Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Toán 7 năm 2019 Phòng GD&ĐT Thanh Xuân

15/04/2022 - Lượt xem: 34
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21306

Trong các khẳng định sau, khẳng định đúng là:

 • A. 0 \( \notin \) Q
 • B. -3 \( \in \) Q
 • C. \(\frac{{ - 1}}{2} \in \) Q
 • D. I \( \subset \) Q
Câu 2
Mã câu hỏi: 21307

Trong các hệ thức sau, hệ thức đúng là: 

 • A. \({\left( {\frac{{ - 1}}{2}} \right)^2} = \frac{{ - 1}}{4}\)
 • B. \({\left( {\frac{{ - 2}}{3}} \right)^3} = \frac{{ - 6}}{9}\)
 • C. \({\left( { - 0,3} \right)^0} = 1\)
 • D. \({\left( {{7^2}} \right)^3} = {7^5}\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 21308

Từ tỉ lệ thức \(\frac{{\rm{x}}}{{\rm{y}}}{\rm{ = }}\frac{{\rm{m}}}{{\rm{n}}}\) ( với x, y, m, n khác 0) không thể suy ra:

 • A. \(\frac{{\rm{x}}}{{\rm{m}}}{\rm{ = }}\frac{{\rm{y}}}{{\rm{n}}}\)
 • B. \(\frac{{\rm{n}}}{{\rm{m}}}{\rm{ = }}\frac{{\rm{y}}}{{\rm{x}}}\)
 • C. my = xn 
 • D. \(\frac{{\rm{n}}}{{\rm{x}}}{\rm{ = }}\frac{{\rm{m}}}{{\rm{y}}}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 21309

Cho 0,2 : 3 = x : 6 khi đó ta tìm được: 

 • A. x = 0,4
 • B. x = 0,1
 • C. x = 4
 • D. x = 9
Câu 5
Mã câu hỏi: 21310

Giá trị của biểu thức 0,002 + \(\frac{1}{3}\) (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2) là

 • A. 0,33
 • B. 0,34
 • C. 0,04
 • D. 0,35
Câu 6
Mã câu hỏi: 21311

\({\left( { - 3} \right)^4}\) có giá trị là:

 • A. -81
 • B. 81
 • C. 12
 • D. -12
Câu 7
Mã câu hỏi: 21312

Cách viết nào sau đây là đúng:

 • A. \(\left| { - 0,25} \right| =  - 0,25\)
 • B. -|-0,25|=-(-0,25)
 • C. -|-0,25| = -(-0,25)
 • D. -|-0,25| = 0,25
Câu 8
Mã câu hỏi: 21313

Cho đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b và trong các góc tạo thành có một góc so le trong bằng nhau thì:

 • A. a // b
 • B. a cắt b
 • C. a vuông góc b
 • D. a trùng b
Câu 9
Mã câu hỏi: 21314

Kết quả của phép tính \(\frac{1}{3} \cdot \frac{4}{7}\) là :

 • A. \(\frac{4}{{21}}\)
 • B. \(\frac{5}{{10}}\)
 • C. \(\frac{4}{{10}}\)
 • D. \(\frac{4}{{22}}\)
Câu 10
Mã câu hỏi: 21315

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng

 • A. không có điểm chung                          
 • B. chỉ có một điểm chung  
 • C. có hai điểm chung                               
 • D. vuông góc với nhau                                                                      
Câu 11
Mã câu hỏi: 21316

Tính

a) \(\frac{3}{2} + \frac{4}{3}\)

b) \({\left( {\frac{3}{2} - \frac{1}{3}} \right)^2} \cdot \frac{5}{6}\)

Câu 12
Mã câu hỏi: 21317

Ba lóp 7A,7B,7C trồng được tổng cộng 36 cây.Biết số cây của mỗi lớp lần lượt tỉ lệ với 3;4;5. Tính số cây mỗi lớp trồng được.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ