Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Toán lớp 7 Trường THCS Lê Khắc Cẩn năm học 2017 - 2018

15/04/2022 - Lượt xem: 49
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (6 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 21827

Số cân nặng của học sinh (tính tròn đến kg) trong một lớp được ghi lại như sau:

32 36 30 32 32 36 28 30 31 28
30 28 32 36 45 30 31 30 36 32
32 30 32 31 45 30 31 31 32 31

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị của dấu hiệu?

b) Lập bảng “Tần số”

c) Tính số trung bình cộng (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất) và tìm mốt của dấu hiệu.

Câu 2
Mã câu hỏi: 21828

Cho đơn thức: \(A = \left( {\frac{{ - 2}}{{17}}{x^3}{y^5}} \right).\frac{{34}}{5}{x^2}y\)

a) Thu gọn A, tìm bậc của đơn thức A thu được.

b) Tính giá trị của đơn thức thu được tại x = - 1; y = - 1

Câu 3
Mã câu hỏi: 21829

Cho hai đa thức:

\(\begin{array}{l}
P\left( x \right) = {x^5} - 2{x^2} + 7{x^4} - 9{x^3} - \frac{1}{4}x\\
Q\left( x \right) = 5{x^4} - {x^5} + 4{x^2} - 2{x^3} - \frac{1}{4}
\end{array}\)

a) Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm của biến.

b) Tính P(x) + Q(x) và P(x) – Q(x).

Câu 4
Mã câu hỏi: 21830

 Tìm nghiệm của đa thức sau:

a) x2 – 4

b) \(x - \frac{1}{2}{x^2}\)

 
Câu 5
Mã câu hỏi: 21831

Cho tam giác ABC vuông ở A, có góc C = 300 , AH ⊥ BC (H∈BC). Trên đoạn HC lấy điểm D sao cho HD = HB. Từ C kẻ CE ⊥AD. Chứng minh:

a)Tam giác ABD là tam giác đều.

b) AH = CE.

c) EH // AC .

Câu 6
Mã câu hỏi: 21832

Cho đa thức P(x) = ax2 + bx + c. Chứng tỏ rằng P(- 1).P(- 2) ≤ 0 biết rằng 5a – 3b + 2c = 0

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ