Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi tuyển sinh môn Hóa vào lớp 10 năm 2018 - Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu

08/07/2022 - Lượt xem: 21
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (5 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 238202

1.Trùng hợp hyđrocacbon A (mạch hở, có công thức phân tử C3H6) thu được polime. Viết cấu tạo có thể có của đoạn mạch polime được tạo ra từ 2 phân tử A.

2. Khi cho một hyđrocacbon B (mạch hở, có công thức phân tử C4H8) tác dụng với HBr thì thu được 2 sản phẩm hữu cơ.

a. Xác định công thức cấu tạo của B.

b. Dùng công thức cấu tạo viết các phương trình hóa học của phản ứng.

Câu 2
Mã câu hỏi: 238203

1. Cho 4 dung dịch không màu có cùng nồng độ mol là NaOH, NaCl, HCl và Phenolphtalein, chứa trong 4 bình mất nhãn. Chỉ dùng ống hút, ống nghiệm có chia độ (không dùng thêm hóa chất nào khác kể cả nguồn điện, nguồn nhiệt), hãy nhận biết mỗi dung dịch trên.

2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau xảy ra trong dung dịch.

a. FeCl2 + AgNO→ ;              b. H2S + Br2 + H2O → ;         c. FeSO4 + KMnO4 + H2SO

Câu 3
Mã câu hỏi: 238204

X là dung dịch có chứa 0,36 mol NaOH; Y là dung dịch có chứa 0,10 mol AlCl3. Người ta tiến hành 2 thí nghiệm sau:

Thí nghiệm 1: Cho từ từ từng giọt dung dịch X đến hết vào dung dịch Y, thu được m1 gam kết tủa.

Thí nghiệm 2: Cho từ từ từng giọt dung dịch Y đến hết vào dung dịch X, thu được m2 gam kết tủa.

a. Nêu hiện tượng xảy ra và viết phương trình hóa học của phản ứng ở mỗi thí nghiệm.

b. Tính m1, m2.

Giả thiết các phản ứng hóa học xảy ra hoàn toàn.

Câu 4
Mã câu hỏi: 238205

Hỗn hợp khí X gồm H2 và hyđrocacbon A (mạch hở, có công thức phân tử CnH2n) được lấy theo tỉ lệ mol là 1:1. Đun nóng X với bột Ni làm xúc tác để phản ứng xảy ra. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với hiđro là 17,6. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của A, biết hiệu suất phản ứng đạt trên 50%.

Câu 5
Mã câu hỏi: 238206

Cho hỗn hợp kim loại X gồm Na, Ba với số mol bằng nhau tác dụng với 20 ml dung dịch rượu etylic (d = 0,992 g/ml). Sau khi phản ứng kết thúc thu được hỗn hợp chất Y và 11,648 lít khí H2 thoát ra. Cho H2O dư vào Y được dung dịch Z và 1,792 lít khí H2 thoát ra. Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO2 vào dung dịch Z thu được 78,8 gam kết tủa.

a. Tính độ rượu của dung dịch rượu etylic đã dùng.

b. Tính khối lượng của hỗn hợp chất Y.

c. Tìm các giá trị của V

Biết các thể tích khí đo ở đktc; khối lượng riêng của rượu nguyên chất bằng 0,8 g/ml.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ