Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi trắc nghiệm học kì I môn Công Nghệ 10 Sở GD&ĐT Thái Nguyên

15/04/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 110314

Điều kiện để sâu bệnh hại cây trồng phát triển thành ổ dịch lan rộng là:phải có ổ dịch,có nguồn thức ăn dồi dào còn cần phải điều kiện gì nữa ?

 • A. Nhiệt độ thấp.                  
 • B. Lượng mưa lớn .
 • C. Nhiệt độ, độ ẩm thích hợp.                 
 • D. Mùa vụ.
Câu 2
Mã câu hỏi: 110315

Nguồn sâu và bệnh hại có từ đâu :

 • A. Sử dụng hạt giống, cây con nhiễm sâu bệnh.                  
 • B. Trứng, nhộng của côn trùng gây hại.        
 • C. Trên đồng ruộng, hạt giống hay cây con nhiễm sâu bệnh.  
 • D. Tiềm ẩn trong đất.    
Câu 3
Mã câu hỏi: 110316

Trong các sản phẩm sau, sản phẩm nào không ứng dụng công nghệ vi sinh vật?

 • A. Chả lụa. 
 • B. Thuốc kháng sinh.
 • C. Rượu bia.    
 • D. Phân vi sinh. 
Câu 4
Mã câu hỏi: 110317

Loại đất nào sau đây cần phải cải tạo : 

 • A. Đất phù sa.               
 • B. Đất xói mòn, đất xám bạc màu. 
 • C. Đất xám bạc màu, đất phù sa.
 • D. Đất xói mòn và đất phù sa sông Hồng.        
Câu 5
Mã câu hỏi: 110318

Loại độ phì nhiêu nào của đất được hình thành dưới thảm thực vật trong điều kiện tự nhiên?  

 • A. Độ phì nhiêu.       
 • B. Độ phì nhiêu tự nhiên.       
 • C. Lớp đất mặt.  
 • D. Độ phì nhiêu nhân tạo.      
Câu 6
Mã câu hỏi: 110319

Trong thí nghiệm so sánh thì giống mới được bố trí so sánh với giống nào? 

 • A. Giống nhập nội.  
 • B. Giống mới khác.        
 • C. Giống thuần chủng.
 • D. Giống phổ biến đại trà.
Câu 7
Mã câu hỏi: 110320

Làm thế nào để giống mới được tuyên truyền rộng rãi và được đưa vào sản xuất đại trà ?

 • A. Đánh giá giống mới về mọi mặt và đưa giống mới vào sản xuất đại trà.       
 • B. Xác định giống mới có ưu điểm vượt trội so với giống cũ .
 • C. Tổ chức hội nghị đầu bờ, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.
 • D. Tuyên truyền đưa giống mới vào sản xuất đại trà. 
Câu 8
Mã câu hỏi: 110321

Qui trình sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ phục tráng khác với sơ đồ duy trì ở giai đoạn

 • A. sản xuất hạt xác nhận.     
 • B. sản xuất hạt giống nguyên chủng.
 • C. gieo hạt vật liệu khởi đầu.     
 • D. đánh giá dòng .
Câu 9
Mã câu hỏi: 110322

Nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào không có ý nghĩa nào sau đây:     

 • A. Nếu nguyên liệu nuôi cấy hoàn toàn sạch bệnh thì sản phẩm nhân giống sẽ hoàn toàn sạch bệnh.
 • B. Cho ra các sản phẩm không đồng nhất về mặt di truyền.
 • C. Có hệ số nhân giống cao.
 • D. Có thể nhân giống cây trồng ở quy mô công nghiệp. 
Câu 10
Mã câu hỏi: 110323

Cơ sở khoa học của phương pháp nuôi cấy mô tế bào là gì:

 • A. Tế bào thực vật có khả năng sinh sản rất nhanh.      
 • B. Tế bào thực vật có tính độc lập và tính toàn năng.   
 • C. Tế bào thực vật có thành xenlulôzơ bền vững.
 • D. Tế bào thực vật có khả năng sinh sản vô tính.     
Câu 11
Mã câu hỏi: 110324

Để tuyên truyền đưa giống mới có năng suất cao chất lượng tốt vào sản xuất đại trà ta cần bố trí thí nghiệm

 • A. Thí nghiệm so sánh giống.     
 • B. Thí nghiệm kiểm tra kỹ thuật.
 • C. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.  
 • D. Không cần làm thí nghiệm .
Câu 12
Mã câu hỏi: 110325

Mục đích của thí nghiệm tra kĩ thuật là gì ?

 • A. Xác định giống mới có ưu điểm vượt trội so với giống cũ hay không thể có, hoặc không tiếp xúc khảo nghiệm .  
 • B. Đánh giá giống mới về mọi mặt và đưa giống mới vào sản xuất đại trà.                 
 • C. Củng cố độ thuần chủng và tình trạng điển hình của giống .  
 • D. Xây dựng kĩ thuật gieo trồng phù hợp với giống mới. 
Câu 13
Mã câu hỏi: 110326

Hệ thống sản xuất giống cây trồng được tiến hành theo trình tự nào? (SNC: siêu nguyên chủng, NC: nguyên chủng)

 • A. Sản xuất giống xác nhận →NC→SNC→ Đại trà.     
 • B. Sản xuất hạt NC → SNC→Xác nhận → Đại trà.
 • C. Sản xuất hạt NC → Xác nhận → SNC→ Đại trà.                      
 • D. Sản xuất hạt SNC →NC →Xác nhận → Đại trà.            
Câu 14
Mã câu hỏi: 110327

Thành phần của phân vi sinh vật chuyển hóa lân có chứa :

 • A. Phân kali, phân lân.                                        
 • B. Than bùn, vi sinh vật nốt sần cây họ đậu.      
 • C. Than bùn, xác sinh vật.             
 • D. Than bùn, bột apatit.          
Câu 15
Mã câu hỏi: 110328

Hạt giống xác nhận là hạt giống:

 • A.  Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu.
 • B. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà.
 • C. Được nhân ra từ hạt giống nguyên chủng, để tiếp tục nghiên cứu.
 • D. Được nhân ra từ hạt giống siêu nguyên chủng cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà. 
Câu 16
Mã câu hỏi: 110329

Keo đất là gì?

 • A. Là phần tử có kích thước <1 µm, không tan trong nước mà ở trạng thái huyền phù.   
 • B. Là phần tử có kích thước > 1 µm, tan trong nước.
 • C. Là phần tử có kích thước > 2 µm, không tan trong nước. 
 • D. Là phần tử có kích thước < 1 µm, tan ít trong nước.
Câu 17
Mã câu hỏi: 110330

Điều nào sau đây là không đúng?

 • A. Mỗi loại phân vi sinh vật chỉ thích hợp với một loại cây trồng nhất định.           
 • B. Phân vi sinh vật là phân có chứa vi sinh vật sống.
 • C. Phân vi sinh vật có thời hạn sử dụng tương đối dài.
 • D. Bón phân vi sinh vật nhiều năm không làm hại đất. 
Câu 18
Mã câu hỏi: 110331

Đối với giống cây trồng do tác giả cung cấp giống có hạt giống siêu nguyên chủng thì quy trình sản xuất hạt giống theo sơ đồ:          

 • A. Tự thụ phấn   
 • B. Duy trì           
 • C. Phục tráng           
 • D. Thụ phấn chéo         
Câu 19
Mã câu hỏi: 110332

Hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp chiếm ……… tổng số lao động tham gia vào các ngành kinh tế.  

 • A. >  80%         
 • B. > 50%.              
 • C. < 80%          
 • D. < 50%
Câu 20
Mã câu hỏi: 110333

Quy trình nuôi cấy mô tế bào được tiến hành theo các bước sau:

 • A. Chọn vật liệu khởi đầu →khử trùng → tạo chồi → tạo rễ → chuyển vào môi trường thích ứng → đưa ra vườn ươm.        
 • B. Chọn vật liệu khởi đầu  khử trùng tạo rễ  tạo chồi  chuyển vào môi trường thích ứng → đưa ra vườn ươm.            
 • C. Không cần tuân thủ các bước.    
 • D. Chọn vật liệu khởi đầu  tạo rễ  tạo chồi  chuyển vào môi trường thích ứng  khử trùng đưa ra vườn ươm.             
Câu 21
Mã câu hỏi: 110334

Nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển của sâu bệnh hại :

 • A. Nhiệt độ, độ ẩm cao sâu bệnh phát triển mạnh.         
 • B.  Nhiệt độ, độ ẩm thấp sâu bệnh phát triển mạnh. 
 • C. Nhiệt độ, độ ẩm cao sâu bệnh phát triển kém.                
 • D. Nhiệt độ thấp sâu bệnh phát triển mạnh.                   
Câu 22
Mã câu hỏi: 110335

Biện pháp khắc phục quan trọng hàng đầu đối với đất xói mòn là:  

 • A. Trồng cây phủ xanh đất. 
 • B. Luân canh, xen canh gối vụ. 
 • C. Bón vôi cải tạo đất. 
 • D. Bón phân và làm đất hợp lí.                          
Câu 23
Mã câu hỏi: 110336

Chọn câu trả lời đúng: 

 • A. Phân hoá học khó tan nên dùng bón lót là chính. 
 • B. Phân hoá học dễ tan nên dùng để bón lót là chính. 
 • C. Phân hoá học chứa ít nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng cao.
 • D. Phân hoá học chứa nhiều nguyên tố dinh dưỡng nhưng tỉ lệ dinh dưỡng thấp
Câu 24
Mã câu hỏi: 110337

Biện pháp nào không hợp lý khi cải tạo đất xám bạc màu?

 • A. Xây dựng bờ vủng bờ thửa tưới tiêu hợp lý.        
 • B. Cày sâu,bừa kỷ. bón phân, bón vôi hợp lý.
 • C. Trồng cây thành băng, trồng cây bảo vệ đất.        
 • D. Luân canh cây trồng
Câu 25
Mã câu hỏi: 110338

Ứng dụng của nuôi cấy mô, tế bào là :     

 • A. kích thích cây mau ra hoa.   
 • B. sản xuất được nhiều giống cây trồng .   
 • C. chỉ nhân nhanh một số giống cây trồng nông nghiệp.
 • D. nhân nhanh được nhiều giống cây trồng nông, lâm nghiệp.   
Câu 26
Mã câu hỏi: 110339

Phân Vi sinh vật cố định đạm có tác dụng gì? 

 • A. Chuyển hóa lân khó hòa tan thành lân dễ hòa tan. 
 • B. Chuyển hóa lân hữu cơ thành lân vô cơ   
 • C. Phân giải chất hữu cơ thành chất khoáng đơn giảng.
 • D. Chuyển hóa nitơ tự do thành đạm cho đất.
Câu 27
Mã câu hỏi: 110340

Keo đất có vai trò gì để làm cơ sở cho sự trao đổi chất dinh dưỡng giữa đất với cây trồng?

 • A. khả năng trao đổi ion.       
 • B.  chứa nhiều nước 
 • C. khả năng trao đổi Protêin       
 • D. chứa nhiều đạm. 
Câu 28
Mã câu hỏi: 110341

Keo âm là keo:

 • A. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích âm.                           
 • B. Có lớp ion quyết định điện mang điện tích dương.
 • C. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích âm.                       
 • D. Có lớp ion khuếch tán mang điện tích dương.  
Câu 29
Mã câu hỏi: 110342

Mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng là gì?

 • A. Tạo ra số lượng giống cần thiết để đưa vào sản xuất đại trà.     
 • B. Tạo ra giống mới có năng xuất cao.
 • C. Tạo ra giống mới sinh trưởng mạnh.  
 • D. Tạo ra giống mới phát triển nhanh. 
Câu 30
Mã câu hỏi: 110343

Mục đích của công tác khảo nghiệm giống cây trồng? 

 • A. Cung cấp những thông tin về giống.                
 • B. Tạo số lượng lớn hạt giống cung cấp cho đại trà.               
 • C. Duy trì độ thuần chủng của giống.
 • D. Đánh giá khách quan, chính xác và công nhận kịp thời giống cây trồng mới phù hợp với từng vùng.
Câu 31
Mã câu hỏi: 110344

Công tác xem xét, theo dõi các đặc điểm sinh học, kinh tế, kĩ thuật canh tác để đánh giá xác nhận cây trồng là:  

 • A. Khảo nghiệm giống cây trồng       
 • B. Sản xuất giống cây trồng       
 • C. Nhân giống cây trồng     
 • D. xác định sức sống của hạt    
Câu 32
Mã câu hỏi: 110345

Khảo nghiệm giống cây trồng có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa giống mới vào:

 • A. Sản xuất.          
 • B. Trồng, cấy.   
 • C. Phổ biến trong thực tế.      
 • D. Sản xuất đại trà.
Câu 33
Mã câu hỏi: 110346

Giống mới nếu không qua khảo nghiệm sẽ như thế nào?  

 • A. Không sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả của giống mới.                     
 • B. Không được công nhận kịp thời giống.   
 • C. Không biết được những thông tin chủ yếu về yêu cầu kĩ thuật canh tác. 
 • D. Không biết sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của giống.
Câu 34
Mã câu hỏi: 110347

Thí nghiệm so sánh giống nhằm mục đích gì?

 • A. Để mọi người biết về giống mới.                     
 • B. So sánh toàn diện giống mới nhập nội với giống đại trà.
 • C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật.     
 • D. Duy trì những đặc tính tốt của giống.
Câu 35
Mã câu hỏi: 110348

Một xã X mới nhập về một giống lúa mới đang được sản xuất phổ biến nơi đưa giống đi, để mọi người sử dụng giống này trước hết họ phải làm gì? 

 • A. Làm thí nghiệm so sánh giống.           
 • B. Làm thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.
 • C. Làm thí nghiệm quảng cáo.       
 • D. Không cần làm thí nghiệm mà cho sản xuất đại trà ngay.
Câu 36
Mã câu hỏi: 110349

Nội dung của thí nghiệm so sánh là:  

 • A. Bố trí thí nghiệm trên diện rộng                      
 • B. Bố trí sản xuất so sánh các giống với nhau.     
 • C. Bố trí sản xuất so sánh giống mới với giống đại trà.                  
 • D. Bố trí sản xuất với các chế độ phân bón khác nhau.
Câu 37
Mã câu hỏi: 110350

Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm mục đích gì?

 • A.  Để mọi người biết về giống mới.                 
 • B. So sánh giống mới nhập nội với giống đại trà.                     
 • C. Kiểm tra những kỹ thuật của cơ quan chọn tạo giống về quy trình kỹ thuật.
 • D. Duy trì những đặc tính tốt của giống.
Câu 38
Mã câu hỏi: 110351

Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật nhằm xác định:            

 • A. Mật độ, thời vụ gieo trồng, chế độ phân bón.                        
 • B. Khả năng chống chịu.                
 • C. Khả năng thích nghi.                  
 • D. Năng suất,chất lượng.
Câu 39
Mã câu hỏi: 110352

Giống được cấp giấy chứng nhận Giống Quốc Gia khi đã đạt yêu cầu của: 

 • A. Thí nghiệm sản xuất quảng cáo.            
 • B. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật.       
 • C. Thí nghiệm so sánh giống.   
 • D. Không cần thí nghiệm.
Câu 40
Mã câu hỏi: 110353

Bố trí trên diện rộng, tổ chức hội nghị đầu bờ và tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng là hoạt động của thí nghiệm?  

 • A. So sánh giống.  
 • B. Kiểm tra kỹ thuật.           
 • C. Sản xuất quảng cáo
 • D. Nuôi cấy mô.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ