Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Sinh Học 6 năm 2021 Trường THCS Hà Huy Tập

15/04/2022 - Lượt xem: 22
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 12302

Hoa tự thụ phấn là?

 • A. Hoa có hạt phấn rơi vào đậu nhụy của một hoa khác cùng cây.
 • B. Hoa có hạt phấn từ nhụy rơi vào đầu nhị của chính nó.
 • C. Hoa có các hạt phấn tự thụ phấn cho nhau.
 • D. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó.
Câu 2
Mã câu hỏi: 12303

Hoa tự thụ phấn có đặc điểm gì?

 • A. Có thể là hoa đơn tính hoặc hoa lưỡng tính.
 • B. Phần lớn là hoa lưỡng tính, một số ít là hoa đơn tính.
 • C. Luôn là hoa lưỡng tính.
   
 • D. Luôn là hoa đơn tính.
Câu 3
Mã câu hỏi: 12304

Hoa giao phấn bao gồm những đối tượng nào?

 • A. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhụy chín không cùng lúc
 • B. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính khác gốc
 • C. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính cùng gốc
 • D. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhụy chín cùng lúc
Câu 4
Mã câu hỏi: 12305

Nhị hoa thường có màu gì?

 • A. Màu đỏ
 • B. Màu xanh
 • C. Màu vàng
 • D. Màu tím
Câu 5
Mã câu hỏi: 12306

Loài hoa nào dưới đây có lá đài và cánh hoa giống hệt nhau?

 • A. Hoa bưởi
 • B. Hoa loa kèn
 • C. Hoa cà
 • D. Hoa bí đỏ
Câu 6
Mã câu hỏi: 12307

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về các loài hoa?

 • A. Hoa khoai tây là hoa lưỡng tính.
 • B. Hoa mướp đắng là hoa lưỡng tính.
 • C. Hoa hồng là hoa đơn tính.
 • D. Hoa sen là hoa đơn tính.
Câu 7
Mã câu hỏi: 12308

Những hoa nào sau đây là hoa lưỡng tính?

 • A. Hoa mướp, hoa táo tây, hoa hồng, hoa bầu
 • B. Hoa cải, hoa bưởi, hoa hồng, hoa cam
 • C. Hoa cải, hoa bưởi, hoa bí, hoa dâm bụt
 • D. Hoa cải, hoa bưởi, hoa liễu, hoa bí
Câu 8
Mã câu hỏi: 12309

Cơ quan sinh sản của hoa lưỡng tính là?

 • A. Đài hoa và nhị hoa
 • B. Tràng hoa và nhụy hoa
 • C. Đài hoa và tràng hoa
 • D. Nhị hoa và nhụy hoa
Câu 9
Mã câu hỏi: 12310

Hoa gồm bộ phận chủ yếu nào?

 • A. Tràng, nhị và nhụy
 • B. Nhị và Nhụy
 • C. Đài, tràng, nhị và nhụy
 • D. Đài, tràng, nhị
Câu 10
Mã câu hỏi: 12311

Những hoa nào sau đây là hoa đơn tính?

 • A. Hoa cải, hoa bưởi, hoa hồng, hoa chanh
 • B. Hoa mướp, hoa dưa chuột, hoa ngô, hoa bí đỏ
 • C. Hoa bưởi, hoa liễu, hoa bìm bùm
 • D. Hoa huệ, hoa bưởi, hoa bí, hoa dâm bụt
Câu 11
Mã câu hỏi: 12312

Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu hoa, có thể chia hoa thành hai nhóm?

 • A. Hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm
 • B. Hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn
 • C. Hoa đực, hoa cái
 • D. Hoa đơn tính, hoa lưỡng tính
Câu 12
Mã câu hỏi: 12313

Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây, có thể chia hoa thành hai nhóm là?

 • A. Hoa đực, hoa cái
 • B. Hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn
 • C. Hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm
 • D. Hoa đơn tính, hoa lưỡng tính
Câu 13
Mã câu hỏi: 12314

Mỗi hoa lưỡng tính thường có bao nhiêu nhụy?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 5
Câu 14
Mã câu hỏi: 12315

Cây nào dưới đây thụ phấn chủ yếu nhờ sâu bọ?

 • A. Phi lao
 • B. Nhài
 • C. Lúa
 • D. Ngô
Câu 15
Mã câu hỏi: 12316

Cây nào dưới đây không thụ phấn nhờ sâu bọ, cũng không thụ phấn nhờ gió?

 • A. Rong đuôi chó
 • B. Mướp
 • C. Dạ hương
 • D. Quỳnh
Câu 16
Mã câu hỏi: 12317

Nhóm nào dưới đây gồm những loài hoa thụ phấn nhờ gió?

 • A. Hoa cỏ may, hoa ngô, hoa lau
 • B. Hoa cà, hoa bí đỏ, hoa chanh
 • C. Hoa hồng, hoa sen, hoa cải
 • D. Hoa râm bụt, hoa khế, hoa na
Câu 17
Mã câu hỏi: 12318

Chức năng chủ yếu của bao hoa là gì?

 • A. Sinh sản
 • B. Tổng hợp chất hữu cơ đi nuôi cây
 • C. Bảo vệ, che chở cho nhị và nhuỵ
 • D. Dự trữ sắc tố cho cây
Câu 18
Mã câu hỏi: 12319

Hoa đơn tính là hoa có đặc điểm?

 • A. Có đài, tràng
 • B. Có đài, nhụy
 • C. Có đài, tràng, nhị, nhụy
 • D. Thiếu nhị hoặc nhụy
Câu 19
Mã câu hỏi: 12320

Hoa cái là hoa đơn tính hay lưỡng tính có nhị hay nhụy?

 • A. Hoa đơn tính chỉ có nhụy
 • B. Hoa đơn tính chỉ có nhị.
 • C. Hoa lưỡng tính chỉ có nhị.
 • D. Hoa lưỡng tính có đủ cả nhị và nhụy
Câu 20
Mã câu hỏi: 12321

Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ là gì?

 1. Hoa có màu sặc sỡ.
 2. Hoa có hương thơm, mật ngọt.
 3. Đầu nhuỵ có chất dính.
 4. Hạt phấn to, có gai.
 5. Hoa có màu trắng.
 6. Hạt phấn nhỏ, nhẹ, nhiều.
 • A. 1, 2, 3, 4.
 • B. 2, 3, 4, 5
 • C. 1, 3, 4, 5
 • D. 3, 4, 5, 6
Câu 21
Mã câu hỏi: 12322

Giao phấn là hiện tượng?

 • A. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy
 • B. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy của hoa đó
 • C. Hạt phấn của hoa này tiếp xúc với đầu nhụy của hoa kia
 • D. Tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn tạo thành hợp tử
Câu 22
Mã câu hỏi: 12323

Hoa giao phấn gồm những đối tượng nào?

 • A. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính cùng gốc
 • B. Hoa lưỡng tính và hoa đơn tính khác gốc
 • C. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhụy, nhị chín cùng lúc
 • D. Hoa đơn tính và hoa lưỡng tính có nhị, nhụy chín không cùng lúc
Câu 23
Mã câu hỏi: 12324

Thụ phấn là hiện tượng gì?

 • A. Hạt phấn phát tán ra khỏi bao phấn
 • B. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy
 • C. Hạt phấn nảy mầm
 • D. Hạt phấn tiếp xúc với noãn
Câu 24
Mã câu hỏi: 12325

Chọn từ, cụm từ phù hợp điền vào chỗ trống: Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhụy. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhụy của chính hoa đó gọi là .......................

 • A. Hoa giao phấn
 • B. Sâu bọ
 • C. Gió
 • D. hoa tự thụ phấn
Câu 25
Mã câu hỏi: 12326

Hiện tượng thụ tinh kép xảy ra ở loài thực vật nào dưới đây?

 • A. Thông
 • B. Rau bợ
 • C. Mía
 • D. Dương xỉ
Câu 26
Mã câu hỏi: 12327

Hoa nhãn có bao nhiêu noãn trong mỗi bông?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 27
Mã câu hỏi: 12328

Trong các loài hoa dưới đây, loài hoa nào chứa nhiều noãn nhất?

 • A. Hoa vải
 • B. Hoa măng cụt
 • C. Hoa lạc
 • D. Hoa na
Câu 28
Mã câu hỏi: 12329

Quả nào dưới đây không còn vết tích của đài?

 • A. Quả bưởi
 • B. Quả cà
 • C. Quả thị
 • D. Quả Sapoche
Câu 29
Mã câu hỏi: 12330

Hạt là do bộ phận nào của hoa biến đổi thành sau thụ tinh?

 • A. Bao phấn
 • B. Noãn
 • C. Bầu nhụy
 • D. Vòi nhụy
Câu 30
Mã câu hỏi: 12331

Quả chuối khi chín vẫn còn vết tích của?

 • A. Đầu nhụy
 • B. Lá đài
 • C. tràng
 • D. bao phấn

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ