Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Vật lý 8 năm học 2018-2019 trường THCS Cao Thắng

15/04/2022 - Lượt xem: 44
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (11 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 42535

Vật có khối lượng càng lớn, ở độ cao càng lớn thì: 

 • A. Thế năng trọng trường của vật càng lớn.          
 • B. Động năng vật càng lớn.                   
 • C. Thế năng vật càng nhỏ.                                
 • D. Động năng vật càng nhỏ.
Câu 2
Mã câu hỏi: 42536

Tính chất nào sau đây là của nguyên tử, phân tử? 

 • A. Đứng yên không chuyển động.  
 • B. Chuyển động hỗn độn không ngừng.
 • C. Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật không có khoảng cách. 
 • D.  Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng thấp.
Câu 3
Mã câu hỏi: 42537

Câu nào dưới đây là đúng khi nói về nhiệt năng? 

 • A. Nhiệt năng của một vật là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 
 • B.  Nhiệt năng của vật tăng khi nhiệt độ của vật giảm.
 • C. Nhiệt năng của vật giảm khi nhiệt độ của vật tăng. 
 • D. Nhiệt năng của một vật là nhiệt lượng vật thu vào hay tỏa ra.
Câu 4
Mã câu hỏi: 42538

Nhiệt năng của vật càng lớn khi: 

 • A. Vật có khối lượng càng lớn.              
 • B. Vật có khối lượng càng nhỏ.
 • C. Vật có nhiệt độ càng cao.                   
 • D. Vật có nhiệt độ càng thấp.
Câu 5
Mã câu hỏi: 42539

Bỏ vài hạt thuốc tím vào một cốc nước, thấy nước màu tím di chuyển thành dòng từ dưới lên trên. Lí do nào sau đây là đúng? 

 • A. Do hiện tượng truyền nhiệt     
 • B. Do hiện tượng đối lưu      
 • C.  Do hiện tượng bức xạ nhiệt 
 • D. Do hiện tượng dẫn nhiệt        
Câu 6
Mã câu hỏi: 42540

Đơn vị của công suất là: 

 • A. J.s                        
 • B. m/s      
 • C. Km/h                  
 • D. W
Câu 7
Mã câu hỏi: 42541

Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K cho biết điều gì? 

 • A. Muốn làm cho 1 kg nước nóng thêm 10C cần truyền cho nước một nhiệt lượng là 4200J. 
 • B. Muốn làm cho 1 g nước nóng thêm 10C cần truyền cho nước một nhiệt lượng là 4200J.
 • C. Muốn làm cho 10 kg nước nóng thêm 10C cần truyền cho nước một nhiệt lượng là 4200J. 
 • D. Muốn làm cho 1 kg nước nóng thêm 10C cần truyền cho nước một nhiệt lượng là 420J.
Câu 8
Mã câu hỏi: 42542

Hai bạn Long và Nam kéo nước từ giếng lên. Long kéo gầu nước nặng gấp đôi gầu nước của Nam. Thời gian kéo gầu nước của Nam lại chỉ bằng một nửa thời gian của Long. So sánh công suất trung bình của Long và Nam. 

 • A. Công suất của Long lớn hơn vì gầu nước của Long nặng gấp đôi. 
 • B. Công suất của Nam lớn hơn vì thời gian kéo nước của Nam chỉ bằng một nửa thời gian kéo nước của Long.
 • C. Công suất của Nam và Long như nhau. 
 • D. Không so sánh được.
Câu 9
Mã câu hỏi: 42543

Nhiệt năng là gì? Nêu các cách làm thay đổi nhiệt năng của vật ?

Câu 10
Mã câu hỏi: 42544

Nhỏ một giọt mực vào một cốc nước vào một cốc nước. Dù không khuấy cũng chỉ sau một thời gian ngắn toàn bộ nước trong cốc có màu mực. Nếu tăng nhiệt độ của nước thì hiện tượng trên xảy ra nhanh hay chậm. Giải thích hiện tượng trên.

Câu 11
Mã câu hỏi: 42545

 Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi một ấm nhôm có khối lượng 240g đựng 1,75lít nước ở 240C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là c1 = 880J/kg.K, của nước là c2 = 4200J/kg.K. 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ