Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán 7 Phòng GD & ĐT Thanh Oai năm học 2017 - 2018

15/04/2022 - Lượt xem: 12
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (5 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21863

Cho đơn thức \(P = \left( { - \frac{2}{3}{x^3}{y^2}} \right).\left( {\frac{1}{2}{x^2}{y^5}} \right)\)

a) Thu gọn đơn thức P rồi xác định hệ số và phần biến của đơn thức 

b) Cho đa thức \(M(x)=x^2-4x+3\). Chứng tỏ rằng x = 3 là nghiệm của đa thức M(x) và x = - 1 không phải là nghiệm của đa thức M(x)

Câu 2
Mã câu hỏi: 21864

Một trường THCS điều tra số học sinh nữ ở mỗi lớp của toàn trường. Kết quả được ghi lại trong bảng sau:

13 11 15 12 13 15 12 15 14

12

15

17 13 13 14 13 11 15 16 16
16 15 16 14 15 15 14 14 15

17

a) Trường THCS này có bao nhiêu lớp ?

b) Lập bảng tần số của dấu hiệu.

c) Tính số trung bình cộng của dấu hiệu (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất)

Câu 3
Mã câu hỏi: 21865

Cho hai đa thức:

\(A(x)=x^5-2x^4+5x-3\) và \(B(x)=-x^5+3x^3+5x+11\)

a) Tính A(2) và B(- 1)

b) Tính tổng A(x)+B(x) và hiệu A(x) - B(x)

Câu 4
Mã câu hỏi: 21866

Cho tam giác ABC cân tại A, kẻ AH vuông góc với BC  \(\left( {H \in BC} \right)\). Gọi M là trung điểm của BH. Trên tia đối của tia MA lấy điểm N sao cho MN = MA.

a) Chứng minh rằng: \(\Delta AMH = \Delta NMB\) và \(NB \bot BC\)

b) Chứng minh rằng: AH = NB, từ đó suy ra NB < AB

c) Chứng minh rằng: góc BAM < góc MAH

d) Gọi I là trung điểm của NC. Chứng minh rằng: 3 điểm A, H, I thẳng hàng 

Câu 5
Mã câu hỏi: 21867

Tìm các giá trị nguyên của x và y biết: \(5y-3x=2xy-11\)

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ