Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo

Đề thi HK2 môn Sinh Học 7 năm 2021-2022 Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi

08/07/2022 - Lượt xem: 41
Chia sẻ:
Đánh giá: 5.0 - 50 Lượt
Câu hỏi (40 câu)
Câu 1
Mã câu hỏi: 234150

Hãy cho biết: Loài thú có túi lớn nhất còn sống là loài nào?

 • A. Chuột túi xám phương Tây
 • B. Tamar Wallaby
 • C. Matchee's Tree Kangaroo
 • D. Kangaroo đỏ
Câu 2
Mã câu hỏi: 234151

Nguyên nhân nào mà đa dạng sinh học phong phú lại quan trọng?

 • A. Các vấn đề cộng đồng
 • B. Sức khỏe hệ sinh thái
 • C. Các vấn đề sinh thái
 • D. Các vấn đề cộng đồng
Câu 3
Mã câu hỏi: 234152

Xác định đâu là đặc điểm của quần xã ổn định?

 • A. Dễ bị xáo trộn không thường xuyên
 • B. Chịu được sự xâm nhập của các loài ngoại lai
 • C. Dễ bị các loài ngoại lai xâm nhập
 • D. Sự khác biệt nhiều hơn về năng suất
Câu 4
Mã câu hỏi: 234153

Hãy cho biết đâu là dấu hiệu thể hiện đặc điểm của quần xã ổn định?

 • A. Chịu được hoặc có khả năng chống chịu với những xáo trộn không thường xuyên
 • B. Năng suất thay đổi nhiều hơn
 • C. Dễ bị rối loạn không thường xuyên
 • D. Dễ bị các loài ngoại lai xâm nhập
Câu 5
Mã câu hỏi: 234154

Cho biết: Giá trị của Z nằm trong khoảng nào trong phương trình S = CA z ?

 • A. 0,1 đến 0,2
 • B. 1 đến 2
 • C. 0,001 đến 0,002
 • D. 10 đến 20
Câu 6
Mã câu hỏi: 234155

Hãy xác định: Vùng nào đã có thời gian tiến hoá lâu dài về sự đa dạng hoá loài?

 • A. Môi trường ôn đới
 • B. Môi trường địa cực
 • C. Môi trường nhiệt đới
 • D. Môi trường Bắc cực
Câu 7
Mã câu hỏi: 234156

Hãy cho biết: Môi trường nào ít theo mùa hơn, tương đối ổn định hơn và dễ dự đoán hơn?

 • A. Môi trường Bắc cực
 • B. Môi trường ôn đới
 • C. Môi trường nhiệt đới
 • D. Môi trường địa cực
Câu 8
Mã câu hỏi: 234157

Hãy cho biết: Điều gì xảy ra đối với sự đa dạng của loài khi chúng ta di chuyển khỏi xích đạo về phía các cực?

 • A. Tăng
 • B. Giảm
 • C. Không thay đổi
 • D. Như nhau
Câu 9
Mã câu hỏi: 234158

Hãy cho biết: Sự đa dạng của thực vật và động vật trên toàn thế giới như thế nào?

 • A. Đồng đều
 • B. Không đều
 • C. Bằng nhau
 • D. Đồng đều
Câu 10
Mã câu hỏi: 234159

Cho biết theo báo cáo: Việt Nam có khoảng bao nhiêu loài đã được báo cáo thống kê?

 • A. 10000
 • B. 50000
 • C. 1 triệu
 • D. 10 triệu
Câu 11
Mã câu hỏi: 234160

Hãy xác định: Trong tất cả các loài động vật có xương sống được ghi nhận thì lớp nào có số loài tối đa?

 • A. Lưỡng cư
 • B. Động vật có vú
 • C.
 • D. Bò sát
Câu 12
Mã câu hỏi: 234161

Chọn đáp án đúng: Nhóm phân loại nào giàu loài nhất?

 • A. Động vật thân mềm
 • B. Giáp xác
 • C. Da gai
 • D. Côn trùng
Câu 13
Mã câu hỏi: 234162

Xác định: Trong tổng số loài được ước tính, có bao nhiêu loài động vật?

 • A. 2%
 • B. 50%
 • C. 7%
 • D. 70%
Câu 14
Mã câu hỏi: 234163

Chọn đáp án đúng: Cho đến nay có bao nhiêu loài động thực vật đã được phát hiện và mô tả?

 • A. 1,5 triệu
 • B. 4,5 triệu
 • C. 1,5 tỷ
 • D. 4,5 tỷ
Câu 15
Mã câu hỏi: 234164

Hãy cho biết: Quá trình tiến hóa cần bao nhiêu năm?

 • A. Hàng chục
 • B. Hàng trăm
 • C. Hàng nghìn tỷ
 • D. Hàng triệu
Câu 16
Mã câu hỏi: 234165

Cho biết sinh quyển có đặc điểm gì?

 • A. Không đa dạng
 • B. Đồng nhất
 • C. Không đồng nhất
 • D. Đa dạng không đáng kể
Câu 17
Mã câu hỏi: 234166

Đâu là phát biểu đúng về đa dạng sinh học?

 • A. Đa dạng chỉ tồn tại ở cấp độ loài
 • B. Đa dạng chỉ tồn tại ở cấp đại phân tử
 • C. Đa dạng tồn tại ở mọi cấp độ tổ chức sinh vật
 • D. Đa dạng chỉ tồn tại ở cấp độ di truyền
Câu 18
Mã câu hỏi: 234167

Nói về trồng rừng thì ý nào sau đây là đúng?

 • A. Trồng rừng ngăn chặn xói mòn đất và lũ lụt.
 • B. Trồng rừng làm tăng lượng mưa trong một khu vực.
 • C. Việc tái trồng rừng sẽ dẫn đến giảm hiện tượng nóng lên toàn cầu.
 • D. Tất cả những điều trên.
Câu 19
Mã câu hỏi: 234168

Đâu là ý đúng khi nói về khu dự trữ sinh quyển?

 • A. Khu dự trữ sinh quyển giúp duy trì sự đa dạng sinh học của khu vực.
 • B. Khu dự trữ sinh quyển giúp duy trì lối sống của cư dân các bộ tộc sống trong khu vực.
 • C. Khu dự trữ sinh quyển ngăn cản việc khai thác thương mại trong khu vực.
 • D. Tất cả những điều trên
Câu 20
Mã câu hỏi: 234169

Cho các loài: Voi, trăn, mèo vàng sống cùng trong một khu rừng biểu thị cho điều gì?

 • A. Động vật
 • B. Flora
 • C. Hệ sinh thái
 • D. Giống loài
Câu 21
Mã câu hỏi: 234170

Nói về bảo vệ sự đa dạng sinh học, ý nào đúng?

 • A. Bò rừng là loài động vật đặc hữu của khu dự trữ sinh quyển Pachmarhi.
 • B. Phá rừng làm tăng khả năng giữ nước của đất.
 • C. Thực vật của một khu vực cụ thể được gọi chung là động vật.
 • D. Tất cả những điều trên
Câu 22
Mã câu hỏi: 234171

Hãy giải thích: Tại sao đa dạng sinh học lại quan trọng đối với con người?

 • A. Hầu hết các nhà khoa học nói rằng nó là quan trọng.
 • B. Con người muốn sống một cuộc sống lâu dài.
 • C. Đa dạng sinh học giúp duy trì bầu không khí trong lành.
 • D. Con người cần ăn thực vật.
Câu 23
Mã câu hỏi: 234172

Xác định: Thuật ngữ nào dùng để chỉ số lượng và sự đa dạng của các loài sống trong một khu vực?

 • A. hệ sinh thái
 • B. môi trường
 • C. tài nguyên
 • D. sự đa dạng sinh học
Câu 24
Mã câu hỏi: 234173

Hãy cho biết: Để bảo tồn đa dạng sinh học, Nhà nước đã có biện pháp nào?

 • A. Giữ gìn và phát huy hệ thống các vườn quốc gia
 • B. Bảo vệ rừng đầu nguồn
 • C. Ngăn chặn nạn săn bắt động vật
 • D. Mở rộng diện tích rừng.
Câu 25
Mã câu hỏi: 234174

Chọn đáp án đúng: Các loài xâm lấn là gì?

 • A. thường không phải là mối đe dọa đối với đa dạng sinh học.
 • B. hiếm trong môi trường sống trên đảo.
 • C. thường dễ chiếm ưu thế do thiếu thiên địch kiểm soát
 • D. thường không thể cạnh tranh hiệu quả trong môi trường mới.
Câu 26
Mã câu hỏi: 234175

Hãy cho biêt: Động vật sống trong đất góp phần làm biến đổi tính chất đất như thế nào?

 • A. Giảm độ pH trong đất.
 • B. Tăng độ phì nhiêu của đất.
 • C. Làm cho đất tơi xốp hơn.
 • D. Giảm sự bạc màu của đất.
Câu 27
Mã câu hỏi: 234176

Em hãy cho biết: Sự đa dạng sinh học biểu thị bằng gì?

 • A. Số lượng cá thể đực
 • B. Số lượng loài
 • C. Số lượng cá thể cái
 • D. Số lượng cá thể đực và cái
Câu 28
Mã câu hỏi: 234177

Xác định đâu là lợi ích của đa dạng động vật?

 • A. Độ đa dạng động vật cao làm ảnh hưởng tới sự đa dạng thực vật.
 • B. Con người sử dụng một số loài động vật có lợi để tiêu diệt loài có hại.
 • C. Độ đa dạng động vật cao cung cấp nguồn thực phẩm đa dạng.
 • D. Cung cấp nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.
Câu 29
Mã câu hỏi: 234178

Đâu là ý đúng Khi nói về nhược điểm của việc sử dụng biện pháp đấu tranh sinh học?

 • A. Gây ô nhiễm môi trường.
 • B. Giá thành cao.
 • C. Không triệt để.
 • D. Gây hại cho sức khỏe con người.
Câu 30
Mã câu hỏi: 234179

Đâu là hậu quả của các loài sinh vật xâm lấn đối với đa dạng sinh học?

 • A. Làm giảm năng suất cây trồng
 • B. Phá vỡ cấu chúc và chức năng hệ sinh thái
 • C. Cạnh tranh về thức ăn và nơi ở với loài bản địa
 • D. Tất cả
Câu 31
Mã câu hỏi: 234180

Đâu là ưu điểm của biện pháp đấu tranh sinh học là gì?

 • A. Sử dụng đấu tranh sinh học mang lại hiệu quả, tiêu diệt được những loài sinh vật có hại
 • B. Tiêu diệt được những loài sinh vật có hại, nhưng gây ô nhiễm môi trường
 • C. Sử dụng đấu tranh sinh học rẻ tiền và dễ thực hiện
 • D. Cả A và C đúng
Câu 32
Mã câu hỏi: 234181

Nhờ sự thích nghi của động vật làm tăng xác suất xảy ra hiện tượng thụ tinh thể hiện qua quá trình?

 • A. Đẻ trứng và trứng có vỏ cứng được cấu tạo từ canxi cacbonat.
 • B. Sản sinh ra một lượng rất lớn trứng và tinh trùng sau đó giải phóng ra bên ngoài môi trường và sự kết hợp giao tử xảy ra ngẫu nhiên
 • C. Hình thành cơ chế thụ tinh trong, chuyển trực tiếp giao tử đực vào bên trong cơ thể con cái.
 • D. Xảy ra hiện tượng đẻ con và chăm sóc con non đến lúc trưởng thành.
Câu 33
Mã câu hỏi: 234182

Xác định đâu là đặc điểm của quá trình sinh sản hữu tính?

 • A. Thời gian sinh sản nhanh
 • B. Số lượng cá thể sinh ra lớn
 • C. Các con mang đặc điểm giống nhau và giống với cơ thể mẹ
 • D. Các con mang đặc điểm của bố mẹ, có thể xuất hiện đặc điểm mới
Câu 34
Mã câu hỏi: 234183

Hãy cho biết: Hệ thần kinh dạng ống (não và tủy sống) có ở loài?

 • A. Cá chép, thằn lằn
 • B. Thằn lằn, chim
 • C. Chim, thỏ, thằn lằn
 • D. Cá chép, thằn lằn, chim, thỏ
Câu 35
Mã câu hỏi: 234184

Xác định: Động vật nào hô hấp bằng phổi và hệ thống túi khí?

 • A. Thằn lằn
 • B. Ếch đồng
 • C. Chim bồ câu
 • D. Thỏ hoang
Câu 36
Mã câu hỏi: 234185

Chọn đáp án đúng: Dạ dày có 4 túi là của các động vật?

 • A. Trâu, thỏ, dê
 • B. Ngựa, hươu, bò
 • C. Trâu, bò, nai
 • D. Ngựa, bò, dê
Câu 37
Mã câu hỏi: 234186

Cho biết: Giun đất và ếch thở bằng da vì da chúng?

 • A. Ẩm và thô
 • B. Khô và thô ráp
 • C. Khô và nhầy
 • D. Ẩm và nhầy
Câu 38
Mã câu hỏi: 234187

Xác định: Sinh vật nào có nhịp thở cao nhất?

 • A. Người đàn ông
 • B. Chó
 • C. Chim sẻ
 • D.
Câu 39
Mã câu hỏi: 234188

Đâu là phát biểu đúng khi nói về đặc điểm tiến hóa của động vật?

 • A. Những con báo có khứu giác rất phát triển.
 • B. Những con báo có móng vuốt dài, khỏe và sắc nhọn ở hai chân trước để bắt mồi.
 • C. Màu nâu vàng của sư tử và màu nâu vàng với vằn đen của hổ giúp chúng ẩn náu trong rừng.
 • D. Tất cả những điều trên.
Câu 40
Mã câu hỏi: 234189

Đâu là lớp phôi hình thành da và mô thần kinh?

 • A. nội bì.
 • B. Trung bì.
 • C. ngoại bì.
 • D. tiền thân.

Bình luận

Bộ lọc

Để lại bình luận

Địa chỉ email của hạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Gửi bình luận
Đây là ảnh minh hoạ quảng cáo
 
 
Chia sẻ