Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương 6 môn Công Nghệ 11 năm 2021 có đáp án

20/09/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 315575

Tác dụng của dầu bôi trơn?

 • A. Bôi trơn các bề mặt ma sát
 • B. Làm mát
 • C. Bao kín và chống gỉ
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 2
Mã câu hỏi: 315576

Có mấy phương pháp bôi trơn?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 3
Mã câu hỏi: 315577

Có những phương pháp bôi trơn nào?

 • A. Bôi trơn bằng vung té
 • B. Bôi trơn cưỡng bức
 • C. Bôi trơn bằng pha dầu bôi trơn vào nhiên liệu
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 4
Mã câu hỏi: 315578

Hệ thống bôi trơn có bộ phận nào sau đây?

 • A. Cacte dầu
 • B. Két làm mát
 • C. Quạt gió
 • D. Bơm
Câu 5
Mã câu hỏi: 315579

Van an toàn bơm dầu mở khi?

 • A. Động cơ làm việc bình thường
 • B. Khi áp suất dầu trên các đường vượt quá giới hạn cho phép
 • C. Khi nhiệt độ dầu cao quá giới hạn
 • D. Luôn mở
Câu 6
Mã câu hỏi: 315580

Khi dầu qua két làm mát dầu thì?

 • A. Van khống chế lượng dầu qua két mở
 • B. Van khống chế lượng dầu qua két đóng
 • C. Van an toàn bơm dầu mở
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 7
Mã câu hỏi: 315581

Đâu là bề mặt ma sát?

 • A. Bề mặt tiếp xúc của pit-tông với xilanh
 • B. Bề mặt tiếp xúc của chốt khuỷu với bạc lót
 • C. Bề mặt tiếp xúc của chốt pit-tông với lỗ chốt pit-tông
 • D. Cả 3 đáp án đều đúng
Câu 8
Mã câu hỏi: 315582

Phát biểu nào sau đây đúng?

 • A. Dầu bôi trơn các bề mặt ma sát, sau đó trở về cacte
 • B. Dầu bôi trơn các bề mặt ma sát, ngấm vào bề mặt ma sát và các chi tiết giúp chi tiết giảm nhiệt độ.
 • C. Dầu sau khi lọc sạch quay trở về cacte
 • D. Dầu bôi trơn các bề mặt ma sát, sau đó thải ra ngoài
Câu 9
Mã câu hỏi: 315583

Chỉ ra phát biểu sai về hệ thống bôi trơn?

 • A. Trường hợp áp suất dầu trên các đường vượt quá giá trị cho phép, van an toàn bơm dầu mở.
 • B. Van an toàn bơm dầu mở để một phần dầu chảy ngược về trước bơm
 • C. Van an toàn bơm dầu mở để một phần dầu chảy ngược về trước bơm, một phần chảy về cacte
 • D. Dầu được bơm hút từ cacte lên
Câu 10
Mã câu hỏi: 315584

Hệ thống bôi trơn không có bộ phận nào?

 • A. Bơm dầu
 • B. Lưới lọc dầu
 • C. Van hằng nhiệt
 • D. Đồng hồ báo áp suất dầu
Câu 11
Mã câu hỏi: 315585

Hệ thống làm mát được chia làm mấy loại?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 12
Mã câu hỏi: 315586

Hệ thống làm mát bằng nước có chi tiết đặc trưng nào?

 • A. Trục khuỷu
 • B. Áo nước
 • C. Cánh tản nhiệt
 • D. Bugi
Câu 13
Mã câu hỏi: 315587

Hệ thống làm mát bằng không khí có chi tiết đặc trưng nào?

 • A. Trục khuỷu
 • B. Vòi phun
 • C. Cánh tản nhiệt
 • D. Bugi
Câu 14
Mã câu hỏi: 315588

Hệ thống làm mát bằng nước gồm mấy loại?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 15
Mã câu hỏi: 315589

Hệ thống làm mát bằng nước có?

 • A. Loại bốc hơi
 • B. Loại đối lưu tự nhiên
 • C. Loại tuần hoàn cưỡng bức
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 16
Mã câu hỏi: 315590

Bộ phận nào sau đây thuộc hệ thống làm mát?

 • A. Van hằng nhiệt
 • B. Két nước
 • C. Bơm nước
 • D. Cả 3 đáp án trên
Câu 17
Mã câu hỏi: 315591

Bộ phận nào sau đây không thuộc hệ thống làm mát?

 • A. Quạt gió
 • B. Puli và đai truyền
 • C. Áo nước
 • D. Bầu lọc dầu
Câu 18
Mã câu hỏi: 315592

Khi nhiệt độ nước trong áo nước dưới giới hạn định trước, van hằng nhiệt sẽ?

 • A. Đóng cả 2 cửa
 • B. Mở cửa thông với đường nước nối tắt về bơm
 • C. Mở cửa thông với đường nước vào két làm mát
 • D. Mở cả 2 cửa
Câu 19
Mã câu hỏi: 315593

Khi nhiệt độ nước trong áo nước xấp xỉ giới hạn đã định, van hằng nhiệt sẽ?

 • A. Đóng cả 2 cửa
 • B. Mở cửa thông với đường nước nối tắt về bơm
 • C. Mở cửa thông với đường nước vào két làm mát
 • D. Mở cả 2 cửa
Câu 20
Mã câu hỏi: 315594

Nước qua két được làm mát do?

 • A. Diện tích tiếp xúc rất lớn của vỏ ống với không khí
 • B. Quạt gió hút không khí qua giàn ống
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 21
Mã câu hỏi: 315595

Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng có nhiệm vụ?

 • A. Cung cấp xăng vào xilanh động cơ
 • B. Cung cấp không khí vào xilanh động cơ
 • C. Cung cấp hòa khí vào xilanh động cơ
 • D. Cung cấp hòa khí sạch vào xilanh động cơ
Câu 22
Mã câu hỏi: 315596

Theo cấu tạo bộ phận tạo thành hòa khí, hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ xăng chia làm mấy loại?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 23
Mã câu hỏi: 315597

Hệ thống nhiên liệu ở động cơ xăng có?

 • A. Hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí
 • B. Hệ thống phun xăng
 • C. Cả A và B đều đúng
 • D. Cả A và B đều sai
Câu 24
Mã câu hỏi: 315598

Đâu là sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Câu 25
Mã câu hỏi: 315599

Khối nào sau đây không thuộc sơ đồ khối hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí ở động cơ xăng?

 • A. Thùng xăng
 • B. Bầu lọc xăng
 • C. Bộ điều chỉnh áp suất
 • D. Bộ chế hòa khí
Câu 26
Mã câu hỏi: 315600

Sơ đồ khối hệ thống phun xăng không có khối nào sau đây?

 • A. Các cảm biến
 • B. Bộ điều khiển phun
 • C. Bộ điều chỉnh áp suất
 • D. Bộ chế hòa khí
Câu 27
Mã câu hỏi: 315601

Phát biểu nào sau đây sai về hệ thống cung cấp nhiên liệu?

 • A. Bộ điều chỉnh áp suất giữ cho áp suất xăng ở vòi phun luôn ổn định.
 • B. Bộ điều khiển phun điều khiển chế độ làm việc của vòi phun.
 • C. Vòi phun được điều khiển bằng tín hiệu điện
 • D. Bơm hút xăng từ thùng đến đường ống nạp
Câu 28
Mã câu hỏi: 315602

Ở hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, bơm hút xăng tới vị trí nào của bộ chế hòa khí?

 • A. Thùng xăng
 • B. Buồng phao
 • C. Họng khuếch tán
 • D. Bầu lọc xăng
Câu 29
Mã câu hỏi: 315603

Ở hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, bơm hút xăng tới vị trí nào của bộ chế hòa khí?

 • A. Thùng xăng
 • B. Buồng phao
 • C. Họng khuếch tán
 • D. Bầu lọc xăng
Câu 30
Mã câu hỏi: 315604

Ở hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí, xăng và không khí hòa trộn với nhau tại?

 • A. Buồng phao
 • B. Thùng xăng
 • C. Họng khuếch tán
 • D. Đường ống nạp

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ