Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề ôn tập Chương 2 môn Địa lí 6 năm 2021

20/09/2022 - Lượt xem: 6
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 314020

Hợp lưu là gì?

 • A. Diện tích đất đai có sông chảy qua
 • B. Diện tích đất đai bắt nguồn của một sông
 • C. Diện tích đất đai nơi sông thoát nước ra
 • D. Nơi dòng chảy của 2 hay nhiều hơn các con sông gặp nhau
Câu 2
Mã câu hỏi: 314021

Chi lưu là gì?

 • A. Lượng nước chảy ra mặt cắt ngang lòng sông
 • B. Diện tích đất đai cung cấp nước thường xuyên cho sông
 • C. Các con sông làm nhiệm vụ thoát nước cho sông chính
 • D. Các con sông đổ nước vào con sông chính
Câu 3
Mã câu hỏi: 314022

Chế độ chảy (thủy chế) của một con sông là gì?

 • A. Sự lên xuống của nước sông trong ngày do sức hút mặt trời
 • B. Lượng nước chảy qua mặt cắt ngang lòng sông ở một địa điểm
 • C. Nhịp điểu thay đổi lưu lượng của con sông trong một năm
 • D. Khả năng chứa nước của con sông đó trong một năm
Câu 4
Mã câu hỏi: 314023

Hồ nước mặn thường có ở những nơi như thế nào?

 • A. Có nhiều sinh vật phát triển trong hồ.
 • B. Khí hậu khô hạn ít mưa, độ bốc hơi lớn.
 • C. Khí hậu nóng ẩm mưa nhiều nhưng có độ bốc hơi lớn.
 • D. Gần biển do có nước ngầm mặn.
Câu 5
Mã câu hỏi: 314024

Các hồ móng ngựa được hình thành do đâu?

 • A. Sụt đất
 • B. Núi lửa
 • C. Băng hà
 • D. Khúc uốn của sông
Câu 6
Mã câu hỏi: 314025

Sông có tổng lượng nước chảy trong năm lớn nhất nước ta là gì?

 • A. Sông Đồng Nai
 • B. Sông Hồng
 • C.  Sông Đà
 • D. Sông Cửu Long
Câu 7
Mã câu hỏi: 314026

Nguyên nhân sinh ra thủy triều?

 • A. Động đất ở đáy biển.
 • B. Núi lửa phun.
 • C. Do gió thổi.
 • D. Sức hút Mặt Trăng và Mặt Trời.
Câu 8
Mã câu hỏi: 314027

Trên Trái Đất, nước mặn chiếm bao nhiêu trong toàn bộ khối lượng nước trên Trái Đất?

 • A. 82%
 • B. 97%
 • C. 79% 
 • D. 70%
Câu 9
Mã câu hỏi: 314028

Dòng biển nào sau đây là dòng biển lạnh?

 • A. Dòng biển Gơn-xtrim
 • B. Dòng biển Bra-xin
 • C. Dòng biển Ca-li-phóc-ni-a
 • D. Dòng biển Đông Úc
Câu 10
Mã câu hỏi: 314029

Độ muối hay độ mặn trung bình của nước biển và đại dương là bao nhiêu?

 • A.  35%
 • B.  35‰
 • C. 25‰
 • D. 25%
Câu 11
Mã câu hỏi: 314030

Nguyên nhân chủ yếu sinh ra sóng là do đâu?

 • A. Gió
 • B. Động đất
 • C. Núi lửa phun
 • D. Thủy triều
Câu 12
Mã câu hỏi: 314031

Độ muối của nước biển và đại dương là do đâu?

 • A. Nước sông hòa tan các loại muối từ đất đá trong lục địa đưa ra.
 • B. Sinh vật sống trong các biển và đại dương đưa ra.
 • C. Động đất núi lửa ngầm dưới đấy biển và đại dương sinh ra.
 • D.  Hoạt động kiến tạo dưới biển và đại dương sinh ra.
Câu 13
Mã câu hỏi: 314032

Biển Ban-tich có độ muối rất thấp là do đâu?

 • A. Biển rất ít mưa độ bốc hơi lớn.
 • B. Nhiều sông đổ vào, độ bốc hơi rất lớn.
 • C. Biển đóng băng quanh năm.
 • D. Biển kín, có nguồn nước sông phong phú.
Câu 14
Mã câu hỏi: 314033

Nguyên nhân chủ yếu gây ra sóng thần là do đâu?

 • A. Động đất ngầm dưới đáy biển.
 • B. Sự thay đổi áp suất của khí quyển.
 • C. Chuyển động của dòng khí xoáy.
 • D. Bão, lốc xoáy.
Câu 15
Mã câu hỏi: 314034

Độ muối của biển nước ta là bao nhiêu?

 • A. 35‰
 • B. 35%
 • C. 33‰
 • D. 33%
Câu 16
Mã câu hỏi: 314035

Nước biển và đại dương có mấy sự vận động?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 17
Mã câu hỏi: 314036

Trên thế giới có mấy loại dòng biển?

 • A. 1
 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 18
Mã câu hỏi: 314037

Sóng biển là gì?

 • A. Là hình thức dao động tại chỗ của nước biển và đại dương
 • B. Là dòng chuyển động trên biển và đại dương
 • C. Là hình thức dao động dưới đáy biển sinh ra
 • D. Là hiện tượng nước biển có lúc dâng lên, lấn sâu vào đất liền
Câu 19
Mã câu hỏi: 314038

 Có mấy loại thủy triều?

 • A. 2
 • B. 3
 • C. 4
 • D. 5
Câu 20
Mã câu hỏi: 314039

Hai thành phần chính của lớp đất là gì?

 • A. Hữu cơ và nước
 • B. Nước và không khí
 • C. Cơ giới và không khí
 • D. Khoáng và hữu cơ
Câu 21
Mã câu hỏi: 314040

Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là gì?

 • A. Sinh vật
 • B. Đá mẹ
 • C. Khoáng
 • D.  Địa hình
Câu 22
Mã câu hỏi: 314041

Thành phần khoáng của lớp đất có đặc điểm là gì?

 • A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong đất.
 • B. Gồm những hạt có màu sắc loang lỗ và kích thước to nhỏ khác nhau.
 • C. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng là sinh vật.
 • D. Tồn tại trên cùng của lớp đất đá.
Câu 23
Mã câu hỏi: 314042

Đặc điểm nào không đúng với thành phần hữu cơ trong đất?

 • A. Chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong lớp đất
 • B. Có màu xám thẫm hoặc đen
 • C. Tồn tại chủ yếu ở lớp trên cùng của đất
 • D. Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ
Câu 24
Mã câu hỏi: 314043

Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có màu gì?

 • A. Màu nâu, hoặc đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng.
 • B. Màu xám thẫm độ phì cao.
 • C. Màu xám, chua, nhiều cát.
 • D. Màu đen, hoặc nâu, ít cát, nhiều phù sa.
Câu 25
Mã câu hỏi: 314044

Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất dùng để trồng cây công nghiệp lâu năm là gì?

 • A. Đất cát pha
 • B. Đất xám
 • C. Đất phù sa bồi đắp
 • D. Đất đỏ badan
Câu 26
Mã câu hỏi: 314045

Đặc điểm nào sau đây không đúng với thành phần khoáng của lớp đất?

 • A. Chiếm phần lớn trọng lượng của đất.
 • B. Đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất.
 • C. Tồn tại chủ yếu trong tầng trên cùng của lớp đất.
 • D. Gồm những hạt có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau.
Câu 27
Mã câu hỏi: 314046

Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất tốt nhất dùng để trồng cây lúa là gì?

 • A. Đất cát pha
 • B.  Đất xám
 • C. Đất phù sa bồi đắp
 • D. Đất đỏ badan
Câu 28
Mã câu hỏi: 314047

Thành phần hữu cơ của lớp đất có đặc điểm là gì?

 • A. chiếm một tỉ lệ lớn trong lớp đất.
 • B. đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ.
 • C. tồn tại chủ yếu trong tầng trên cùng của lớp đất.
 • D. gồm những hạt có màu sắc loang lổ và kích thước to nhỏ khác nhau.
Câu 29
Mã câu hỏi: 314048

Nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ trong đất là gì?

 • A. đá mẹ.
 • B. địa hình.
 • C. khí hậu.
 • D. sinh vật.
Câu 30
Mã câu hỏi: 314049

Thổ nhưỡng là gì?

 • A. Lớp vật chất vụn bở trên bề mặt lục địa, được hình thanh từ quá trinh phong hóa đá
 • B. Lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa và các đảo, được đặc trưng bởi độ phì
 • C. Lớp vật chất vụn bở, trên đó con người tiến hành các hoạt động trồng trọt
 • D. Lớp vật chất tự nhiên, được con người cải tạo và đưa vào sản xuất nông nghiệp

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ