Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 năm 2020 - Trường THPT Nguyên Công Trứ

15/04/2022 - Lượt xem: 32
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 141034

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. p là hệ số biến dạng theo trục O’X’
 • B. q là hệ số biến dạng theo trục O’Y’
 • C. r là hệ số biến dạng theo trục O’Z’
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 2
Mã câu hỏi: 141035

Hình chiếu trục đo vuông góc đều có đặc điểm gì?

 • A. l ┴(P)
 • B. p = q = r
 • C.  l//(P’)
 • D. A và B đúng
Câu 3
Mã câu hỏi: 141036

Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn như thế nào?

 • A. 2 chiều vật thể
 • B. 3 chiều vật thể
 • C. 4 chiều vật thể
 • D. 1 chiều vật thể
Câu 4
Mã câu hỏi: 141037

Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu?

 • A. Song song
 • B. Vuông góc
 • C. Xuyên tâm
 • D. Bất kì
Câu 5
Mã câu hỏi: 141038

Mặt tranh là gì?

 • A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể
 • B. Mặt phẳng đặt vật thể
 • C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng
 • D. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn
Câu 6
Mã câu hỏi: 141039

Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 7
Mã câu hỏi: 141040

“Nối các điểm của hình chiếu đứng với điểm tụ” thuộc bước thứ mấy trong phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 8
Mã câu hỏi: 141041

Chọn phát biểu sai?

 • A. Hình chiếu phối cảnh tạo ra cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần vật thể
 • B. Hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại: hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và 2 điểm tụ
 • C. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt vật thể
 • D. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với một mặt vật thể
Câu 9
Mã câu hỏi: 141042

Đường kích thước vẽ bằng nét vẽ gì?

 • A. Nét liền đậm
 • B. Nét liền mành
 • C. Nét đứt mảnh
 • D. Nét gạch chấm mảnh
Câu 10
Mã câu hỏi: 141043

“2:1” là kí hiệu của tỉ lệ gì?

 • A. Tỉ lệ phóng to
 • B. Tỉ lệ thu nhỏ
 • C. Tỉ lệ nguyên hình
 • D. Cả 3 đáp án đều sai
Câu 11
Mã câu hỏi: 141044

Chữ số kích thước ghi bên trên khi nào?

 • A. Đường kích thước nằm ngang
 • B. Đường kích thước nghiêng bên trái
 • C. Đường kích thước nghiêng bên phải
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 12
Mã câu hỏi: 141045

Vị trí của khung tên được đặt ở đâu?

 • A. Góc phải phía trên bản vẽ
 • B. Góc phải phía dưới bản vẽ
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 13
Mã câu hỏi: 141046

Bản vẽ kĩ thuật có lề nào kích thước 10mm?

 • A. Lề trái
 • B. Lề phải
 • C. Không bắt buộc
 • D. Đáp án khác
Câu 14
Mã câu hỏi: 141047

Hình biểu diễn của vật thể trên bản vẽ kĩ thuật được thể hiện bằng nét vẽ như thế nào?

 • A. 1 nét vẽ
 • B. 2 nét vẽ
 • C. Nhiều loại nét vẽ khác nhau
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 15
Mã câu hỏi: 141048

Nét gạch chấm mảnh thể hiện kí hiệu gì?

 • A. Đường tâm
 • B. Đường trục đối xứng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 16
Mã câu hỏi: 141049

Đường bao thấy vẽ bằng nét vẽ gì?

 • A. Nét liền mảnh
 • B. Nét gạch chấm mảnh
 • C. Nét liền đậm
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 17
Mã câu hỏi: 141050

TCVN 7284 – 2 : 2003 quy định khổ chữ và kiểu chữ của chữ Latinh viết trên tài liệu gì?

 • A. Bản vẽ kĩ thuật
 • B. Các tài liệu kĩ thuật
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 18
Mã câu hỏi: 141051

594x420 mm là kích thước khổ giấy nào?

 • A. A0
 • B. A1
 • C. A2
 • D. A3
Câu 19
Mã câu hỏi: 141052

Cho vật thể có hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh như sau:

Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đâu là hình chiếu cạnh?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Đáp án khác
Câu 20
Mã câu hỏi: 141053

Cho vật thể có hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh như sau:

Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đâu là hình chiếu cạnh?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Đáp án khác
Câu 21
Mã câu hỏi: 141054

Với vật thể có nhiều phần rỗng bên trong, nếu dùng hình chiếu biểu diễn thì hình vẽ sẽ như thế nào?

 • A. Có nhiều nét đứt
 • B. Bản vẽ không rõ ràng
 • C. Bản vẽ không sáng sủa
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 22
Mã câu hỏi: 141055

Trên bản vẽ thường dùng mặt cắt, hình cắt để làm gì?

 • A. Biểu diễn hình dạng bên trong vật thể
 • B. Biểu diễn cấu tạo bên trong vật thể
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 23
Mã câu hỏi: 141056

Mặt cắt có tên là gì?

 • A. Mặt cắt chập
 • B. Mặt cắt rời
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 24
Mã câu hỏi: 141057

Hình biểu diễn của hình cắt một nửa là hình như thế nào?

 • A. Một nửa hình cắt
 • B. Một nửa hình chiếu
 • C. Một nửa hình cắt ghép với một nửa hình chiếu
 • D. Đáp án khác
Câu 25
Mã câu hỏi: 141058

Trong hình cắt cục bộ, đường giới hạn phần hình cắt vẽ bằng nét vẽ như thế nào?

 • A. Nét đứt mảnh
 • B. Nét gạch chấm mảnh
 • C. Nét lượn sóng
 • D. Đáp án khác
Câu 26
Mã câu hỏi: 141059

Trên mặt cắt, các đường gạch gạch kẻ nghiêng bao nhiêu độ so với đường bao?

 • A. 30ᵒ
 • B. 45ᵒ
 • C. 60ᵒ
 • D. 90ᵒ
Câu 27
Mã câu hỏi: 141060

Trong chương trình công nghệ 11, hình chiếu nào đã được học?

 • A. Hình chiếu vuông góc
 • B. Hình chiếu trục đo
 • C. Hình chiếu phối cảnh
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 28
Mã câu hỏi: 141061

Hình chiếu phối cảnh vẽ bên cạnh hình chiếu vuông góc trong loại bản vẽ nào?

 • A. Bản vẽ thiết kế kiến trúc
 • B. Bản vẽ xây dựng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 29
Mã câu hỏi: 141062

Hình chiếu phối cảnh có điểm tụ song song với một mặt vật thể là hình chiếu như thế nào?

 • A. Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ
 • B. Hình chiếu phối cảnh hai điểm tụ
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Đáp án khác
Câu 30
Mã câu hỏi: 141063

Cho vật thể có hình chiếu đứng và hình chiếu cạnh như sau:

Đề kiểm tra 45 phút Công nghệ 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 3)

Đâu là hình chiếu trục đo của vật thể trên?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D. Đáp án khác

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ