Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Sinh Học 6 năm 2021 Trường THCS Nguyễn Viết Xuân

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 12182

Những loài tảo nào dưới đây sống ở nước mặn?

 • A. Rong mơ, rau câu, tảo sừng hươu
 • B. Rong mơ, tảo xoắn, tảo vòng
 • C. Rau diếp biển, tảo tiểu cầu, tảo xoắn
 • D. Tảo vòng, tảo nâu, rau câu
Câu 2
Mã câu hỏi: 12183

Phát biểu nào dưới đây là đúng về mức độ tổ chức cơ thể của tảo?

 • A. Đơn bào
 • B. Đa bào, chưa phân hóa thành rễ, thân, lá
 • C. Đa bào, đã phân hóa thành rễ, thân, lá
 • D. Cả A và B
Câu 3
Mã câu hỏi: 12184

Loại tảo nào dưới đây có màu xanh lục? 

 • A. Rong mơ
 • B. Tảo xoắn
 • C. Tảo nâu
 • D. Tảo đỏ
Câu 4
Mã câu hỏi: 12185

Loại tảo nào dưới đây có cấu tạo đơn bào? 

 • A. Rau diếp biển
 • B. Tảo tiểu cầu
 • C. Tảo sừng hươu
 • D. Rong mơ
Câu 5
Mã câu hỏi: 12186

Loại tảo nào dưới đây có môi trường sống khác với những loại tảo còn lại? 

 • A. Tảo sừng hươu
 • B. Tảo xoắn
 • C. Tảo silic 
 • D. Tảo vòng
Câu 6
Mã câu hỏi: 12187

Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần có chung đặc điểm nào khiến chúng có mối quan hệ gần gũi?

 • A. Đều sống chủ yếu trên cạn
 • B. Đều có rễ, thân, lá thật sự
 • C. Đều sinh sản bằng hạt
 • D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 7
Mã câu hỏi: 12188

Trong các bậc phân loại dưới đây, bậc phân loại nào lớn nhất ?

 • A. Ngành
 • B. Chi
 • C. Bộ
 • D. Lớp
Câu 8
Mã câu hỏi: 12189

Trong các bậc PLTV dưới đây, bậc phân loại nào nhỏ nhất ?

 • A. Ngành
 • B. Lớp
 • C. Bộ
 • D. Loài
Câu 9
Mã câu hỏi: 12190

Trong các bậc phân loại dưới đây, bậc phân loại nào nhỏ nhất ?

 • A. Chi
 • B. Bộ
 • C. Lớp
 • D. Ngành
Câu 10
Mã câu hỏi: 12191

Trong số các cây dưới đây, có bao nhiêu cây sinh sản bằng bào tử ?

1. Rau lang

2. Khoai mì

3. Rau bợ

4. Rêu

5. Địa tiền

6. Dương xỉ

7. Rau dền

8. Rau ngót

9. Thuốc bỏng

10. Sen đá

 • A. 8
 • B. 7
 • C. 5
 • D. 4
Câu 11
Mã câu hỏi: 12192

Xét điều kiện về thời gian chiếu sáng, cây trung tính là nhóm cây nào sau đây?

 • A. Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường.
 • B. Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía 
 • C. Thanh long, cà tím, cà phê, ngô, hướng dương
 • D. Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương
Câu 12
Mã câu hỏi: 12193

Cho các loài cây sau:

(1) Thược dược

(2) Mía

(3) Cà chua

(4) Lạc

(5) Hướng dương

(6) Đậu tương

(7) Vừng

(8) Cà rốt

(9) Gai dầu

(10) Mía

Trong các loài cây trên,  những loài cây ngày ngắn là:

 • A. (1) , (2), (6), (7), (9) và (10)
 • B. (1) , (3), (6), (7), (9) và (10)
 • C. (1) , (2), (6), (7), (8) và (10)
 • D. (1) , (2), (3), (7), (9) và (10)
Câu 13
Mã câu hỏi: 12194

Cơ thế thực vật có hoa gồm hai loại cơ quan là?

 • A. cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản
 • B. cơ quan nuôi dưỡng và cơ quan phát triển nòi giống.
 • C. cơ quan hoa, quả, hạt và cơ quan rễ, thân, lá
 • D. cơ quan sinh trưởng và cơ quan phát triển.
Câu 14
Mã câu hỏi: 12195

Các cây, rau bợ, dương xỉ, rêu, thông là những cây?

 • A. có hoa.
 • B. Không có hoa.
 • C. có hoa, sống một năm.
 • D. có hoa, sống lâu năm.
Câu 15
Mã câu hỏi: 12196

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây gổm toàn cây lâu năm là

 • A. cây mít, cây khoai lang, cây ổi, cây tỏi.
 • B. cây cà rốt, cây cải cúc, cây gỗ lim, cây hồng xiêm,
 • C. cây na, cây táo, cây su hào, cây đậu Hà Lan.
 • D. cây đa, cây ổi, cây bàng, cây hoa phượng.
Câu 16
Mã câu hỏi: 12197

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây toàn cây có hoa là?

 • A. cây rêu, cây thông, cây bạch đàn, cây dừa.
 • B. cây lúa, cây đậu xanh, cây cà chua, cây bưởi.
 • C. cây chuối, cây khế, cây cải, cây dương xỉ.
 • D. cây rau bợ, cây xấu hổ, cây sen, cây bách tán.
Câu 17
Mã câu hỏi: 12198

Đặc điểm nào của cây xương rồng giúp chúng thích nghi với môi trường sống trên sa mạc khô và nóng?

 • A. Thân mọng nước, lá biến thành gai
 • B. Thân vươn cao, lá tập trung ở ngọn
 • C. Lá có dạng vảy, bọc ngoài thân
 • D. Lá nhỏ, thân thấp
Câu 18
Mã câu hỏi: 12199

Cặp nào dưới đây gồm hai loài thực vật có môi trường sống tương tự nhau?

 • A. Rau dừa nước và rau mác
 • B. Rong đuôi chó và rau sam
 • C. Rong đuôi chó và rau sam
 • D. Bèo cái và lúa nương
Câu 19
Mã câu hỏi: 12200

Dựa vào Phân loại học, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

 • A. Rong mơ
 • B. Rau câu
 • C. Rau đay
 • D. Rau diếp biển
Câu 20
Mã câu hỏi: 12201

Dựa vào phân loại, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

 • A. Phi lao
 • B. Bạch đàn
 • C. Bách tán
 • D. Xà cừ
Câu 21
Mã câu hỏi: 12202

Loài thực vật nào dưới đây được xếp vào lớp Một lá mầm?

 • A. Hành tây
 • B. Xương rồng
 • C. Táo
 • D. Ổi
Câu 22
Mã câu hỏi: 12203

Cây nào dưới đây là đại diện của lớp Hai lá mầm?

 • A. Rẻ quạt
 • B.
 • C. Lúa nước
 • D. Lúa mì
Câu 23
Mã câu hỏi: 12204

Hạt nào chứa chất dinh dưỡng ở phôi nhũ?

 • A. đậu đen
 • B. Cam
 • C. Cau
 • D. hướng dương
Câu 24
Mã câu hỏi: 12205

Hạt chứa chất dinh dưỡng dự trữ ở lá mầm?

 • A. Lúa
 • B. Ngô
 • C. Cau
 • D. Bưởi
Câu 25
Mã câu hỏi: 12206

Các đại diện của ngành Hạt kín và ngành Hạt trần có chung đặc điểm nào khiến chúng có mối quan hệ gần gũi?

 • A. Đều sống chủ yếu trên cạn
 • B. Đều có rễ, thân, lá thật sự
 • C. Đều sinh sản bằng hạt
 • D. Tất cả các phương án đều đúng
Câu 26
Mã câu hỏi: 12207

Xét điều kiện về thời gian chiếu sáng, cây trung tính là nhóm cây nào sau đây?

 • A. Hành, cà rốt, rau diếp, sen cạn, củ cải đường.
 • B. Thược dược, đậu tương, vừng, gai dầu, mía 
 • C. Thanh long, cà tím, cà phê, ngô, hướng dương
 • D. Cà chua, lạc, đậu, ngô, hướng dương
Câu 27
Mã câu hỏi: 12208

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây gổm toàn cây lâu năm là?

 • A. cây mít, cây khoai lang, cây ổi, cây tỏi.
 • B. cây cà rốt, cây cải cúc, cây gỗ lim, cây hồng xiêm,
 • C. cây na, cây táo, cây su hào, cây đậu Hà Lan.
 • D. cây đa, cây ổi, cây bàng, cây hoa phượng.
Câu 28
Mã câu hỏi: 12209

Trong những nhóm cây sau đây, nhóm cây toàn cây có hoa là?

 • A. cây rêu, cây thông, cây bạch đàn, cây dừa.
 • B. cây lúa, cây đậu xanh, cây cà chua, cây bưởi.
 • C. cây chuối, cây khế, cây cải, cây dương xỉ.
 • D. cây rau bợ, cây xấu hổ, cây sen, cây bách tán.
Câu 29
Mã câu hỏi: 12210

Đặc điểm nào của cây xương rồng giúp chúng thích nghi với môi trường sống trên sa mạc khô và nóng?

 • A. Thân mọng nước, lá biến thành gai
 • B. Thân vươn cao, lá tập trung ở ngọn
 • C. Lá có dạng vảy, bọc ngoài thân
 • D. Lá nhỏ, thân thấp
Câu 30
Mã câu hỏi: 12211

Cặp nào dưới đây gồm hai loài thực vật có môi trường sống tương tự nhau?

 • A. Rau dừa nước và rau mác
 • B. Rong đuôi chó và rau sam
 • C. Rong đuôi chó và rau sam
 • D. Bèo cái và lúa nương

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ