Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Toán 7 năm 2019-2020 Trường THCS Dương Đình Nghệ

15/04/2022 - Lượt xem: 22
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21279

Số 0,5 và số hữu tỉ nào sau đây có cùng điểm biểu diễn trên trục số

 • A. \(\frac{{ - 1}}{2}\)
 • B. \(\frac{{ 1}}{-2}\)
 • C. \(\frac{{ 0}{5}\)
 • D. \(\frac{{ - 1}}{-2}\)
Câu 2
Mã câu hỏi: 21280

Số nhỏ nhất trong các số -1; \(\frac{{ - 3}}{2}\) ; 0; \(\frac{{ - 2}}{3}\) là

 • A. -1
 • B. \(\frac{{ - 3}}{2}\)
 • C. 0
 • D. \(\frac{{ -2}}{3}\)
Câu 3
Mã câu hỏi: 21281

Kết quả của phép tính \(\frac{2}{3} + \frac{{ - 1}}{6}\) là

 • A. \(\frac{1}{2}\)
 • B. \(\frac{1}{9}\)
 • C. \(\frac{-2}{9}\)
 • D. \(\frac{-1}{9}\)
Câu 4
Mã câu hỏi: 21282

Nếu  a = \(\sqrt 9 \) thì

 • A. a \( \in \) {3}
 • B. \(a \in \left\{ { \pm 3} \right\}\)
 • C. a \( \in \) {81}
 • D. \(a \in \left\{ { \pm 81} \right\}\)
Câu 5
Mã câu hỏi: 21283

Cho các đường thẳng a, b, c và d biết a \( \bot \) b, b \( \bot \) c và c//d. Khi đó kết luận nào là đúng?

 • A. a \( \bot \) c
 • B. a \( \bot \) d
 • C. b // d
 • D. a // d
Câu 6
Mã câu hỏi: 21284

 Đường thẳng d cắt hai đường thẳng song song a và b lần lượt tại hai điểm A, B như hình vẽ. Khi đó kết luận nào sau đây là không đúng.

 • A. \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{A_3}}\)
 • B. \(\widehat {{A_1}} = \widehat {{B_1}}\)
 • C. \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_3}}\) = 1800
 • D. \(\widehat {{A_1}} + \widehat {{B_4}}\) = 1800
Câu 7
Mã câu hỏi: 21285

Cho \(\Delta \)ABC có các góc A, B, C tỉ lệ với 1:2:3. Khi đó

 • A. \(\widehat A = {60^0}\)
 • B. \(\widehat B = {90^0}\)
 • C. \(\widehat A = {30^0}\)
 • D. \(\widehat C = {60^0}\)
Câu 8
Mã câu hỏi: 21286

Trong tam giác vuông có hai góc bằng nhau thì số đo mỗi góc ấy là

 • A. 900
 • B. 450
 • C. 600
 • D. 300
Câu 9
Mã câu hỏi: 21287

Thực hiện phép tính

a) \(\frac{1}{6} - {\left( {\frac{2}{3}} \right)^2} + \frac{5}{{18}}\)

b) \(0,4.\sqrt {0,25}  - \sqrt {\frac{1}{4}} \)

Câu 10
Mã câu hỏi: 21288

Tìm x biết \(\frac{3}{4}x + \frac{{ - 1}}{2} = \frac{{ - 13}}{8}\)

Câu 11
Mã câu hỏi: 21289

Tìm x biết 

\(\left| x \right| + 0,25 = 1,75.3\)

Câu 12
Mã câu hỏi: 21290

Tìm x biết 

\(\frac{{2x - 1}}{3} = \frac{{ - 5}}{{0,6}}\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ