Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

40 câu trắc nghiệm về Tia Rơnghen môn Vật lý 12 năm 2020

13/07/2022 - Lượt xem: 8
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 270324

Chọn phương án sai. Tia Rơnghen có 

 • A. tác dụng rất mạnh lên kính ảnh nên nó dùng để chụp điện. 
 • B. tác dụng làm phát quang một số chất nên được ứng dụng chế tạo ra bóng đèn chiếu sáng.
 • C. khả năng ion hoá chất khí. Ứng dụng làm các máy đo liều lượng. 
 • D. tác dụng sinh lý. Ứng dụng dùng để chữa ung thư
Câu 2
Mã câu hỏi: 270325

Chọn phương án sai. 

 • A.

  Tia Rơnghen có bước sóng từ 10−13 m đến 10−9 m. 

 • B. Tia tử ngoại có bước sóng từ 10−9 m đến 4.10−7 m.
 • C.

  Ánh sáng trông thấy bước sóng 0.3 pm đến 0,76 μm. 

 • D. Tia hồng ngoại có bước sóng từ 0,76 μm đến 1 mm.
Câu 3
Mã câu hỏi: 270326

Ứng dụng không phải là của tia Rơnghen là 

 • A.

  để kích thích phát quang một số chất. 

 • B. chiếu điện, chụp điện trong y học.
 • C.

  dò các lỗ hỗng khuyết tật nằm bên trong sản phẩm đúc. 

 • D. sưởi ấm ngoài da để cho máu lưu thông tốt.
Câu 4
Mã câu hỏi: 270327

Tia Rơnghen và tia tử ngoại không có tính chất chung: 

 • A. làm phát quang một số chất           
 • B. tác dụng mạnh lên kính ảnh
 • C. hủy hoại tế bào giết vi khuẩn                    
 • D. xuyên qua lóp chì cỡ 1 mm
Câu 5
Mã câu hỏi: 270328

Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia Rơnghen và tia tử ngoại? 

 • A. Có khả năng gây phát quang cho một số chất  
 • B. Cùng bản chất là sóng điện từ
 • C. đều được dùng để chụp điện, chiếu điện      
 • D. Đều có tác dụng lên kính ảnh
Câu 6
Mã câu hỏi: 270329

Chọn phương án sai.                

 • A. Trong phép phân tích quang phổ, để nhận biết các nguyên tố, thường sử dụng quang phổ ở vùng tử ngoại. 
 • B. Trong ống Rơnghen đối âm cực làm bằng kim loại khó nóng chảy.
 • C. Tia Rơnghen, tia tử ngoại, ánh sáng trông thấy, tia hồng ngoại đều được ứng dụng chụp ảnh. 
 • D. Trong y học, khi chiếu điện không dùng tia Rơnghen cứng bởi vì nó nguy hiểm có thể gây tử vong.
Câu 7
Mã câu hỏi: 270330

Chọn phương án đúng. 

 • A. Trong y học, khi chiếu điện người ta thường sử dụng tia Rơnghen mềm. 
 • B. Khi nhìn bầu trời đêm, ngôi sao màu vàng có nhiệt độ thấp hơn ngôi sao màu đỏ.
 • C. Tia Rơnghen được ứng dụng chữa bệnh ung thư 
 • D. Các đồng vị có quang phổ vạch phát xạ khác nhau
Câu 8
Mã câu hỏi: 270331

Phát hiêu mào sau đây là đúng khi nói về tia Rơnghen? 

 • A.

  chỉ phát ra từ những vật bị nung nóng đến nhiệt độ khoáng 30000 

 • B. là một loại sóng điện từ có bước sóng ngan hơn cả bước sổng của tia tử ngoại
 • C.

  không có khá năng đâm xuyên. 

 • D. chỉ dược phát ra từ Mặt Trời.       
Câu 9
Mã câu hỏi: 270332

Chọn phương án sai. Tia Rơnghen được ứng dụng 

 • A. chữa bệnh ung thư.       
 • B. chiếu điện
 • C. chụp điện.    
 • D. gây ra phản ứng hạt nhân.
Câu 10
Mã câu hỏi: 270333

Phát biểu nào sau đây không đúng. Tia Rơnghen 

 • A. có cùng bản chất với tia hồng ngoại.  
 • B. có khả năng xuyên qua một tấm nhôm dày cỡ cm.
 • C. có năng lượng lớn hơn tia tử ngoại.       
 • D. không có các tính chất giao thoa nhiễu xạ.
Câu 11
Mã câu hỏi: 270334

Chọn câu sai. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì 

 • A. rất khác nhau về số lượng vạch quang phổ.  
 • B. rất khác nhau về vị trí các vạch quang phổ.
 • C. rất khác nhau về màu sắc, độ sáng tỉ đối của các vạch. 
 • D. không phụ thuộc vào nhiệt độ.
Câu 12
Mã câu hỏi: 270335

Quang phổ vạch phát xạ thực chất 

 • A. những vạch sáng tối trên nền quang phổ.  
 • B. bức xạ ánh sáng trắng tách ra từ chùm sáng phức tạp.
 • C. hệ thống các vạch sáng trên nền tối.  
 • D. ảnh thật của quang phổ tạo bởi những chùm ánh.       
Câu 13
Mã câu hỏi: 270336

Chọn phương án sai. 

 • A.

  Quang phổ hấp thụ của dung dịch đồng suníat loãng có hai đám tối ở vùng màu đỏ, cam và vùng chàm tím. 

 • B. Các chất lòng cho quang phổ đám hấp thụ.
 • C.

  Các chất rắn không cho quang phổ đám hấp thụ.  

 • D. Chất diệp lục cho quang phổ đám hấp thụ.
Câu 14
Mã câu hỏi: 270337

Chất có thể cho quang phổ hấp thụ đám là 

 • A.

  chất rắn, chất lỏng và chất khí.            

 • B. chất rắn và chất lỏng.
 • C. chất rắn và chất khí.         
 • D. chất lỏng và chất khí có áp suất bé.
Câu 15
Mã câu hỏi: 270338

Tìm phát biểu sai. Quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau thì 

 • A.

  khác nhau về số lượng vạch.            

 • B.  khác nhau về màu sắc các vạch.
 • C. khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch.          
 • D. khác nhau về bề rộng các vạch quang phố.
Câu 16
Mã câu hỏi: 270339

Chọn câu sai khi nói về quang phổ hấp thụ. 

 • A.

  Chất rắn không có khả năng cho quang phổ hấp thụ. 

 • B. Quang phổ hấp thụ của chất khí chỉ chứa các vạch hấp thụ.
 • C.

  Độ sáng của các vạch tối trong quang phổ hấp thụ khác nhau. 

 • D. Quang phổ hấp thụ của chất lỏng gồm các đám.
Câu 17
Mã câu hỏi: 270340

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ liên tục? 

 • A.

  Để thu được quang phổ liên tục, người ta phải chiếu chùm ánh sáng trắng qua lăng kính. 

 • B. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc vào bản chất hóa học của nguồn sáng đó.
 • C.

  Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc nhiệt độ của vật phát ra quang phổ đó. 

 • D. Quang phổ liên tục gồm nhiều dài màu từ đỏ đến tím ngăn cách nhau bằng những khoảng tối. 
Câu 18
Mã câu hỏi: 270341

Phát biểu nào sau đây là SAI khi nói về quang phổ vạch phát xạ? 

 • A.

  Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những vạch màu riêng rẽ nằm trên một nền tối. 

 • B. Quang phổ vạch phát xạ bao gồm một hệ thống những dải màu biến thiên liên tục nằm trên một nền tối.
 • C.

  Mỗi nguyên tố hoá học ở những hạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp xuất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố đó. 

 • D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau là rất khác nhau về số lượng các vạch, về bước sóng (tức là vị tri các vạch) và cường độ sáng của các vạch đó.
Câu 19
Mã câu hỏi: 270342

Phát biểu nào sau đây không đúng? 

 • A.

  Tia hồng ngoại, tia tử ngoại có bản chất sóng điện từ. 

 • B. Tia hồng ngoại có chu kì nhỏ hơn tia tử ngoại.
 • C.

  Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều có tác dụng nhiệt. 

 • D. Tia hồng ngoại có tác dụng lên kính ảnh.
Câu 20
Mã câu hỏi: 270343

Chọn phương án SAI. 

 • A.

  Bản chất của tia hồng ngoại là sóng điện từ. 

 • B. Tác dụng nối bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
 • C.

  Tia hồng ngoại được ứng dụng chu yếu để sấy khô và sưởi  ấm, chụp ảnh trong đêm 

 • D. Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau là rất khác nhau về số lượng các vạch, về bước sóng (tức là vị trí các vạch) và cường độ sáng của các vạch đó.
Câu 21
Mã câu hỏi: 270344

Chọn phương án sai. 

 • A.

  Tia hồng ngoại là bức xạ mắt nhìn thấy được. 

 • B. Bước sóng tia hồng ngoại nhỏ hơn sóng vô tuyến
 • C.

  Vật ở nhiệt độ thấp phát tia hồng ngoại. 

 • D. Vật ở nhiệt độ trên 3000°C có bức xạ tia hồng ngoại.
Câu 22
Mã câu hỏi: 270345

Chọn phương án SAI. Tia hồng ngoại 

 • A.

  tác dụng lên một loại kính ảnh.          

 • B. dùng để sấy khô và sưởi ấm.
 • C. dùng để chữa bệnh còi xương.          
 • D. có liên quan đến hiệu ứng nhà kính.
Câu 23
Mã câu hỏi: 270346

Chọn phương án đúng. 

 • A.

  Tia tử ngoại có thể nhìn thấy. 

 • B. Tia tử ngoại có tần số nhỏ hơn tần số ánh sáng trông thấy
 • C.

  Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ. 

 • D. Tia tử ngoại dùng để chữa bệnh còi xương.
Câu 24
Mã câu hỏi: 270347

Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia tử ngoại: 

 • A.

  Tác dụng mạnh lên kính ảnh         

 • B. Làm ion hóa không khí
 • C. Trong suốt đối với thủy tinh, nước              
 • D. Làm phát quang một số chất
Câu 25
Mã câu hỏi: 270348

Tia hồng ngoại không có tính chất nào sau đây? 

 • A.

  Tác dụng nhiệt               

 • B. Tác dụng lên kính ảnh thích hợp
 • C. Gây ra hiệu ứng quang điện trong        
 • D. Mắt người nhìn thấy được
Câu 26
Mã câu hỏi: 270349

Nguồn sáng nào sau đây không phát tia tử ngoại 

 • A.

  hồ quang điện.            

 • B. đèn thuỷ ngân,
 • C. đèn hơi natri.           
 • D. vật nung trên 3000°
Câu 27
Mã câu hỏi: 270350

Chọn phương án sai. Tia hồng ngoại 

 • A.

  chủ yếu để sấy khò và sưởi ấm            

 • B.

  để gây ra hiện tượng quang điện trong

 • C. dùng chụp ánh trong đêm tối       
 • D. dùng làm tác nhân iôn hoá
Câu 28
Mã câu hỏi: 270351

Chọn phương án sai khi nói về tia tử ngoại. 

 • A.

  Khả năng gây phát quang được ứng dụng để tìm vết nứt, vết xước trong kỹ thuật chế tạo máy. 

 • B. Tác dụng sinh học được ứng dụng đé chữa bệnh còi xương, diệt vi khuẩn...
 • C.

  Dùng làm tác nhân ion hoá, kích thích sự phát quang, để gây ra hiện tượng quang điện. 

 • D. Dùng tử ngoại để chữa bệnh mù màu.     
Câu 29
Mã câu hỏi: 270352

Phát biểu nào sau đây đúng với tia tử ngoại? 

 • A.

  Tia tử ngoại là một trong những bức xạ mà mắt thường có thể nhìn thấy. 

 • B. Tia tử ngoại là bức xạ không nhìn thấy có bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng tím.
 • C.

  Tia tử ngoại là một trong những bức xạ do các vật có khối lượng riêng lớn phát ra. 

 • D. Tia tử ngoại là sóng êlectron.
Câu 30
Mã câu hỏi: 270353

Điều nào sau đây là sai khi so sánh tia hồng ngoại với tia tử ngoại?            

 • A.

  Cùng bản chất là sóng điện từ. 

 • B. Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ hơn tia tử ngoại.
 • C.

  Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều tác dụng lên kính ảnh. 

 • D. Tia hồng ngoại và tia từ ngoại đều không nhìn thấy bằng mắt thường.
Câu 31
Mã câu hỏi: 270354

Phát biểu nào sau đây về tia tử ngoại là sai? Tia tử ngoại 

 • A.

  có thể dùng để chữa bệnh ung thư  

 • B. có tác dụng sinh học: diệt khuẩn, hủy diệt tế bào.
 • C.

  tác dụng lên kính ảnh. 

 • D. làm ion hóa không khí và làm phát quang một số chất.
Câu 32
Mã câu hỏi: 270355

Phát biểu nào sau đây về tia hồng ngoại là sai? 

 • A.

  Tia hồng ngoại do các vật nung nóng phát ra. 

 • B.

  Tia hồng ngoại làm phát quang một số chất khí.

 • C.

  Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt. 

 • D. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn 4. 1014 Hz.
Câu 33
Mã câu hỏi: 270356

Chiếu một chùm bức xạ vào một tấm thạch anh theo phương vuông góc thì chùm ló có cường độ gần bằng chùm tới. Chùm bức xạ đó thuộc vùng: 

 • A.

  hồng ngoại gần.            

 • B. sóng vô tuyến.
 • C. tử ngoại gần.          
 • D. hồng ngoại xa.
Câu 34
Mã câu hỏi: 270357

Trong thí nghiệm phát hiện tia hồng ngoại và tia tử ngoại dụng cụ nào được sử dụng: 

 • A.

  quang trở.            

 • B. tế bào quang điện
 • C. pin nhiệt điện. 
 • D. pin quang điện.
Câu 35
Mã câu hỏi: 270358

Tia hồng ngoại có bước sóng nằm trong khoảng nào trong các khoảng sau đây?  

 • A.

  Từ 10−12 m đến 10−9 m.              

 • B. Từ 10−9 m đến 4.10−7 m.
 • C. Từ 4.10−7 m đến 7,5.10−7 m.    
 • D. Từ 7,6.10−7 m đến 10−3 m.
Câu 36
Mã câu hỏi: 270359

Thân thể con người ở nhiệt độ 37°C phát ra bức xạ nào trong các loại bức xạ sau? 

 • A. Tia X.        
 • B. Bức xạ nhìn thấy.
 • C. Tia hồng ngoại.                
 • D. Tia tử ngoại.  
Câu 37
Mã câu hỏi: 270360

Một bức xạ hồng ngoại có bước sóng 6.10−3 mm, so với bức xạ tử ngoại bước sóng 125 nm, thì có tần số nhỏ hơn 

 • A.

  50 lần      

 • B. 48 lần      
 • C. 44 lần             
 • D. 40 lần
Câu 38
Mã câu hỏi: 270361

Tia X có bước sóng 0,25 nm, so với tia tử ngoại bước sóng 0,3 µm, thì có tần số cao gấp 

 • A.

  120 lần         

 • B. 12.103 lần            
 • C. 12 lần          
 • D. 1200 lần
Câu 39
Mã câu hỏi: 270362

Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10−9 m đến 3.10−7 m là 

 • A.

  ánh sáng nhìn thấy  

 • B.  tia tử ngoại  
 • C. tia hồng ngoại         
 • D. tia Rơnghen
Câu 40
Mã câu hỏi: 270363

Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là 

 • A.

  55 nm         

 • B. 0,55 μm           
 • C. 0,55 nm        
 • D. 0,55 mm

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ