Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương 4 môn Công Nghệ 10 năm 2021 Trường THPT Nguyễn Du

15/04/2022 - Lượt xem: 26
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 109244

Nơi gặp gỡ giữa người bán và người mua là?

 • A. Thị phần.
 • B. Thị trường.
 • C. Thị trấn.
 • D. Cửa hàng.
Câu 2
Mã câu hỏi: 109245

Thị trường hàng hóa gồm?

 • A. Hàng điện máy, vận tải, nông sản.
 • B. Hàng điện máy, du lịch, nông sản.
 • C. Du lịch, vận tải, bưu chính viễn thông.
 • D. Hàng điện máy, nông sản, vật tư nông nghiệp.
Câu 3
Mã câu hỏi: 109246

Doanh nghiệp có chủ là một cá nhân là?

 • A. Doanh nghiệp nhà nước
 • B. Doanh nghiệp tư nhân.
 • C. Công ty.
 • D. Hợp tác xã.
Câu 4
Mã câu hỏi: 109247

Phần vốn góp của các thành viên phải được đóng đủ ngay từ khi thành lập công ty là?

 • A. Doanh nghiệp nhà nước.
 • B. Doanh nghiệp tư nhân.
 • C. Công ty trách nhiệm hữu hạn.
 • D. Công ty cổ phần.
Câu 5
Mã câu hỏi: 109248

Vốn điều lệ của công ty được chia làm nhiều phần bằng nhau được gọi là?

 • A. cổ đông
 • B. cổ phần
 • C. cổ phiếu
 • D. cổ tức
Câu 6
Mã câu hỏi: 109249

Một tổ chức kinh tế được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh được gọi là?

 • A. Hợp tác xã
 • B. công ty
 • C. Doanh Nghiệp
 • D. Xí nghiệp
Câu 7
Mã câu hỏi: 109250

Doanh nghiệp bao gồm mấy đơn vị kinh doanh?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 8
Mã câu hỏi: 109251

Lọai hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu được gọi là?

 • A. Công ty
 • B. Doanh nghiệp tư nhân
 • C. Doanh nghiệp nhà nước
 • D. Không đáp án nào đúng
Câu 9
Mã câu hỏi: 109252

Theo Luật Doanh nghiệp, có mấy loại công ty?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 10
Mã câu hỏi: 109253

Số thành viên (cổ đông) mà công ti phải có trong suốt thời gian hoạt động?

 • A. Ít nhất là 7 người
 • B. Gồm 2 người
 • C. Ít nhất là 5 người
 • D. Gồm 4 người
Câu 11
Mã câu hỏi: 109254

Hoạt động văn hóa, du lịch thuộc lĩnh vực kinh doanh?

 • A. Sản xuất nông nghiệp
 • B. Thương mại
 • C. Dịch vụ
 • D. Sản xuất cụng nghiệp
Câu 12
Mã câu hỏi: 109255

Trường hợp phân tích nào sai khi lựa chọn lĩnh vực kinh doanh?

 • A. Phân tích môi trường kinh doanh
 • B. Phân tích, đánh giá về lao động
 • C. Phân tích về tài chính
 • D. Phân tích về tiền lương
Câu 13
Mã câu hỏi: 109256

Lĩnh vực kinh doanh phù hợp không có đặc điểm nào?

 • A. Thực hiện mục đích kinh doanh
 • B. Theo sở thích của doanh nghiệp
 • C. Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp
 • D. Phù hợp với luật pháp
Câu 14
Mã câu hỏi: 109257

Bưu chính viễn thông thuộc lĩnh vực kinh doanh nào?

 • A. Sản xuất
 • B. Đầu tư
 • C. Thương mại
 • D. Dịch vụ
Câu 15
Mã câu hỏi: 109258

Căn cứ xác định lĩnh vực kinh doanh?

 • A. Vốn nhiều, thị trường có nhu cầu, hạn chế rủi ro, đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu.
 • B. Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, kinh kế phát triển, hạn chế rủi ro, đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu.
 • C. Huy động có hiệu quả nguồn nhân lực, thị trường có nhu cầu, hạn chế rủi ro, đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu.
 • D. Huy động có hiệu quả mọi nguồn lực, thị trường có nhu cầu, hạn chế rủi ro, đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu.
Câu 16
Mã câu hỏi: 109259

Phân tích tài chính trong việc phân tích để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh không cần quan tâm tới vấn đề nào?

 • A. Thời gian hoàn vốn
 • B. Lợi nhuận
 • C. Rủi ro
 • D. Trình độ chuyên môn
Câu 17
Mã câu hỏi: 109260

Đại lí bán hàng thuộc lĩnh vực kinh doanh?

 • A. Sản xuất
 • B. Thương mại
 • C. Dịch vụ
 • D. Du lịch
Câu 18
Mã câu hỏi: 109261

Phân tích môi trường kinh doanh gồm có?

 • A. Phân tích tài chính
 • B. Thời gian hoàn vốn đầu tư
 • C. Nhu cầu thị trường và mức độ thỏa mãn nhu cầu thị trường
 • D. Trình độ chuyên môn
Câu 19
Mã câu hỏi: 109262

Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh?

 • A. Sản xuất
 • B. Thương mại
 • C. Dịch vụ
 • D. Văn hóa
Câu 20
Mã câu hỏi: 109263

Việc lựa chọn lĩnh vực kinh doanh được tiến hành theo mấy bước?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 21
Mã câu hỏi: 109264

Nội dung lựa chọn cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp gồm?

 • A. Tìm kiếm nhu cầu hoặc bộ phận nhu cầu của khách hàng chưa được thỏa mãn.
 • B. Xác định nguyên nhân nhu cầu chưa được thỏa mãn.
 • C. Tìm cách để thõa mãn nhu cầu.
 • D. Đáp án A, B, C đều đúng.
Câu 22
Mã câu hỏi: 109265

Quy trình lựa chọn cơ hội kinh doanh gồm mấy bước?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 23
Mã câu hỏi: 109266

Bước thứ 5 trong quy trình phân tích lựa chọn cơ hội kinh doanh là?

 • A. Phân tích khả năng và nguồn lực của doanh nghiệp
 • B. Phân tích loại dịch vụ
 • C. Phân tích tài chính
 • D. Phân tích đối tượng khách hàng
Câu 24
Mã câu hỏi: 109267

Các cơ hội kinh doanh được sắp xếp theo các tiêu chí nào?

 • A. Sở thích
 • B. Các chỉ tiêu tài chính
 • C. Mức độ rủi ro
 • D. Cả 3 tiêu chí trên
Câu 25
Mã câu hỏi: 109268

Những rủi ro nào có thể xuất hiện trong kinh doanh?

 • A. Sản phẩm làm ra bị hư hại
 • B. Khách đặt mà không lấy hàng
 • C. Sản phẩm làm ra không bán hết mà đã hết hạn sử dụng
 • D. Tất cả đều đúng
Câu 26
Mã câu hỏi: 109269

Chị H kinh doanh hoa ở tình huống 1 trong bài thực hành lựa chọn cơ hội kinh doanh có phù hợp với khả năng hay không? Vì sao?

 • A. Có. Vì phù hợp với điều kiện về chuyên môn, đất trồng và nguồn vốn.
 • B. Không. Vì tốn kém quá nhiều tiền.
 • C. Có. Vì chị được một người bạn chỉ dẫn mọi thứ.
 • D. Không. Vì chị nghĩ mình không đủ khả năng để kinh doanh.
Câu 27
Mã câu hỏi: 109270

Mục tiêu của bác A khi quyết định làm dịch vụ cho thuê truyện và sách là gì?

 • A. Thu nhiều tiền lãi
 • B. Vì bác thích kinh doanh
 • C. Làm việc vui lại có thu nhập
 • D. Cả A, B, C đều sai
Câu 28
Mã câu hỏi: 109271

Phân tích tài chính gồm những nội dung nào?

 • A. Vốn đầu tư và thời gian hoàn vốn
 • B. Lợi nhuận
 • C. Rủi ro
 • D. Cả A, B, C đều đúng
Câu 29
Mã câu hỏi: 109272

Anh T đã phát triển kinh doanh như thế nào?

 • A. Anh T đã làm dịch vụ sửa chữa xe máy, ô tô và đại lí bán xăng dầu.
 • B. Anh T đã kinh doanh hoa.
 • C. Anh T đã kinh doanh hàng thuốc.
 • D. Anh T kinh doanh truyện tranh cạnh trường học.
Câu 30
Mã câu hỏi: 109273

Việc xác định lĩnh vực kinh doanh dựa trên cơ sở nào?

 • A. Thị trường có nhu cầu, huy động mọi nguồn lực
 • B. Hạn chế thấp nhất những rủi ro
 • C. Đảm bảo cho việc thực hiện mục tiêu
 • D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ