Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề kiểm tra HK2 môn Tin học lớp 12 trường THPT Trại Cau

15/04/2022 - Lượt xem: 11
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (4 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 228900

Hãy nêu các công việc cần thực hiện khi tạo một bảng trong CSDL quan hệ?

Câu 2
Mã câu hỏi: 228901

Hãy nêu các đặc trưng của mô hình dữ liệu quan hệ? Nêu các thuật ngữ mới?

Câu 3
Mã câu hỏi: 228902

Trong mô hình dữ liệu quan hệ, khoá là gì và tại sao cần có khoá?

Câu 4
Mã câu hỏi: 228903

Cho một mẫu hỏi được thiết kế như ở hình dưới đây:

a. Hãy mô tả bằng lời yêu cầu của mẫu hỏi được thiết kế ở hình trên là gì (đưa ra câu truy vấn)?

b. Tạo báo cáo để in danh sách học sinh và đếm số học sinh nam và học sinh nữ. Theo em ta sử dụng hàm nào? Em đưa ra cách thực hiện.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ