Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Sinh Học 6 năm 2021 Trường THCS Lê Lợi

15/04/2022 - Lượt xem: 26
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 12362

Nhóm nào dưới đây gồm những quả đều là quả mọng?

 • A. quả cà chua, quả dưa hấu, quả cam
 • B. quả cam, quả lạc, quả dưa hấu
 • C. quả cải, quả phượng vĩ, quả dưa hấu
 • D. quả mận, quả đào, quả phượng vĩ
Câu 2
Mã câu hỏi: 12363

Ở thực vật có hoa, hạt do bộ phận nào của hoa biến đổi thành?

 • A. bầu nhụy
 • B. bao phấn
 • C. noãn
 • D. đầu nhụy
Câu 3
Mã câu hỏi: 12364

Ở thực vật có hoa, quả chứa hạt do bộ phận nào của hoa biến đổi thành?

 • A. Bao phấn
 • B. Noãn
 • C. Chỉ nhị
 • D. bầu nhụy
Câu 4
Mã câu hỏi: 12365

Vì sao rêu chỉ có thể phát triển được ở nơi ẩm ướt?

 • A. Chưa có rễ chính thức chỉ có rễ giả, thân và lá chưa có mạch dẫn
 • B. Có rễ chính thức, thân không phân nhánh
 • C. Chưa có rễ, thân, lá chính thức
 • D. Thân, lá đã có mạch dẫn ở mức độ đơn giản, rễ chưa phát triển
Câu 5
Mã câu hỏi: 12366

Khi nói về vi khuẩn, phát biểu đúng?

 • A. Vi khuẩn có kích thước nhỏ, mỗi tế bào chỉ từ 1 đến vài phần nghìn milimet
 • B. Vi khuẩn gồm những cơ thể đơn bào, riêng lẻ hoặc có khi xếp thành từng đám, từng chuỗi.
 • C. Một số vi khuẩn có roi nên có thể di chuyển được, một số ít vi khuẩn có khả năng tự dưỡng
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6
Mã câu hỏi: 12367

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục…(1)…của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục..(2)…có trong noãn tạo thành một tế bào…(3)…

 • A.  (1): đực; (2): cái; (3): hợp tử
 • B. (1): cái; (2): đực; (3): noãn
 • C. (1): cái; (2): đực; (3): hợp tử
 • D. (1): đực; (2): cái; (3): noãn
Câu 7
Mã câu hỏi: 12368

ở thực vật có hoa, noãn gồm có bao nhiêu nhân?

 • A. 7
 • B. 8
 • C. 5
 • D. 6
Câu 8
Mã câu hỏi: 12369

Nấm và tảo khác nhau ở đặc điểm nào dưới đây?

 • A. Nấm sống chủ yếu ở dưới nước còn tảo sống chủ yếu ở trên cạn
 • B. Nấm có cơ thể đơn bào còn tảo có cơ thể đa bào
 • C. Nấm không chứa diệp lục còn thảo chứa chất diệp lục
 • D. Nấm có lối sống hoại sinh còn tảo có lối sống kí sinh
Câu 9
Mã câu hỏi: 12370

Phương pháp nào dưới đây giúp thức ăn hạn chế được ôi thiu?

 • A. ướp lạnh
 • B. đậy lồng bàn
 • C. phơi khô
 • D. ướp muối
Câu 10
Mã câu hỏi: 12371

Nhiệt độ tốt nhất cho sự phát triển của nấm là?

 • A. 10oC-15oC
 • B. 20oC-30oC
 • C. 35oC-40oC
 • D. 25oC-30oC
Câu 11
Mã câu hỏi: 12372

Khi bổ dưa hấu, Nam thấy quả có nhiều thịt quả và có thể dễ dàng cắt đôi quả. Dưa hấu là loại quả gì?

 • A. Qủa khô nẻ
 • B. quả mọng
 • C. quả hạch
 • D. Qủa khô không nẻ
Câu 12
Mã câu hỏi: 12373

Dựa vào số lượng noãn trong một hoa, em hãy cho biết cây nào dưới đây không cùng nhóm với những cây còn lại?

 • A. Vải
 • B. Xoài
 • C. Bưởi
 • D. Chôm chôm
Câu 13
Mã câu hỏi: 12374

Tính đa dạng của thực vật thể hiện ở điều nào dưới đây?

 • A. số lượng loài
 • B. sự đa dạng của môi trường sống
 • C. số lượng cá thể trong mỗi loài
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14
Mã câu hỏi: 12375

Hoạt động nào dưới đây góp phần cải tạo ô nhiễm môi trường?

 • A. Săn bắt động vật hoang dã
 • B. Đốt rừng làm nương rẫy
 • C. Sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi
 • D. Trồng rừng
Câu 15
Mã câu hỏi: 12376

Bộ phận nào dưới đây không có ở cây rêu?

 • A. thân
 • B.
 • C. Rễ thật sự
 • D. túi bào tử
Câu 16
Mã câu hỏi: 12377

Cây nào dưới đây thuộc lớp Hai lá mầm?

 • A. Lúa
 • B. Bưởi
 • C. Cau
 • D. Gừng
Câu 17
Mã câu hỏi: 12378

Ở thực vật có hoa, mỗi hạt phấn có bao nhiêu tế bào sinh dục đực tham gia vào quá trình thụ tinh?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 18
Mã câu hỏi: 12379

Nhận định nào đúng, khi nói về hình thái bên ngoài của địa?

 • A. hình cành mắc vào cành cây
 • B. một búi sợi mắc vào cành cây
 • C. hình vảy dính chặt vào vỏ cây
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 19
Mã câu hỏi: 12380

ở cây thuốc lá, chất độc được con người biết đến nhiều nhất là?

 • A. nicôtin
 • B. moocphin
 • C. Côcain
 • D. Cafein
Câu 20
Mã câu hỏi: 12381

Nhóm quả nào dưới đây gồm những cây có quả giả?

 • A. Táo tây, đào lộn hột, sung, dâu tây.
 • B. mít, bưởi, xoài, vải thiều
 • C. cà chua, táo, điều, dưa hấu
 • D. dâu tây, điều, na, ổi
Câu 21
Mã câu hỏi: 12382

Dựa vào số lá mầm, em hãy cho biết hạt nào dưới đây không cùng nhóm với những hạt còn lại?

 • A. chuối
 • B. khoai lang
 • C. hoa hồng
 • D. đậu tương
Câu 22
Mã câu hỏi: 12383

ở thực vật có hoa, có 2 noãn đã được thụ tinh sẽ hình thành bao nhiêu hạt?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 23
Mã câu hỏi: 12384

Khi nói về virut, phát biểu nào dưới đây đúng?

 • A. virut kí sinh bắt buộc trên cơ thể sống khác, thường gây bệnh cho vật chủ
 • B. virut có kích thước rất nhỏ, chỉ khoảng 12-50 phần triệu milimet
 • C.  virut chưa phải là dạng cơ thể sống điển hình
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 24
Mã câu hỏi: 12385

Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thiện nghĩa của câu sau: sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành…(1)…, noãn phát triển thành…(2)…chứa phôi, …(3)…phát triển thành….(4)…chứa hạt

 • A. (1): noãn; (2): quả; (3): bao hoa; (4): phôi
 • B. (1): phôi; (2): bao phấn; (3): bao hoa; (4): quả
 • C. (1): phôi; (2): hạt; (3): bầu nhụy; (4): quả
 • D. (1): noãn; (2): hạt; (3): bầu nhụy; (4): phôi
Câu 25
Mã câu hỏi: 12386

Rêu thường sống ở môi trường?

 • A. khô ráo
 • B. ẩm ướt.
 • C. trong nước
 • D. nhiều ánh sáng
Câu 26
Mã câu hỏi: 12387

Dựa vào hình thức phát tán chủ yếu, em hãy cho biết quả nào dưới đây không cùng nhóm với những loại quả còn lại?

 • A. quả chi chi 
 • B. hạt thông
 • C. quả cây xấu hổ
 • D. quả ké đầu ngựa
Câu 27
Mã câu hỏi: 12388

Hiện nay trên Trái Đất, nhóm thực vật nào tiến hóa nhất?

 • A. hạt trần
 • B. hạt kín
 • C. quyết
 • D. tảo
Câu 28
Mã câu hỏi: 12389

Cây nào dưới đây là cây Hai lá mầm?

 • A. Phong lan
 • B. mía
 • C. nghệ
 • D. cam
Câu 29
Mã câu hỏi: 12390

Vi khuẩn có vai trò như thể nào trog thiên nhiên và đời sống con người?

 • A. Phân giải các chất hữu cơ giúp tăng chất dinh dưỡng cho đất
 • B. Góp phần hình thành than đá và dầu lửa
 • C. ứng dụng trong công nghệ sinh học, chế biến thực phẩm
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 30
Mã câu hỏi: 12391

Đặc điểm nào của cây xương rồng giúp chúng thích nghi với môi trường sống trên sa mạc khô và nóng?

 • A. Lá có dạng vảy, bọc ngoài thân
 • B. Lá nhỏ, thân thấp
 • C. Thân mọng nước, lá biến thành gai
 • D. Thân vươn cao, lá tập trung ở ngọn

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ