: 27274

Bộ Thú được xếp vào Thú đẻ trứng là?

 • A. Bộ Thú túi
 • B. Bộ Thú huyệt và Bộ Thú túi
 • C. Bộ Thú huyệt
 • D. Bộ Thú ăn sâu bọ
Câu 17
Mã câu hỏi: 27275

Điền từ/cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:  Kangaroo có …(1)… lớn khỏe, …(2)… to, dài để giữ thăng bằng khi nhảy.

 • A. (1): chi sau; (2): đuôi
 • B. (1): chi sau; (2): chi trước
 • C. (1): chi trước; (2): đuôi
 • D. (1): chi trước; (2): chi sau
Câu 18
Mã câu hỏi: 27276

Động vật nào dưới đây đẻ trứng?

 • A. Thỏ hoang.
 • B. Thú mỏ vịt.
 • C. Kangaroo.
 • D. Chuột cống.
Câu 19
Mã câu hỏi: 27277

Đặc điểm nào giúp thú mỏ vịt bơi lội được trong nước?

 • A. Chân có màng bơi
 • B. Có mỏ giống mỏ vịt
 • C. Lông rậm, mịn
 • D. Tất cả các đặc điểm trên đúng
Câu 20
Mã câu hỏi: 27278

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau:  Bộ Thú huyệt có đại diện là thú mỏ vịt sống ở châu Đại Dương, có mỏ giống mỏ vịt, sống vừa ở …(1)…, vừa ở cạn và …(2)…

 • A. (1): nước mặn; (2): đẻ trứng
 • B. (1): nước lợ; (2): đẻ con
 • C. (1): nước ngọt; (2): đẻ trứng
 • D. (1): nước mặn; (2): đẻ con
Câu 21
Mã câu hỏi: 27279

Đặc điểm sinh sản của thú mỏ vịt là?

 • A. Đẻ trứng
 • B. Đẻ con
 • C. Có vú
 • D. Con sống trong túi da của mẹ
Câu 22
Mã câu hỏi: 27280

Phát biểu nào dưới đây về thú mỏ vịt là sai?

 • A. Mỏ dẹp.
 • B. Không có lông.
 • C. Chân có màng bơi.
 • D. Con cái có tuyến sữa.
Câu 23
Mã câu hỏi: 27281

Thú mỏ vịt được xếp vào lớp Thú vì?

 • A. Vừa ở cạn, vừa ở nước
 • B. Có bộ lông dày, giữ nhiệt
 • C. Nuôi con bằng sữa
 • D. Đẻ trứng
Câu 24
Mã câu hỏi: 27282

Vận tốc nhảy của kangaroo là bao nhiêu?

 • A. 30 – 40 km/giờ.
 • B. 50 – 60 km/giờ.
 • C. 20 – 30 km/giờ.
 • D. 40 – 50 km/giờ.
Câu 25
Mã câu hỏi: 27283

Phát biểu nào dưới đây về kangaroo là sai?

 • A. Con cái có tuyến sữa nhưng chưa có vú.
 • B. Sống ở đồng cỏ châu Đại Dương.
 • C. Chi sau và đuôi to khỏe.
 • D. Con sơ sinh sống trong túi da ở bụng mẹ.
Câu 26
Mã câu hỏi: 27284

Thú mỏ vịt thường làm tổ ấp trứng?

 • A. Bằng lông nhổ ra từ quanh vú.
 • B. Bằng đất khô.
 • C. Ở trong cát.
 • D. Bằng lá cây mục.
Câu 27
Mã câu hỏi: 27285

Dơi bay được là nhờ cái gì?

 • A. Hai chi sau to khỏe
 • B. Hai chi trước biến đổi thành cánh có màng da
 • C. Hai chi trước biến đổi thành cánh có lông vũ
 • D. Thành bụng biến đổi thành da
Câu 28
Mã câu hỏi: 27286

Bộ răng dơi sắc nhọn có tác dụng?

 • A. Dễ dàng phá bỏ lớp vỏ, da của con mồi
 • B. Dễ dàng dặm lá cây
 • C. Dùng cắn vào vách đá
 • D. Để tự vệ
Câu 29
Mã câu hỏi: 27287

Chi sau của dơi ăn sâu bọ có đặc điểm gì?

 • A. To và khỏe.
 • B. Nhỏ và yếu.
 • C. Tiêu biến hoàn toàn.
 • D. Biến đổi thành vây.
Câu 30
Mã câu hỏi: 27288

Phát biểu nào dưới đây về đặc điểm của bộ Dơi là đúng?

 • A. Không có răng.
 • B. Chi sau biến đổi thành cánh da.
 • C. Có đuôi.
 • D. Không có lông mao.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ