Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi thử THPT QG năm 2020 môn Vật lý chuẩn cấu trúc Bộ Giáo Dục lần 1

13/07/2022 - Lượt xem: 24
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 271564

Một con lắc lò xo dao động tắt dần, nguyên nhân tắt dần của dao động này là do: 

 • A. kích thích ban đầu.         
 • B. vật nhỏ của con lắc.     
 • C. ma sát. 
 • D.  lò xo.
Câu 2
Mã câu hỏi: 271565

Khi nói về sự phóng xạ, phát biểu nào sau đây đúng? 

 • A. Sự phóng xạ phụ thuộc vào áp suất tác dụng lên bề mặt của khối chất phóng xạ.        
 • B. Chu kì phóng xạ của một chất phụ thuộc vào khối lượng của chất đó.          
 • C. Phóng xạ là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.   
 • D. Sự phóng xạ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phóng xạ.
Câu 3
Mã câu hỏi: 271566

Âm sắc là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với: 

 • A. tần số âm.         
 • B. cường độ âm.              
 • C.  mức cường độ âm.      
 • D. đồ thị dao động âm.
Câu 4
Mã câu hỏi: 271567

Máy phát điện xoay chiều là thiết bị làm biến đổi: 

 • A.  điện năng thành cơ năng.       
 • B. cơ năng thành điện năng.    
 • C. cơ năng thành quang năng.          
 • D. quang năng thành điện năng.
Câu 5
Mã câu hỏi: 271568

Sóng điện từ

(a) là sóng dọc hoặc sóng ngang.

(b) là điện từ trường lan truyền trong không gian.

(c) có thành phần điện trường và thành phần từ trường tại một điểm dao động cùng phương.

(d) không truyền được trong chân không.

(e) khi gặp mặt phân cách giữa hai môi trường thì nó có thể bị phản xạ, khúc xạ.

(f) có dao động của điện trường và của từ trường tại một điểm luôn cùng pha với nhau.

Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng là: 

 • A.

   1                

 • B. 2
 • C. 3
 • D. 4
Câu 6
Mã câu hỏi: 271569

Tia Rơnghen có: 

 • A. cùng bản chất với sóng âm.       
 • B. bước sóng lớn hơn bước sóng của tia hồng ngoại.       
 • C. cùng bản chất với sóng vô tuyến.      
 • D. điện tích âm.
Câu 7
Mã câu hỏi: 271570

Khi nói về tia laze, đặc điểm nào sau đây sai? 

 • A. Có công suất lớn.    
 • B. Có tính đơn sắc cao.    
 • C. Có tính định hướng cao.         
 • D. Có tính kết hợp cao.
Câu 8
Mã câu hỏi: 271571

Tia nào trong số các tia sau đây là tia phóng xạ? 

 • A.

  Tia hồng ngoại.    

 • B. Tia gamma.     
 • C. Tia tử ngoại            
 • D. Tia X.
Câu 9
Mã câu hỏi: 271572

Khi nói về lực Lo-ren-xơ do từ trường có cảm ứng từ  tác dụng lên một điện tích chuyển động với vận tốc \(\overrightarrow v \) , đặc điểm nào sau đây đúng? 

 • A. Độ lớn tỉ lệ với q2 .          
 • B. Phương song song với \(\overrightarrow B\).
 • C.

  Độ lớn tỉ lệ nghịch với q .          

 • D. Phương vuông góc với \(\overrightarrow v \) .
Câu 10
Mã câu hỏi: 271573

Trong giờ thực hành Vật lí, một học sinh sử dụng đồng hồ đo điện đa năng hiện số như hình vẽ. Nếu học sinh này muốn đo điện áp xoay chiều 220V thì phải xoay núm vặn đến:

 

 • A.

  vạch số 50 trong vùng DCV.         

 • B. vạch số 50 trong vùng ACV.     
 • C. vạch số 250 trong vùng DCV.           
 • D. vạch số 250 trong vùng ACV.
Câu 11
Mã câu hỏi: 271574

Giới hạn quang điện của một kim loại là 265 nm, công thoát electron khỏi kim loại này là: 

 • A.

   4,7 MeV.    

 • B. \(7,{5.10^{ - 19}}eV\)
 • C. \(7,{5.10^{ - 19}}J\)
 • D.  4,7 J.
Câu 12
Mã câu hỏi: 271575

Một sóng cơ đang truyền theo chiều dương của trục Ox. Hình ảnh sóng tại một thời điểm được biểu diễn như hình vẽ. Bước sóng của sóng này là:

 

 • A.

  120 cm.          

 • B. 60 cm.                 
 • C. 90 cm.           
 • D. 30 cm.
Câu 13
Mã câu hỏi: 271576

Gọi \({f_1},{f_2},{f_3},{f_4}\) lần lượt là tần số của các ánh sáng đơn sắc lục, vàng, đỏ, tím. Hệ thức đúng là: 

 • A. \({f_1} < {f_2} < {f_4} < {f_3}\)
 • B. \({f_3} < {f_2} < {f_1} < {f_4}\)
 • C. \({f_4} < {f_3} < {f_2} < {f_1}\)
 • D. \({f_4} < {f_2} < {f_3} < {f_1}\)
Câu 14
Mã câu hỏi: 271577

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ 4 cm có pha dao động  phụ thuộc vào thời gian t theo đồ thị như hình bên. Tại thời điểm \(\tau \) , vật đi qua vị trí có li độ:

 

 • A.  \(- 2 \;cm\) theo chiều dương.         
 • B.  \(- 2\sqrt 3 \;cm\) theo chiều âm.   
 • C.

  \(- 2\sqrt 3 \;cm\) theo chiều dương.                                

   

 • D.   \(- 2 \;cm\) theo chiều âm.
Câu 15
Mã câu hỏi: 271578

Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện có điện dung biến thiên trong khoảng từ 1 nF đến 10 nF và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Để máy thu này chỉ thu được toàn bộ dải sóng ngắn thì giá trị của L phải biến thiên trong khoảng từ: 

 • A. 14 nH đến  \(0,14\;\mu H\).             
 • B. 0,14 nH đến 2,4 nH.    
 • C. 0,28 nH đến 2,8 nH.      
 • D. 28 nH đến \(0,28\;\mu H\).
Câu 16
Mã câu hỏi: 271579

Một ánh sáng đơn sắc khi truyền từ môi trường (1) sang môi trường (2) thì bước sóng và tốc độ lan truyền của ánh sáng thay đổi một lượng lần lượt là \(0,1\;\mu m\)  và  \({5.10^7}m/s\) . Trong chân không, ánh sáng này có bước sóng là: 

 • A. \(0,75\;\mu m\)
 • B. \(0,4\;\mu m\)
 • C. \(0,6\;\mu m\)
 • D. \(0,3\;\mu m\)
Câu 17
Mã câu hỏi: 271580

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc theo thời gian t của cường độ dòng điện chạy trong mạch chỉ chứa tụ điện. Điện dung C của tụ điện thỏa mãn  \(\pi C = 0,1\;mF\) . Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là:

 

 • A. \(u = 200\cos \left( {120\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\left( V \right)\)
 • B. \(u = 240\cos \left( {100\pi t + \frac{\pi }{6}} \right)\left( V \right)\)
 • C. \(u = 200\cos \left( {120\pi t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)\left( V \right)\)
 • D. \(u = 240\cos \left( {100\pi t - \frac{{5\pi }}{6}} \right)\left( V \right)\)
Câu 18
Mã câu hỏi: 271581

Một hạt bụi có khối lượng 0,01 g, mang điện tích -2 C di chuyển qua hai điểm M và N trong một điện trường. Biết tốc độ của điện tích khi qua M là \(2,{5.10^4}m/s\) , hiệu điện thế giữa hai điểm M và N là \({U_{MN}} = - 20\;kV\) . Bỏ qua tác dụng của trọng lực. Tốc độ của điện tích khi qua N là: 

 • A. \(8,{6.10^6}m/s\)
 • B. \(4,{8.10^6}m/s\)
 • C. \(2,{5.10^4}m/s\)
 • D. \(9,{3.10^4}m/s\)
Câu 19
Mã câu hỏi: 271582

 Một chất điểm có khối lượng 90 g đang dao động điều hòa. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng của chất điểm theo thời gian t.  Biên độ dao động của chất điểm là:

 

 • A. 2 cm.        
 • B. 3 cm.            
 • C. 4 cm. 
 • D. 5 cm.
Câu 20
Mã câu hỏi: 271583

Mạch dao động LC đang thực hiện dao động điện từ tự do với chu kỳ T. Tại thời điểm nào đó dòng điện trong mạch có cường độ \(8\pi \left( {mA} \right)\) , sau đó khoảng thời gian 0,25T thì điện tích trên bản tụ có độ lớn  \({2.10^{ - 9}}C\). Giá trị của chu kỳ T là: 

 • A. 0,5 ms.           
 • B. 0,25 ms.
 • C. 0,5µs.      
 • D. 0,25µs.
Câu 21
Mã câu hỏi: 271584

Cho phản ứng hạt nhân:  \(T + D \to \alpha + n\). Biết năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân T và α lần lượt là 2,823 MeV; 7,076 MeV và độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024 u. Năng lượng mà phản ứng tỏa ra là: 

 • A.

  17,599 MeV.    

 • B. 17,499 MeV.               
 • C. 17,799 MeV.    
 • D. 17,699 MeV.
Câu 22
Mã câu hỏi: 271585

Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo. Biết khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng 93,3 nm; khi electron chuyển từ quỹ đạo P về quỹ đạo M thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng 1096 nm. Khi electron chuyển từ quỹ đạo M về quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra photon có bước sóng là: 

 • A. 1092,3 nm.   
 • B. 594,7 nm.         
 • C. 102 nm.     
 • D. 85,9 nm.
Câu 23
Mã câu hỏi: 271586

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của \(\ln {\left( {1 - \frac{{\Delta N}}{{{N_0}}}} \right)^{ - 1}}\) vào thời gian t khi sử dụng một máy đếm xung để đo chu kì bán ra T của một lượng chất phóng xạ. Biết DN là số hạt nhân bị phân rã,  là số hạt nhân ban đầu. Dựa vào kết quả thực nghiệm đo được trên hình vẽ thì giá trị của T xấp xỉ là:

 

 • A.

  138 ngày.      

 • B. 8,9 ngày.             
 • C.  3,8 ngày.    
 • D.  5,6 ngày.
Câu 24
Mã câu hỏi: 271587

Dùng một nguồn điện có hiệu điện thế không đổi 12 V mắc với mạch ngoài gồm hai bóng đèn: Đ1  ghi 6 V – 3 W, Đ2 ghi 6 V – 4,5 W và một điện trở R. Để cả hai bóng đèn đều sáng bình thường thì mạch ngoài mắc theo cách nào trong số các cách sau đây? 

 • A. Đ1 nối tiếp (Đ2 song song R), với \(R = 24\;\Omega \).      
 • B. Đ2 nối tiếp ( Đ1 song song R), với  \(R = 24\;\Omega \).      
 • C.

  R nối tiếp ( Đ1 song song Đ2 ), với \(R = 12\;\Omega \) .       

 • D. R nối tiếp ( Đ1 song song Đ2), với \(R =8\;\Omega \).
Câu 25
Mã câu hỏi: 271588

Một người cận thị có điểm cực cận cách mắt 15 cm, dùng kính hiển vi để quan sát vật nhỏ trong trạng thái mắt điều tiết tối đa thì độ phóng đại của ảnh qua kính là 200. Lúc này khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm trên vật mà mắt còn phân biệt được là 0,3µm . Mắt người này có năng suất phân li là: 

 • A. \({4.10^{ - 4}}rad\)
 • B. \({3.10^{ - 5}}rad\)
 • C. \({4.10^{ - 5}}rad\)
 • D. \({3.10^{ - 4}}rad\)
Câu 26
Mã câu hỏi: 271589

Hai điểm M và N chuyển động tròn đều, cùng chiếu trên một đường tròn tâm O bán kính R với cùng tốc độ dài v = 1 m/s. Biết góc \(\widehat {MON} = 30^\circ \) . Gọi K là trung điểm MN, hình chiếu của K xuống một đường kính của đường tròn có tốc độ trung bình trong một chu kỳ xấp xỉ bằng: 

 • A.

  30,8 cm/s.        

 • B. 86,6 cm/s.      
 • C. 61,5 cm/s.  
 • D. 100 cm/s.
Câu 27
Mã câu hỏi: 271590

Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp đặt tại hai điểm A và B cách nhau 8 cm, dao động cùng pha với tần số 20 Hz. Tại điểm M trên mặt nước cách A và B lần lượt là 25 cm và 20,5 cm dao động với biên độ cực đại, giữa M và đường trung trực của AB có hai dãy cực đại khác. Điểm C cách A khoảng L thỏa mãn CA vuông góc với AB. Giá trị cực đại của L để điểm C dao động với biên độ cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 • A. 24,9 cm.       
 • B. 20,6 cm.        
 • C. 17,3 cm.             
 • D.  23,7 cm.
Câu 28
Mã câu hỏi: 271591

Điện năng được truyền từ một nhà máy phát điện có công suất không đổi đến một khu công nghiệp bằng đường dây tải điện một pha. Nếu điện áp hiệu dụng truyền đi là U và ở khu công nghiệp lắp một máy hạ áp lý tưởng có hệ số biến áp là 54 thì đáp ứng được 12/13  nhu cầu sử dụng điện của khu cộng nghiệp. Coi cường độ dòng điện và điện áp luôn cùng pha. Muốn cung cấp đủ điện năng cho khu công nghiệp với điện áp truyền đi là 2U thì ở khu công nghiệp cần dùng máy hạ áp lý tưởng hệ số biến áp là: 

 • A.  114.              
 • B. 111.                 
 • C. 117.              
 • D. 108.
Câu 29
Mã câu hỏi: 271592

Chiếu một tia sáng rất hẹp gồm hai thành phần đơn sắc màu đỏ và màu tím từ không khí vào một chậu nước với góc tới 30o , chậu nước có đáy là gương phẳng nằm ngang quay mặt phản xạ về mặt nước. Biết nước trong chậu có độ sâu 10 cm, chiết suất của nước đối với ánh sáng màu đỏ là 1,32 và đối với ánh sáng màu tím là 1,34. Khoảng cách từ tia màu đỏ đến tia màu tím khi chúng ló ra khỏi mặt nước là: 

 • A. 1,23 cm.          
 • B. 1,42 cm.    
 • C. 1,23 cm.       
 • D. 1,42 cm.
Câu 30
Mã câu hỏi: 271593

Trong mẫu nguyên tử Bo, electron trong nguyên tử chuyển động trên các quỹ đạo dừng có bán kính \({r_n} = {n^2}{r_0}\) ( ro là bán kính Bo ). Khi electron chuyển từ quỹ đạo dừng thứ m về quỹ đạo dừng thứ n thì bán kính giảm bớt  và chu kỳ quay của electron quanh hạt nhân giảm bớt 93,6%. Quỹ đạo dừng thứ m có tên là: 

 • A.

  L. 

 • B. M.         
 • C. N.            
 • D. O.
Câu 31
Mã câu hỏi: 271594

Người ta dự định xây một nhà máy điện nguyên tử có công suất bằng công suất tối đa của nhà máy thủy điện Hòa Bình (1,92 triệu kW). Giả sử các lò phản ứng dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân \(^{235}U\) với hiệu suất 20% và trung bình mỗi hạt \(^{235}U\)  phân hạch tỏa ra năng lượng 200 MeV. Coi khối lượng nguyên tử tính theo u bằng số khối của nó. Khối lượng \(^{235}U\)  nguyên chất cần cho các lò phản ứng trong thời gian 1 năm (365 ngày) có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây? 

 • A. 5900 kg.    
 • B. 1200 kg.          
 • C. 740 kg.        
 • D. 3700 kg.
Câu 32
Mã câu hỏi: 271595

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,8 m. Làm thí nghiệm với ánh sáng có bước sóng l  thì trên màn quan sát, tại điểm M cách vân sáng trung tâm 2,7 mm có vân tối thứ 5 tính từ vân sáng trung tâm. Giữ cố định các điều kiện khác, giảm dần khoảng cách giữa hai khe đến khi tại M có vân sáng lần thứ 3 thì khoảng cách hai khe đã giảm \(\frac{1}{3}\;mm\) . Giá trị của l là: 

 • A. \(0,72\;\mu m\)
 • B. \(0,48\;\mu m\)
 • C. \(0,64\;\mu m\)
 • D. \(0,45\;\mu m\)
Câu 33
Mã câu hỏi: 271596

Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có đồ thị li độ phụ thuộc vào thời gian t như hình vẽ bên. Nếu tổng hợp hai dao động trên thì luôn thu được dao động có phương trình là  \(x = 10\sqrt 3 \cos \left( {\omega t + \varphi } \right)\left( {cm} \right)\). Thay đổi biên độ A2 để biên độ A1 đạt giá trị cực đại, phương trình dao động diễn tả bởi đường (2) lúc này là:

 

 • A. \({x_2} = 20\cos \left( {\frac{{20\pi }}{3}t - \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\)
 • B. \({x_2} = 10\cos \left( {\frac{{25\pi }}{3}t - \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\)
 • C. \({x_2} = 25\cos \left( {\frac{{20\pi }}{3}t - \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\)
 • D. \({x_2} = 20\cos \left( {\frac{{25\pi }}{3}t + \pi } \right)\left( {cm} \right)\)
Câu 34
Mã câu hỏi: 271597

Trên một sợi dây có chiều dài 0,45 m đang có sóng dừng ổn định với hai đầu O và A cố định như hình vẽ. Biết đường nét liền là hình ảnh sợi dây tại thời điểm t1 , đường nét đứt là hình ảnh sợi dây tại thời điểm \({t_2} = {t_1} + \frac{T}{4}\) . Khoảng cách lớn nhất giữa các phần tử tại hai bụng sóng kế tiếp có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

 

 • A.

  30 cm.           

 • B. 10 cm.      
 • C. 40 cm. 
 • D. 20 cm.
Câu 35
Mã câu hỏi: 271598

Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài từ M đến N trên dây cách nhau 50 cm. Phương trình dao động của điểm N là \({u_N} = A\cos \left( {\frac{{25\pi }}{3}t + \frac{\pi }{6}} \right)cm\). Vận tốc tương đối của M đối với N là \({v_{MN}} = B\sin \left( {\frac{{25\pi }}{3}t + \frac{\pi }{2}} \right)cm/s\) . Biết \(A,B > 0\) và tốc độ truyền sóng trên dây có giá trị từ 55 cm/s đến 92 cm/s. Tốc độ truyền sóng trên dây gần giá trị nào nhất sau đây

 • A.

  60 cm/s.         

 • B. 70 cm/s.               
 • C. 80 cm/s.           
 • D. 90 cm/s.
Câu 36
Mã câu hỏi: 271599

Thực hiện thí nghiệm sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định có chiều dài 90cm. Tần số của nguồn sóng là 10Hz thì thấy trên dây có 2 bụng sóng. Xác định vận tốc truyền sóng trên dây: 

 • A.

  9m/s        

 • B.  8m/s               
 • C.  4,5m/s             
 • D.  90cm/s
Câu 37
Mã câu hỏi: 271600

Một sợi dây có hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là L. Chiều dài của dây là: 

 • A. \(\frac{L}{2}\)
 • B.

  2L                   

 • C.  L           
 • D. 4L
Câu 38
Mã câu hỏi: 271601

Một sợi dây hai đầu cố định, khi tần số kích thích là 48 Hz thì trên dây có 8 bụng. Để trên dây có 3 bụng thì trên dây phải có tần số là bao nhiêu? 

 • A.

  48 Hz       

 • B. 6 Hz            
 • C. 30 Hz         
 • D. 18 Hz
Câu 39
Mã câu hỏi: 271602

Tạo sóng dừng trên sợi dây có hai đầu cố định có chiều dài 1m, vận tốc truyền sóng trên dây là 30 m/s. Hỏi nếu kích thích với các tần số sau thì tần số nào có khả năng gây ra hiện tượng sóng dừng trên dây. 

 • A.

  20Hz         

 • B. 40 Hz           
 • C. 35 Hz      
 • D. 45 Hz
Câu 40
Mã câu hỏi: 271603

Tạo sóng dừng trên sợi dây đàn hồi một đầu thả tự do một đầu gắn với máy rung. Khi trên dây có 3 bụng thì tần số kích thích là 50Hz. Để trên dây có 2 bụng thì tần số kích thích phải là bao nhiêu 

 • A. 30Hz    
 • B. \(\frac{{100}}{3}Hz\)
 • C. 70 Hz       
 • D. 45 Hz

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ