Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Hóa năm 2019 Trường THPT Chuyên Ninh Thuận

08/07/2022 - Lượt xem: 7
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (6 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 238123

Cho các nguyên tố Na, Al, O, S. Viết công thức của tất cả các hợp chất chứa 2 hoặc 3 trong số 4 nguyên tố trên. 

Xem đáp án
Câu 2
Mã câu hỏi: 238124

Nung nóng bột đồng ngoài không khí được chất rắn A. Hòa tan A vào một lượng dư HCl thì A không tan hết; còn khi hòa tan A trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì A tan hết. Giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra

Xem đáp án
Câu 3
Mã câu hỏi: 238125

Hoàn thành sơ đồ biểu diễn dãy biến hóa (ghi rõ điều kiện phản ứng nếu có):

C6H12O7 ← C6H12O6 → C2H5OH → C2H4 → CO2

Xem đáp án
Câu 4
Mã câu hỏi: 238126

Khi thổi mạnh luồng không khí vào bếp củi đang cháy, có thể xảy ra một trong hai trường hợp sau:

- Lửa bị tắt.

- Lửa bùng cháy mạnh hơn

Xem đáp án
Câu 5
Mã câu hỏi: 238127

Hỗn hợp X gồm 2 kim loại Mg, Zn; Y là dung dịch H2SO4 có nồng độ a mol/l.

- Trường hợp 1: Cho 24,3 gam X vào 2 lít Y sinh ra 8,96 lít H2 (đktc).

- Trường hợp 2: Cho 24,3 gam X vào 3 lít Y sinh ra 11,2 lít H2 (đktc).

a. Hãy chứng minh trường hợp 1 thì X chưa tan hết, trong trường hợp 2 thì axit còn dư.

b. Tính nồng độ mol/l của dung dịch Y và khối lượng mỗi kim loại trong X. 

Xem đáp án
Câu 6
Mã câu hỏi: 238128

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp khí X gồm 0,1 hidrocacbon A và 0,05 hidrocacbon B rồi dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng H2SO4 đặc, bình 2 đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình 1 tăng 9 gam, ở bình 2 xuất hiện 108,38 gam kết tủa.

a. Tìm giá trị của a.

b. Tìm công thức phân tử của A và B. Biết A, B là ankan, anken, ankin. 

Xem đáp án

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ