Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Vật lý 8 năm 2020 trường THCS Ngô Gia Tự

15/04/2022 - Lượt xem: 5
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (12 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 42370

Tính chất nào sau đây không phải là của nguyên tử, phân tử? 

 • A. Chuyển động hổn độn không ngừng 
 • B. Có lúc chuyển động có lúc đứng yên.
 • C. Giữa các nguyên tử phân tử có khoảng cách. 
 • D.  Chuyển động càng nhanh khi nhiệt độ càng cao.
Câu 2
Mã câu hỏi: 42371

Công suất phụ thuộc vào: 

 • A. Công thực hiện được      
 • B. Thời gian thực hiện                                
 • C. Vị trí thực hiện công
 • D.  Cả A và B đều đúng.
Câu 3
Mã câu hỏi: 42372

Trong một phút, động cơ thứ nhất kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 20N lên cao 4m; động cơ thứ hai kéo được 20 viên gạch, mỗi viên nặng 10N lên cao 8m. Nếu gọi công suất của động cơ thứ nhất là P1, của động cơ thứ hai là P2 thì biểu thức nào dưới đây đúng? 

 • A.

  P1 = P2                                               

 • B. P2 = 4P1                
 • C.

   P1 = 2P2                   

 • D. P2 = 2P1
Câu 4
Mã câu hỏi: 42373

Chọn phát biểu không đúng khi nói về bức xạ nhiệt? 

 • A. Bức xạ nhiệt là sự truyền nhiệt bằng các tia nhiệt đi thẳng. 
 • B. Bức xạ nhiệt không thể xảy ra trong chân không.
 • C. Vật có bề mặt càng xù xì và màu càng sẫm thì hấp thụ các tia bức xạ nhiệt càng nhiều. 
 • D. Vật có bề mặt càng nhẵn và màu càng sáng thì hấp thụ các tia bức xạ nhiệt càng ít.
Câu 5
Mã câu hỏi: 42374

Nhiệt dung riêng của nhôm là 880J/kg.K cho biết điều gì? 

 • A. Muốn làm cho 1 kg nước nóng thêm 10C cần truyền cho nước một nhiệt lượng là 880J. 
 • B. Muốn làm cho 1 g nước nóng thêm 10C cần truyền cho nước một nhiệt lượng là 880J.
 • C. Muốn làm cho 10 kg nước nóng thêm 10C cần truyền cho nước một nhiệt lượng là 880J. 
 • D. Muốn làm cho 1 kg nước nóng thêm 10C cần truyền cho nước một nhiệt lượng là 8800J.
Câu 6
Mã câu hỏi: 42375

Nhiệt dung riêng có đơn vị là: 

 • A. J/kg.K                   
 • B. J.kg/K
 • C. J/kg                                            
 • D.  J/K
Câu 7
Mã câu hỏi: 42376

Đối lưu là hình thức truyền nhiệt chủ yếu ở môi trường nào? 

 • A. Chất lỏng và chất khí        
 • B. Chất khí và chất rắn
 • C. Chất lỏng và chất rắn                        
 • D. Chất rắn, chất lỏng và chất khí.
Câu 8
Mã câu hỏi: 42377

Tại sao về mùa đông mặc nhiều áo mỏng ấm hơn một áo dày? 

 • A. Áo dày nặng nề 
 • B. Giữa các lớp áo mỏng có không khí, mà không khí dẫn nhiệt kém
 • C. Áo dày truyền nhiệt nhanh hơn. 
 • D. Áo mỏng nhẹ hơn.
Câu 9
Mã câu hỏi: 42378

Hãy nối cụm từ ở cột A với cụm từ ở cột B để tạo thành câu hoàn chỉnh:

Cột A

Cột B

1. Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chất lỏng và chất khí là

 1. Bức xạ nhiệt

2. Hình thức truyền nhiệt chủ yếu của chân không là

 1. Dẫn nhiệt

3.Sự truyền nhiệt từ phần này sang phần khác của vật là

 1. Đối lưu
Câu 10
Mã câu hỏi: 42379

Điền vào chỗ trống từ thích hợp:

a, Có ba hình thức truyền nhiệt là dẫn nhiệt,  ................................... và ........................

b, Công thức tính nhiệt lượng là : ............................

c, Nhiệt lượng của một vật thu vào phụ thuộc vào độ tăng nhiệt độ vật, ...................... và ...................... của vật

Câu 11
Mã câu hỏi: 42380

Khi mở lọ nước hoa ở góc phòng thì vài giây sau ở cuối phòng ta sẽ ngửi thấy mùi nước hoa này. Giải thích hiện tượng trên?

Câu 12
Mã câu hỏi: 42381

 Tính nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi một ấm nhôm có khối lượng 260g đựng 2,25lít nước ở 280C. Biết nhiệt dung riêng của nhôm là c1 = 880J/kg.K, của nước là c2 = 4200J/kg.K 

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ