Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK2 môn Lịch sử 9 năm 2021- Trường THCS Lý Thường Kiệt

15/04/2022 - Lượt xem: 32
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 75544

Một trong những quyết định quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của Đảng là gì?

 • A. Đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Lao động Vệt Nam.
 • B. Tiếp tục duy trì hoạt động bí mật của Đảng, đổi tên thành Đảng Lao động Việt Nam.
 • C. Đưa Đảng cộng sản Đông dương ra hoạt động công khai.
 • D. Đưa Đảng ra hoạt động công khai lấy tên là Đảng Cộng sản Vệt Nam.
Câu 2
Mã câu hỏi: 75545

“Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” là cụm từ để nói về tầm ảnh hưởng quốc tế của chiến thắng nào trong thế kỉ XX của dân tộc ta?

 • A. Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.
 • B. Cách mạng tháng Tám năm 1945.
 • C. Trận “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972.
 • D. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.
Câu 3
Mã câu hỏi: 75546

Trận đánh quyết định nhất của ta buộc Mĩ trở lại hội nghị Pari và kí hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa Bình ở Việt Nam?

 • A. Ấp Bắc (2/1/1963).
 • B. Điện Biên Phủ năm 1954.
 • C. Vạn Tường (8/1965).
 • D. “Điện Biên Phủ trên không” năm 1972
Câu 4
Mã câu hỏi: 75547

Lý do cơ bản nào Mĩ buộc phải tuyên bố ngừng hẳn ném bom, bắn phá miền Bắc lần thứ nhất?

 • A. Bị nhân dân Mĩ và nhân dân thế giới lên án.
 • B. Bị thất bại trong “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam.
 • C. Bị thiệt hại nặng nề ở 2 miền Nam - Bắc cuối 1968.
 • D. Bị thiệt hại nặng nề trong chiến tranh phá hoại miền Bắc.
Câu 5
Mã câu hỏi: 75548

Sự kiện nào tác động đến hội nghị Bộ chính trị (từ 18-12-1974 đến 9-1-1975) để Hội nghị quyết định giải phóng miền Nam trong năm 1975?

 • A. Chiến thắng Phước Long và đường số 14.
 • B. Chiến thắng Buôn Ma Thuột.
 • C. Chiến thắng Tây Nguyên.
 • D. Chiến thắng Quảng trị.
Câu 6
Mã câu hỏi: 75549

Ý nghĩa lớn nhất trong thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân ta là gì?

 • A. Kết thúc 21 năm chống Mỹ.
 • B. Chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc trên đất nước ta.
 • C. Là nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với phong trào cách mạng thế giới.
 • D. Mở ra một kỷ nguyên mới cho lịch sử Viêt Nam: cả nước độc lập thống nhất cùng xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Câu 7
Mã câu hỏi: 75550

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi nhân dân làm gì để giải quyết nạn đói trước mắt?

 • A. Tăng gia sản xuất.
 • B. Thực hành tiết kiệm.
 • C. Nhường cơm sẻ áo.
 • D. Tổ chức hũ gạo cứu đói.
Câu 8
Mã câu hỏi: 75551

Sự kiện nào chứng tỏ quân Pháp mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai?

 • A. Xả súng vào đám đông ngày 2/9/1945 khi nhân dân Sài Gòn – Chợ Lớn tổ chức mít tinh mừng ngày Độc Lập.
 • B. Đánh úp trụ sở Ủy ban nhân dân Nam Bộ và cơ quan Tự vệ thành phố Sài Gòn.
 • C. Quấy nhiễu nhân ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội (6/1/1946).
 • D. Câu kết với thực dân Anh.
Câu 9
Mã câu hỏi: 75552

Trước âm mưu và hành động xâm lược của Pháp ở miền Nam, chủ trương của Đảng, chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh là

 • A. quyết tâm kháng chiến, huy động lực lượng cả nước ủng hộ Nam Bộ kháng chiến.
 • B. đàm phán với Pháp để tránh xung đột.
 • C.  nhờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài.
 • D. thỏa hiệp với thực dân Pháp để chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
Câu 10
Mã câu hỏi: 75553

Chủ trương của Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh trong việc đối phó với quân Trung Hoa dân quốc là gì?

 • A. Quyết tâm đánh quân Trung Hoa dân quốc ngay từ đầu.
 • B. Hòa hoãn với quân Trung Hoa dân quốc để tập trung lực lượng đánh Pháp.
 • C. Nhờ vào Anh để chống quân Trung Hoa dân quốc.
 • D. Đầu hàng quân Trung Hoa dân quốc.
Câu 11
Mã câu hỏi: 75554

Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh ký Hiệp định Sơ Bộ ngày 6/3/1946 với Pháp?

 • A. Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù.
 • B. Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc.
 • C. Ta biết không thể đánh thắng được quân Pháp.
 • D. Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp.
Câu 12
Mã câu hỏi: 75555

Tại sao Đảng, Chính phủ và Hồ Chí Minh ký Hiệp định Sơ Bộ ngày 6/3/1946 với Pháp?

 • A. Tránh tình trạng cùng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù.
 • B. Tập trung lực lượng đánh quân Trung Hoa dân quốc.
 • C. Ta biết không thể đánh thắng được quân Pháp.
 • D. Lợi dụng mâu thuẫn giữa quân Trung Hoa dân quốc và quân Pháp.
Câu 13
Mã câu hỏi: 75556

Để khắc phục tình trạng khó khăn về tài chính sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh đã có chủ trương gì?

 • A. Xây dựng “Quỹ độc lập”.
 • B. Phát động “Ngày đồng tâm”.
 • C. Phát động “Tăng gia sản xuất”.
 • D. Phát động “Không một tấc đất bỏ hoang”.
Câu 14
Mã câu hỏi: 75557

Ngày 8/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh gì?

 • A. Thành lập Nha Cảnh sát.
 • B. Thành lập Nha An ninh.
 • C. Thành lập Nha Bình dân học vụ.
 • D.  Thành lập quân đội quốc gia Việt Nam.
Câu 15
Mã câu hỏi: 75558

Thuận lợi cơ bản của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 là

 • A. Nhân dân sẵn sàng bảo vệ thành quả cách mạng.
 • B. Hệ thống xã hội chủ nghĩa phát triển từ Âu sang Á.
 • C. Phong trào giải phóng dân tộc đang dâng cao ở các nước thuộc địa, phụ thuộc.
 • D. Nhân dân ta giành chính quyền, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Câu 16
Mã câu hỏi: 75559

Để giải quyết nạn đói mang tính chất chiến lược lâu dài, biện pháp nào là cơ bản nhất?

 • A. Phát động “Ngày đồng tâm”.
 • B. Kêu gọi sự cứu trợ từ bên ngoài.
 • C. Chia lại ruộng công cho người nghèo.
 • D. Tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm.
Câu 17
Mã câu hỏi: 75560

Lực lượng nào đã dọn đường và tiếp tay cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta?

 • A. Đế quốc Mỹ.
 • B. Phát xít Nhật.
 • C. Thực dân Anh.
 • D. Quân Trung Hoa dân quốc.
Câu 18
Mã câu hỏi: 75561

Trước những khó khăn sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chính phủ lâm thời đã công bố lệnh gì?

 • A. Tổng tuyển cử trong cả nước.
 • B. thành lập chính phủ mới.
 • C. ban hành bộ luật mới.
 • D. ban hành Hiến pháp.
Câu 19
Mã câu hỏi: 75562

Lực lượng quân sự nào của ta được thành lập và chiến đấu ở Hà Nội trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc?

 • A. Trung đoàn thủ đô.
 • B. Việt Nam Giải phóng quân.
 • C. Cứu quốc quân.
 • D. Dân quân du kích.
Câu 20
Mã câu hỏi: 75563

Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 đầu năm 1947 là

 • A. Giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
 • B. Tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương.
 • C. Phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng.
 • D. Bảo vệ được thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 21
Mã câu hỏi: 75564

Mục tiêu của cuộc chiến đấu chống Pháp ở Hà Nội trong những ngày đầu toàn quốc kháng chiến cuối năm 1946 đầu năm 1947 là

 • A. Giam chân địch ở thành phố để hậu phương kịp huy động lực lượng kháng chiến chuẩn bị kháng chiến lâu dài.
 • B. Tiêu diệt toàn bộ lực lượng quân Pháp ở Hà Nội, bảo vệ cơ quan đầu não của Trung ương.
 • C. Phá hủy nhiều kho tàng, sinh lực của địch, cản bước tiến của chúng.
 • D. Bảo vệ được thủ đô Hà Nội và thành quả của Cách mạng tháng Tám năm 1945.
Câu 22
Mã câu hỏi: 75565

Tại sao trong những ngày đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp, các cơ quan của Đảng, Chính phủ ta chuyển từ Hà Nội về Việt Bắc?

 • A. Địa hình thuận lợi, nhân dân ủng hộ.
 • B. Ở đây có nhiều đảng viên.
 • C. Việt Bắc gần Hà Nội.
 • D. Di chuyển ngẫu nhiên.
Câu 23
Mã câu hỏi: 75566

“Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Đoạn tư liệu trên được trích trong văn bản nào?

 • A. Chỉ thị Toàn dân kháng chiến.
 • B. Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi.
 • C. Bản Tuyên ngôn đọc lập.
 • D. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.
Câu 24
Mã câu hỏi: 75567

Pháp mở cuộc tiến công lên Việt Bắc thu-đông năm 1947 nhằm mục đích gì?

 • A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh.
 • B. Buộc ta phải đàm phán với Pháp.
 • C. Giành thắng lợi về quân sự để rút quân về nước.
 • D. Làm bàn đạp để tiến đánh Trung Quốc.
Câu 25
Mã câu hỏi: 75568

Sau khi ký Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946), thực dân Pháp có hành động gì?

 • A. Thực hiện nghiêm chỉnh Hiệp định Sơ bộ (6/3/1946) và Tạm ước (14/9/1946).
 • B. Từng bước rút quân về nước, không tham chiến ở Việt Nam.
 • C. Tìm cách phá hoại, nhằm tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa.
 • D. Tiếp tục đề nghị đàm phán với ta để chấm dứt cuộc chiến tranh.
Câu 26
Mã câu hỏi: 75569

Đại hội nào dưới đây quyết định thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia một Đảng riêng?

 • A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I (3/1935).
 • B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951).
 • C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960).
 • D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12.1976).
Câu 27
Mã câu hỏi: 75570

Tên “Đảng Lao động Việt Nam” chính thức có từ khi nào?

 • A. tháng 12/1930.
 • B. tháng 10/1930.
 • C. tháng 2/1951.
 • D. tháng 9/1960.
Câu 28
Mã câu hỏi: 75571

Kế hoạch Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi năm 1950 được xây dựng trên cơ sở nào?

 • A. Viện trợ của Mỹ.
 • B. Kinh tế Pháp phát triển.
 • C. Kinh nghiệm chỉ huy của Đờ Lát đờ Tát-xi-nhi.
 • D. Sự lớn mạnh của chính quyền Bảo Đại.
Câu 29
Mã câu hỏi: 75572

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II (2/1951) quyết định thành lập ở mỗi nước Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia một Đảng riêng là do

 • A. Để phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi nước để lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi.
 • B. Để tạo thuận lợi cho cách mạng Đông Dương.
 • C. Để phù hợp với xu hướng phát triển của cách mạng.
 • D. Để nhanh chóng đưa cuộc kháng chiến đến thắng lợi.
Câu 30
Mã câu hỏi: 75573

Mục đích Mỹ ký “Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương” với Pháp năm 1950 và “Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt-Mỹ” với Bảo Đại năm 1951 là gì?

 • A. Từng bước can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh Đông Dương.
 • B. Viện trợ kinh tế, tài chính cho Pháp và Bảo Đại.
 • C. Tạo sự ràng buộc về kinh tế, quân sự với Pháp.
 • D. Trực tiếp ràng buộc Chính phủ Bảo Đại.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ