Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra trắc nghiệm 1 tiết HK1 môn Vật lý 7 năm 2019

15/04/2022 - Lượt xem: 20
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 26169

Khi nào mắt ta nhìn thấy một vật. 

 • A. Khi mắt ta hướng vào vật
 • B. Khi mắt ta phát ra những tia sáng đến vật
 • C. Khi có ánh sáng truyền từ vật đến mắt ta 
 • D. Khi giữa vật và mắt không có khoảng tối.
Câu 2
Mã câu hỏi: 26170

Khi có nguyệt thực thì? 

 • A. Trái Đất bị mặt trăng che khuất.
 • B. Mặt trăng bị trái đất che khuất.
 • C. Mặt trăng không phản xạ ánh sáng nữa. 
 • D. Mặt trời ngừng không chiếu sáng mặt trăng nữa.
Câu 3
Mã câu hỏi: 26171

Cùng một vật lần lượt đặt trước 3 gương, cách gương cùng một khoảng b»ng nhau, gương nào tạo được ảnh lớn nhất 

 • A. Gương phẳng          
 • B. Gương cầu lồi
 • C. Gương cầu lõm                                 
 • D. Không gương nào
Câu 4
Mã câu hỏi: 26172

Vì sao nhờ có gương phản xạ, đèn pin lại có thể chiếu sáng đi xa? 

 • A. Vì gương hắt ánh sáng trở lại
 • B. Vì gương cho ảnh ảo rõ hơn
 • C. Vì đó là gương cầu lõm cho chùm phản xạ song song. 
 • D. Vì nhờ có gương ta nhìn thấy những vật ở xa.
Câu 5
Mã câu hỏi: 26173

Ảnh của một vật tạo bởi gương cầu lồi? 

 • A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật.    
 • B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
 • C. Ảnh ảo bằng vật.                       
 • D. Ảnh thật bằng vật.
Câu 6
Mã câu hỏi: 26174

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng? 

 • A. Ảnh ảo nhỏ hơn vật.    
 • B. Ảnh ảo lớn hơn vật.
 • C. Ảnh thật bằng vật.           
 • D.  Ảnh ảo bằng vật.
Câu 7
Mã câu hỏi: 26175

Vật nào dưới đây là nguồn sáng? 

 • A. Quyển sách.                                 
 • B. Cái bút.
 • C. Ngọn lửa.                       
 • D. Bóng điện.
Câu 8
Mã câu hỏi: 26176

Chiếu một tia sáng lên một gương phẳng ta thu được một tia phản xạ tạo với tia tới một góc 700. Tìm giá trị góc tới? 

 • A. 700          
 • B.  600                
 • C. 450                   
 • D.  350
Câu 9
Mã câu hỏi: 26177

Nếu điểm S cách gương phẳng 7cm thì ảnh S của điểm S qua gương cách điểm S một khoảng: 

 • A. 14 cm  
 • B.  15 cm     
 • C. 16 cm             
 • D. 7 cm
Câu 10
Mã câu hỏi: 26178

Vì sao ta nhìn thấy một vật?  

 • A. Vì vật đ­ược chiếu sáng  
 • B. Vì có ánh sáng từ vật truyền vào mắt ta 
 • C.  Vì giữa vật và mắt không có khoảng tối    
 • D. Vì mắt ta phát ra các tia sáng chiếu lên vật   
Câu 11
Mã câu hỏi: 26179

Vật nào dưới đây không phải là nguồn sáng. 

 • A. Mặt Trăng           
 • B.  Mặt trời     
 • C. Đèn pin được bật sáng         
 • D. Ngọn nến đang cháy  
Câu 12
Mã câu hỏi: 26180

Đường truyền của ánh sáng trong không khí đồng chất là: 

 • A. đường thẳng hoặc đường cong  
 • B. đường cong bất kì    
 • C. đường thẳng  
 • D. đường gấp khúc                       
Câu 13
Mã câu hỏi: 26181

Chọn cụm từ thích hợp để điền vào chổ trống.

Chùm sáng song song gồm các tia sáng………………..trên đường truyền của chúng 

 • A. không hướng vào nhau    
 • B. không giao nhau 
 • C. giao nhau            
 • D. Loe rộng ra
Câu 14
Mã câu hỏi: 26182

Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Mặt Trời,Trái Đất và Mặt Trăng là 

 • A. Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng.      
 • B. Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.
 • C. Mặt Trời – Mặt Trăng – Trái Đất .                
 • D. Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời.
Câu 15
Mã câu hỏi: 26183

Góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ bằng  800. Tìm giá trị góc tới: 

 • A. 600        
 • B. 300              
 • C. 1200           
 • D. 400
Câu 16
Mã câu hỏi: 26184

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng: 

 • A. lớn hơn vật.  
 • B. bằng vật.     
 • C. nhỏ hơn vật.         
 • D. gấp đôi vật.
Câu 17
Mã câu hỏi: 26185

Khi nào ta có thể nhìn thấy ảnh S của một vật sáng S đặt trước gương phẳng ? 

 • A. Chỉ khi ảnh S ở phía trước mắt ta. 
 • B. Chỉ khi giữa mắt và ảnh S không có vật chắn sáng.
 • C. Chỉ khi S là nguồn sáng. 
 • D. Khi mắt nhận được tia phản xạ của các tia tới xuất phát từ điểm sáng.
Câu 18
Mã câu hỏi: 26186

Em cao 140cm đứng cách tủ đứng 80cm. Hỏi: ảnh của em trong gương cao bao nhiêu?  Khoảng cách từ em đến ảnh của em bằng bao nhiêu? 

 • A. 80cm và 140cm                        
 • B. 140cm và 80cm         
 • C. 140cm và 160cm                    
 • D. 160cm và 140cm
Câu 19
Mã câu hỏi: 26187

Đặt một vật gần gương cầu lõm thì ảnh của vật tạo bởi gương cầu lõm có tính chất sau : 

 • A. Là ảnh ảo nhỏ hơn vật.
 • B. Là ảnh ảo lớn hơn vật.      
 • C. Là ảnh thật lớn hơn vật.       
 • D. Là ảnh ảo lớn bằng vật.
Câu 20
Mã câu hỏi: 26188

Giải thích vì sao trên ô tô, để quan sát được các những vật ở phía sau mình thì người  lái xe thường đặt phía trước mặt một gương cầu lồi: 

 • A. Vì vùng nhìn thấy của gương cầu lồi lớn hơn vùng nhìn thấy của gương phẳng.
 • B. Vì gương cầu lồi cho ảnh rõ hơn gương phẳng
 • C. Vì gương cầu lồi cho ảnh cùng chiều với vật nên dễ nhận biết các vật 
 • D. Vì ảnh tạo bởi gương cầu lồi nhỏ hơn ảnh tạo bởi gương phẳng.
Câu 21
Mã câu hỏi: 26189

Cùng một vật lần lượt đặt trước  gương phẳng,  gương cầu lồi và gương cầu lõm, gần gương và cách gương cùng một khoảng, gương nào tạo được ảnh nhỏ nhất

 • A. Gương cầu lõm        
 • B. Gương phẳng       
 • C. Gương cầu lồi        
 • D. Không gương nào
Câu 22
Mã câu hỏi: 26190

Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng là: 

 • A. Ảnh ảo hứng được trên màn và lớn bằng vật.
 • B. Ảnh ảo không hứng được trên màn và lớn bằng vật.
 • C. Ảnh ảo, nhìn vào gương sẽ thấy và lớn hơn vật. 
 • D. Ảnh ảo, nằm phía sau gương và nhỏ hơn vật.   
Câu 23
Mã câu hỏi: 26191

Mắt chỉ nhìn thấy vật khi: 

 • A. Khi vật phát ra ánh sáng về các phía.
 • B. Khi ánh sáng từ vật truyền đi các phía.
 • C. Khi có ánh sáng từ vật truyền đến mắt ta. 
 • D. Khi  các vật được đốt cháy sáng.
Câu 24
Mã câu hỏi: 26192

Trong trường hợp nào dưới dây ánh sáng truyền đi theo đường thẳng? 

 • A. Trong môi trường trong suốt.
 • B.  Đi từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác.
 • C. Trong môi trường đồng tính. 
 • D. Trong môi trường trong suốt và đồng tính.
Câu 25
Mã câu hỏi: 26193

Cho hình vẽ biểu diễn định luật phản xạ ánh sáng. Nhìn vào hình vẽ ta thấy tia tới, tia phản xạ, góc tới, góc phản xạ và pháp tuyến là 

 • A. Tia tới SI,tia phản xạ IR,pháp tuyến IN; góc phản xạ i, góc tới i’.
 • B. Tia tới SI,tia phản xạ IN,pháp tuyến IR; góc tới i, góc phản xạ i’.
 • C. Tia tới SI,tia phản xạ IR,pháp tuyến IN;góc tới i, góc phản xạ i’. 
 • D. Tia tới IN,tia phản xạ IR,pháp tuyến IS;góc tới i, góc phản xạ i’.
Câu 26
Mã câu hỏi: 26194

Vật không phải nguồn sáng là 

 • A.  Ngọn nến đang cháy.          
 • B. Vỏ chai sáng chói dưới trời nắng.
 • C. Mặt trời.                               
 • D. Đèn ống đang sáng.
Câu 27
Mã câu hỏi: 26195

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S' cách gương một khoảng d'. So sánh d và d': 

 • A. d = d'.
 • B. d > d'.
 • C. d < d'. 
 • D. Không so sánh được vì ảnh là ảnh ảo, vật là thật.
Câu 28
Mã câu hỏi: 26196

Một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S' cách gương một khoảng d'. So sánh d và d': 

 • A. d = d'.
 • B. d > d'.
 • C. d < d'. 
 • D. Không so sánh được vì ảnh là ảnh ảo, vật là thật.
Câu 29
Mã câu hỏi: 26197

Người ta có thể dùng gương cầu lõm để tập trung ánh sáng Mặt Trời vì: 

 • A. Gương cầu lõm hắt ánh sáng trở lại
 • B. Gương cầu lõm cho ảnh ảo lớn hơn vật
 • C. Các tia sáng Mặt Trời coi như những tia sáng song song, sau khi phản xạ trên gương sẽ cho chùm tia phản xạ hội tụ ở một điểm trước gương 
 • D. Các tia sáng Mặt Trời coi như chùm tia tới phân kì, cho chùm tia phản xạ song song
Câu 30
Mã câu hỏi: 26198

Ảnh của một vật đặt gần sát gương cầu lõm là 

 • A. ảnh ảo, không hứng được trên màn, luôn nhỏ hơn vật
 • B. ảnh thật, không hứng được trên màn, nhỏ hơn vật.
 • C.  ảnh ảo, không hứng được trên màn, bằng vật. 
 • D. ảnh ảo, không hứng được trên màn, lớn hơn vật.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ