Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi trắc nghiệm HK2 môn Công Nghệ 10 năm 2019 trường THPT Trần Phú

15/04/2022 - Lượt xem: 26
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (30 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 110064

Mục đích chính của công tác bảo quản là: 

 • A. Duy trì những đặc tính cần bảo quản, hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng nông sản. 
 • B. Duy trì những đặc tính cần bảo quản.
 • C. Duy trì những đặc tính ban đầu, hạn chế tổn thất về số lượng và chất lượng nông sản. 
 • D. Duy trì những đặc tính ban đầu của nông sản.
Câu 2
Mã câu hỏi: 110065

Quá trình đầu tư vốn vào các hoạt động kinh doanh nhằm mục đích thu lợi nhuận là: 

 • A. Dịch vụ. 
 • B. Buôn bán.
 • C. Kinh doanh.   
 • D. Đầu tư.
Câu 3
Mã câu hỏi: 110066

Anh T đầu tư 20 triệu đồng vào mua một chiếc máy cày để đi cày thuê cho bà con nông dân. Cứ mỗi ngày cày thuê về, anh thu được từ bà con nông dân 500 ngàn đồng, trừ chi phí anh thu lãi 300 ngàn đồng. Hãy xác định số vốn lưu động của Anh T đã sử dụng: 

 • A. 20 triệu đồng. 
 • B. 3 trăm ngàn đồng.
 • C. 5 trăm ngàn đồng. 
 • D. 2 trăm ngàn đồng.
Câu 4
Mã câu hỏi: 110067

Quy trình: “ Thu hái → Chọn lựa → Làm sạch → Làm ráo nước → Bao gói → Bảo quản lạnh → Sử dụng ” là quy trình: 

 • A. Chế biến rau quả.   
 • B. Bảo quản lạnh rau, quả tươi.
 • C. Chế biến xirô. 
 • D. Bảo quản rau, quả tươi.
Câu 5
Mã câu hỏi: 110068

Anh T đầu tư 20 triệu đồng vào mua một chiếc máy cày để đi cày thuê cho bà con nông dân. Cứ mỗi ngày cày thuê về, anh thu được từ bà con nông dân 500 ngàn đồng, trừ chi phí anh thu lãi 300 ngàn đồng. Hãy xác định tổng vốn đầu tư cố định của Anh T. 

 • A. 20 triệu 5 trăm ngàn đồng. 
 • B. 20 triệu 3 trăm ngàn đồng.
 • C. 20 triệu 2 trăm ngàn đồng. 
 • D. 20 triệu đồng.
Câu 6
Mã câu hỏi: 110069

Mục đích của công tác chế biến nông sản là:             

 • A. Duy trì, nâng cao chất lượng nông sản. 
 • B. Tạo nhiều sản phẩm có giá trị cao.
 • C. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo quản. 
 • D. Cả 3 phương án trên.
Câu 7
Mã câu hỏi: 110070

Thuốc hóa học bảo vệ thực vật có ảnh hưởng xấu đến quần thể sinh vật là: 

 • A. Tác động tới mô, tế bào làm giảm năng suất, chất lượng nông sản. 
 • B. Diệt trừ thiên địch.
 • C. Xuất hiện quần thể sâu bệnh kháng thuốc. 
 • D. Cả 3 phương án trên.
Câu 8
Mã câu hỏi: 110071

Sử dụng biện pháp hóa học bảo vệ thực vật khi: 

 • A. Bất kì lúc nào. 
 • B. Luôn sử dụng.
 • C. Các biện pháp trong IPM kém hiệu quả. 
 • D. Sâu, bệnh quá nhiều.  
Câu 9
Mã câu hỏi: 110072

Quy trình: “ Thu hoạch và lựa chọn → Hong khô → Xử lí chất chống nấm → Hong khô → Xử lí chất chống nảy mầm → Phủ cát khô → Bảo quản → Sử dụng ” là quy trình bảo quản: 

 • A. Hạt giống.
 • B. Khoai lang tươi. 
 • C. Sắn lát khô. 
 • D. Thóc, ngô.  
Câu 10
Mã câu hỏi: 110073

Quy trình bảo quản hạt giống mà bà con nông dân thực hiện phổ biến theo quy mô gia đình được làm theo thứ tự: 

 • A. Thu hoạch - Tách hạt - Làm khô - Phân loại - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng. 
 • B. Thu hoạch - Tách hạt - Phân loại - Làm khô - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng.
 • C. Thu hoạch - Làm khô - Tách hạt - Phân loại - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng. 
 • D. Thu hoạch - Phân loại - Làm khô - Tách hạt - Xử lí bảo quản - Đóng gói - Bảo quản - Sử dụng
Câu 11
Mã câu hỏi: 110074

Quy trình: “ Chuẩn bị nguyên liệu → Hấp chín, tách bỏ xương, làm tơi → Bổ sung gia vị → Làm khô → Để nguội → Bao gói → Sử dụng” là quy trình công nghệ: 

 • A. Bảo quản cá. 
 • B. Làm ruốc cá.
 • C. Chế biến cá. 
 • D. Làm nước mắm cá.
Câu 12
Mã câu hỏi: 110075

Việc kinh doanh mở đại lí bán hàng, là kinh doanh thuộc lĩnh vực kinh doanh: 

 • A. Sản xuất.
 • B. Dịch vụ. 
 • C. Đầu tư   
 • D. Thương mại.
Câu 13
Mã câu hỏi: 110076

Khi trên đồng ruộng đã có ổ dịch, sử dụng biện pháp diệt trừ hiệu quả nhất là: 

 • A. Cơ giới vật lý.  
 • B.  Sinh học.
 • C. Kỹ thuật. 
 • D. Hóa học.
Câu 14
Mã câu hỏi: 110077

Hạt giống được bảo quản cần có các tiêu  chuẩn nào: 

 • A. Chất lượng cao.   
 • B. Độ thuần khiết cao.
 • C. Không sâu, bệnh. 
 • D. Cả 3 tiêu chuẩn trên.
Câu 15
Mã câu hỏi: 110078

Quy trình: “ Nguyên liệu rau, quả → Phân loại → Làm sạch → Xử lí cơ học → Xử lí nhiệt → Vào hộp → Bài khí → Ghép mí → Thanh trùng → Làm nguội → Bảo quản thành phẩm → Sử dụng” là quy trình: 

 • A. Bảo quản lạnh rau quả. 
 • B. Chế biến rau quả theo phương pháp đóng hộp.
 • C. Bảo quản thường. 
 • D. Bảo quản rau quả theo phương pháp đóng hộp
Câu 16
Mã câu hỏi: 110079

Quy trình: “Nguyên liệu (lá chè) → Làm héo → Diệt men trong lá chè → Vò chè → Làm khô → Phân loại, đóng gói → Sử dụng” là quy trình công nghệ chế biến: 

 • A. Chè đen. 
 • B. Chè xanh.
 • C. Chè vàng. 
 • D. Chè đỏ.
Câu 17
Mã câu hỏi: 110080

Phòng trừ sâu bệnh hại bằng cách vệ sinh đồng ruộng là sử dụng biện pháp: 

 • A. Cơ giới vật lý.  
 • B. Hóa học.
 • C. Kỹ thuật. 
 • D. Sinh học.
Câu 18
Mã câu hỏi: 110081

Công thức hóa học của vôi tôi là: 

 • A. Ca  
 • B. CaCO3.
 • C. Ca(OH)2  
 • D. CaO.   
Câu 19
Mã câu hỏi: 110082

Một tổ chức kinh tế có từ hai thành viên trở lên, được thành lập nhằm mục đích chủ yếu là thực hiện các hoạt động kinh doanh là khái niệm về : 

 • A. Xí nghiệp. 
 • B. Tổ chức kinh tế.
 • C. Doanh nghiệp. 
 • D. Công ty.  
Câu 20
Mã câu hỏi: 110083

Anh T đầu tư 20 triệu đồng vào mua một chiếc máy cày để đi cày thuê cho bà con nông dân. Cứ mỗi ngày cày thuê về, anh thu được từ bà con nông dân 500 ngàn đồng, trừ chi phí anh thu lãi 300 ngàn đồng. Hãy xác định lợi nhuận của Anh T thu được sau mỗi ngày: 

 • A. 20 triệu đồng. 
 • B. 5 trăm ngàn đồng.
 • C. 2 trăm ngàn đồng. 
 • D. 3 trăm ngàn đồng.
Câu 21
Mã câu hỏi: 110084

Tác dụng của việc bao gói trước khi làm lạnh trong bảo quản rau, quả tươi là: 

 • A. Giảm hoạt động sống của rau, quả và vi sinh vật gây hại. 
 • B. Tránh đông cứng rau, quả.
 • C. Tránh lạnh trực tiếp. 
 • D. Tránh mất nước.
Câu 22
Mã câu hỏi: 110085

Quy trình: “ Thu hoạch→ Tuốt, tẻ hạt → Làm sạch, phân loại → Làm khô → Làm nguội → Phân loại theo chất lượng → Bảo quản → Sử dụng ” là quy trình bảo quản: 

 • A. Thóc, ngô.
 • B. Khoai lang tươi. 
 • C. Hạt giống.   
 • D. Sắn lát khô.
Câu 23
Mã câu hỏi: 110086

Bảo quản hạt giống ở điều kiện nhiệt độ là 00C, độ ẩm khoảng 35-40%, thời gian bảo quản dưới 20 năm, là phương pháp bảo quản: 

 • A. Trung hạn (lạnh).   
 • B. Dài hạn (lạnh sâu).
 • C. Ngắn hạn (thường).    
 • D. Kho lạnh.
Câu 24
Mã câu hỏi: 110087

Bảo quản hạt giống ở điều kiện nhiệt độ là -100C, độ ẩm khoảng 35-40%, thời gian bảo quản trên 20 năm, là phương pháp bảo quản: 

 • A. Dài hạn (lạnh sâu). 
 • B. Ngắn hạn (thường).   
 • C. Kho lạnh. 
 • D. Trung hạn (lạnh).
Câu 25
Mã câu hỏi: 110088

Khi bảo quản củ giống người ta sử dụng yếu tố nào để xử lý ức chế nảy mầm: 

 • A. Men sinh học.
 • B. Hóa chất bảo quản. 
 • C. Nhiệt độ. 
 • D. Độ ẩm.  
Câu 26
Mã câu hỏi: 110089

Nơi diễm ra các hoạt động trao đổi, mua bán và dịch vụ hàng hóa là: 

 • A. Chợ.
 • B. Siêu thị. 
 • C. Thị trường. 
 • D. Thương trường.  
Câu 27
Mã câu hỏi: 110090

Quy trình: “ Xử lí nguyên liệu → Ướp đá → Bảo quản → Sử dụng” là quy trình: 

 • A. Bảo quản cá.   
 • B. Bảo quản lạnh cá.
 • C. Chế biến cá.  
 • D. Chế biến lạnh cá.
Câu 28
Mã câu hỏi: 110091

Người sở hữu một hay một số cổ phần trong công ty cổ phần gọi là : 

 • A. Cổ phần
 • B. Cổ phiếu. 
 • C. Cổ tức. 
 • D. Cổ đông.  
Câu 29
Mã câu hỏi: 110092

Quy trình: “Làm sạch thóc → Xay → Tách trấu → Xát trắng → Đánh bóng → Bảo quản → Sử dụng” là quy trình: 

 • A. Bảo quản gạo. 
 • B. Chế biến gạo từ thóc theo quy mô công nghiệp.
 • C. Chế biến gạo 
 • D. Chế biến gạo từ thóc theo quy mô gia đình.
Câu 30
Mã câu hỏi: 110093

“Sử dụng hài hòa các biện pháp bảo vệ thực vật thành một hệ thống hợp lý, nhằm khống chế dịch hại dưới ngưỡng gây hại, không gây ô nhiễm môi trường, không làm mất cân bằng sinh thái” là khái niệm về: 

 • A. APIM. 
 • B. AIPIM.
 • C. IPM.    
 • D. APM.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ