Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra trắc nghiệm 1 tiết Học kì I môn Vật lý 7 có đáp án

15/04/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 26199

Chiếu một chùm sáng song song tới một chiếc gương chùm phản xạ ngay sau khi vừa rời gương là chùm hội tụ, có thể xác định được đó là gương gì hay không? 

 • A. Gương phẳng.             
 • B.  Gương cầu lõm. 
 • C. Gương cầu lồi.               
 • D. Không thể xác định được. 
Câu 2
Mã câu hỏi: 26200

Đặt một cái bút chì trước gương phẳng và vuông góc với gương phẳng, ảnh của vật qua gương phẳng ở vị trí như thế nào so với vật? 

 • A. Song song, cùng chiều với vật. 
 • B. Vuông góc với nhau.
 • C. Cùng phương, ngược chiều.        
 • D. Cả 3 nội dung trên đều đúng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 26201

Cùng một vật đặt  trước ba gương, cách gương cùng một khoảng. Gương nào tạo ảnh nhỏ hơn vật. 

 • A. Gương cầu lõm          
 • B. Gương cầu lồi
 • C. Gương phẳng                   
 • D. Ba gương trên.
Câu 4
Mã câu hỏi: 26202

Một tia sáng SI chiếu vào gương phẳng cho một tia phản xạ hợp với mặt phẳng gương một góc 600. Khi đó góc tới của tia tới SI  là: 

 

 • A. 300 
 • B. 600C
 • C. 900           
 • D. 450      
Câu 5
Mã câu hỏi: 26203

Chiếu một chùm sáng hẹp vuông góc vào mặt một tấm bìa cứng, hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra? 

 • A. Ánh sáng truyền xuyên qua tấm bìa
 • B. Ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường cong.
 • C. Ánh sáng đi vòng qua tấm bìa theo đường gấp khúc. 
 • D. Ánh sáng không thể truyền qua được tấm bìa.
Câu 6
Mã câu hỏi: 26204

Trường hợp nào dưới đây mắt ta nhận biết được ánh sáng 

 • A. Ban đêm trời quang, đứng ngoài trời mở mắt ngước nhìn bầu trời
 • B. Ban đêm đứng trong phòng có cửa sổ đóng kín, không bật đèn
 • C. Đứng dưới hầm sâu , không có đèn 
 • D. Đứng ngoài trời mở mắt và lấy tay bịt kín mắt
Câu 7
Mã câu hỏi: 26205

Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng? 

 • A. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng
 • B. Ngọn nến đang cháy
 • C. Mặt trời  
 • D. Đèn ống đang sáng
Câu 8
Mã câu hỏi: 26206

Người ta có thể dùng gương cầu lõm để tập trung ánh sáng Mặt Trời vì: 

 • A. Gương cầu lõm hắt ánh sáng trở lại
 • B. Gương cầu lõm cho ảnh ảo lớn hơn vật
 • C. Các tia sáng Mặt Trời coi như những tia sáng song song, sau khi phản xạ trên gương sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ ở một điểm trước gương 
 • D. Các tia sáng Mặt Trời coi như chùm tia tới phân kì, cho chùm tia phản xạ song song
Câu 9
Mã câu hỏi: 26207

Một tia sáng chiếu tới gương phẳng và hợp với gương một góc 30 0 . Góc phản xạ bằng? 

 • A. 00           
 • B. 300          
 • C. 600               
 • D. 900
Câu 10
Mã câu hỏi: 26208

Vì sao ta nhìn thấy một vật? 

 • A. Vì ta mở mắt hướng vào phía vật.
 • B. Vì mắt ta phát ra tia sáng hướng vào phía vật.
 • C. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta.  
 • D. Vì vật được chiếu sáng.
Câu 11
Mã câu hỏi: 26209

Ảnh của vật qua gương phẳng: 

 • A. Luôn nhỏ hơn vật.
 • B. Luôn lớn hơn vật.
 • C. Luôn bằng vật.  
 • D. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn vật tùy thuộc vào vật ở gần hay ở xa gương.
Câu 12
Mã câu hỏi: 26210

Chọn câu đúng: 

 • A. Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo, vì vậy ta không nhìn thấy ảnh này.
 • B. Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo, vì vậy ta không thể dùng máy ảnh để chụp ảnh này.
 • C. Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh ảo, ta có thể nhìn thấy hoặc dùng máy ảnh để chụp lại ảnh này. 
 • D. Ảnh của vật qua gương phẳng là ảnh thật, vì vậy ta nhìn thấy được ảnh này.
Câu 13
Mã câu hỏi: 26211

Tia phản xạ trên gương phẳng nằm trong cùng mặt phẳng với 

 • A. tia tới và đường vuông góc với tia tới.
 • B. tia tới và pháp tuyến với gương.
 • C. đường pháp tuyến với gương và đường vuông góc với tia tới. 
 • D. tia tới và pháp tuyến của gương tại điểm tới.
Câu 14
Mã câu hỏi: 26212

Ảnh của vật sáng tạo bởi gương cầu lồi là: 

 • A. Ảnh ảo , lớn hơn vật
 • B. Ảnh thật , lớn hơn vật
 • C. Ảnh thật , nhỏ hơn vật  
 • D. Ảnh ảo , nhỏ hơn vật
Câu 15
Mã câu hỏi: 26213

Gương cầu lõm thường được ứng dụng: 

 • A. Làm đèn pha xe ô tô, đèn pin 
 • B. Tập trung năng lượng Mặt Trời.
 • C. Đèn chiếu dùng để khám bệnh tai ,mũi, họng. 
 • D. Cả ba ứng dụng trên.
Câu 16
Mã câu hỏi: 26214

Một cái giường dài 2,2m đặt dọc trước gương , một phần đầu giường  cạnh gương cách gương 1m. Một người quan sát mép đuôi gường cách ảnh của nó là 

 • A. 2,4m    
 • B. 1,7m             
 • C. 6,4m            
 • D.  3,2m
Câu 17
Mã câu hỏi: 26215

Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng: 

 • A. Ngọn nến đang cháy. 
 • B. Mặt trời.
 • C. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.   
 • D. Đèn ống đang sáng.
Câu 18
Mã câu hỏi: 26216

Khi nào ta nhìn thấy một vật? 

 • A.  Khi vật được chiếu sáng.           
 • B. Khi ta mở mắt hướng về phía vật.
 • C. Khi vật phát ra ánh sáng.            
 • D. Khi có ánh sáng từ vật đến mắt ta.
Câu 19
Mã câu hỏi: 26217

Khoảng cách từ ảnh của một vật đến gương phẳng là 8 cm thì khoảng cách từ vật đến gương là: 

 • A. 16cm         
 • B. 8cm            
 • C. 4 cm             
 • D. 0cm
Câu 20
Mã câu hỏi: 26218

Khoảng cách từ ảnh của một vật đến gương phẳng là 8 cm thì khoảng cách từ vật đến gương là: 

 • A. 16cm         
 • B. 8cm            
 • C. 4 cm             
 • D. 0cm
Câu 21
Mã câu hỏi: 26219

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi có tính chất nào sau đây. 

 • A. Là ảnh thật, bằng vật.             
 • B. Là ảnh ảo, bằng vật.
 • C. Là ảnh ảo bé hơn vật.                
 • D. Là ảnh thật, bé hơn vật.
Câu 22
Mã câu hỏi: 26220

Cùng một vật đặt  trước ba gương, cách gương cùng một khoảng. Gương nào tạo ảnh lớn nhất. 

 • A. Gương cầu lõm   
 • B. Gương cầu lồi
 • C. Gương phẳng                
 • D. Ba gương trên
Câu 23
Mã câu hỏi: 26221

Gương cầu lõm có tác dụng biến đổi : 

 • A. Chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ phân kì.
 • B. Chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ hội tụ vào một điểm.
 • C. Chùm tia tới song song thích hợp thành chùm tia phân kì. 
 • D. Chùm tia tới song song thành chùm tia phản xạ song song
Câu 24
Mã câu hỏi: 26222

Vật không phải nguồn sáng là 

 • A. ngọn nến đang cháy.
 • B. vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.
 • C. Mặt trời. 
 • D. đèn ống đang sáng.
Câu 25
Mã câu hỏi: 26223

Nội dung của định luật truyền thẳng của ánh sáng là 

 • A. Trong môi trường trong suốt và đồng tính ánh sáng truyền theo một đường thẳng.
 • B. Trong mọi môi trường ánh sáng truyền theo một đường thẳng.
 • C. Trong các môi trường khác nhau, đường truyền của ánh sáng có hình dạng khác nhau. 
 • D. Khi truyền từ môi trường này sang môi trường khác, ánh sáng truyền theo một đường thẳng
Câu 26
Mã câu hỏi: 26224

Chùm sáng hội tụ là chùm sáng mà 

 • A. các tia sáng không giao nhau trên đường truyền của chúng.      
 • B. các tia sáng giao nhau trên đường truyền của chúng.
 • C. các tia sáng loe rộng trên đường truyền của chúng. 
 • D. các tia sáng loe rộng ra, kéo dài gặp nhau.
Câu 27
Mã câu hỏi: 26225

Hiện tượng nào dưới đây không phải là hiện tượng phản xạ ánh sáng: 

 • A. Quan sát thấy ảnh của mình trong gương phẳng.
 • B. Dùng đèn pin chiếu một chùm sáng lên một gương phẳng đặt trên bàn, ta thu được một vết sáng trên tường.
 • C. Quan sát thấy con cá trong bể nước to hơn so với quan sát ở ngoài không khí. 
 • D. Nhìn xuống mặt nước thấy cây cối ở bờ ao bị mọc ngược so với cây cối trên bờ.
Câu 28
Mã câu hỏi: 26226

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là 

 • A. Ảnh ảo, hứng được trên màn và lớn bằng vật.
 • B. Ảnh ảo, không hứng được trên màn và nhỏ hơn vật.
 • C. Ảnh ảo, nhìn vào gương sẽ thấy và lớn bằng vật.      
 • D. Ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật.
Câu 29
Mã câu hỏi: 26227

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi là 

 • A. ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật.
 • B. ảnh thật, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
 • C. ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật. 
 • D. ảnh ảo, không hứng được trên màn, lớn hơn vật.
Câu 30
Mã câu hỏi: 26228

Khi nói về ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lõm. Câu kết luận đúng là 

 • A. Ảnh nhìn thấy trong gương luôn nhỏ hơn vật.
 • B. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo bằng vật.
 • C. Ảnh nhìn thấy trong gương hứng được trên màn. 
 • D. Ảnh nhìn thấy trong gương là ảnh ảo luôn lớn hơn vật.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ