Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 12 năm 2021-2022 - Trường THPT Lê Hồng Phong

15/04/2022 - Lượt xem: 46
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 229986

Khi thiết kế mạch nguyên lí, phải thực hiện các bước nào?

 • A. Tìm hiểu yêu cầu mạch thiết kế
 • B. Đưa ra phương án
 • C. Chọn phương án hợp lí nhất
 • D. Cả 3 đáp án trên đều đúng
Câu 2
Mã câu hỏi: 229987

Mạch điện tử mắc phối hợp giữa các loại linh kiện nào?

 • A. Các linh kiện điện tử
 • B. Nguồn
 • C. Dây dẫn
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 3
Mã câu hỏi: 229988

Điện trở biến đổi theo nhiệt có hệ số dương có nghĩa là gì?

 • A. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở tăng
 • B. Khi nhiệt độ tăng thì điện trở giảm
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 4
Mã câu hỏi: 229989

Mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép colecto – bazo, khi T1 và T2 giống nhau, để thu được xung đa hài đối xứng thì các điện trở như thế nào?

 • A. R1 = R2
 • B. R3 = R4
 • C. C1 = C2
 • D. R1 = R2, R3 = R4, C1 = C2
Câu 5
Mã câu hỏi: 229990

Mạch tạo xung đa hài tự kích dùng tranzito ghép colecto – bazo, nếu thay R1, R2 bằng các điôt quang, hiện tượng xảy ra là gì?

 • A. LED1, LED2 tắt
 • B. LED1, LED2 sáng
 • C. LED1, LED2 nhấp nháy cùng tắt, cùng sáng
 • D. LED1, LED2 nhấp nháy luân phiên
Câu 6
Mã câu hỏi: 229991

Mạch nào dưới đây là mạch điện tử?

 • A. Mạch khuếch đại
 • B. Mạch tạo xung
 • C. Mạch điện tử số
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 7
Mã câu hỏi: 229992

Cảm kháng của cuộn cảm biểu hiện điều gì?

 • A. Biểu hiện sự cản trở của điện trở đối với dòng điện chạy qua nó
 • B. Biểu hiện sự cản trở của tụ điện đối với dòng điện chạy qua nó
 • C. Biểu hiện sự cản trở của cuộn cảm đối với dòng điện chạy qua nó
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 8
Mã câu hỏi: 229993

Dựa vào yếu tố nào để phân loại cuộn cảm?

 • A. Theo cấu tạo
 • B. Theo phạm vi sử dụng
 • C. Theo cấu tạo và phạm vi sử dụng
 • D. Đáp án khác
Câu 9
Mã câu hỏi: 229994

Trị số điện dung nói lên điều gì?

 • A. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của tụ
 • B. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của điện trở
 • C. Cho biết khả năng tích lũy năng lượng điện trường của cuộn cảm
 • D. Đáp án khác
Câu 10
Mã câu hỏi: 229995

Đối với điện trở màu, vòng màu thứ ba chỉ điều gì?

 • A. Chữ số thứ ba
 • B. Những “số không”
 • C. Sai số
 • D. Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 11
Mã câu hỏi: 229996

Sơ đồ khối của mạch nguồn một chiều có bao nhiêu khối?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 12
Mã câu hỏi: 229997

Mạch chỉnh lưu cầu dùng bao nhiêu điôt?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 13
Mã câu hỏi: 229998

Mạch chỉnh lưu nửa chu kì có độ gợn sóng ra sao?

 • A. Độ gợn sóng lớn
 • B. Độ gợn sóng nhỏ
 • C. Độ gợn sóng trung bình
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 14
Mã câu hỏi: 229999

Tụ điện được cấu tạo như thế nào?

 • A. Là tập hợp của 2 vật dẫn
 • B. Là tập hợp của nhiều vật dẫn
 • C. Là tập hợp của 2 hay nhiều vật dẫn ngăn cách với nhau bởi lớp điện môi
 • D. Cả 3 đáp án trên đều sai
Câu 15
Mã câu hỏi: 230000

Điện trở biến đổi theo điện áp như thế nào?

 • A. Khi điện áp tăng thì điện trở giảm
 • B. Khi điện áp tăng thì điện trở tăng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 16
Mã câu hỏi: 230001

Điện trở biến đổi theo nhiệt có gồm bao nhiêu loại?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
   
Câu 17
Mã câu hỏi: 230002

Đơn vị nào đo trị số điện dung?

 • A. Ôm
 • B. Fara
 • C. Vôn
 • D. Hec
Câu 18
Mã câu hỏi: 230003

Cấu tạo của mạch điện tử được tạo bởi bao nhiêu loại linh kiện chính?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 19
Mã câu hỏi: 230004

Linh kiện nào dưới đây là linh kiện tích cực?

 • A. Tirixto
 • B. IC
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 20
Mã câu hỏi: 230005

Chất bán dẫn loại P và N chế tạo linh kiện gì?

 • A. Linh kiện bán dẫn
 • B. IC
 • C. Các linh kiện bán dẫn và IC
 • D. Đáp án khác
Câu 21
Mã câu hỏi: 230006

Điôt có những loại điện cực nào?

 • A. Anot
 • B. Catot
 • C. Anot và catot
 • D. Đáp án khác
Câu 22
Mã câu hỏi: 230007

Điôt tiếp điểm là điôt có đặc điểm gì?

 • A. Chỉ cho dòng điện nhỏ đi qua
 • B. Cho dòng điện lớn đi qua
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 23
Mã câu hỏi: 230008

Tranzito có bao nhiêu điện cực?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 24
Mã câu hỏi: 230009

Công dụng của điện trở là gì?

 • A. Hạn chế hoặc điều chỉnh dòng điện
 • B. Phân chia điện áp trong mạch điện
 • C. Tất cả sai
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 25
Mã câu hỏi: 230010

Điện trở có các vòng màu theo thứ tự: Cam, vàng, xanh lục, kim nhũ. Trị số đúng của điện trở như thế nào?

 • A. 34x102 KΩ ±5%
 • B. 34x106 Ω ±0,5%
 • C. 23x102 KΩ ±5%
 • D. 23x106Ω ±0,5%
Câu 26
Mã câu hỏi: 230011

Điện trở có giá trị 72x108 Ω ±5%. Vạch màu tương ứng như thế nào?

 • A. Tím, đỏ, xám, kim nhũ
 • B. Tím, đỏ, xám, ngân nhũ
 • C. Xanh lục, đỏ, xám, kim nhũ
 • D. Xanh lục, đỏ, ngân nhũ
Câu 27
Mã câu hỏi: 230012

Người ta phân Tranzito làm những loại nào?

 • A. Tranzito PPN và Tranzito NPP
 • B. Tranzito PNP và Tranzito NPN
 • C. Tranzito PNN và Tranzito NPP
 • D. Tranzito PPN và Tranzito NNP
Câu 28
Mã câu hỏi: 230013

Tirixto được dùng để làm gì?

 • A. Để khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung
 • B. Trong mạch chỉnh lưu có điều khiển
 • C. Để điều khiển các thiết bị điện trong các mạch điện xoay chiều
 • D. Để ổn định điện áp một chiều
Câu 29
Mã câu hỏi: 230014

Nêu công dụng của Điôt bán dẫn?

 • A. Dùng trong mạch chỉnh lưu có điền khiển
 • B. Dùng để điều khiển các thiết bị điện
 • C. Biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều
 • D. Khuếch đại tín hiệu, tạo sóng, tạo xung
Câu 30
Mã câu hỏi: 230015

Nêu sơ đồ nguyên lí của mạch điều khiển tín hiệu đơn giản?

 • A. Nhận lệnh → Xử lí → Tạo xung → Chấp hành
 • B. Nhận lệnh → Xử lí → Khuếch đại → Chấp hành
 • C. Nhận lệnh → Xử lí → Điều chỉnh → Thực hành
 • D. Đặt lệnh → Xử lí → Khuếch đại → Ra tải
Câu 31
Mã câu hỏi: 230016

Phương pháp nào thường được sử dụng để điều khiển tốc độ của động cơ xoay chiều một pha?

 • A. Điều khiển điện áp đưa vào động cơ
 • B. Mắc nối tiếp với động cơ một điện trở
 • C. Điều khiển dòng điện đưa vào động cơ
 • D. Thay đổi số vòng dây Stator
Câu 32
Mã câu hỏi: 230017

Nêu điểm khác nhau của vô tuyến truyền hình và truyền hình cáp?

 • A. Xử lý tin
 • B. Nhận thông tin
 • C. Môi trường truyền tin
 • D. Mã hoá tin
Câu 33
Mã câu hỏi: 230018

Nêu nhược điểm của mạch chỉnh lưu hai nửa chu kì dùng 2 điôt?

 • A. Dạng sóng ra có tần số gợn sóng cao (khoảng 100Hz) nên rất khó lọc
 • B. Vì hai điôt phải luân phiên làm việc nên dạng sóng ra ở hai điôt thường không cùng biên độ
 • C. Mỗi điôt phải chịu điện áp ngược cao và biến áp nguồn phải có yêu cầu đặc biệt
 • D. Điện áp một chiều lấy ra trên tải có độ gợn sóng nhỏ
Câu 34
Mã câu hỏi: 230019

Để đo giá trị của điện trở, ta dùng công cụ gì?

 • A. Vôn kế
 • B. Ampe kế
 • C. Ôm kế
 • D. Oát kế
Câu 35
Mã câu hỏi: 230020

IC khuếch đại thuật toán có đầu vào và đầu ra như thế nào?

 • A. Hai đầu vào và hai đầu ra
 • B. Một đầu vào và một đầu ra
 • C. Một đầu vào và hai đầu ra
 • D. Hai đầu vào và một đầu ra
Câu 36
Mã câu hỏi: 230021

Nêu công dụng chính của IC khuếch đại thuật toán (OA)?

 • A. Khuếch đại chu kì và tần số của tín hiệu điện
 • B. Khuếch đại dòng điện một chiều
 • C. Khuếch đại điện áp
 • D. Khuếch đại công suất.
Câu 37
Mã câu hỏi: 230022

Phát biểu nào dưới đây là cấu tạo của tụ điện?

 • A. Dùng hai hay nhiều vật dẫn ngăn cách bởi lớp điện môi
 • B. Dùng dây dẫn điện quấn thành cuộn
 • C. Dùng dây kim loại, bột than
 • D. Câu a, b,c đúng
Câu 38
Mã câu hỏi: 230023

Mạch khuếch đại công suất (đẩy kéo) nếu một tranzito bị hỏng sẽ xảy ra hiện tượng gì?

 • A. Mạch hoạt động trong nửa chu kỳ
 • B. Mạch vẫn hoạt động bình thường
 • C. Tín hiệu không được khuyếch đại
 • D. Mạch ngừng hoạt động
Câu 39
Mã câu hỏi: 230024

Hệ số phẩm chất (Q) là hệ số đặc trưng cho tổn hao năng lượng trong loại linh kiện nào?

 • A. Tụ điện
 • B. Cuộn cảm
 • C. Điốt
 • D. Điện trở
Câu 40
Mã câu hỏi: 230025

Linh kiện nào có thể ngăn cách dòng điện một chiều và cho dòng điện xoay chiều đi qua?

 • A. Điện trở
 • B. Tranzito
 • C. Tụ điện
 • D. Cuộn cảm

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ